Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY RADY GMINY KADENCJI 2018-2024 ROK 2018

Uchwały z obrad sesji 23 listopada 2018 roku

PDFUchwała Nr I-1-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Popielów.pdf (148,42KB)
PDFUchwała Nr I-2-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Popielów.pdf (150,11KB)
 

Uchwały z obrad sesji 30 listopada 2018 roku

PDFUchwała Nr II-3-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf (165,64KB)
PDFUchwała Nr II-4-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (171,69KB)
PDFUchwała Nr II-5-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rady Gminy.pdf (180,24KB)
PDFUchwała Nr II-6-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach.pdf (247,54KB)
PDFUchwała Nr II-7-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dział.pdf (2,42MB)
 

Uchwały z obrad sesji 13 grudnia 2018 roku

PDFUchwała Nr III-8-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf (225,12KB)
PDFUchwała Nr III-9-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIV-289-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji.pdf (229,98KB)
PDFUchwała Nr III-10-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf (5,42MB)
PDFUchwała Nr III-11-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia.pdf (351,06KB)
PDFUchwała Nr III-12-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (873,41KB)
PDFUchwała Nr III-13-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego.pdf (369,94KB)
PDFUchwała Nr III-14-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.pdf (248,26KB)
PDFUchwała Nr III-15-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.pdf (223,26KB)
 

Uchwały z obrad sesji 28 grudnia 2018 roku

PDFUchwała Nr IV-16-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.pdf (971,04KB)
PDFUchwała Nr IV-17-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf (595,80KB)
PDFUchwała Nr IV-18-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Nowe Siołkowice.pdf (261,64KB)
PDFUchwała Nr IV-19-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (8,29MB)
PDFUchwała Nr IV-20-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok.pdf (10,74MB)