Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Skan: PDFUchwała Nr XLV/329/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (431,07KB)
Plik w formie dostępnej cyfrowo: PDFUchwała Nr XLV/329/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (758,45KB)


Sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Skan: PDFSprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. (473,19KB)
Plik w formie dostępnej cyfrowo: PDFSprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. (522,45KB)


Roczny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-93-2016 z dnia 28.01.2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.pdf (1,86MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIII-177-2017 z dnia 2.02.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.pdf (2,00MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-264-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf (1,86MB)
PDFUchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok (1,78MB)
PDFUchwała Nr XVIII-128-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.pdf (2,19MB)

Skan: PDFUchwała Nr XXIX-208-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.pdf (2,12MB)
Plik w formie dostępnej: PDFUchwała Nr XXIX-208-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.pdf (350,59KB)

Skan: PDFUchwała Nr XLII/309/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok (321,79KB)
Plik w formie dostępnej cyfrowo: PDFUchwała Nr XLII/309/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok (860,95KB)


Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Skan: PDFUchwała Nr XXIX-209-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf (1,53MB)
Plik w formie dostępnej: PDFUchwała Nr XXIX-209-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf (315,75KB)


Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PDFSprawozdania z realizacji GKRPA za 2014 rok.pdf (3,45MB)
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Problemów Alkoholowych za 2015 rok.pdf (4,16MB)
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.pdf (4,34MB)
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.pdf (4,38MB)
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.pdf (460,45KB)
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.pdf (442,72KB)

Skan: PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r.pdf (3,02MB)
Plik w formie dostępnej: PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok - dostępny.pdf (1,01MB)

Skan: PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 rok (502,85KB)
Plik w formie dostępnej cyfrowo: PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 rok (598,36KB)


Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.pdf (705,23KB)
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Problemów Alkoholowych za 2015 rok.pdf (4,16MB)
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.pdf (4,34MB)
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.pdf (4,38MB)
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.pdf (339,52KB)
PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.pdf (348,38KB)

Skan: PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.pdf (637,02KB)
Plik w formie dostępnej: PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok - dostępny.pdf (701,56KB)

Skan: PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok (120,49KB)
Plik w formie dostępnej cyfrowo: PDFSprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok (470,15KB)