Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJI 2018-2023 ROK 2018

Uchwały z obrad sesji 23 listopada 2018 roku

PDFUchwała Nr I-1-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Nr I-2-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Popielów.pdf
 

Uchwały z obrad sesji 30 listopada 2018 roku

PDFUchwała Nr II-3-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała Nr II-4-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
PDFUchwała Nr II-5-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rady Gminy.pdf
PDFUchwała Nr II-6-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach.pdf
PDFUchwała Nr II-7-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dział.pdf
 

Uchwały z obrad sesji 13 grudnia 2018 roku

PDFUchwała Nr III-8-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf
PDFUchwała Nr III-9-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIV-289-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji.pdf
PDFUchwała Nr III-10-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr III-11-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia.pdf
PDFUchwała Nr III-12-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf
PDFUchwała Nr III-13-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego.pdf
PDFUchwała Nr III-14-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.pdf
PDFUchwała Nr III-15-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.pdf
 

Uchwały z obrad sesji 28 grudnia 2018 roku

PDFUchwała Nr IV-16-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr IV-17-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr IV-18-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Nowe Siołkowice.pdf
PDFUchwała Nr IV-19-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Nr IV-20-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  06-12-2018
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  06-12-2018 10:49
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  05-02-2019 14:44
  przez: Stanisław Szynkowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 832
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl