Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popielów

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. a ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Wójt Gminy Popielów udostępnia informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popielów:

  1. ELKOM Sp. z o.o., ul. Norweska 11, 46-021 Brzezie k/Opola
  2. REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
  3. „EKO-TRANS” Jan Kurowski, ul. Brynicka 16/B, 46-082 Kup 

Podmot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Metryczka
  • opublikowano:
    17-04-2013 13:23
    przez: Grażyna Kuźnik
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl