Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARGI 2012

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie „Udzielenia Gminie Popielów kredytu w kwocie 310 000,- złotych na dofinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Starych Siołkowicach”

PDFOgłoszenie.pdf (1,05MB)
PDFSIWZ Kredyt 310 000.pdf (419,00KB)
DOCZał 1-3.doc (47,00KB)
PDFZał 9 RIO Opole - opinia o wykonaniu budżetu 2011 -.pdf (1,17MB)
PDFZał 10 Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012.pdf (660,19KB)
ZIPZał 11 Sprawozdanie Rb-N Rb-NDS Rb-Z.zip (2,12MB)
PDFZał 12 Rb-27S.pdf (2,75MB)
PDFZał 13 Rb-28S-1.pdf (4,65MB)
PDFZał 13 Rb-28S-2.pdf (4,93MB)
PDFZał 14 Informacja o zaciągniętych kredytach.pdf (938,14KB)

PDFZał 15 Zarządzenie.pdf (213,00KB)
PDFZał 13 Rb-28S-2.pdf (4,93MB)
ZIPZał 16 Informacja o niezaleganiu w podatkach i ZUS.zip (1,94MB)
PDFZał 17 Przepływy na okres kredytowania.pdf (413,35KB)
 

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (737,25KB)
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf (149,19KB)
DOCZał 1-3_Poprawa.doc (47,50KB)
PDFSprawozdanie Rb-27S za 2011r..pdf (2,90MB)
PDFSprawozdanie Rb-28S_1 za 2011r..pdf (3,20MB)
PDFSprawozdanie Rb-28S_2 za 2011r..pdf (2,80MB)
PDFSprawozdanie Rb-N na koniec IV kwartału 2011r.pdf (819,02KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS za 2011r..pdf (417,31KB)
PDFSprawozdanie Rb-Z na koniec IV kwartału 2011r.pdf (507,63KB)
PDFWykaz zaangażowań według stanu na dzień 2012.10.31.pdf (444,70KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (412,81KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych"
PDFOgłoszenie.pdf (661,29KB)
PDFSIWZ Oświetlenie.pdf (393,16KB)
ZIPZałączniki do SIWZ 1-9.zip (430,66KB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (408,45KB)


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych"
PDFOgłoszenie.pdf (1,88MB)
PDFSIWZ - Obiekty Gminne.pdf (394,13KB)
ZIPZałączniki do SIWZ 1-9.zip (458,64KB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (406,94KB)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o II przetargu nieograniczonym na zadanie „Remont dróg stanowiących własność gminy Popielów w miejscowości:    Popielów dz. nr: 295/134, 114, 147, 294/134 km 8, 54, 40 km 9, 833/187, 833/188 km 7 o długości 3,300 km, Stare Siołkowice dz. nr: 250, 240 km 2,  1632, 1416/2 km 12, 1709 km 10 o długości 3,070 km,  Karłowice dz. nr. 125 km 1 o długości – 0,950 km, Stobrawa dz. nr. 293 km 1 o długości – 0,230 km”

PDFOgłoszenie.pdf (2,04MB)
PDFSIWZ Remont dróg stanowiących własność gminy Popielów.pdf (435,44KB)
DOCZał 1-7.doc (82,00KB)
PDFZał 8 projekt umowy.pdf (226,76KB)
PDFZał 9 STWiOR.pdf (774,09KB)
PDFZał 10 Mapy poglądowe - Karłowice.pdf (544,70KB)
PDFZał 10 Mapy poglądowe - Popielów.pdf (3,33MB)
PDFZał 10 Mapy poglądowe - Stare Siołkowice.pdf (3,64MB)
PDFZał 10 Mapy poglądowe - Stobrawa.pdf (1,23MB)
ZIPZał 11 Przedmiar robót.zip (89,13KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (981,60KB)


O
głoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie„Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice – Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie – etap I”

PDFOgłoszenie.pdf (3,22MB)
PDFSIWZ Kanalizacja tranzyt.pdf (495,00KB)
DOCZał 1-7.doc (114,00KB)
PDFZał 8 Projekt umowy.pdf (276,63KB)
ZIPZał 9 STWiORB.zip (597,26KB)
ZIPZał 10 Projekt budowlany.zip (589,86KB)
ZIPZał 10 Rysunki elektryczne.zip (1,31MB)
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_1.zip (3,43MB)
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_2.zip (4,31MB)
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_3.zip (4,43MB)
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_4.zip (3,10MB)
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_5.zip (3,27MB)
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_6.zip (3,27MB)
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_7.zip (3,50MB)
ZIPZał 10 Rysunki sanitarne_8.zip (1,87MB)
ZIPZał 11 Przedmiar robót.zip (187,23KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (247,90KB)
PDFZmiana do SIWZ.pdf (299,20KB)
PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (560,83KB)
PDFZmiana do SIWZ[1].pdf (299,20KB)
ZIPPoprawiony przedmiar robót sanitarnych.zip (82,62KB)
ZIPDokumentacja getechniczna - Opis.zip (2,24MB)
ZIPDokumentacja getechniczna - załączniki_1.zip (3,51MB)
ZIPDokumentacja getechniczna - załączniki_2.zip (4,92MB)
ZIPDokumentacja getechniczna - załączniki_3.zip (3,85MB)
ZIPDokumentacja getechniczna - załączniki_4.zip (3,25MB)
ZIPDokumentacja getechniczna - załączniki_5.zip (1,06MB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf (981,32KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia[2].pdf (478,13KB)

PDFZmiana do treści SIWZ [2].pdf (468,58KB)

PDFOgłoszenie o zmienie ogłoszenia [3].pdf (505,85KB)

PDFZmiana do SIWZ [3].pdf (806,68KB)

PDFPoprawiony projekt umowy.pdf (278,12KB)
PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (1,05MB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie
„Remont dróg stanowiących własność gminy Popielów w miejscowości:?    Popielów dz. nr: 295/134, 114, 147, 294/134 km 8, 54, 40 km 9, 833/187, 833/188 km 7 o długości 3,300 km, Stare Siołkowice dz. nr: 250, 240 km 2,  1632, 1416/2 km 12, 1709 km 10 o długości 3,070 km,  Karłowice dz. nr. 125 km 1 o długości – 0,950 km, Stobrawa dz. nr. 293 km 1 o długości – 0,230 km”

PDFOgłoszenie.pdf (2,14MB)
PDFSIWZ Remont dróg stanowiących własność gminy Popielów.pdf (434,92KB)
DOCZał 1-6.doc (78,50KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (226,87KB)
PDFZał 8 STWiOR.pdf (774,24KB)
PDFZał 9 Mapy poglądowe - Karłowice.pdf (544,70KB)
PDFZał 9 Mapy poglądowe - Popielów.pdf (3,33MB)
PDFZał 9 Mapy poglądowe - Stare Siołkowice.pdf (3,64MB)
PDFZał 9 Mapy poglądowe - Stobrawa.pdf (1,23MB)
ZIPZał 10 Przedmiar robót.zip (82,31KB)

PDFUnieważnienie.pdf (281,81KB)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów”

 
 
PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf (506,13KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (1,01MB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie „Udzielenie Gminie Popielów kredytu w kwocie 1 370 000,- złotych na dofinansowanie w 2012 roku gminnych zadań inwestycyjnych”

PDFOgłoszenie.pdf (1,21MB)
PDFSIWZ Kredyt 1 370 000.pdf (423,77KB)
DOCZał 1-3.doc (46,50KB)
PDFZał 4 Przepływy na okres kredytowania.pdf (1,13MB)
PDFZał 9 Opinia RIO o wykonaniu budżetu JST za 2011 rok.pdf (1,17MB)
PDFZał 10 Opinia RIO o możliwości spłaty długoterminowego kredytu przez Gminę Popielów.pdf (1,12MB)
ZIPZał 11 RB-NDS, Rb-N oraz Rb-Z.zip (2,10MB)
PDFZał 12 Informacja o zaciągniętych kredytach.pdf (1,59MB)
PDFZał 13 Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf (353,93KB)
ZIPZał 14 Informacja o nie zleganiu w podatkach i ZUS.zip (2,07MB)

PDFZapytanie do tereści SIWZ [1].pdf (1,74MB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (293,15KB)
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf (242,40KB)
PDFOpinia RIO o projekcie budżetu na 2012r.pdf (469,78KB)
PDFSprawozdanie Rb-28s cz 1.pdf (2,83MB)
PDFSprawozdanie Rb-28s cz 2.pdf (2,73MB)
PDFSprawozdanie Rbs-27s.pdf (2,52MB)
PDFZaświadczenie o wyborze wójta.pdf (142,34KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (410,07KB)


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Dowóz dzieci do Szkół i Przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014
"
PDFOgłoszenie.pdf (1,93MB)
PDFSIWZ Dowóz dzieci.pdf (422,90KB)
DOCZałącznik nr 1-7.doc (78,00KB)
PDFZałącznik nr 8 Wzór umowy.pdf (164,00KB)
PDFZałącznik nr 9 Wykaz dzieci.pdf (237,12KB)


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.229.2012 z dnia 21.06.2012 w sprawie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego.pdf (559,39KB)
DOCXzałacznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.229.2012.docx (29,93KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (395,97KB)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Budowa boiska przy PSP Stare Siołkowice

PDFOgłoszenie.pdf (3,66MB)
PDFSIWZ Boisko Siołkowice.pdf (473,25KB)
DOCZał 1-6.doc (74,50KB)
PDFZał 7 Projekt umowy.pdf (246,04KB)
PDFZał 8 STWiOR.pdf (131,67KB)

PDFZał 9.1 Dokumentacja projketowa - Opis.pdf (185,44KB)
ZIPZał 9.2 Dokumentacja projektowa - Rysunki.zip (3,47MB)

PDFZał 9.3 Dokumentacja projektowa - badanie gruntu.pdf (3,47MB)
ZIPZał 10 Przedmiar robót.zip (92,96KB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (214,73KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (378,26KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Remont dróg stanowiących własność gminy Popielów w miejscowości: Rybna dz. nr. 26, 9, 291, 130, 119, 144 km 1, 355 km 2 o dł. 3,515 km; Kolonia Popielowska dz. nr. 285, 260/1 km 2 o dł. 0,260 km”

PDFOgłoszenie.pdf (2,41MB)
PDFSIWZ Rybna Popielowska Kolonia.pdf (435,56KB)
DOCZał 1-6.doc (76,50KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (213,19KB)
PDFZał 8 STWiOR.pdf (1 021,44KB)

ZIPZał 9 Przedmiar robót.zip (65,46KB)
ZIPZał 10 Mapa poglądowa.zip (3,84MB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (487,93KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Remont Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach”

PDFOgłoszenie.pdf (1,19MB)
PDFSIWZ Przedszkole Siołkowice.pdf (436,65KB)
DOCZał 1-6.doc (74,50KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (212,13KB)
ZIPZał 8 dokumentacja projektowa.zip (2,15MB)

ZIPZał 9 STWiOR.zip (499,83KB)
ZIPZał 10 Przedmiar robót.zip (145,16KB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf 12.072012.pdf (374,73KB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Odbudowa drogi Popielowska Kolonia – Mikolin 101819 O”

 

PDFOgłoszenie Popielowska Kolonia.pdf (2,21MB)
PDFSIWZ Popielowska Kolonia.pdf (431,77KB)
DOCZał 1-6.doc (75,50KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (212,77KB)
PDFZał 8 STWiOR Popielowska Kolonia.pdf (1,32MB)

ZIPZał 9 Przedmiar robót.zip (57,96KB)
ZIPZał 10 Mapa poglądowa.zip (5,21MB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (253,19KB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf (263,08KB)

PDFZmiana do treści SIWZ [1].pdf (172,82KB)

ZIPPrzedmiar Robót - Poprawiony.zip (54,73KB)

PDFOgloszenie o wyborze oferty.pdf (573,02KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Odbudowa drogi Lipie Laski 101 831 O”

PDFOgłoszenie Lipie Laski.pdf (2,20MB)
PDFSIWZ Lipie Laski.pdf (431,95KB)
DOCZał 1-6.doc (74,50KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (212,54KB)
PDFZał 8 STWiOR Lipie Laski.pdf (1,32MB)

ZIPZał 9 Przedmiar robót.zip (167,34KB)
PDFZał 10 Mapa poglądowa.pdf (4,05MB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (852,23KB)

PDFZmiany do SIWZ.pdf (186,97KB)

PDFPoprawione - STWiOR.pdf (1,25MB)

PDFPaprawiona - Mapa poglądowa.pdf (1,27MB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf (261,36KB)

PDFZmiana do treści SIWZ [2].pdf (170,45KB)

ZIPPrzedmiar Robót - Poprawiony.zip (112,58KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (626,94KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubienii wraz  z zagospodarowaniem terenu”

PDFOgłoszenie.pdf (1,55MB)
PDFSIWZ Lubienia.pdf (467,94KB)
DOCZał 1-6.doc (129,50KB)
PDFZał 7 Projekt umowy.pdf (259,29KB)
PDFZał 8 ZAGOSPODAROWANIE LUBIENIA 1.pdf (455,58KB)

PDFZał 8 ZAGOSPODAROWANIE LUBIENIA 2.pdf (345,37KB)
PDFZał 9 Elewacja lubienia 1.pdf (6,99KB)
PDFZał 9 Elewacja lubienia 2.pdf (5,60KB)

PDFZał 9 Elewacja lubienia 2.pdf (5,60KB)
PDFZał 10 STWiOR.pdf (1,47MB)
ZIPZał 11 Przedmiar robót.zip (167,54KB)
PDFZał 12 Zestawienie roślin.pdf (204,99KB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (266,85KB)
PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf (307,63KB)
PDFZapytanie do treści SIWZ [3].pdf (307,24KB)
PDFZapytanie do treści SIWZ [4].pdf (274,28KB)
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf (152,51KB)

PDFStolarka okienna.pdf (207,78KB)
PDFZestawienie roślin - poprawione.pdf (217,51KB)
ZIPPrzykładowe elemanty małej architektury.zip (609,24KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (3,47MB)

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)