Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania ofertowe - 2017

Zapytanie ofertowe dotyczące: "zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Popielów w gospodarstwie rolnym>".

PDFZapytanie ofertowe na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w latach 2018 -2020.pdf (799,00KB)
DOCform_ofertowy_zał._1.doc (37,00KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: "wykonania tablic promocyjnych wraz z kodami QR w ramach działań informacyjnych dla projektu partnerskiego pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacyji i Rekreacji - część południowa".

PDFZapytanie ofertowe - tablica pamiątkowa.pdf (6,32MB)
DOCZałączniki nr 1.doc (109,50KB)
DOCZałączniki nr 2.doc (98,50KB)
DOCZałączniki nr 3.doc (98,00KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: "wywozu odpadów komunalnych z terenów należących do Gminy Popielów w 2018r."

PDFZapytanie ofertowe na wywóz odpadów komunalnych z terenów gminnych.pdf (1,82MB)
DOCoświadczenie_zał._3.doc (34,00KB)
DOCform_wyceny_zał.2.doc (42,00KB)
DOCform_ofertowy_zał._1.doc (35,50KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (208,15KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące: wykonania folderów z informacjami o zabytkach oraz przygotowanie informacji o zabytku wraz z tłumaczeniami w ramach działań informacyjnych dla projektu partnerskiego pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”

PDFZapyatnie ofertowe - Broszury.pdf (3,36MB)
DOCZałączniki 1,2,3.doc (117,50KB)

Zbiorcze zestawienie ofert: PDFZestawienie ofert.pdf (345,60KB)

 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Popielów w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019 w miejscowości: Kurznie, Karłowice

PDFZapytanie ofertowe.pdf (759,74KB)
DOCFormularz ofertowy.doc (50,00KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Wycinki czterech sztuk drzew i pielęgnacji jednego drzewa
PDFZapytanie ofertowe.pdf (575,90KB)
DOCForm_ofertowy wycinka drzew na działkach gminnych.doc (40,50KB)
DOCXZdjęcia jesion wyniosły.docx (633,93KB)
DOCXZdjęcia drzewa do pielęgnacji.docx (1,75MB)
DOCXZdjęcia - klon zwyczajny.docx (986,95KB)
DOCXZdjęcia - daglezja zielona.docx (775,47KB)
DOCXLokalizacja drzewa z gatunku wierzba krucha.docx (826,69KB)
DOCXLokalizacja drzewa z gatunku jesion wyniosły.docx (814,16KB)
DOCXLokalizacja drzewa do pielęgnacji.docx (799,91KB)
DOCXLokalizacja drzew z gatunku klon zwyczajny i daglezja zielona.docx (872,11KB)

PDFZestawienie ofert.pdf (405,55KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zimowego utrzymania dróg gminnych oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Popielów w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,13MB)
DOCFormularz ofertowy.doc (56,50KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa ścieżek pieszo – rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 na terenie Gminy Popielów (II postępowanie)

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,17MB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (48,50KB)
PDFZałącznik nr 2 - Lokalizacja.pdf (2,86MB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (290,18KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa ścieżek pieszo – rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,22MB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (48,50KB)
PDFZałącznik nr 2 - Lokalizacja.pdf (2,86MB)

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

PDFPytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego.pdf (510,73KB)

Unieważnienie postępowania

PDFUnieważnienie.pdf (175,59KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące:dostawy i montażu lamp solarnych
PDFZapytanie ofertowe na dostawe i montaż lamp solarnych.pdf (1,11MB)
PDFWzór oferty.pdf (327,96KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (233,02KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Remont pomieszczeń klubowych LKS Popielów

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,49MB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy LKS.doc (46,50KB)
PDFLKS Przedmiar.pdf (51,42KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące: Remont pomieszczeń klasowych w Publicznej Szkole Podstawowej Popielów przy ul. Powstańców 12

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,67MB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (46,50KB)
PDFZałącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf (66,08KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące:dostawy i montażu lamp solarnych

PDFZapytanie ofertowe.pdf (791,30KB)
PDFwzór oferty.pdf (330,46KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (319,61KB)
 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące: transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na trenie Gminy Popielów do szkół specjalnych w Opolu  w roku szkolnym 2017/2018.
PDFZapytanie ofertowe Popielów.pdf (1 011,87KB)


Zapytanie ofertowe dotyczące: Malowanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13

PDFZapytanie ofertowe.pdf (865,57KB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (52,00KB)
ZIPZałącznik nr 2 - Przedmiar robót.zip (25,56KB)

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Malowanie elewacji.pdf (45,22KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Usuwanie wyrobów  zawierających azbest z terenu Gminy Popielów

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,68MB)
DOCformularz_ofertowy_azbest_2017.doc (47,50KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej w zakresie rozbudowy o jeden boks postojowy budynku OSP Karłowice przy ul. Kolejowej 1d wraz z  termomodernizacją obiektu oraz projektem instalacji c.o. z pompą  ciepła  (powietrze – woda)

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,47MB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (49,00KB)
PDFZałącznik nr 2 - Informacja z MPZP.pdf (956,73KB)
PDFZałącznik nr 3 - Wstępna koncepcja rozbudowy.pdf (764,17KB)
PDFZałącznik nr 4 - Dokumentacja zdjęciowa.pdf (3,76MB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienie funkcji dyżurnego elektryka w dniach 08 – 11 września 2017 r. w trakcie trwania imprezy pn. „Dożynki Powiatowo - Gminne Popielów 2017”

PDFZapytanie ofertowe.pdf (781,48KB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (48,00KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Popielów za okres 2015- 2016

PDFZapytanie ofertowe_skan.pdf (822,52KB)
DOC2017 04 24_formularz ofertowy.doc (35,00KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: wykonanie usług geodezyjnych

PDFZapytanie ofertowe - usługi geodezyjne.pdf (825,63KB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (44,00KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (1,26MB)

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Usługi geodezyjne.pdf (47,02KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: opracowanie ekspertyzy technicznej stanu obiektu mostowego

PDFZapytanie ofertowe - ekspertyza techniczna.pdf (892,68KB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (45,00KB)
PDFZałącznik nr 2.pdf (573,03KB)

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Ekspertyza mostu.pdf (43,71KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące:  opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń / przyjętych zgłoszeń  na przebudowę dróg gminnych

PDFZapytanie ofertowe - dokumentacje projektowe.pdf (1,36MB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (48,00KB)
PDFzałącznik nr 2 - wykaz dróg.pdf (3,79MB)

PDFOdpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego.pdf (401,07KB)

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Dokumentacje.pdf (46,93KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Remont budynku po byłym OSP w miejscowości Popielów przy ul. Kościuszki 17

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,45MB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (46,00KB)
DOCXZałącznik nr 2 - przedmiar robót.docx (21,28KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące:kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.  „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Popielów”

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,80MB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (209,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc (201,50KB)
DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.doc (207,00KB)
DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz osób.docx (178,47KB)
PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf (120,05KB)
 

Data upublicznienia zmiany: 22.03.2017 r.
Opis dokonanych zmian: Zamawiający zastępuje załącznik "Zapytanie ofertowe" nowym załącznikiem "Zapytanie ofertowe - poprawione". Przedmiotowa zmiana wprowadzona jest z uwagi na brak trzeciej strony w pliku "Zapytanie ofertowe". Przedmiotowa zmiana nie wymaga zmiany terminu składania ofert z uwagi na to, że informacje zawarte na brakującej stronie ww. załącznika zostały zawarte w ogłoszeniu zamieszczonym w bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich nr 1026216 z dn. 21.03.2017 r.

PDFZapytanie ofertowe - poprawione.pdf (2,28MB)

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (676,12KB)
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w Urzędzie Gminy w Popielowie.
PDFZapytanie ofertowe - dostawa tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w Urzędzie Gminy w Popielowie.pdf (632,26KB)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Rozeznanie cen rynkowych dotyczy  opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń / zgłoszeń  na przebudowę części drogi gminnej   – ul. Warszawska w m. Stare Siołkowice

PDFZapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej.pdf (2,46MB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy - PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ.doc (35,50KB)
DOCXzałącznik nr 2 - wykaz dróg PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ.docx (2,58MB)

PDFZestawienie ofert.pdf (641,34KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.  „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach”

PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,43MB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (209,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc (201,50KB)
DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.doc (207,00KB)
DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz osób.docx (178,43KB)
PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf (120,55KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (359,78KB)
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Rozeznanie cen rynkowych dotyczy opracowania dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń / zgłoszeń / pozwoleń ZRID na projekty związane z budową i przebudową dróg publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Popielów

PDFZapytanie ofertowe - Projekty drogowe.pdf (893,89KB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy (2).doc (39,50KB)
PDFzałącznik nr 2 - wykaz dróg.pdf (4,23MB)

PDFZestawienie ofert.pdf (577,32KB)