Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARGI 2013

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych"

PDFOgłoszenie.pdf (1,82MB)
PDFSIWZ - Obiekty Gminne.pdf (391,10KB)
ZIPZalaczniki do SIWZ 1-10.zip (659,52KB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (768,75KB)
PDFZmianan do SIWZ [1].pdf (169,70KB)
PDFWzór umowy - poprawiony.pdf (461,26KB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (397,05KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Popielów"
PDFOgłoszenie.pdf (1,81MB)
PDFZalaczniki do SIWZ 1-10.zip (390,61KB)
ZIPZalaczniki do SIWZ 1-10.zip (584,98KB)

PDFZapytanie do treście SIWZ [1].pdf (768,18KB)
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf (167,79KB)
PDFWzór umowy - poprawiony.pdf (413,75KB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (386,19KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy  wiejskiej w Kurzniach”


PDFOgłoszenie.pdf (1,96MB)
PDFSIWZ Kurznie Świetlica.pdf (463,62KB)
DOCZał 1-4.doc (649,50KB)
PDFZał 5 Istotne postanowienia umowy.pdf (253,32KB)
ZIPZał 6 Dokumentacja techniczna.zip (3,53MB)
PDFZał 7 STWiOR.pdf (975,10KB)
ZIPZał 8 Przedmiar robót.zip (93,49KB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (394,71KB)
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf (186,27KB)
ZIPPrzedmiar robót - Poprawiony.zip (87,69KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (695,44KB)

 Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zagospodarowanie terenu w Starych Siołkowicach poprzez budowę  małej architektury  turystycznej"

PDFOgłoszenie.pdf (2,33MB)
PDFSIWZ Mała architektura Stare Siołkowice.pdf (474,28KB)
DOCZał 1-4.doc (166,50KB)
PDFZał 5 projekt umowy.pdf (241,56KB)
ZIPZał 6 Dokumentacja techniczna cz. 1.zip (179,87KB)
ZIPZał 6 Dokumentacja techniczna cz. 2.zip (3,55MB)
ZIPZał 6 Dokumentacja techniczna cz. 3.zip (912,90KB)
PDFZał 7 STWiOR.pdf (976,20KB)
ZIPZał 8 Przedmiar robót.zip (60,39KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (695,54KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie „Remont dróg stanowiących własność gminy Popielów w 2013r”

PDFOgłoszenie.pdf (2,64MB)
PDFSIWZ Remont dróg gminnych.pdf (444,04KB)
DOCZał 1-7.doc (79,00KB)
PDFZał 8 projekt umowy.pdf (211,57KB)
PDFZał 9 STWiOR.pdf (1 014,02KB)
PDFZał 10 Przedmiar robót.pdf (112,91KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (412,88KB)


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  na terenie Gminy Popielów” 

PDFOgłoszenie.pdf (2,25MB)
PDFSIWZ Śmieci Gmina Popielów.pdf (518,52KB)
ZIPZał. nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.zip (5,22MB)
DOCZał. nr 2-9.doc (81,00KB)
PDFZał. nr 10 Projekt umowy.pdf (157,33KB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (1,74MB)
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf (275,05KB)
PDFPoprawiony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (237,42KB)
DOCPoprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ.doc (40,50KB)
PDFZałącznik do umowy - Sprawozdanie miesięczne.pdf (242,98KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (361,43KB)


 Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie „Instalacja pomp, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach”

PDFOgłoszenie.pdf (3,63MB)
PDFSIWZ Przedszkole Siołkowice.pdf (597,24KB)
DOCZał 1-7.doc (251,50KB)
PDFZał 8 projekt umowy.pdf (368,78KB)
PDFZał 9 Dokumentacja projektowa - geologia cz_1.pdf (5,48MB)
PDFZał 9 Dokumentacja projektowa - deologia cz_2.pdf (2,13MB)
ZIPZał 9 Dokumentacja projektowa - pompy ciepła, solary instalacja c.o.zip (3,92MB)
ZIPZał 9 dokumentacja projektowa - termomodernizacja budynku.zip (2,19MB)
ZIPZał 10 STWiOR.zip (631,93KB)
ZIPZał 11 Przedmiar robót.zip (242,03KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (363,14KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (854,24KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie „Udzielenie Gminie Popielów kredytu w kwocie 1 772 000,- złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”

PDFOgłoszenie.pdf (2,35MB)
PDFSIWZ Kredyt 1 772 000,-.pdf (440,60KB)
DOCZał 1-3.doc (47,00KB)
PDFZał 4 Przepływy na okres kredytowania.pdf (428,26KB)
PDFZał 11 RIO Opole - opinia o wykonaniu budżetu 2011 -.pdf (1,17MB)
PDFZał 12 Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012.pdf (660,19KB)
PDFZał 13 Rb-27S.pdf (2,75MB)
PDFZał 13 Rb-28S-1.pdf (4,65MB)
PDFZał 13 Rb-28S-2.pdf (4,93MB)
ZIPZał 13 Sprawozdanie Rb-N Rb-NDS Rb-Z.zip (2,12MB)
ZIPZał 14 Sprawozdania miesięczne Rb-27S Rb28S za XII 2012 roku.zip (4,61MB)
ZIPZał 15 Informacja o zaciągniętych kredytach.zip (1,17MB)
ZIPZał 16 Informacja o niezaleganiu w podatkach (Zus, IIUS).zip (2,49MB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (1,48MB)
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf (198,29KB)

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (195,81KB)

PDFWykaz zaangażowań według stanu na dzień 31.12.2013r..pdf (746,64KB)

PDFZmiana do SIWZ [2].pdf (287,65KB)
PDFSprawozdanie roczne za 2012 Rb-27S.pdf (2,72MB)
PDFSprawozdanie roczne za 2012 Rb-28S.pdf (5,27MB)
PDFSprawozdanie za IV kwartał 2012 Rb-N.pdf (814,94KB)
PDFSprawozdanie za IV kwartał 2012 RB-NDS.pdf (721,89KB)
PDFSprawozdanie za IV kwartał 2012 Rb-Z.pdf (978,81KB)

PDFZmiana do SIWZ [3].pdf (180,33KB)

DOCZał 1-3 Poprawione.doc (47,00KB)
 

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (373,00KB)

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)