Przejdź do treści strony WCAG

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2018-2023

W dniu 26 sierpnia 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza przeniesienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach do budynku przy ul. Klapacz 62, w tym rozdysponowanie wyposażenia byłego gimnazjum oraz szkoły podstawowej w ramach przeprowadzki i przygotowań do nowego roku szkolnego

2. Analiza wykonania planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie za 2019 rok

3. Analiza wykonania planu finansowego Publicznego Przedszkola w Popielowie za 2019 rok

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 10 sierpnia 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Realizacja programów z zakresu ochrony zdrowia w 2019 roku

2. Spotkanie z sołtysami dotyczące funkcjonowania funduszu sołeckiego

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


Na dzień 7 sierpnia 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 7.08.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 3 sierpnia 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 7.08.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 9 lipca 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg

2. Analiza wydatków na oświetlenie ulic i miejsc publicznych w 2019 roku, w tym informacja o dokonanych inwestycjach i potrzebach inwestycyjnych

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 8 lipca 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

Kontrola wybranej inwestycji na terenie gminy

Po kontroli dokumentacji wyjazd Komisji do kontrolowanej inwestycji - świetlicy wiejskiej w Stobrawie

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 6 lipca 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Stypendia szkolne przyznane w roku szkolnym 2019/2020

2. Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz funkcjonowanie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w wybranych szkołach i przedszkolach w roku 2019

3. Kontrola wybranych placów zabaw oraz wybranych siłowni plenerowych

Po zapoznaniu się z dokumentacją wyjazd Komisji do kontrolowanych wybranych placów zabaw i siłowni w Popielowie, Lubieni, Nowych Siołkowicach i Starych Siołkowicach

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


Na dzień 30 czerwca 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.06.2020.pdf

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.06.2020 rozszerzony.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 30 czerwca 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 12.50 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie dodatkowych materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.06.2020 rozszerzony.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 25 czerwca 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.06.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


Na dzień 10 czerwca 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 10.06.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 8 czerwca 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia bezpośrednio po posiedzeniu wspólnym Komisji Rady, ok. godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie petycji nr 5/2020

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 8 czerwca 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 10.06.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 25 maja 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich w 2019 roku, w tym zakupy i drobne remonty

2. Kontrola wydatków w zakresie imprez biletowanych i niebiletowanych organizowanych przez SCKTiR w 2019 r.

3. Analiza ściągalności podatków lokalnych w 2019 r.

4. Kontrola umorzeń i odroczeń zobowiązań finansowych

5. Informacja o uzyskanych w 2019 r. zewnętrznych środkach finansowych, w tym ze środków UE

6. Analiza wykonania planu finansowego GOPS za 2019 r.

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 21 maja 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza sprawozdań z wykonania planów finansowych SCKTiR i GBP

2. Kontrola wydatków na organizację imprez kulturalnych w 2019 roku w podziale na organizowane przez instytucje kultury i przez sołectwa

3. Ocena rozliczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego

4. Kontrola kosztów utrzymania budynków OSP na terenie gminy i kosztów wyjazdów OSP w 2019 r.

5. Ocena dochodów gminy z tytułu podatków za 2019 rok, w podziale na od osób fizycznych i prawnych

6. Kontrola umorzeń i odroczeń zobowiązań finansowych

7. Informacja o stanie zaległości podatkowych za 2019 rok, w tym ilości dłużników, kwocie zadłużenia oraz podejmowanych czynnościach egzekucyjnych

8. Analiza bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku

9. Ocena wykonania budżetu gminy za 2019 rok, w tym sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek i informacji o stanie mienia gminy

10. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2019

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 20 maja 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie petycji nr 3/2020

2. Rozpatrzenie petycji nr 4/2020

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 18 maja 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

2. Wykonanie funduszu sołeckiego w 2019 r.

3. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej

4. Kontrola inicjatyw społecznych zrealizowanych w 2019 r.

5. Ocena prac realizowanych przy zabytkach w ramach dotacji z budżetu gminy w latach 2018-2019

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


Na dzień 24 kwietnia 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w trybie zdalnym, bez udziału publiczności, transmitowana on-line.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 24.04.2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 22 kwietnia 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 10:00 w trybie zdalnym, bez udziału publiczności.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 24.04.2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 17 marca 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

2. Kontrola inicjatyw społecznych zrealizowanych w 2019 r.

Posiedzenie zostało odwołane, a termin zostanie określony w późniejszym czasie.


W dniu 13 marca 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza sprawozdań z wykonania planów finansowych SCKTiR i GBP.

2. Analiza wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich w 2019 roku, w tym zakupy i drobne remonty.

3. Kontrola wydatków w zakresie imprez biletowanych i niebiletowanych organizowanych przez SCKTiR w 2019 r.

4. Ocena rozliczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

5. Analiza wydatków dotyczących utrzymania kąpieliska za 2019 rok, w tym inwestycje.

Posiedzenie zostało odwołane, a termin zostanie określony w późniejszym czasie.


Na dzień 6 marca 2020 roku została zwołana nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji nadzwyczajnej w dniu 6 marca 2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 6 marca 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 8.45 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji nadzwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji nadzwyczajnej w dniu 6 marca 2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 24 lutego 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza wydatków w roku 2019 na remonty dróg na terenie gminy oraz planowane wydatki na 2020 rok.

2. Analiza kosztów gospodarki ściekowej w 2019 r., w tym dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków i potrzeb inwestycyjnych w zakresie kanalizacji i oczyszczalni ścieków.


W dniu 20 lutego 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia bezpośrednio po obradach sesji, ok. godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 roku i plany na 2020 rok.


Na dzień 20 lutego 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 20.02.2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 18 lutego 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji nadzwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 20.02.2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 18 lutego 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.


W dniu 30 stycznia 2020 roku odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Samorządności i Spraw Społecznych oraz doraźnej Komisji Statutowej.

Początek posiedzenia bezpośrednio po obradach Sesji, ok. godz. 14.45 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Statut Gminy.

Komisje zdecydowały o przełożeniu posiedzenia na miesiąc luty i uzgodnieniu nowego terminu w późniejszym terminie.


Na dzień 30 stycznia 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.01.2020.pdf

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.01.2020 rozszerzony.pdf

Projekty uchwał


W dniu 28 stycznia 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji nadzwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.01.2020.pdf

Projekty uchwał


Na dzień 15 stycznia 2020 roku została zwołana nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad nadzwyczajnej Sesji w dniu 15.01.2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 15 stycznia 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 8.20 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji nadzwyczajnej.

PDFPorządek obrad nadzwyczajnej Sesji w dniu 15.01.2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 13 stycznia 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza udzielonych w 2019 roku dofinansowań na wymianę kotłów.
2. Informacja o udzielonych w 2019 roku dotacjach na .zadania usuwania wyrobów azbestowych.


W dniu 10 stycznia 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie za 2019 rok oraz plan pracy na 2020 rok.


Na dzień 30 grudnia 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.12.2019.pdf

Projekty uchwał


W dniu 27 grudnia 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.12.2019.pdf

Projekty uchwał


W dniu 27 grudnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 9.45 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2019.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2020.


W dniu 13 grudnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Opracowanie stanowiska Komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Popielów na 2020 rok.
2. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2019.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2020.


W dniu 13 grudnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2019.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2020.


W dniu 13 grudnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Prace nad projektem Statutu Gminy Popielów.
2. Sprawozdanie z działalności i opracowanie planu pracy.


W dniu 12 grudnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie petycji nr 9/2019 oraz nr 10/2019.
2. Sprawozdanie z działalności i opracowanie planu pracy.


Na dzień 28 listopada 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28.11.2019.pdf

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28.11.2019 - rozszerzony.pdf

Projekty uchwał


W dniu 26 listopada 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w 2019 r.


W dniu 26 listopada 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28.11.2019.pdf

Projekty uchwał


W dniu 22 listopada 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zapoznanie z funkcjonowaniem Gminnej Spółki Wodnej,

2. Sprzedaż, dzierżawa i wynajem mienia gminnego za III kwartały 2019 roku.


W dniu 19 listopada 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: przedstawienie projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.


Na dzień 30 października 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.10.2019.pdf

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.10.2019 - rozszerzony.pdf

Projekty uchwał


W dniu 28 października 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.10.2019.pdf

Projekty uchwał


W dniu 24 października 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. zaopiniowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok,

2. zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.


W dniu 21 października 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2020 rok,

2. zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych.


Na dzień 26 września 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 26.09.2019.pdf

Projekty uchwał


W dniu 24 września 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 26.09.2019.pdf

Projekty uchwał


W dniu 23 września 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019,

2. ocena realizacji wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze.


W dniu 23 września 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. analiza wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego za I półrocze,

2. organizacja pracy w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020.


W dniu 20 września 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu za I półrocze i opracowanie opinii.


Na dzień 27 sierpnia 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 sierpnia 2019 roku.pdf

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27.08.2019.pdf

Projekty uchwał


W dniu 26 sierpnia 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 sierpnia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 26 sierpnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. omówienie kosztów eksploatacji wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków za I półrocze 2019 r. oraz potrzeby remontowe i inwestycyjne w tym zakresie,

2. stan przygotowania wybranych szkół i przedszkoli do roku szkolnego.


Na dzień 17 lipca 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 17 lipca 2019 roku.pdf

Rozszerzony porządek obrad, przyjęty na obradach Sesji:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 17 lipca 2019 roku - rozszerzony.pdf

Projekty uchwał


W dniu 15 lipca 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 17 lipca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


Na dzień 27 czerwca 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 25 czerwca 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 18 czerwca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych, które były prowadzone w 2018 roku;

2. analiza wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych.


W dniu 17 czerwca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. działalność OSP - wydatki na zadania bieżące;

2. planowane formy wypoczynku letniego i zajęć dla dzieci, w tym finansowanie.


Na dzień 30 maja 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30 maja 2019 roku.pdf

Rozszerzony porządek obrad, przyjęty na obradach Sesji:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30 maja 2019 roku - rozszerzony.pdf

Projekty uchwał


W dniu 28 maja 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30 maja 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 27 maja 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie wniosków nr 11 i 12, złożonych w dniu 10 maja 2019 r.


W dniu 22 maja 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie sprawozdania:
- z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
- z wykonania planów finansowych jednostek,
- informacji o stanie mienia gminy;

2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta gminy za 2018 rok.


W dniu 21 maja 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja nt. czynszów, zaległości najemców i podejmowane działania w celu niwelacji zadłużenia;

2. Kontrola rozliczeń dotacji przyznanych w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych za 2018 rok.


W dniu 21 maja 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja nt. gospodarki odpadami i ochrony środowiska na terenie gminy. Analiza ściągalności opłat za wywóz odpadów i koszty związane z gosp. odpadami;

2. Wydatki na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących za 2018 rok, w tym:
- informacja nt. zatrudnienia w roku szkolnym 2019/20,
- planowane zmiany organizacyjne w oświacie, ze szczególnym uwzględnieniem gimnazjum.


Na dzień 25 kwietnia 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 25 kwietnia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 23 kwietnia 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 25 kwietnia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 18 kwietnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja na temat zaległości podatkowych za 2018 rok, w tym:
- ilość dłużników,
- kwota zadłużenia,
- podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.

2. Analiza bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

3. Poziom zadłużenia Gminy (kredyty, zobowiązania, pożyczki).


W dniu 18 kwietnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Koszty zimowego utrzymania dróg za sezon 2018/2019


W dniu 17 kwietnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok

2. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 rok


Na dzień 28 marca 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 marca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 26 marca 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 marca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 13 marca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji za 2018 rok
oraz plany na 2019 rok

2. Informacja o stanie świetlic wiejskich, oferty zajęć, analiza kosztów utrzymania i wpływów
z wynajmu świetlic w roku 2018

3. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r. oraz przedsięwzięć w ramach inicjatyw lokalnych


W dniu 12 marca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok oraz plany na 2019.

2. Oświetlenie uliczne:

- zakup lamp solarnych w 2018 roku, plan zakupów na 2019 rok

- koszty oświetlenia ulicznego (energia i eksploatacja) za 2018 rok


W dniu 12 marca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola procedur zamówień publicznych na podstawie kilku wybranych postępowań realizowanych w 2018 roku

2. Wydatki Funduszu Sołeckiego oraz sposób ich wykorzystania w roku 2018


Na dzień 28 lutego 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 lutego 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 26 lutego 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 lutego 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 25 lutego 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 14.20 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie petycji nr 1/2019.

Wpływające petycje


Na dzień 31 stycznia 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 31 stycznia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 29 stycznia 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 31 stycznia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


Na dzień 28 grudnia 2018 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 28 grudnia 2018 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


Na dzień 13 grudnia 2018 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 13 grudnia 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 6 grudnia 2018 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 13 grudnia 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


Na dzień 30 listopada 2018 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 30 listopada 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


Komisarz Wyborczy postanowieniem PDFPostanowienie z dnia 5.11.2018.pdf  zwołał I obrady sesji  Rady Gminy Popielów na dzień  23 listopada 2018 roku  ustalając porządek obrad   PDFPorządek.pdf

Początek obrad godz. 15.00 w Urzędzie Gminy (sala narad)