Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfy na okres 23.06.2018 - 22.06.2021 w Gminie Popielów

Taryfy na okres 23.06.2018 - 22.06.2021 w Gminie Popielów

W związku z wejściem w życie od 01.01.2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017  Prawo Wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566) regulującej gospodarowanie wodami, PROWOD Sp. z o. o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Popielów, iż na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Cena za odbiór ścieków spada, dzięki działaniom podejmowanym przez Gminę Popielów, polegającym na budowie sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców, co skutkuje wzrostem liczby odbiorców.

Dotychczasowa cena za odbiór ścieków wynosi 7,23 zł. netto za 1m3  (7,81 zł brutto), natomiast od dnia 23.06.2018 r. będzie wynosiła 7,14 zł. netto za 1 m3 (7,71 zł. brutto). Po uwzględnieniu dopłaty Gminy Popielów do ceny ścieków w wysokości 1,23 zł. cena będzie wynosiła 5,91 zł netto za 1 m (6,38 zł. brutto).

Dopłaty będą obowiązywały do końca 2018 r. W kolejnych latach wysokość dopłat będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy.

Cena za dostarczenie wody nieznacznie wzrośnie ze względu na zmianę ustawy Prawo Wodne, która narzuca na Spółkę obowiązek naliczenia w taryfie opłaty za pobór wód.

Dotychczasowa cena za dostarczenie wody  dla mieszkańców gminy wynosi 2,22 zł netto za 1 m3 (2,40 zł. brutto), natomiast od dnia 23.06.2018 r. będzie wynosiła 2,31 zł. netto za 1 m3, (2,49 zł brutto).

PDFTaryfa dla Gminy Popielów - 23.06.2018 - 22.06.2021 (563,95KB)
PDFPopielów-Decyzja GL.RET.070.7.137.2018.pdf (1,31MB)