Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY RADY GMINY 2018 ROK


Uchwały z obrad sesji 1 lutego  2018 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-264-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf (1,86MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-265-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Rady Gminy.pdf (1,69MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-266-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXI-159-2012.pdf (380,39KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-267-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf (4,53MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-268-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji dla Parafii w Starych Siołkowicach.pdf (303,90KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-269-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji dla Parafii w Karłowicach.pdf (289,82KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-270-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XVIII-129-2016.pdf (286,00KB)
 

Uchwały z obrad sesji 22 marca 2018 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-271-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (781,77KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-272-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie podziału Gminy Popielów na na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (714,20KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-273-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.pdf (1,75MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-274-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.pdf (3,02MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-275-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2018 roku.pdf (2,34MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-276-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Popielów.pdf (782,83KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-277-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (4,45MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-278-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. Modernizcja obiektu UO w Opolu.pdf (272,18KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-279-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do realizacji projektu partnerskiego -Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Lewin Brzeski.pdf (294,08KB)

Uchwały z obrad sesji 28 marca 2018 roku
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-280-2018 z dnia 28 marca 2017 r w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej utworzenia dla gmin Popielów i Dobrzeń okręgu wyborczego.pdf (241,18KB)


Uchwały z obrad sesji 26 kwietnia  2018 roku
PDFSprawozdanie zrealizacji Programu Współpracy za 2017 rok.pdf (2,01MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-282-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2017 rok.pdf (10,21MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-283-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR za 2017 rok.pdf (1,46MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-284-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za 2017 rok.pdf (1,38MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-285-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy.pdf (3,72MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-286-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (1,08MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-287-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych.pdf (244,53KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-288-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla SCKTiR na zadanie -Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kaniowie-.pdf (267,79KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-289-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla SCKTiR na zadanie -Budowa budynku ekspozycji rybackiej wraz z zapleczem sanitarnym-.pdf (277,26KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-290-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla SCKTiR na zadanie -Z wodą za Pan brat-.pdf (260,38KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-291-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf (246,06KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-292-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2018 roku opieki zapewnionej w żłobku.pdf (231,75KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-293-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezi=onu kąpielowego.pdf (467,88KB)
 


Uchwały z obrad sesji 17 maja  2018 roku
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-294-2018 z dnia 17 maja 2018 r w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagosp przestrzennego edycja 2017.pdf (15,28MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-295-2018 z dnia 17 maja 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Starych Siołkowicach.pdf (228,08KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-296-2018 Rady Gminy z dnia 17-05-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Karłowice.pdf (224,25KB)

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-297-2018 z dnia 17 maja 2018 r w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV-292-2006 z dnia 22-06-2006.pdf (207,65KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-298-2018 z dnia 17 maja 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku prztargowego trybu zawarcia umowy.pdf (266,78KB)


Uchwały z obrad sesji 28 czerwca  2018 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-299-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2017 rok.pdf (169,70KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-300-2018 z dnia 28 czerwca 2018r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.pdf (240,09KB)
PDFUchwała Rady Gminy NR XXXVI-301-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za rok 2017.pdf (1,09MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-302-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminą Popielów.pdf (417,29KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-303-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów.pdf (492,56KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-304-2018 z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Karłowice ul Słoneczna 3.pdf (235,77KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-305-2018 z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf (215,22KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-306-2018 z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV-290-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r..pdf (221,75KB)
PDFUchwała Rady Gminy NR XXXVI-307-2018 z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf (5,04MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-308-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Starych Siołkowicach.pdf (222,91KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-309-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r w sprawie udzielenia pożyczki dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w popielowie na realizację zadań ze środków UE.pdf (249,82KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-310-2018 z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (1,18MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-311-2018 z dnia 28 czerwca w sprawie przyjęcia projektU Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Popielów.pdf (3,19MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-312-2018 z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf (227,22KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-313-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV-288-2018 z dnia 26-04-2018.pdf (316,54KB)
 


Uchwały z obrad sesji 30 sierpnia  2018 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-314-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na dofinansowanie gminnych zadań.pdf (226,97KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-315-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zmiany w WPF.pdf (1,14MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-316-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf (5,76MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-317-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany.pdf (272,07KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-318-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Popielów.pdf (382,16KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-319-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf (443,07KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-320-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.pdf (764,87KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-321-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXVI-308-2018.pdf (248,47KB)
 


Uchwały z obrad sesji 25 września   2018 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-322-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.pdf (3,18MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-323-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie neiruchomości gruntowej w drodze zamiany.pdf (269,76KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-324-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany częsci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (590,70KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-325-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (692,54KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-326-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf (220,96KB)

Uchwały z obrad sesji 18 października  2018 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-327-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na 2018 rok.pdf (3,57MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-328-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (902,10KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-329-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr III-22-2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popielów.pdf (1,42MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-330-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf (280,00KB)