Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDŻET GMINY NA ROK 2019

PDFUchwała Nr IV-20-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok.pdf (10,74MB)
PDFUchwała Nr IV-19-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy funansowej Gminy Popielów.pdf (8,29MB)

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2019.pdf (731,37KB)
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wysokości prognozy finansowej.pdf (668,18KB)
 


PDFZarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-130-2019 z dnia 27-08-2019 w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2019 roku.pdf (231,11KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-130-2019 - cz. I.pdf (13,06MB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-130-2019 - cz. II.pdf (10,67MB)

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2018 rok.pdf (872,75KB)
 


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-239-2020 z dnia 26-03-2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.pdf (184,53KB)
PDFZałączniki Nr 1 i 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-239-2020 z dnia 26-03-2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.pdf (29,81MB)

PDFUchwała Nr 82/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok (145,41KB)