Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2018 ROKPDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-512-2017 z dnia 2-01-2018 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-513-2018 z dnia 2-01-2018 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 cz. I.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-513-2018 z dnia 2-01-2018 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na rok cz. II 2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-514-2018 z dnia 2-01-2018 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popieelowie na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-515-2018 z dnia 9 -01-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w Kurzniach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-516-2018 z dnia 11-01-2017 w sprawie ustalenia terminu zebrania wyborczego w celu dokonania wyborów uzupełniajacych w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-517-2018 z dnia 25-01-2018 w sprawie określenia terminów postepowania rekrytacyjnego i postepowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych.pdf
PDFzałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050-517-2018 -terminy rekrutacji w roku szkolnym 2018-2019 do przedszkoli publicznych.pdf
PDFzałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050-517-2018 -kryteria rekrutacji w roku szkolnym 2018-2019 do przedszkoli publicznych.pdf
PDFzałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050-517-2018 -terminy rekrutacji w roku szkolnym 2018-2019 do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf
PDFzałącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050-517-2018 -kryteria rekrutacji w roku szkolnym 2018-2019 do klas pierwszych szkól podstawowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-518-2018 z dnia 29-01-2018 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-519-2018 z dnia 31-01-2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-520-2018 z dnia 31-01-2018 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf
PDFZarządzenie nr 0050/521/2018 Wójta Gminy Popielów z dnia 1 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-523-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie zmiany w WPF.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-522-2018 z dnia 1-02-2018 w sprawie w układzie wykonanwczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-524-2018 z dnia 6-02-2018 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-525-2018 z dnia 8-02-2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu recytatorskiego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-526-2018 z dnia 9-02-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-527-2018 z dnia 15-02-2018 w sprawie ustalenia na rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-528-2018 z dnia 19-02-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-529-2018 z dnia 22-02-2018 w sprawie przeznaczenia do uzyczenia nieruchomości lokalu użytkowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-530-2018 z dnia 28-02-2018 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-531-2018 z dnia 28-02-2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-532-2018 z dnia 28-02-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy NR 0050-535-2018 z dnia 20-03-2018 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-538-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-537-2018 z dnia 22-03-2018 sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-536-2018 z dnia 20-03-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-539-2018 z dnia 27-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-540-2018 z dnia 28-03-2018 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-541-2018 z dnia 28-03-2018 w sprawie przedłozenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.pdf
PDFzałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-541-2018.pdf
PDFzałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-541-2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-542-2018 z dnia 28-03-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany dot ustalenia na rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-543-2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-544-2018 z dnia 30-03-2018 sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-545-2018 z dnia 16-04-2018 w sprawie określenia wzoru wniosków dotyczących sprawowania opieki nad wolno żyjącymi kotami.pdf
PDFzał nr 1 do Zarządzenia.pdf
PDFzał nr 2 do Zarządzenia.pdf
PDFzał nr 3 do Zarządzenia.pdf
PDFzał nr 4 do Zarządzenia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-546-2018 z dnia 16-04-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu gminy zabiegów sterylizacji psów i kotów oraz usypiania ślepych miotów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-547-2018 z dnia 19-04-2018 sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-548-2018 z dnia 16-04-2018 w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-549-2018 z dnia 26-04-2018 sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2018.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-563-2018 z dnia 15-05-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf

 

 PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-550-2018 z dnia 26 -04-2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-552-2018 z dnia 26 -04-2018 w sprawie zmian w WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-553-2018 z dnia 26 -04-2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Nowe Siołkowice.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-554-2018 z dnia 26 -04-2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Nowe Siołkowice.pdf
PDFzałącznik do Zarządzenia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-555-2018 z dnia 27-04-2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora GBP w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-556-2018 z dnia 30-04- 2018 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-557-2018 z dnia 30-03-2018 sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-558-2018 z dnia 7 maja 2018 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-559-2018 z dnia 10-05-2018 w sprawie powołąnia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-560-2018 z dnia 11-05-2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-561-2018 z dnia 14-05-2018 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Popielów za 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-562-2018 z dnia 15-05-2018 sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-564-2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjeę programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-566-2018 z dnia 24-05-2018 sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu gminy na rok 2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-567-2018 z dnia 24-05-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-568-2018 z dnia 25-05-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-569-2018 z dnia 11-06-2018 sprawie powołania składu komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-570-2018 z dnia 11-06-2018 sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-571-2018 z dnia 11-06-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-572-2018 z dnia 12 -06-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-573-2018 z dnia 13-06-2018 sprawie zawarcia umowy o ustanowienie służebności.pdf
PDFzałacznik do Zarządzenia Wójta Nr 0050-573-2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-574-2018 z dnia 15-06-2018 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-576-2018 z dnia 21-06-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Polityki zdrowotnej w roku 2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-577-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-578-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-579-2018 z dnia 29-06-2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-580-2018 z dnia 29-06-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-581-2018 z dnia 29-06-2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w m Stare Siołkowice.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-582-2018 z dnia 29-06-2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w m Karłowice.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-583-2018 z dnia 9-07-2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora GBP w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-584-2018 z dnia 9-07-2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji konkursowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-585-2018 z dnia 8-07-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora PSP w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-586-2018 z dnia 10-07-2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-587-2018 z dnia 10-07-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-588-2018 z dnia 10-07-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-589-2018 z dnia 13-07-2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfonansowanie przejściowego deficytu.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-590-2018 z dnia 25-07-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050-374-2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-591-2018 z dnia 27-07-2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-592-2018 z dnia 27-07-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-593-2018 z dnia 27-07-2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-594-2018 z dnia 27-07-2018 w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-595-2018 z dnia 30-07-2018 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-596-2018 z dnia 2-08-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-597-2018 z dnia 2-08-2018 w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości działek stanowiących własność gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-598-2018 z dnia 2-08-2018 w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości działek stanowiących własność gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-599-2018 z dnia 10-08-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-600-2018 z dnia 16-08-2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-601-2018 z dnia 16-08-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-602-2018 z dnia 23-08-2018 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-603-2018 z dnia 29-08-2018 w sprawie przyjecia i przekazania informacji za I półrocze 2018 roku.pdf
PDFzałacznik nr 1.pdf
PDFzałacznik nr 2.pdf
PDFzałacznik nr 3.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-604-2018 z dnia 29-08-2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora PSP w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-605-2018 z dnia 29-08-2018 z dnia 29-08-2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrekrora PP w Starych Siołkowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-606-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-608-2018 z dnia 31-08-2018 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej zs w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-610-2018 z dnia 31-08-2018 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej zs w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-611-2018 z dnia 31-08-2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-612-2018 z dnia 31-08-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-614-2018 z dnia 3-09-2018 w sprawie powołania Zespołu Informatycznego ds. obsługi informartcznej GKW i OKW.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-615-2018 z dnia 10 wrzesnia 2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 3 dz. nr 269/9 km2
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-616-2018 z dnia 10 września 2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej obręb Popielów dz. nr 1106/116 km2
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-618-2018 z dnia 12-09-2018 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-617-2018 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-619-2018 z dnia 18-09-2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej w Popielowie dz. nr 1443/156 km1

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-621-2018 z dnia 27-09-2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-623-2018 z dnia 27-09-2018 w sprawie zmiany w WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-622-2018 z dnia 27-09-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-624-2018 z dnia 10-10-2018 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości działek stanowiących własność gminy nr 186/1, 186/2, 186/3, 188 obręb Rybna
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-625-2018 z dnia 10-10-2018 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości nr 997/6 obręb Stare Siołkowice
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-626-2018 z dnia 10-10-2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Popielowie działka nr 1111/309 km3 obręb Popielów
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-627-2018 z dnia 10-10-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-628-2018 z dnia 11-10-2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastepującego p o dyrektora PP w Starych Siołkowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-629-2018 z dnia 12-10-2018 w sprawie konsultacji społecznych.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-630-2018 z dnia 15-10-2018 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-631-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzienie Wójta Gminy 0050-632-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-633-2018 z dnia 19-10-2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050--635-2018 w sprawie powołania Pełnomocnika ds Przeciwdziałania Narkomanii.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-634-2018 z dnia 19-10-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050--636-2018 w sprawie ustalenia składu osobowego GKRPA i powołania Pełnomocnika.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-637-2018 z dnia 29-10-2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-638-2018 z dnia 28-10-2018 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050/639/2018 Wójta Gminy Popielów z 6 listopada w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Stare Siołkowice - działki nr 1162/4 km.7 obręb Stare Siołkowice oraz ustalenia ceny wywoławczej
PDFZarządzenie Nr 0050/640/2018 Wójta Gminy Popielów z 6 listopada w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 372/2 km.2 obręb Karłowice oraz ustalenia ceny wywoławczej
PDFZarządzenie Nr 0050/641/2018 Wójta Gminy Popielów z 8 listopada w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej nr 355/2 km.2 obręb Kurznie
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-643-2018 z dnia 14-11-2018 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-644-2018 z dnia 14-11-2018 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-647-2018 z dnia 16-11-2018 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-648-2018 z dnia 16-11-2018 w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.649.2018 Wójta Gminy Popielów z dnia 20.11.2018 w sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.650.2018 Wójta Gminy Popielów z dnia 20.11.2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.651.2018 Wójta Gminy Popielów z dnia 20.11.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-652-2018 z dnia 21-11-2018 w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorzadowych jednostwk bidżetowych.pdf