Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

PRZETARGI 2013

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych"

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ - Obiekty Gminne.pdf
ZIPZalaczniki do SIWZ 1-10.zip

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf
PDFZmianan do SIWZ [1].pdf
PDFWzór umowy - poprawiony.pdf

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Popielów"
PDFOgłoszenie.pdf
PDFZalaczniki do SIWZ 1-10.zip
ZIPZalaczniki do SIWZ 1-10.zip

PDFZapytanie do treście SIWZ [1].pdf
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf
PDFWzór umowy - poprawiony.pdf

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy  wiejskiej w Kurzniach”


PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Kurznie Świetlica.pdf
DOCZał 1-4.doc
PDFZał 5 Istotne postanowienia umowy.pdf
ZIPZał 6 Dokumentacja techniczna.zip
PDFZał 7 STWiOR.pdf
ZIPZał 8 Przedmiar robót.zip

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf
ZIPPrzedmiar robót - Poprawiony.zip

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

 Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę  małej architektury  turystycznej"

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Mała architektura Stare Siołkowice.pdf
DOCZał 1-4.doc
PDFZał 5 projekt umowy.pdf
ZIPZał 6 Dokumentacja techniczna cz. 1.zip
ZIPZał 6 Dokumentacja techniczna cz. 2.zip
ZIPZał 6 Dokumentacja techniczna cz. 3.zip
PDFZał 7 STWiOR.pdf
ZIPZał 8 Przedmiar robót.zip

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie „Remont dróg stanowiących własność gminy Popielów w 2013r”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Remont dróg gminnych.pdf
DOCZał 1-7.doc
PDFZał 8 projekt umowy.pdf
PDFZał 9 STWiOR.pdf
PDFZał 10 Przedmiar robót.pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  na terenie Gminy Popielów” 

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Śmieci Gmina Popielów.pdf
ZIPZał. nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.zip
DOCZał. nr 2-9.doc
PDFZał. nr 10 Projekt umowy.pdf

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf
PDFPoprawiony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
DOCPoprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ .doc
PDFZałącznik do umowy - Sprawozdanie miesięczne.pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf


 Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie „Instalacja pomp, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Przedszkole Siołkowice.pdf
DOCZał 1-7.doc
PDFZał 8 projekt umowy.pdf
PDFZał 9 Dokumentacja projektowa - geologia cz_1.pdf
PDFZał 9 Dokumentacja projektowa - deologia cz_2.pdf
ZIPZał 9 Dokumentacja projektowa - pompy ciepła, solary instalacja c.o.zip
ZIPZał 9 dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku.zip
ZIPZał 10 STWiOR.zip
ZIPZał 11 Przedmiar robót.zip

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie „Udzielenie Gminie Popielów kredytu w kwocie 1 772 000,- złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Kredyt 1 772 000,-.pdf
DOCZał 1-3.doc
PDFZał 4 Przepływy na okres kredytowania.pdf
PDFZał 11 RIO Opole - opinia o wykonaniu budżetu 2011 -.pdf
PDFZał 12 Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012.pdf
PDFZał 13 Rb-27S.pdf
PDFZał 13 Rb-28S-1.pdf
PDFZał 13 Rb-28S-2.pdf
ZIPZał 13 Sprawozdanie Rb-N Rb-NDS Rb-Z.zip
ZIPZał 14 Sprawozdania miesięczne Rb-27S Rb28S za XII 2012 roku.zip
ZIPZał 15 Informacja o zaciągniętych kredytach.zip
ZIPZał 16 Informacja o niezaleganiu w podatkach (Zus, IIUS).zip

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

PDFWykaz zaangażowań według stanu na dzień 31.12.2013r..pdf

PDFZmiana do SIWZ [2].pdf
PDFSprawozdanie roczne za 2012 Rb-27S.pdf
PDFSprawozdanie roczne za 2012 Rb-28S.pdf
PDFSprawozdanie za IV kwartał 2012 Rb-N.pdf
PDFSprawozdanie za IV kwartał 2012 RB-NDS.pdf
PDFSprawozdanie za IV kwartał 2012 Rb-Z.pdf

PDFZmiana do SIWZ [3].pdf

DOCZał 1-3 Poprawione.doc
 

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)