Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2018KBW_PKW_logo.jpeg

Wyniki wyborów Wójta Gminy II tura

PDFSKMBT_C22018110507070.pdf (1,05MB)
 

Informujemy iż Gminna  Komisja Wyborcza w Popielowie  w dniu 3 listopada 2018 r. (sobota) pełni dyżur  pod numerem telefonu:  668423073 lub 663121284 .Kontakt do Urzędnika Wyborczego Pana Krzysztofa Chmiel 608758008
W dniu II tury wyborów tj. 4 listopada 2018 r.  Gminna Komisja Wyborcza  w Popielowie przy ul. Opolskiej  13 pełni dyżur w swojej siedzibie w godzinach od 5.30  do momentu zakończenia prac komisji.
Kontakt telefoniczny:  77/ 4275-826 
Urzędnik Wyborczy  Pan Krzysztof Chmiel 608758008
Pełnomocnik Wójta Gminy Grażyna Kuźnik 663121284

 

PDFWyniki wyborów na Wójta Gminy.pdf (906,49KB)
PDFWyniki wyborów do Rady Gminy.pdf (2,69MB)
PDFUchwała Gminnej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania na Wójta Gminy.pdf (318,08KB)
 

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów na obszarze województwa opolskiego.pdf (233,52KB)
PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.pdf (188,15KB)
 

 

Informujemy iż Gminna  Komisja Wyborcza w Popielowie  w dniu 20.10.2018 r. (sobota) pełni dyżur w godz. 8.00-11.00 , po godz. 11.00  dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 668423073 lub 663121284 .Kontakt do Urzędnika Wyborczego Pana Krzysztofa Chmiel 608758008
W dniu wyborów tj. 21.10.2018 r. dyżur odbędzie w siedzibie Gminnej  Komisji Wyborczej w Popielowie przy ul. Opolskiej  13 , 46-090 Popielów w godzinach od 5.30  do momentu zakończenia prac komisji.
Telefon 77/ 4275-826  oraz Urzędnika Wyborczego Pana Krzysztofa Chmiel 608758008 i Pełnomocnika Wójta Gminy Grażyny Kuźnik 663121284

PDFInformacja dla wyborców zamieszkałych w obwodzie nr 8 -Stobrawa, Stare Kolnie, Rybna i Popielowska Kolonia.pdf (242,38KB)
PDFInformacja Obwodowych Komisji Wyborczych o czasie rozpoczęcia pracy w dniu 21-10-2018 r.pdf (828,92KB)

PDFHARMONOGRAM DOWOZU WYBORCÓW DO LOKALÓW WYBORCZYCH.pdf (290,38KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatow na radnych w wyborach do Rady Gminy.pdf (158,11KB)
PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandadatach na wójta gminy.pdf (137,19KB)PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przedłużeniu terminu zgłoszeń kandydatów na radnych.pdf (297,05KB)
PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I w spr dodatkowych zgłoszeń do ObwKW.pdf (661,67KB)
PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu losowania numerów list.pdf (191,98KB)
PDFObwieszczenie GKW o przyznanych numerach list kandydatów na radnych.pdf (336,47KB)

 

PDFInformacja Wójta Gminy o wyłożeniu spisu wyborców.pdf (110,83KB)
 

PDFSKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POPIELOWIE.pdf (120,46KB)
 

 PDFNFORMACJA O DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO.pdf (180,67KB)
Dyżur Urzędnika Wyborczego Pana Krzysztofa  Chmiel w najbliższy poniedziałek tj. 24 września w godzinach od. 12.00-15.00 w Urzędzie Gminy w Popielowie pok. Nr 25

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZASAD  WYBORÓW

UCHWAŁY PKW

TWORZENIE KOMITETÓW WYBORCZYCH

KOMUNIKATY KOMISARZY WYBORCZYCH DOT. PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO, ZGŁOSZEŃ DO TKW ORAZ LICZBY MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

LISTA ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

 INFORMACJE ORAZ WYJAŚNIENIA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REJESTRACJI KANDYDATÓW

REGULAMINU GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

WZORÓW POTWIERDZEŃ I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA

DOKUMENTY DOTYCZĄCE GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

INFORMACJA  PKW  o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych.pdf (159,04KB)

DOCzał nr 1.doc (69,00KB)
DOCzał nr 2.doc (40,50KB)
DOCzał nr 3.doc (57,00KB)
DOCzał nr 4.doc (43,50KB)
DOCzał nr 5.doc (26,00KB)
DOCzał nr 6.doc (42,50KB)


DOCOświadczenie lustarcyjne.doc (43,50KB)
DOCInformaccja o złożeniu oświaczenia lustracjnego.doc (29,50KB)

zgłoszenia  kandydatów na wójta gminy

KOMISJE WYBORCZE  ZASADY ZGŁASZANIA I DRUKI

WZÓR Zgłoszenia kandydatów do OKW (1).doc
Wzór  Zgłoszenia kandydatów do OKW (2).doc
Wzór  Zgłoszenia kandydatów do GKW.doc

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach.pdf

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia.pdf


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach.pdf

 

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu 1 o powołanu składów Obowdowych komisji Wyborczych.pdf (216,12KB)
PDFUkonstytowane składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf (2,63MB)
PDFzmiany w składach osobowych OKW.pdf (869,87KB)
 

 

UPRAWNIENIA WYBORCÓW   PDFInformacja dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców Gminy Popielów.pdf (372,10KB)
 

- niepełnosprawnych

- o upływie terminów dla wyborców niepełnosprawnych

- warunkach udziału w wyborach obywateli RP

- warunkach udziału w wyborach obywateli UE


PDFWniosek o sporzadzenie aktu_pelnomocnictwa.pdf (83,45KB)
PDFZgodna na przyjecie pelnomocnictwa.pdf (99,83KB)
 

PODZIAŁ GMINY POPIELÓW NA OKRĘGI WYBORCZE ORAZ OBWODY GŁOSOWANIA

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-271-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (781,77KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-272-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie podziału Gminy Popielów na na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (714,20KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych.pdf (146,47KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy o obwodach głosowania.pdf (155,95KB)


Uchwała Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26.04.2018 roku  w sprawie podziału powiatu opolskiego na okręgi wyborcze i liczbie wybieranych radnych
PDFSKMBT_C22018050411310.pdf (525,16KB)

Obwieszczenie  Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego PDFobwieszczenie.pdf (453,66KB)

Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Opolu o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie  urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury 
PDFPLAKAT A3 - INFORMACJA Dyrektora o urzędnikach wyborczych_ (003).pdf (516,62KB)

 

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 roku.pdf (250,22KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia.pdf (707,36KB)UJEDNOLICONY KODEKS  WYBORCZY

 

Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gmin na okręgi wyborcze.

 

Informacja Wójta Gminy o wyznaczonych miejscach na bezpłatne  umieszczanie  urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-602-2018 z dnia 23-08-2018 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.pdf (549,87KB)