Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2017 ROK


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-344-2017 z dnia 2-01-2017 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostekorganizacyjnych.pdf (374,55KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-345-2017 z dnia 2-01-2017 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017.pdf (29,94MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-346-2017 z dnia 2-01-2017 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzedu Gminy w Popielowie na 2017 rok.pdf (15,01MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-347-2017 z dnia 11-01-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia w zakresie powołania Komisji konkursowych.pdf (314,77KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-348-2017 z dnia 19-01-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu wyrobów azbestowych.pdf (479,33KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-349-2017 z dnia 24-01-2017 w sprawie zmian w zarządzeniu nr 0050-336-2016.pdf (326,54KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-350-2017 z dnia 25-01-2017 w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych.pdf (228,78KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-351-2018 z dnia 25-01-2017 sprawie wprowadzenia procedur dotyczących scentarlizowanych zasad rozliczeń oraz księgowego ujęcia środków stanowiących podatek VAT.pdf (3,19MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-352-2017 z dnia 30-01-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (260,81KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-354-2017 z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (670,04KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-353-2017 z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf (377,81KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-355-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (2,01MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-356-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w WPF.pdf (4,37MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-357-2016 z dnia 8-02-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości.pdf (1,25MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-358-2017 z dnia 10-02-2017 w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich.pdf (176,49KB)
PDFHARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH ROK 2017.pdf (186,79KB)
PDFporządek zebrań wiejskich.pdf (199,08KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-359-2017 z dnia 27-02-2017 w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (3,62MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-360-2017 z dnia 28-02-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf (864,98KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-361-2017 z dnia 28-02-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (2,40MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-362-2017 z dnia 28-02-2017 sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Popielów.pdf (2,53MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-363-2017 z dnia 28-12-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w przetargu nieruchomości niezabudowanej w Lubieni.pdf (437,81KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050 -364-2017 z dnia 2-03-2017 w sprawie zasad nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej połozonej w Karłowicach.pdf (308,72KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-365-2017 z dnia 3-03-2017 w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu nadzoru nad realizacja udzielonego zamówienia.pdf (1,88MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-366-2017 z dnia 3-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (352,22KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-367-2017 z dnia 6-03-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjecia Programi opieki nad zwierzetami.pdf (458,33KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-368-2017 z dnia 6-03-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (4,36MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-369-2017 z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf (158,40KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-371-2017 z dnia 14-03-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf (693,85KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-372-2017 z dnia 14-03-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (586,21KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-373-2017 z dnia 21-03-2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia eliminacji konkursu recytatorskiego.pdf (298,40KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-374-2017 z dnia 37-03-2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.pdf (510,45KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-375-2017 z dnia 27-03-2017 w sprawie wprowdzenia zmiany w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf (1,12MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-376-2017 z dnia 29-03-2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2016.pdf (14,28MB)
PDFzałacznik do zarządzenia -część opisowa.pdf (26,42MB)
PDFzałacznik do zarządzenia -informacja o stanie mienia za 2016 rok.pdf (2,65MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-377-2017 z dnia 29-03-2017 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2016.pdf (7,52MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-378-2017 z dnia 31-03-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełnaijącym do przedszkoli i klas pierwszych.pdf (1,56MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-379-2017 z dnia 31-03-2017 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (263,81KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-380-2017 z dnia 31-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (298,72KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-382-2017 z dnia 31-03-2017 w sprawie zmian w WPF.pdf (4,43MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-381-2017 z dnia 31-03-2017 w sprawie wprowdzenia zmiany w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf (7,21MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-383-2017 z dnia 31-03-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf (367,54KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-384-2017 z dnia 31-03-2017 w sprawie wprowdzenia zmiany w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf (1,09MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-385- konsultacji projektu uchwały z dnia 7-04-2017 w sprawie.pdf (690,32KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-388-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (4,13MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-386-2017 z dnia 24-04-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok.pdf (831,31KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-387-2017 z dnia 24-04-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (3,42MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-388-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (4,13MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-389-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (4,61MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-390-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzajace finansowanie.pdf (354,13KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-393-2017 z dnia 8-05-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Starych Siołkowicach.pdf (1,73MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-392-2017 z dnia 28-04-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (1,99MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-394-2017 z dnia 8-05-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Popielowie.pdf (1,72MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-395-2017 z dnia 8-05-2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Popielów za 2016 rok.pdf (3,29MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-396-2017 z dnia 10-05-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf (919,39KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-397-2017 z dnia 10-05-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf (820,06KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-398-2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum.pdf (220,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-399-2017 z dnia 12-05-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem w Kurzniach.pdf (1,31MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-400-2017 z dnia 24-05-2017 z dnia 24-05-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf (399,44KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-401-2017 z dnia 24-05-2017 z dnia 24-05-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf (396,04KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-402-2017 z dnia 25 maja 2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok.pdf (632,06KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-403-2017 z dnia 25-05-2017 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.pdf (2,61MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-406-2017 z dnia 30-05-2017 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym.pdf (1,95MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-404-2017 z dnia 29-05-2017 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf (171,26KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-407-2017 z dnia 7-06-2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf (2,20MB)
PDFWzór oferty.pdf (731,54KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-408-2017 z dnia 8-06-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (767,18KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-409-2017 z dnia 12-06-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf (811,07KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-410-2017 z dnia 12-06-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (753,95KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-411-2017 z dnia 14 -06-2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (378,74KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-412-2017 z dnia 14 -06-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf (476,54KB)
PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-414-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert.pdf (304,60KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-415-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały Nr XXVI-219-2017.pdf (459,90KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-416-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał Nr XXVI-220-2017 i Nr XXVI-221-2017.pdf (492,80KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-417-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Popielowie.pdf (209,72KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-418-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Starych Siołkowiccah.pdf (217,44KB)
PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-419-2017 z dnia 21-06-2017 w sprawie ogłoszenia zamiaru przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub bezposredniego zawarcia umowy.pdf (833,99KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-420-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf (401,84KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-421-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (5,47MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-422-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf (2,17MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-423-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf (2,80MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-424-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (4,21MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-425-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zaciągniecia pożyczki.pdf (390,13KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-426-2017 z dnia 30-06-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej wKarłowicach pdf.pdf (449,05KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-427-2017 z dnia 30-06-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w Lubieni.pdf (436,49KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-428-2017 z dnia 3-07-2017 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego wyborczego.pdf (164,29KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-429-2017 z dnia 10-07-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości działki położonej w Popielowie.pdf (1 015,61KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-430-2017 z dnia 11-07-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (273,92KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-431-2017 z dnia 13-07-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (279,72KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-432-2017 z dnia 19-07-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf.pdf (308,65KB)
PDFZarządzenie Nr 0050/435/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 lipca 2017r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2017 (2,32MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-433-2017 z dnia 19-07-2017 w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2017.pdf (2,48MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 005-434-2017 z dnia 19-07-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (5,14MB)

 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-436-2017 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów.pdf (219,60KB)
PDFOgłoszenie konkursu ofert na zadanie wybór dziennych opiekunów.pdf (2,02MB)
PDFzał nr 1 do formularza oferty.pdf (181,89KB)
PDFzał nr 2 do formularza oferty.pdf (191,05KB)
PDFzał nr 3 do formularza oferty.pdf (151,46KB)
PDFzał nr 4 do formularza oferty.pdf (196,16KB)
PDFzał nr 5 do formularza oferty.pdf (214,35KB)
PDFzał nr 6 do formularza oferty.pdf (145,51KB)
PDFzał nr 7 do formularza oferty.pdf (172,47KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-437-2017 z dnia 31-07-2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PP w Karłowicach.pdf (253,82KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-438-2017 z dnia 8-08-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach konkursu programu polityki zdrowotnej.pdf (305,64KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-439-2017 z dnia 10-08-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf (2,03MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-440-2017 z dnia 910-08-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf (3,52MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-441-2017 z dnia 11-08-2017 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.pdf (293,00KB)
PDFWniosek o przyznanie stypendium szkolnego.pdf (1,31MB)
PDFWniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.pdf (1,13MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-442-2017 z dnia 11-08-2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (206,80KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-443-2017 z dnia 11-08-2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (206,54KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-444-2017 z dnia 11-08-2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf (994,74KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-445-2017 z dnia 11-08-2017 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (284,47KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-446-2017 z dnia 23-08-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf (382,73KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-447-2017 z dnia 28-08-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf (890,13KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-448-2017 z dnia 28-08-2017 w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej.pdf (339,82KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 005-449-2017 z dnia 29-08-2017 w sprawie przyjecia i przekazania informacji za I półrocze 2017 r..pdf (240,24KB)PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu gmina za I półrocze 2017 r..pdf (19,19MB)
PDFCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r..pdf (13,59MB)
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2017 r.pdf (1,03MB)
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego SCKTiR za I półrocze 2017 r.pdf (2,12MB)
PDFZestawienia.pdf (2,51MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-450-2017 z dnia 30-08-2017 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert.pdf (743,91KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-451-2017 z dnia 29-08-2017 w sprawie odwołania Wiesławy Folęga ze stanowiska dyrektora PP w Starych Siołkowicach.pdf (205,96KB)
 


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-452-2017 z dnia 30-08-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf (2,28MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-454-2017 z dnia 30-08-2017 w sparwie wytycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018.pdf (7,05MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-456-2017 z dnia 15-09-2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf (686,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-457-2017 z dnia 15-09-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf (3,40MB)
 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-459-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf (9,38MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-453-2017 z dnia 30-08-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf (10,03MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-458-2017 z dnia 19-09-2017 w sprawie zmiany w WPF.pdf (4,11MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-460-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie zmiany w WPF.pdf (4,12MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-461-2017 z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf (2,38MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-462-2017 z dnia 29-09-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf (6,13MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-463-2017 z dnia 29-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (275,64KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2017 z dnia 10-10-2017 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy części nieruchomości niezabudowanych.pdf (880,33KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-464-2017 z dnia 29-09-2017 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzecego.pdf (348,42KB)
PDFZarzadzenie Wójta Gminy Nr 0050-465-2017 z dnia 29-09-2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastepującego dyrektora PSP w Karłowicach.pdf (203,14KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-466-2017 z dnia 10-10-2017 w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości lokalu użytkowego.pdf (955,25KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-468-2017 z dnia 10-10-2017 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf (884,74KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-469-2017 z dnia 16-10-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf (3,05MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-470-2017 z dnia 16-10-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf (8,07MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-471-2017 z dnia 26-10-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały -przyjecia Programu Współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf (468,19KB)


PDFZarządzenie Nr 0050-472-2017 z dnia 31-10-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budzetu gminy na rok 2017.pdf (778,80KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-473-2017 z dnia 31-10-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf (2,72MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-474-2017 z dnia 3-11-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (276,02KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-475-2017 z dnia 7-11-2017 w sprawie zmiany zarzadzenia nr 0050-359-2017 z dnia 27-02-2017.pdf (408,89KB)
PDFZarządzenie Nr 0050-476-2017 z dnia 8-11-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (297,59KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-477-2017 z dnia 8-11-2017 w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.pdf (409,85KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-478-2017 z dnia 8-11-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf (1,11MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-479-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf (9,65MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-480-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf (4,14MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-481-2017 z dnia 13-11-2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PSP w Popielowie w przypadku jego nieobecności.pdf (199,35KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-482-2017 z dnia 14-11-2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.pdf (171,01KB)
PDFPROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.pdf (8,81MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-483-2017 z dnia 14-11-2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na rok 2018.pdf (165,04KB)

PDFPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY POPIELÓW NA ROK 2018.pdf (12,15MB)
PDFUZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018.pdf (14,14MB)
PDFMATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018.pdf (1,91MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-484-2017 z dnia 17-11-2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.pdf (273,49KB)

PDFzałacznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-484-2017.pdf (1,42MB)
PDFzałacznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-484-2017.pdf (1,34MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-485-2017 z dni 17-11-2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (369,17KB)
PDFZarządzienie Wójta Gminy Nr 0050-486-2017 z dnia 17-11-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf (1,40MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-487-2017 z dnia 11-11-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2017.pdf (9,58MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-488-2017 z dnia 20-11-2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PP w Starych Siołkowicach w przypadku jego nieobecności.pdf (203,50KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-489-2017 z dnia 22-11-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (298,88KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-490-2017 z dnia 22-11-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (283,26KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-491-2017 z dnia 23-11-2017 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych.pdf (508,61KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-492-2017 z dnia 23-11-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały nr XXIX-258-2017 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia stawki tej opłaty.pdf (469,59KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-493-2017 z dnia 28-11-2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PP w Popielowie w przypadku jego nieobecności.pdf (199,32KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-494-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf (2,45MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-496-2017 z dnia 5-12-2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PSP w Starych Siołkowicach w przypadku jego nieobecności.pdf (200,41KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-495-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (4,95MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-497-2017 z dnia 5-12-2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PG w Starych Siołkowicach w przypadku jego nieobecności.pdf (197,63KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-498-2017 z dnia 6-12-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały.pdf (486,92KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-499-2017 z dnia 8-12-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (748,62KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-500-2017 z dnia 8-12-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (747,95KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-501-2017 z dnia 8-12-2017 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości -lokalu użytkowego.pdf (922,48KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-502-2017 z dnia 15-12-2017 w sparwie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2018.pdf (302,22KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-503-2017 z dnia 15-12-2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf (2,78MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-504-2017 z dnia 15-12-2017 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf (10,05MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-505-2017 z dnia 15-12-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 0050-491-2017.pdf (302,62KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-506-2017 z dnia 21 -12-2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej.pdf (771,01KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-507-2017 z dnia 21 -12-2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku z zakresu ochrony zdrowia.pdf (721,84KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-508-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (5,65MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-509-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (4,17MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-510-2017 z dnia 29-12-2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017.pdf (2,16MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-511-2017 z dnia 29-12-2017 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf (8,05MB)