Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

BOS.271.09.2018 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałącznik nr 1 - 7 do SIWZ - Formularze i oświadczenia.zip
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
XLSXZałącznik nr 9 do SIWZ - Wyaz punktów poboru energii.xlsx
PDFZałącznik nr 9a do SIWZ - Wykaz Zamawiających, Nabywców, Płatników.pdf

Zmiana SIWZ:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana SIWZ.pdf

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami:

PDFPytania do SIWZ i odpowiedzi.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
UWAGA: Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych  każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ww. ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty (b).pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-10-2018
  przez: Beata Kupczyk
 • opublikowano:
  01-10-2018 13:44
  przez: Beata Kupczyk
 • zmodyfikowano:
  30-10-2018 11:54
  przez: Beata Kupczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 2435
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl