Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

ITR.271.03.2017 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów – budowa tranzytów dla miejscowości Kaniów, Rybna i Stobrawa

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ -Kanalizacja - tranzyt.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.docx
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 10a do SIWZ - Etap I (Kaniów).zip
ZIPZałącznik nr 10b do SIWZ - Etap II (Rybna) cz. 1.zip
ZIPZałącznik nr 10b do SIWZ - Etap II (Rybna) cz. 2.zip
ZIPZałącznik nr 10b do SIWZ - Etap II (Stobrawa) cz. 1.zip
ZIPZałącznik nr 10b do SIWZ - Etap II (Stobrawa) cz. 2.zip

Zmiana do SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFZmiana SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.docx
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana do SIWZ (2) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2):

PDFZmiana SIWZ (2).pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (poprawiony).docx
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy (poprawiony).pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf

Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami

PDFPytania do SIWZ oraz odpowiedzi.pdf

Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty (b).pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2017
  przez: Beata Kupczyk
 • opublikowano:
  13-03-2017 09:01
  przez: Beata Kupczyk
 • zmodyfikowano:
  21-04-2017 11:58
  przez: Beata Kupczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 2176
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl