Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2017 ROK


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-344-2017 z dnia 2-01-2017 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostekorganizacyjnych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-345-2017 z dnia 2-01-2017 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-346-2017 z dnia 2-01-2017 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzedu Gminy w Popielowie na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-347-2017 z dnia 11-01-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia w zakresie powołania Komisji konkursowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-348-2017 z dnia 19-01-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu wyrobów azbestowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-349-2017 z dnia 24-01-2017 w sprawie zmian w zarządzeniu nr 0050-336-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-350-2017 z dnia 25-01-2017 w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-351-2018 z dnia 25-01-2017 sprawie wprowadzenia procedur dotyczących scentarlizowanych zasad rozliczeń oraz księgowego ujęcia środków stanowiących podatek VAT.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-352-2017 z dnia 30-01-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-354-2017 z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-353-2017 z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-355-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-356-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-357-2016 z dnia 8-02-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-358-2017 z dnia 10-02-2017 w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich.pdf
PDFHARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH ROK 2017.pdf
PDFporządek zebrań wiejskich.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-359-2017 z dnia 27-02-2017 w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-360-2017 z dnia 28-02-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-361-2017 z dnia 28-02-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-362-2017 z dnia 28-02-2017 sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-363-2017 z dnia 28-12-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w przetargu nieruchomości niezabudowanej w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050 -364-2017 z dnia 2-03-2017 w sprawie zasad nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej połozonej w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-365-2017 z dnia 3-03-2017 w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu nadzoru nad realizacja udzielonego zamówienia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-366-2017 z dnia 3-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-367-2017 z dnia 6-03-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjecia Programi opieki nad zwierzetami.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-368-2017 z dnia 6-03-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-369-2017 z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-371-2017 z dnia 14-03-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-372-2017 z dnia 14-03-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-373-2017 z dnia 21-03-2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia eliminacji konkursu recytatorskiego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-374-2017 z dnia 37-03-2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-375-2017 z dnia 27-03-2017 w sprawie wprowdzenia zmiany w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-376-2017 z dnia 29-03-2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2016.pdf
PDFzałacznik do zarządzenia -część opisowa.pdf
PDFzałacznik do zarządzenia -informacja o stanie mienia za 2016 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-377-2017 z dnia 29-03-2017 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-378-2017 z dnia 31-03-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełnaijącym do przedszkoli i klas pierwszych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-379-2017 z dnia 31-03-2017 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-380-2017 z dnia 31-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-382-2017 z dnia 31-03-2017 w sprawie zmian w WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-381-2017 z dnia 31-03-2017 w sprawie wprowdzenia zmiany w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-383-2017 z dnia 31-03-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-384-2017 z dnia 31-03-2017 w sprawie wprowdzenia zmiany w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-385- konsultacji projektu uchwały z dnia 7-04-2017 w sprawie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-388-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-386-2017 z dnia 24-04-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-387-2017 z dnia 24-04-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-388-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-389-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-390-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzajace finansowanie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-393-2017 z dnia 8-05-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Starych Siołkowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-392-2017 z dnia 28-04-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-394-2017 z dnia 8-05-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-395-2017 z dnia 8-05-2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Popielów za 2016 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-396-2017 z dnia 10-05-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-397-2017 z dnia 10-05-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-398-2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-399-2017 z dnia 12-05-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem w Kurzniach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-400-2017 z dnia 24-05-2017 z dnia 24-05-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-401-2017 z dnia 24-05-2017 z dnia 24-05-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-402-2017 z dnia 25 maja 2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-403-2017 z dnia 25-05-2017 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-406-2017 z dnia 30-05-2017 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-404-2017 z dnia 29-05-2017 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-407-2017 z dnia 7-06-2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFWzór oferty.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-408-2017 z dnia 8-06-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-409-2017 z dnia 12-06-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-410-2017 z dnia 12-06-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-411-2017 z dnia 14 -06-2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-412-2017 z dnia 14 -06-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-414-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-415-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały Nr XXVI-219-2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-416-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał Nr XXVI-220-2017 i Nr XXVI-221-2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-417-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-418-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Starych Siołkowiccah.pdf
PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-419-2017 z dnia 21-06-2017 w sprawie ogłoszenia zamiaru przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub bezposredniego zawarcia umowy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-420-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-421-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-422-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-423-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-424-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-425-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zaciągniecia pożyczki.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-426-2017 z dnia 30-06-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej wKarłowicach pdf.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-427-2017 z dnia 30-06-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-428-2017 z dnia 3-07-2017 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego wyborczego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-429-2017 z dnia 10-07-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości działki położonej w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-430-2017 z dnia 11-07-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-431-2017 z dnia 13-07-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-432-2017 z dnia 19-07-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050/435/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 lipca 2017r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2017

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-433-2017 z dnia 19-07-2017 w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 005-434-2017 z dnia 19-07-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf

 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-436-2017 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów.pdf
PDFOgłoszenie konkursu ofert na zadanie wybór dziennych opiekunów.pdf
PDFzał nr 1 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 2 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 3 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 4 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 5 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 6 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 7 do formularza oferty.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-437-2017 z dnia 31-07-2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PP w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-438-2017 z dnia 8-08-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach konkursu programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-439-2017 z dnia 10-08-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-440-2017 z dnia 910-08-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-441-2017 z dnia 11-08-2017 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.pdf
PDFWniosek o przyznanie stypendium szkolnego .pdf
PDFWniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-442-2017 z dnia 11-08-2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-443-2017 z dnia 11-08-2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-444-2017 z dnia 11-08-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-445-2017 z dnia 11-08-2017 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-446-2017 z dnia 23-08-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-447-2017 z dnia 28-08-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-448-2017 z dnia 28-08-2017 w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 005-449-2017 z dnia 29-08-2017 w sprawie przyjecia i przekazania informacji za I półrocze 2017 r..pdfPDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu gmina za I półrocze 2017 r..pdf
PDFCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r..pdf
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2017 r.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego SCKTiR za I półrocze 2017 r.pdf
PDFZestawienia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-450-2017 z dnia 30-08-2017 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-451-2017 z dnia 29-08-2017 w sprawie odwołania Wiesławy Folęga ze stanowiska dyrektora PP w Starych Siołkowicach.pdf
 


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-452-2017 z dnia 30-08-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-454-2017 z dnia 30-08-2017 w sparwie wytycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-456-2017 z dnia 15-09-2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-457-2017 z dnia 15-09-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf
 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-459-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-453-2017 z dnia 30-08-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-458-2017 z dnia 19-09-2017 w sprawie zmiany w WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-460-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie zmiany w WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-461-2017 z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-462-2017 z dnia 29-09-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-463-2017 z dnia 29-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2017 z dnia 10-10-2017 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy części nieruchomości niezabudowanych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-464-2017 z dnia 29-09-2017 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzecego.pdf
PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-465-2017 z dnia 29-09-2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastepującego dyrektora PSP w Karłowicach.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-466-2017 z dnia 10-10-2017 w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości lokalu użytkowego.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-468-2017 z dnia 10-10-2017 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-469-2017 z dnia 16-10-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-470-2017 z dnia 16-10-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-471-2017 z dnia 26-10-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały -przyjecia Programu Współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf


PDFZarządzenie Nr 0050-472-2017 z dnia 31-10-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-473-2017 z dnia 31-10-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-474-2017 z dnia 3-11-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-475-2017 z dnia 7-11-2017 w sprawie zmiany zarzadzenia nr 0050-359-2017 z dnia 27-02-2017.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050-476-2017 z dnia 8-11-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-477-2017 z dnia 8-11-2017 w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-478-2017 z dnia 8-11-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-479-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-480-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-481-2017 z dnia 13-11-2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PSP w Popielowie w przypadku jego nieobecności.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-482-2017 z dnia 14-11-2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.pdf
PDFPROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-483-2017 z dnia 14-11-2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na rok 2018.pdf

PDFPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY POPIELÓW NA ROK 2018.pdf
PDFUZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018.pdf
PDFMATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-484-2017 z dnia 17-11-2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.pdf

PDFzałacznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-484-2017.pdf
PDFzałacznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-484-2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-485-2017 z dni 17-11-2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
PDFZarządzienie Wójta Gminy Nr 0050-486-2017 z dnia 17-11-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-487-2017 z dnia 11-11-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2017 z dnia 20-11-2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PP w Starych Siołkowicach w przypadku jego nieobecności.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-489-2017 z dnia 22-11-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-490-2017 z dnia 22-11-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-491-2017 z dnia 23-11-2017 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-492-2017 z dnia 23-11-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały nr XXIX-258-2017 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-493-2017 z dnia 28-11-2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PP w Popielowie w przypadku jego nieobecności.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-494-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-496-2017 z dnia 5-12-2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PSP w Starych Siołkowicach w przypadku jego nieobecności.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-495-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-497-2017 z dnia 5-12-2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PG w Starych Siołkowicach w przypadku jego nieobecności.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-498-2017 z dnia 6-12-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-499-2017 z dnia 8-12-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-500-2017 z dnia 8-12-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-501-2017 z dnia 8-12-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości -lokalu użytkowego.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-502-2017 z dnia 15-12-2017 w sparwie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2018.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-503-2017 z dnia 15-12-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-504-2017 z dnia 15-12-2017 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-505-2017 z dnia 15-12-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 0050-491-2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-506-2017 z dnia 21 -12-2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-507-2017 z dnia 21 -12-2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku z zakresu ochrony zdrowia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-508-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-509-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-510-2017 z dnia 29-12-2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-511-2017 z dnia 29-12-2017 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf