Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

PRZETARGI 2011

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Udzielenie Gminie Popielów kredytu w kwocie 680 000,00 - złotych - na dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych”

ZIPOgłoszenie o zamówieniu 680 000.zip
PDFSIWZ Kredyt 680 000,00.pdf
DOCZał 1-3.doc
PDFZał 4 Przepływy za okres kredytowania.PDF
XLSZał 5 Uchwała Rady Gminy Nr IV-14-2011 z dnia 27.01.2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.xls

PDFZał 6 Opinia RIO o planowanej kwocie długu.pdf
PDFZał 7 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficyty określonego w uchwale budżetowej Gminy Popielow na 2011 rok.pdf
ZIPZał 8 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.zip

PDFZał 9 Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu JST za 2010.pdf
ZIPZał 10 Sprwozdania RB-NDS, RB-N oraz Rb-Z III kwartał 2011.zip
PDFZał 11 Informacja o zaciągnietych kredytach.PDF
PDFZał 12 Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu.PDF
ZIPZał 13 Informacia o niezaleganiu.zip

PDFZmiana do SIWZ [1] 680 000.pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Udzielenie Gminie Popielów kredytu w kwocie 4 047 888,00- złotych - na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Karłowice ul. Kolejowa 9" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 6 . Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych,  w zakresie Działania:  6.2. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych”

ZIPOgłoszenie o zamówieniu 4 047 888.zip
PDFSIWZ Kredyt 4 047 888,00.pdf
DOCZał 1-3.doc
PDFZał 4 Przepływy za okres kredytowania.PDF
XLSZał 5 Uchwała Rady Gminy Nr IV-14-2011 z dnia 27.01.2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.xls

PDFZał 6 Opinia RIO o planowanej kwocie długu.pdf
PDFZał 7 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficyty określonego w uchwale budżetowej Gminy Popielow na 2011 rok.pdf
ZIPZał 8 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.zip

PDFZał 9 Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu JST za 2010.pdf
ZIPZał 10 Sprwozdania RB-NDS, RB-N oraz Rb-Z III kwartał 2011.zip
PDFZał 11 Informacja o zaciągnietych kredytach.PDF
PDFZał 12 Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu.PDF
ZIPZał 13 Informacia o niezaleganiu.zip

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].PDF

PDFWyjaśnienie do Zapytania do treści SIWZ[1].PDF

PDFzmiana do SIWZ [1].pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty

 Ogłoszenie Wójta Gminy o  II przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Remont drogi Gminnej w miejscowości Kurznie ul. Szkolna” realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"
PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ ul. Szkolna Kurznie.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
ZIPZał 8 Opis techniczny.zip
ZIPZał 8 Opis techniczny.zip
ZIPZał 8 Rysunki cz. 2.zip
ZIPZał 9 STWiOR.zip
ZIPZał 10 SZKOLNA przedm 30.10.2011.zip
 
JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpg

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn „Odbudowa drogi gminnej Popielów – Legier 101 828 O oraz remont mostu Popielów – Lipie Laski 101 831 O”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ ul. Legier Popielów.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
PDFZał 8 STWiOR.pdf
ZIPZał 9 Przedmiar robót.zip
JPEGZał 10 Rysunek przykładowy barieroporęczy.jpeg
JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpg

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn Budowa pomp ciepła dla hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie

PDFOgłoszenie.PDF
PDFSIWZ Pompy ciepła PSP Popielów.pdf
DOCZał 1-4.doc
PDFZał 5 wzór umowy.pdf
ZIPZał 6 Specyfikacja techniczna.zip
ZIPZał 7 Dokumentacja projektowa.zip
ZIPZał 8 Przedmiar robót 19.09.11.zip

JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpg

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn Remont bieżący w PSP Popielów mającyy na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych
PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Podnośnik PSP Popielów.pdf
DOCZał 1-4.doc
PDFZał 5 Wzór umowy.pdf
ZIPZał 6 Przedmiar robót.zip

JPEGZmianan do Ogloszenia [1].jpeg
JPEGZmiana do SIWZ [1].jpeg

JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpg

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Remont drogi Gminnej w miejscowości Kurznie ul. Szkolna” realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf
PDFSIWZ ul. Szkolna Kurznie.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
ZIPZał 8 Opis techniczny.zip
ZIPZał 8 Rysunki cz. 1.zip
ZIPZał 8 Rysunki cz. 2.zip
ZIPZał 9 STWiOR.zip
ZIPZał 10 Przedmiar robót.zip

JPEGZapytanie do treści SIWZ [1].jpeg
JPEGZmiana do SIWZ [1].jpeg
ZIPPrzedmiar robót poprawiony.zip

JPEGZmiana do SIWZ [2].jpeg
JPEGZmianan ogłoszenia.jpeg

JPEGUnieważnienie.jpeg

 Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Odbudowa nieewidencjonowanych dróg stanowiących własność Gminy Popielów. Odbudowa drogi na wał Stare Siołkowice - Wielopole"

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Drogi Siołkowice-Popielów.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf

ZIPZał 8 przedmiar robót.zip
PDFZał 9 STWiOR.pdf
PDFZał 10 Rysunek poglądowy.pdf

JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpeg

Ogłoszenie OSP Stare Siołkowice o przetargu nieograniczonym na zadanie pn "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Siołkowice"

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Dostawa Samochodu dla OSP.pdf
DOCZał. 1-4.doc
PDFZał. 5 Wzór Umowy.pdf 

JPEGZapytanie do treści SIWZ [1].jpeg
JPEGZmiana do SIWZ [1].jpeg
JPEGZmiana ogloszenia [1].jpeg

JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpg

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn "Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2011/2012"

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Dowóz dzieci.pdf
ZIPZałączniki nr 1-9.zip

JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpeg

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. /Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9/"

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Nadzór Sala Karłowice.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał. nr 7 umowa.pdf

ZIPZapytanie do treści SIWZ [1].zip
JPEGZmiana ogłoszenia.jpeg
JPEGZmiana treści SIWZ.jpeg

ZIPOgłoszenie o wyborze oferty.zip

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Remont tłuczniowy nawierzchni dróg stanowiących własność Gminy Popielów w miejscowości Rybna"

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Remont tłuczniowy.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
ZIPZał 8 Przedmiar robót.zip
PDFZał 9 STWiOR.pdf
ZIPZał 10_1 Rys pogladowy.zip

 JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpg

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Odbudowa zniszczonego poszycia dachu w budynku Domu Kultury w Popielowie, naprawa dachu oraz zawilgoconych sufitów, ścian, zamokniętej suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych"

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Odbudowa dachu.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 Projekt umowy.pdf
ZIPZał 8 Rysunki poglądowe.zip
PDFZał 9 STWiOR.pdf
ZIPZał 10 przedmiar robót.zip

JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpeg

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9 "

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Sala gimnastyczna Karłowice.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 Projekt umowy.pdf
PDFZał 8 Dokumentacja geotechniczna.pdf
PDFZał 8 Proj. wyk. architektury.pdf
PDFZał 8 Proj. wyk. bud. miejsc postojowych, drogi i chodników.pdf
PDFZał 8 Proj. wyk. inst.sanitarnych.pdf
PDFZał 8 Proj. wyk. instatalcje elektryczne.pdf
PDFZał 8 Proj. wyk. konstrukcji.pdf
PDFZał 8 Proj. zagospodarowania terenu.pdf
PDFZał 9 STiSST zagospodarowanie terenu.pdf
PDFZał 9 STWiO Robt Budowlanych.pdf
ZIPZał 10 Przedmiar robót.zip

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf
PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf
PDFZmiana treści SIWZ.pdf
PDFPoprawiony projekt umowy.pdf
ZIPPoprawiony przedmiar.zip
ZIPSzata roślinna.zip

 

 ZIPOgłoszenie o wyborze oferty.zip
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Udzielenie Gminie Popielów kredytu w kwocie 1 960 000,- złotych - na dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych "

PDFOgloszenie.pdf
PDFSIWZ Kredyt 1 960 000.pdf
DOCZał 1-3.doc
PDFZał 4 Wskażniki i relacja poziomu zadłużenia JST.pdf
PDFZał 5 Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf
ZIPZał 6 Opinie RIO.zip
ZIPZał 7 Informacja o niezaleganiu w podatkach i ZUS.zip
ZIPZał 8 Sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS.zip
PDFZał 9 Zobowiązania finansowe.pdf
PDFZał 10 Informacja o zaciągniętych pożyczkach.pdf

PDFZapytanie do SIWZ [1].pdf
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf
PDFOpinia RIO o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFZapytanie do SIWZ 2.pdf

PDFZmiana do SIWZ [2].pdf

PDFOgloszenie o wyborze oferty.pdf

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Budowa strażnicy OSP w miejscowości Popielów przy ul. Dworcowej "

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Strażnica Popielów.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
ZIPZał 8 Architektura - cz. 1.zip
ZIPZał 8 Architektura - cz. 2.zip
ZIPZał 8 Branża drogowa.zip
ZIPZał 8 Elektryka.zip
ZIPZał 8 Instalacja c.o, wod-kan.zip
ZIPZał 8 Konstrukcja.zip
ZIPZał 8 Stolarka drzwiowa i okienna.zip
ZIPZał 8 Zagospodarowanie terenu.zip
ZIPZał 9 Specyfikacje techniczne.zip
ZIPZał 10 Przedmiar robót.zip

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf
PDFZmiana SIWZ [1].pdf
ATHPrzedmiar robót.ath

 

PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf
PDFZmiana SIWZ [2].pdf
PDFPoprawinony projekt umowy.pdf

PDFZapytanie do terści SIWZ [3].pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Zakup trzech infokiosków wraz z robotami budowlanymi na infokioski w Kuźnicy Katowskiej, Nowych Siołkowicach i Popielowskiej Kolonii"

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Infokioski.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
PDFZał 8 Przedmiar robót.pdf
PDFZał 9 Specyfikacja techniczna infokiosków.pdf
ZIPZał 10 Projekt branży elek..zip
JPEGZał 11 Infokiosk - model.jpeg

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Popielów -Zadanie nr I, II, III, IV"

PDFOgloszenie.pdf
PDFSIWZ Odtworzenie rowów.pdf
DOCZał. 1-4.doc
PDFZał. 5 Projekt umowy.pdf
PDFZał. 6 Specyfikacja techniczna.pdf
PDFSprawozdanie kwartalne Rb-NDS.pdf
PDFZał. 7 Wykaz Rowów.pdf
ZIPZał. 8 mapy sytuacyjne z parametrami rowów cz 1.zip
ZIPZał. 8 mapy sytuacyjne z parametrami rowów cz 2.zip

ZIPZał. 8 mapy sytuacyjne z parametrami rowów cz 3.zip
ZIPZał. 8 mapy sytuacyjne z parametrami rowów cz 4.zip
ZIPZał. 8 mapy sytuacyjne z parametrami rowów cz 5.zip
ZIPZał. 8 mapy sytuacyjne z parametrami rowów cz 6.zip
ZIPZał. 8 mapy sytuacyjne z parametrami rowów cz 7.zip
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf

PDFZmiana do SIWZ [2].pdf
PDFZałącznik do arkusz 1-4 Kurznie.pdf
PDFZałącznik do arkusz 3-4 Kurznie.pdf

 PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pnOdbudowa drogi gminnej nr 101878 O Stare Siołkowice – rzeka Odra”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Droga St. Siołkowice.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
ZIPZał 8 dokumentacja projektowa.zip
PDFZał 9 Przedmiar robót.pdf

PDFZmiana do SIWZ [1].pdf
PDFPoprawiony projekt umowy.pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pnWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice – Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Projekt tranzytu.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
PDFZał 8 koncepcja.pdf

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf
PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

 

 
Ogłoszenie Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Dostawa opału olejowego w roku 2011r”


PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ dostawa oleju SCKTiR.pdf
DOCZał 1-3 dostawa oleju SCKTiR.doc
PDFZał 4 wzór umowy.pdf

 PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Budowa drogi gminnej 101841 O Popielów - Lubienia"

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf
PDFSIWZ Droga Popielów-Lubienia.pdf
DOCZał. 1-6.doc
PDFZał. 7 projekt umowy.pdf
ZIPZał. 8 Branża elektryczna.zip
ZIPZał. 8 Plansza zbiorcza.zip
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.1.zip
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.2.zip
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.3.zip
ZIPZał. 8 Projekt stałej organizacji ruchu.zip
ZIPZał. 8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.zip
ZIPZał. 9 Przedmiar robót.zip

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)