Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2018-2023

Na dzień 30 czerwca 2022 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 12.00

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30 czerwca 2022 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie.


W dniu 27 czerwca 2022 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14:00

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30 czerwca 2022 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie.


Na dzień 26 maja 2022 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 26 maja 2022 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie.


W dniu 23 maja 2022 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14:00

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 26 maja 2022 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie.


W dniu 19 maja 2022 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 11.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.

2. Kontrola stanu zadłużenia gminy wg. stanu na dzień 31.12.2021 oraz analiza polityki w zakresie zaciągania i spłat zobowiązań.

2. Kontrola gospodarki paliwowo-energetycznej i kosztów wyjazdów OSP w 2020 r.

3. Ocena wykonania budżetu za 2021 rok, w tym sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek i informacji o stanie mienia gminy.

4. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2021.

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie.


Na dzień 28 kwietnia 2022 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 kwietnia 2022 r. - plik w formie dostępnej

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 kwietnia 2022 r. - rozszerzony - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie.


W dniu 26 kwietnia 2022 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14:00

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 kwietnia 2022 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie.


W dniu 20 kwietnia 2022 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie petycji nr 2/2022.

Początek posiedzenia o godz. 14.30

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie.


Na dzień 30 marca 2022 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 14.00

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30 marca 2022 r. - plik w formie dostępnej

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30 marca 2022 r. - rozszerzony - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 29 marca 2022 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14:00

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30 marca 2022 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 21 marca 2022 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie petycji nr 3/2022 i 2/2022.

Początek posiedzenia o godz. 14.50

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 2 marca 2022 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30

Tematem posiedzenia będzie:

1. Pomoc udzielana w ramach walki z epidemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 przez GOPS w 2021 roku.

2. Analiza sytuacji mieszkaniowej w gminie (liczba mieszkań komunalnych, realizacja czynszów, wydatki na remonty).

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


Na dzień 21 lutego 2022 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 21 lutego 2022 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 17 lutego 2022 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14:00

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 21 lutego 2022 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


Na dzień 27 stycznia 2022 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 stycznia 2022 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 24 stycznia 2022 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14:00

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 stycznia 2022 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 24 stycznia 2022 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 13.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza wydatków na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2021 roku.

Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 21 stycznia 2022 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 10.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza wydatków na inicjatywy lokalne w 2021 roku.

Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


Na dzień 17 grudnia 2021 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 17 grudnia 2021 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 17 grudnia 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 8:50

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 17 grudnia 2021 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 15 grudnia 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 13:00

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 17 grudnia 2021 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 15 grudnia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 15.30

Tematem posiedzenia będzie:

1. Sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy za 2021 rok,

2. Opracowanie planu pracy na 2022 rok.

Posiedzenie odbędzie się w formie wyjazdowej z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 14 grudnia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 10.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy za 2021 rok,

2. Opracowanie planu pracy na 2022 rok.

Posiedzenie odbędzie się w formie wyjazdowej z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 13 grudnia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 15.30

Tematem posiedzenia będzie:

1. Sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy za 2021 rok,

2. Opracowanie planu pracy na 2022 rok.

Posiedzenie odbędzie się w formie wyjazdowej z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 13 grudnia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 15.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy za 2021 rok,

2. Opracowanie planu pracy na 2022 rok.

Posiedzenie odbędzie się w formie wyjazdowej z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


Na dzień 25 listopada 2021 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 25 listopada 2021 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 23 listopada 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14:00

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej oraz omówienie projektu budżetu na 2022 rok.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 25 listopada 2021 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


Na dzień 28 października 2021 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 października 2021 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 26 października 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14:00

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 października 2021 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 30 września 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 14.30

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza realizacji funduszu sołeckiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz spotkanie z sołtysami.

Posiedzenie odbędzie się w formie wyjazdowej z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


Na dzień 23 września 2021 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 23.09.2021 r. - plik w formie dostępnej

Porządek obrad po zmianach:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 23.09.2021 - zmieniony - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 23 września 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 12:45

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 23.09.2021 r. - plik w formie dostępnej

Porządek obrad po zmianach:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 23.09.2021 - zmieniony - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 21 września 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 13:30

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 23.09.2021 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


Na dzień 26 sierpnia 2021 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 26 sierpnia 2021 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 24 sierpnia 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14:00

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 26 sierpnia 2021 r. - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 24 sierpnia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 10.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza działalności wybranej szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 i przygotowania do roku szkolnego 2021/2022.

Posiedzenie odbędzie się w formie wyjazdowej z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


Na dzień 30 lipca 2021 roku została zwołana nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00

PDFPorządek obrad Sesji nadzwyczajnej w dniu 30.07.2021.pdf - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 30 lipca 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 8:45

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji nadzwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji nadzwyczajnej w dniu 30.07.2021.pdf - plik w formie dostępnej

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


Na dzień 24 czerwca 2021 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 24.06.2021

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 22 czerwca 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 13.00

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek posiedzenia wspólnego Komisji w dniu 22.06.2021

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 17 czerwca 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.15

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza zimowego utrzymania dróg.

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


Na dzień 27 maja 2021 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00

PDFPorządek obrad Sesji zwyczajnej w dniu 27.05.2021.pdf

PDFPorządek obrad Sesji zwyczajnej w dniu 27.05.2021 - rozszerzony.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 25 maja 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji zwyczajnej w dniu 27.05.2021.pdf

PDFPorządek obrad Sesji zwyczajnej w dniu 27.05.2021 - rozszerzony.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 24 maja 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 15.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza sytuacji mieszkaniowej w gminie (liczba mieszkań komunalnych, realizacja czynszów, wydatki na remonty).

2. Analiza wydatków związanych z melioracją – spotkanie ze spółką wodną.

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 12 maja 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 13.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza zaległości podatkowych za 2020 rok.

2. Analiza wykonania planu finansowego GOPS za 2020 rok.

3. Analiza ściągalności podatków lokalnych w 2020 roku.

4. Analiza realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku.

5. Analiza kosztów oświetlenia w 2020 roku i potrzeby inwestycyjne w tym zakresie.

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 11 maja 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 10.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola stanu zadłużenia gminy wg. stanu na dzień 31.12.2020 oraz analiza polityki w zakresie zaciągania i spłat zobowiązań.

2. Kontrola gospodarki paliwowo-energetycznej i kosztów wyjazdów OSP w 2020 r.

3. Analiza bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.

4. Ocena wykonania budżetu za 2020 rok, w tym sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek i informacji o stanie mienia gminy.

5. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2020.

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


Na dzień 29 kwietnia 2021 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00

PDFPorządek obrad Sesji zwyczajnej w dniu 29.04.2021.pdf

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji zwyczajnej w dniu 29.04.2021 - rozszerzony.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 27 kwietnia 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.30

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji zwyczajnej w dniu 29.04.2021.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 27 kwietnia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 14.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok.

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 27 kwietnia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 13.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

2. Analiza działania i kosztów kąpieliska w 2020 roku.

3. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej.

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 26 kwietnia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie petycji nr 2/2021 oraz nr 3/2021.

Początek posiedzenia o godz. 15.45

Posiedzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 1 kwietnia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia po zakończeniu sesji ok. godz. 9.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola


Na dzień 1 kwietnia 2021 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 8.00

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 01.04.2021.pdf

Projekty uchwał


W dniu 30 marca 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 15.00

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 01.04.2021.pdf

Projekty uchwał


W dniu 25 marca 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 10.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola


Na dzień 19 marca 2021 roku została zwołana nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.30.

PDFPorządek obrad Sesji nadzwyczajnej w dniu 19.03.2021.pdf
PDFPorządek obrad Sesji nadzwyczajnej w dniu 19.03.2021 - plik dostępny.pdf

Projekty uchwał


W dniu 19 marca 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia bezpośrednio przed sesją (ok. godz. 13.30).

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji nadzwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji nadzwyczajnej w dniu 19.03.2021.pdf
PDFPorządek obrad Sesji nadzwyczajnej w dniu 19.03.2021 - plik dostępny.pdf

Projekty uchwał


W dniu 16 marca 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 10.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Przygotowanie do kontroli


W dniu 10 marca 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 9.00.

Tematem posiedzenia będzie: omówienie sytuacji związanej z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych, z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu.


W dniu 5 marca 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 12.00


Na dzień 25 lutego 2021 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 25.02.2021.pdf

Projekty uchwał


W dniu 23 lutego 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 25.02.2021.pdf

Projekty uchwał


W dniu 18 lutego 2021 roku odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 14.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie petycji nr 7/2020.

2. Rozpatrzenie petycji nr 1/2021.


W dniu 18 lutego 2021 roku odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 10.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Pomoc udzielana w ramach walki z epidemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 przez GOPS.

2. Analiza dotacji na kotły i przydomowe oczyszczalnie ścieków udzielonych w 2020 roku.


W dniu 17 lutego 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 9.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza wydatków w roku 2020 na remonty dróg na terenie gminy oraz planowane wydatki w roku 2021.


W dniu 28 stycznia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.

Początek posiedzenia bezpośrednio po Sesji Rady Gminy ok. godz. 14.30

Tematem posiedzenia będzie:

Prace nad projektem Statutu Gminy.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


Na dzień 28 stycznia 2021 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w trybie zdalnym.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28.01.2021.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 27 stycznia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2020 roku.

2. Działalność instytucji kultury w 2020 r., szczególnie w związku z pandemią, oraz plany na 2021 rok.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 25 stycznia 2021 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w trybie zdalnym.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28.01.2021.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 22 stycznia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia bezpośrednio po posiedzeniu wspólnym Komisji Rewizyjnej i Statutowej, ok. godz. 12.00

Tematem posiedzenia będzie:

Kontrola wydatków na inicjatywy lokalne w 2020 roku.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 22 stycznia 2021 roku odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowej.

Początek posiedzenia o godz. 11.00

Tematem posiedzenia będzie:

Prace nad projektem Statutu Gminy.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 18 stycznia 2021 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 15.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie petycji nr 6/2020

2. Rozpatrzenie petycji nr 7/2020

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


Na dzień 18 grudnia 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 8.45 w trybie zdalnym.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 18.12.2020.pdf

Zmieniony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 18.12.2020 - zmieniony.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 16 grudnia 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 13.30 w trybie zdalnym.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 18.12.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 15 grudnia 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.00

Tematem posiedzenia będzie:

1. Realizacja programu „Nie-Sami-Dzielni”

2. Wybrane działania realizowane w ramach współpracy z zagranicznymi gminami partnerskimi oraz w ramach projektów partnerskich

3. Sprawozdanie z pracy Komisji w 2020 roku

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 14 grudnia 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 14.30

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza nieruchomości gminnych (stan, nabycia, zbycia, dzierżawy) za 3 kwartały 2020 roku

2. Analiza funkcjonowania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 roku, w tym wpływy z opłat i zaległości

3. Analiza zasadności stosowania ulg i umorzeń podatkowych za 2019 rok i I półrocze 2020 roku

4. Opracowanie Stanowiska Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju o projekcie budżetu Gminy Popielów na 2021 rok

5. Opracowanie sprawozdania z pracy w 2020 roku

6. Opracowanie planu pracy na 2021 rok

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 10 grudnia 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 14.30

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola poziomu zadłużenia Gminy (kredyty, pożyczki, zobowiązania)

2. Kontrola rozliczenia wybranych inwestycji powyżej 30 000 euro realizowane w 2019 roku

3. Opracowanie sprawozdania z pracy w 2020 roku

4. Opracowanie planu pracy na 2021 rok

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 8 grudnia 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 14.30

Tematem posiedzenia będzie:

1. Sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy Komisji

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


Na dzień 30 listopada 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 w trybie zdalnym.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.11.2020.pdf

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.11.2020 - rozszerzony.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 26 listopada 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w trybie zdalnym.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.11.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


Na dzień 29 października 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w trybie zdalnym.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 29.10.2020.pdf

Zmieniony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 29.10.2020 - zmieniony.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 29 października 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 12.50 w trybie zdalnym.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 29.10.2020 - zmieniony.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 26 października 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 15:00 w trybie zdalnym.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 29.10.2020.pdf

Projekty uchwał

Ze względu na problemy techniczne w transmisji obrazu i dźwięku posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy zostanie wznowione w dniu 27 października 2020 roku o godz. 13:00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 26 października 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 13.30 w trybie zdalnym.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2019/2020 – spotkanie z dyrektorami szkół

2. Analiza realizacji funduszu sołeckiego za 3 kwartały 2020 r.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym


W dniu 5 października 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Procedury dotyczące ochrony danych osobowych i ich wdrożenie:

- w ramach posiedzeń organów Rady Gminy,

- w Urzędzie Stanu Cywilnego

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 14 września 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia bezpośrednio po obradach zwyczajnej sesji Rady Gminy (ok. godz. 10.00) w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza wydatków związanych z wybranymi inwestycjami (remont świetlicy wiejskiej w Stobrawie, remont budynku szkoły publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach)

2. Analiza pozyskania środków zewnętrznych i wysokości wkładów własnych do projektów w 2020 roku

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 14 września 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia bezpośrednio po obradach zwyczajnej sesji Rady Gminy (ok. godz. 10.00) w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola kosztów dopłat z budżetu gminy do transportu zbiorowego.

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


Na dzień 14 września 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 14.09.2020.pdf

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 14.09.2020 rozszerzony.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 10 września 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 14.09.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


Na dzień 28 sierpnia 2020 roku została zwołana nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28.08.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 28 sierpnia 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 8:45 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28.08.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 26 sierpnia 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza przeniesienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach do budynku przy ul. Klapacz 62, w tym rozdysponowanie wyposażenia byłego gimnazjum oraz szkoły podstawowej w ramach przeprowadzki i przygotowań do nowego roku szkolnego

2. Analiza wykonania planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie za 2019 rok

3. Analiza wykonania planu finansowego Publicznego Przedszkola w Popielowie za 2019 rok

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 10 sierpnia 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Realizacja programów z zakresu ochrony zdrowia w 2019 roku

2. Spotkanie z sołtysami dotyczące funkcjonowania funduszu sołeckiego

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


Na dzień 7 sierpnia 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 7.08.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 3 sierpnia 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 7.08.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 9 lipca 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg

2. Analiza wydatków na oświetlenie ulic i miejsc publicznych w 2019 roku, w tym informacja o dokonanych inwestycjach i potrzebach inwestycyjnych

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 8 lipca 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

Kontrola wybranej inwestycji na terenie gminy

Po kontroli dokumentacji wyjazd Komisji do kontrolowanej inwestycji - świetlicy wiejskiej w Stobrawie

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 6 lipca 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Stypendia szkolne przyznane w roku szkolnym 2019/2020

2. Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz funkcjonowanie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w wybranych szkołach i przedszkolach w roku 2019

3. Kontrola wybranych placów zabaw oraz wybranych siłowni plenerowych

Po zapoznaniu się z dokumentacją wyjazd Komisji do kontrolowanych wybranych placów zabaw i siłowni w Popielowie, Lubieni, Nowych Siołkowicach i Starych Siołkowicach

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


Na dzień 30 czerwca 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.06.2020.pdf

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.06.2020 rozszerzony.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 30 czerwca 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 12.50 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie dodatkowych materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.06.2020 rozszerzony.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 25 czerwca 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.06.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


Na dzień 10 czerwca 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 10.06.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 8 czerwca 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia bezpośrednio po posiedzeniu wspólnym Komisji Rady, ok. godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie petycji nr 5/2020

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 8 czerwca 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji zwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 10.06.2020.pdf

Projekty uchwał

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 25 maja 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich w 2019 roku, w tym zakupy i drobne remonty

2. Kontrola wydatków w zakresie imprez biletowanych i niebiletowanych organizowanych przez SCKTiR w 2019 r.

3. Analiza ściągalności podatków lokalnych w 2019 r.

4. Kontrola umorzeń i odroczeń zobowiązań finansowych

5. Informacja o uzyskanych w 2019 r. zewnętrznych środkach finansowych, w tym ze środków UE

6. Analiza wykonania planu finansowego GOPS za 2019 r.

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 21 maja 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza sprawozdań z wykonania planów finansowych SCKTiR i GBP

2. Kontrola wydatków na organizację imprez kulturalnych w 2019 roku w podziale na organizowane przez instytucje kultury i przez sołectwa

3. Ocena rozliczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego

4. Kontrola kosztów utrzymania budynków OSP na terenie gminy i kosztów wyjazdów OSP w 2019 r.

5. Ocena dochodów gminy z tytułu podatków za 2019 rok, w podziale na od osób fizycznych i prawnych

6. Kontrola umorzeń i odroczeń zobowiązań finansowych

7. Informacja o stanie zaległości podatkowych za 2019 rok, w tym ilości dłużników, kwocie zadłużenia oraz podejmowanych czynnościach egzekucyjnych

8. Analiza bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku

9. Ocena wykonania budżetu gminy za 2019 rok, w tym sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek i informacji o stanie mienia gminy

10. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2019

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 20 maja 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie petycji nr 3/2020

2. Rozpatrzenie petycji nr 4/2020

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


W dniu 18 maja 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

2. Wykonanie funduszu sołeckiego w 2019 r.

3. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej

4. Kontrola inicjatyw społecznych zrealizowanych w 2019 r.

5. Ocena prac realizowanych przy zabytkach w ramach dotacji z budżetu gminy w latach 2018-2019

Posiedzenie odbędzie się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny


Na dzień 24 kwietnia 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w trybie zdalnym, bez udziału publiczności, transmitowana on-line.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 24.04.2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 22 kwietnia 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 10:00 w trybie zdalnym, bez udziału publiczności.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 24.04.2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 17 marca 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

2. Kontrola inicjatyw społecznych zrealizowanych w 2019 r.

Posiedzenie zostało odwołane, a termin zostanie określony w późniejszym czasie.


W dniu 13 marca 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza sprawozdań z wykonania planów finansowych SCKTiR i GBP.

2. Analiza wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich w 2019 roku, w tym zakupy i drobne remonty.

3. Kontrola wydatków w zakresie imprez biletowanych i niebiletowanych organizowanych przez SCKTiR w 2019 r.

4. Ocena rozliczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

5. Analiza wydatków dotyczących utrzymania kąpieliska za 2019 rok, w tym inwestycje.

Posiedzenie zostało odwołane, a termin zostanie określony w późniejszym czasie.


Na dzień 6 marca 2020 roku została zwołana nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji nadzwyczajnej w dniu 6 marca 2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 6 marca 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 8.45 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji nadzwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji nadzwyczajnej w dniu 6 marca 2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 24 lutego 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza wydatków w roku 2019 na remonty dróg na terenie gminy oraz planowane wydatki na 2020 rok.

2. Analiza kosztów gospodarki ściekowej w 2019 r., w tym dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków i potrzeb inwestycyjnych w zakresie kanalizacji i oczyszczalni ścieków.


W dniu 20 lutego 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia bezpośrednio po obradach sesji, ok. godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 roku i plany na 2020 rok.


Na dzień 20 lutego 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 20.02.2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 18 lutego 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji nadzwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 20.02.2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 18 lutego 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.


W dniu 30 stycznia 2020 roku odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Samorządności i Spraw Społecznych oraz doraźnej Komisji Statutowej.

Początek posiedzenia bezpośrednio po obradach Sesji, ok. godz. 14.45 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Statut Gminy.

Komisje zdecydowały o przełożeniu posiedzenia na miesiąc luty i uzgodnieniu nowego terminu w późniejszym terminie.


Na dzień 30 stycznia 2020 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.01.2020.pdf

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.01.2020 rozszerzony.pdf

Projekty uchwał


W dniu 28 stycznia 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji nadzwyczajnej.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.01.2020.pdf

Projekty uchwał


Na dzień 15 stycznia 2020 roku została zwołana nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad nadzwyczajnej Sesji w dniu 15.01.2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 15 stycznia 2020 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 8.20 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji nadzwyczajnej.

PDFPorządek obrad nadzwyczajnej Sesji w dniu 15.01.2020.pdf

Projekty uchwał


W dniu 13 stycznia 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza udzielonych w 2019 roku dofinansowań na wymianę kotłów.
2. Informacja o udzielonych w 2019 roku dotacjach na .zadania usuwania wyrobów azbestowych.


W dniu 10 stycznia 2020 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie za 2019 rok oraz plan pracy na 2020 rok.


Na dzień 30 grudnia 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.12.2019.pdf

Projekty uchwał


W dniu 27 grudnia 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.12.2019.pdf

Projekty uchwał


W dniu 27 grudnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 9.45 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2019.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2020.


W dniu 13 grudnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Opracowanie stanowiska Komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Popielów na 2020 rok.
2. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2019.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2020.


W dniu 13 grudnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2019.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2020.


W dniu 13 grudnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Prace nad projektem Statutu Gminy Popielów.
2. Sprawozdanie z działalności i opracowanie planu pracy.


W dniu 12 grudnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie petycji nr 9/2019 oraz nr 10/2019.
2. Sprawozdanie z działalności i opracowanie planu pracy.


Na dzień 28 listopada 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28.11.2019.pdf

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28.11.2019 - rozszerzony.pdf

Projekty uchwał


W dniu 26 listopada 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w 2019 r.


W dniu 26 listopada 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28.11.2019.pdf

Projekty uchwał


W dniu 22 listopada 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zapoznanie z funkcjonowaniem Gminnej Spółki Wodnej,

2. Sprzedaż, dzierżawa i wynajem mienia gminnego za III kwartały 2019 roku.


W dniu 19 listopada 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: przedstawienie projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.


Na dzień 30 października 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.10.2019.pdf

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.10.2019 - rozszerzony.pdf

Projekty uchwał


W dniu 28 października 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.10.2019.pdf

Projekty uchwał


W dniu 24 października 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. zaopiniowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok,

2. zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.


W dniu 21 października 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2020 rok,

2. zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych.


Na dzień 26 września 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 26.09.2019.pdf

Projekty uchwał


W dniu 24 września 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 26.09.2019.pdf

Projekty uchwał


W dniu 23 września 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019,

2. ocena realizacji wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze.


W dniu 23 września 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. analiza wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego za I półrocze,

2. organizacja pracy w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020.


W dniu 20 września 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu za I półrocze i opracowanie opinii.


Na dzień 27 sierpnia 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 sierpnia 2019 roku.pdf

Rozszerzony porządek obrad:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27.08.2019.pdf

Projekty uchwał


W dniu 26 sierpnia 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 sierpnia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 26 sierpnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. omówienie kosztów eksploatacji wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków za I półrocze 2019 r. oraz potrzeby remontowe i inwestycyjne w tym zakresie,

2. stan przygotowania wybranych szkół i przedszkoli do roku szkolnego.


Na dzień 17 lipca 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 17 lipca 2019 roku.pdf

Rozszerzony porządek obrad, przyjęty na obradach Sesji:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 17 lipca 2019 roku - rozszerzony.pdf

Projekty uchwał


W dniu 15 lipca 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 17 lipca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


Na dzień 27 czerwca 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 25 czerwca 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 18 czerwca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych, które były prowadzone w 2018 roku;

2. analiza wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych.


W dniu 17 czerwca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. działalność OSP - wydatki na zadania bieżące;

2. planowane formy wypoczynku letniego i zajęć dla dzieci, w tym finansowanie.


Na dzień 30 maja 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30 maja 2019 roku.pdf

Rozszerzony porządek obrad, przyjęty na obradach Sesji:

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30 maja 2019 roku - rozszerzony.pdf

Projekty uchwał


W dniu 28 maja 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30 maja 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 27 maja 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie wniosków nr 11 i 12, złożonych w dniu 10 maja 2019 r.


W dniu 22 maja 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Rozpatrzenie sprawozdania:
- z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
- z wykonania planów finansowych jednostek,
- informacji o stanie mienia gminy;

2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta gminy za 2018 rok.


W dniu 21 maja 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja nt. czynszów, zaległości najemców i podejmowane działania w celu niwelacji zadłużenia;

2. Kontrola rozliczeń dotacji przyznanych w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych za 2018 rok.


W dniu 21 maja 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja nt. gospodarki odpadami i ochrony środowiska na terenie gminy. Analiza ściągalności opłat za wywóz odpadów i koszty związane z gosp. odpadami;

2. Wydatki na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących za 2018 rok, w tym:
- informacja nt. zatrudnienia w roku szkolnym 2019/20,
- planowane zmiany organizacyjne w oświacie, ze szczególnym uwzględnieniem gimnazjum.


Na dzień 25 kwietnia 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 25 kwietnia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 23 kwietnia 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 25 kwietnia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 18 kwietnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja na temat zaległości podatkowych za 2018 rok, w tym:
- ilość dłużników,
- kwota zadłużenia,
- podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.

2. Analiza bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

3. Poziom zadłużenia Gminy (kredyty, zobowiązania, pożyczki).


W dniu 18 kwietnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Koszty zimowego utrzymania dróg za sezon 2018/2019


W dniu 17 kwietnia 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok

2. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 rok


Na dzień 28 marca 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 marca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 26 marca 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 marca 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 13 marca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji za 2018 rok
oraz plany na 2019 rok

2. Informacja o stanie świetlic wiejskich, oferty zajęć, analiza kosztów utrzymania i wpływów
z wynajmu świetlic w roku 2018

3. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r. oraz przedsięwzięć w ramach inicjatyw lokalnych


W dniu 12 marca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok oraz plany na 2019.

2. Oświetlenie uliczne:

- zakup lamp solarnych w 2018 roku, plan zakupów na 2019 rok

- koszty oświetlenia ulicznego (energia i eksploatacja) za 2018 rok


W dniu 12 marca 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Początek posiedzenia o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola procedur zamówień publicznych na podstawie kilku wybranych postępowań realizowanych w 2018 roku

2. Wydatki Funduszu Sołeckiego oraz sposób ich wykorzystania w roku 2018


Na dzień 28 lutego 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 lutego 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 26 lutego 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 lutego 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 25 lutego 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Początek posiedzenia o godz. 14.20 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie petycji nr 1/2019.

Wpływające petycje


Na dzień 31 stycznia 2019 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 31 stycznia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 29 stycznia 2019 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 31 stycznia 2019 roku.pdf

Projekty uchwał


Na dzień 28 grudnia 2018 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 28 grudnia 2018 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


Na dzień 13 grudnia 2018 roku została zwołana zwyczajna Sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczną o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 13 grudnia 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


W dniu 6 grudnia 2018 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie: rozpatrzenie materiałów na obrady sesji.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 13 grudnia 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


Na dzień 30 listopada 2018 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy.

Obrady rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad Urzędu Gminy.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 30 listopada 2018 roku.pdf

Projekty uchwał


Komisarz Wyborczy postanowieniem PDFPostanowienie z dnia 5.11.2018.pdf  zwołał I obrady sesji  Rady Gminy Popielów na dzień  23 listopada 2018 roku  ustalając porządek obrad   PDFPorządek.pdf

Początek obrad godz. 15.00 w Urzędzie Gminy (sala narad)