Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania ofertowe - 2018

Zapytanie ofertowe dotyczące "Wywozu odpadów komunalnych z terenów należących do Gminy Popielów"
PDFZapytanie ofertowe na wywóz odpadów komunalnych z terenów gminnych.pdf (2,03MB)
DOCform_ofertowy_zał._1.doc (36,00KB)
DOCform_wyceny_zał.2.doc (42,00KB)
DOCoświadczenie_zał._3.doc (34,00KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (629,83KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące "Zapewnieniu miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Popielów w gospodarstwie rolnym w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r."

PDFZapytanie ofertowe na zapewnienie miejsca dla ziwrząt gospodarskich w 2019.pdf (770,54KB)
DOCform_ofertowy_zał._1.doc (37,50KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące "Wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Popielów oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w 2019 r"

PDFZapytanie ofertowe na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.pdf (1,29MB)
DOCXZałącznik nr 2.docx (13,54KB)
DOCform_ofertowy_zał._1.doc (44,00KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.pdf (182,31KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące "Świadczeniu usług weterynaryjnych w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2019 r."

PDFZapytanie ofertowe na śwaidczenie usług weterynaryjnych w celu zabopiegania bezdomności.pdf (656,08KB)
DOCform_ofertowy_zał._1.doc (45,50KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_na świadczenie usług weterynaryjnych w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów.pdf (231,38KB)
 


apytanie ofertowe dotyczące "Świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2019r".

PDFZapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt w 2019.pdf (695,17KB)
DOCform_ofertowy_zał._1.doc (48,50KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Popielów.pdf (228,84KB)
 


apytanie ofertowe dotyczące "Zakupu materiałów papierniczych, tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem oraz sadzonek krzewów".

PDFZapytanie ofertowe (143,88KB)


Zapytanie ofertowe dotyczące "Zakupu materiałów papierniczych, tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem oraz sadzonek krzewów".

PDFZapytanie ofertowe 1.pdf (142,26KB)
PDFZapytanie ofertowe 2.pdf (141,37KB)
PDFZapytanie ofertowe 3.pdf (156,27KB)

Informacja dodatkowa
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 10.10.2018 r. ogłoszonym na stronie www.popielow.pl dotyczącym "Zakupu materiałów papierniczych, tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem oraz sadzonek krzewów" informuję iż termin dostarczenia materiałów papierniczych, tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem oraz sadzonek przypada na dzień 31.10.2018 r.
 


Zapytanie ofertowe dotyczące  "Wycinki dwóch sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna usytuowanych przy ul. Powstańców w Popielowie"

DOCXLokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki.docx (1,09MB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (51,00KB)
PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,40MB)
DOCXZdjęcia drzew.docx (2,14MB)


Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy w miejscowości Stare Siołkowice.

PDFZapytanie ofertowe _pielęgnacja dąb Stare Siołkowice.pdf (645,33KB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (49,50KB)
DOCXMapka.docx (537,17KB)
PDFZdjęcia.pdf (770,16KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (216,60KB)
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (156,86KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających drzewa z gatunku dąb szypułkowy stanowiącego pomnik przyrody w miejscowości Karłowice.

PDFZapytanie ofertowe _pielęgnacja i zabezpiecznie pomnika przyrody.pdf (679,70KB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (49,50KB)
PDFEkspertyza drzewa dąb pomnikowy Popielów EKO-TREK V 2018.pdf (2,43MB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (239,56KB)
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (157,87KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Remont nawierzchni na półce wałowej wału przeciwpowodziowego w miejscowości Stare Kolnie – dz. nr 164 km 1

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,48MB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (47,00KB)
PDFZałącznik nr 2 - Przedmiar.pdf (40,30KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Malowanie świetlicy wiejskiej w Starych Siołkowicach przy ul. Michała

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,40MB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (48,00KB)
PDFZałącznik nr 2- Przedmiar - świetlica siołkowice fund.pdf (53,79KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Malowanie pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,48MB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (48,00KB)
PDFZałącznik nr 2 - Przedmiar.pdf (53,51KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkół  w Opolu w roku szkolnym 2018/2019.

PDFZapytanie ofertowe dotyczące transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkół w Opolu w roku szkolnym 2018/2019 (426,52KB)
DOCFormularz ofertowy dotyczący transportu dzieci niepełnosprawnych (37,50KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (272,90KB)

 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Zamówienia usuwania wyrobów  zawierających azbest z terenu Gminy Popielów

PDFZapytanie ofertowe (1,47MB)
DOCFormularz ofertowy (55,50KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Remont drogi wewnętrznej w m. Nowe Siołkowice – dojazd do kąpieliska

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,33MB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (46,50KB)
PDFZałącznik nr 2 - przedmiar robót.pdf (47,43KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Koszenie trawy i chwastów przy ścieżkach pieszo-rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice w 2018 r.

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,42MB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (48,00KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonanie usługi implementacji systemu audytu wewnętrznego w Gminie Popielów

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,19MB)
DOCXzałącznik nr 1.docx (26,43KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (2,60MB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: "Dostawy i montażu lamp solarnych ulicznych  – drogowych na terenie   Gminy Popielów".

PDFzapytanie ofertowe - dostawa i montaż lamp ogłoszenie.pdf (49,06KB)
DOCformularz ofertowy lampy solarne.doc (36,50KB)

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (989,93KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: " Wycinki trzynastu sztuk drzew na działce leśnej nr 328/11 a.m. 1 obręb Popielów".

PDFZapytanie ofertowe.pdf (552,02KB)
DOCXZałącznik do zapytania ofertowego_lokalizacja.docx (2,01MB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (49,50KB)
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: "Opracowanie założeń (koncepcji) do przeprowadzenia inwentaryzacji pomników przyrody na terenie Gminy Popielów".

PDFKoncepcja inwentaryzacji pomników _ zapytanie ofertowe.pdf (740,00KB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy_koncepcja inwentaryzacja pomników przyrody.doc (49,50KB)


Zapytanie ofertowe dotyczące: "Wycinki trzech sztuk drzew".

PDFZapytanie ofertowe _wycinka drzew _topole_Karłowice.pdf (488,08KB)
DOCForm_ofertowy wycinka drzew na działkach gminnych.doc (39,50KB)
DOCXLokalizacja drzewa przeznaczonych do usunięcia.docx (1,16MB)
DOCXZdjęcia drzew przeznaczonych do usunięcia.docx (4,28MB)


Zapytanie ofertowe dotyczące: "wykonania tablic promocyjnych wraz z kodami QR w ramach działań informacyjnych dla projektu partnerskiego pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacyji i Rekreacji - część południowa".

PDFZapytanie ofertowe tablice pam.- 02.01.2018.pdf (1,91MB)
DOCZałączniki nr 1.doc (109,50KB)
DOCZałączniki nr 2.doc (98,50KB)
DOCZałączniki nr 3.doc (98,00KB)
PDFZałącznik nr 4.pdf (3,10MB)

PDFZestawienie ofert - tablica promocyjna.pdf (480,88KB)


Zapytanie ofertowe dotyczące  "Opracowania Programu funkcjonalno - użytkowego Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Siołkowice, gm. Popielów, dz. nr 126 km 1"


PDFZapytanie ofertowe Świetlica 2.pdf (100,32KB)