Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ITR.271.03.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa

PDFOgłoszenie.pdf (5,16MB)
PDFSIWZ -Kanalizacja - tranzyt.pdf (301,04KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx (33,72KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (19,67KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx (20,46KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (21,17KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx (23,71KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.docx (18,80KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx (18,81KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.docx (19,99KB)
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (246,41KB)
ZIPZałącznik nr 10a do SIWZ - Etap I (Kaniów).zip (11,19MB)
ZIPZałącznik nr 10b do SIWZ - Etap II (Rybna) cz. 1.zip (45,98MB)
ZIPZałącznik nr 10b do SIWZ - Etap II (Rybna) cz. 2.zip (34,88MB)
ZIPZałącznik nr 10b do SIWZ - Etap II (Stobrawa) cz. 1.zip (39,33MB)
ZIPZałącznik nr 10b do SIWZ - Etap II (Stobrawa) cz. 2.zip (19,35MB)

Zmiana do SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFZmiana SIWZ.pdf (527,38KB)
DOCXZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.docx (34,27KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (192,40KB)

Zmiana do SIWZ (2) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2):

PDFZmiana SIWZ (2).pdf (322,06KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (poprawiony).docx (33,82KB)
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy (poprawiony).pdf (246,17KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf (1,03MB)

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami

PDFPytania do SIWZ oraz odpowiedzi.pdf (324,58KB)

Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (290,95KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty (b).pdf (369,42KB)