Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARGI 2011

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Udzielenie Gminie Popielów kredytu w kwocie 680 000,00 - złotych - na dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych”

ZIPOgłoszenie o zamówieniu 680 000.zip (1,71MB)
PDFSIWZ Kredyt 680 000,00.pdf (414,39KB)
DOCZał 1-3.doc (46,50KB)
PDFZał 4 Przepływy za okres kredytowania.PDF (462,67KB)
XLSZał 5 Uchwała Rady Gminy Nr IV-14-2011 z dnia 27.01.2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.xls (1,97MB)

PDFZał 6 Opinia RIO o planowanej kwocie długu.pdf (505,89KB)
PDFZał 7 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficyty określonego w uchwale budżetowej Gminy Popielow na 2011 rok.pdf (552,54KB)
ZIPZał 8 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.zip (337,92KB)

PDFZał 9 Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu JST za 2010.pdf (553,80KB)
ZIPZał 10 Sprwozdania RB-NDS, RB-N oraz Rb-Z III kwartał 2011.zip (1,30MB)
PDFZał 11 Informacja o zaciągnietych kredytach.PDF (906,90KB)
PDFZał 12 Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu.PDF (186,97KB)
ZIPZał 13 Informacia o niezaleganiu.zip (1,24MB)

PDFZmiana do SIWZ [1] 680 000.pdf (801,73KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty (222,03KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Udzielenie Gminie Popielów kredytu w kwocie 4 047 888,00- złotych - na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Karłowice ul. Kolejowa 9" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 6 . Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych,  w zakresie Działania:  6.2. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych”

ZIPOgłoszenie o zamówieniu 4 047 888.zip (2,14MB)
PDFSIWZ Kredyt 4 047 888,00.pdf (419,10KB)
DOCZał 1-3.doc (47,50KB)
PDFZał 4 Przepływy za okres kredytowania.PDF (462,67KB)
XLSZał 5 Uchwała Rady Gminy Nr IV-14-2011 z dnia 27.01.2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.xls (1,97MB)

PDFZał 6 Opinia RIO o planowanej kwocie długu.pdf (505,89KB)
PDFZał 7 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficyty określonego w uchwale budżetowej Gminy Popielow na 2011 rok.pdf (552,54KB)
ZIPZał 8 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.zip (337,92KB)

PDFZał 9 Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu JST za 2010.pdf (553,80KB)
ZIPZał 10 Sprwozdania RB-NDS, RB-N oraz Rb-Z III kwartał 2011.zip (1,30MB)
PDFZał 11 Informacja o zaciągnietych kredytach.PDF (906,90KB)
PDFZał 12 Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu.PDF (292,27KB)
ZIPZał 13 Informacia o niezaleganiu.zip (1,24MB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].PDF (409,59KB)

PDFWyjaśnienie do Zapytania do treści SIWZ[1].PDF (145,86KB)

PDFzmiana do SIWZ [1].pdf (964,02KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty (305,02KB)

 Ogłoszenie Wójta Gminy o  II przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Remont drogi Gminnej w miejscowości Kurznie ul. Szkolna” realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"
PDFOgłoszenie.pdf (2,48MB)
PDFSIWZ ul. Szkolna Kurznie.pdf (433,45KB)
DOCZał 1-6.doc (74,00KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (218,86KB)
ZIPZał 8 Opis techniczny.zip (2,85MB)
ZIPZał 8 Opis techniczny.zip (1,90MB)
ZIPZał 8 Rysunki cz. 2.zip (2,60MB)
ZIPZał 9 STWiOR.zip (4,42MB)
ZIPZał 10 SZKOLNA przedm 30.10.2011.zip (78,79KB)
 
JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpg (128,57KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn „Odbudowa drogi gminnej Popielów – Legier 101 828 O oraz remont mostu Popielów – Lipie Laski 101 831 O”

PDFOgłoszenie.pdf (2,29MB)
PDFSIWZ ul. Legier Popielów.pdf (431,25KB)
DOCZał 1-6.doc (75,00KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (212,02KB)
PDFZał 8 STWiOR.pdf (1,33MB)
ZIPZał 9 Przedmiar robót.zip (65,24KB)
JPEGZał 10 Rysunek przykładowy barieroporęczy.jpeg (379,14KB)
JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpg (357,40KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn Budowa pomp ciepła dla hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie

PDFOgłoszenie.PDF (1,44MB)
PDFSIWZ Pompy ciepła PSP Popielów.pdf (438,24KB)
DOCZał 1-4.doc (61,50KB)
PDFZał 5 wzór umowy.pdf (223,13KB)
ZIPZał 6 Specyfikacja techniczna.zip (519,47KB)
ZIPZał 7 Dokumentacja projektowa.zip (707,21KB)
ZIPZał 8 Przedmiar robót 19.09.11.zip (120,51KB)

JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpg (370,98KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn Remont bieżący w PSP Popielów mającyy na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych
PDFOgłoszenie.pdf (2,21MB)
PDFSIWZ Podnośnik PSP Popielów.pdf (438,25KB)
DOCZał 1-4.doc (62,50KB)
PDFZał 5 Wzór umowy.pdf (257,90KB)
ZIPZał 6 Przedmiar robót.zip (44,21KB)

JPEGZmianan do Ogloszenia [1].jpeg (70,18KB)
JPEGZmiana do SIWZ [1].jpeg (61,58KB)

JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpg (350,04KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Remont drogi Gminnej w miejscowości Kurznie ul. Szkolna” realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf (1,05MB)
PDFSIWZ ul. Szkolna Kurznie.pdf (433,39KB)
DOCZał 1-6.doc (74,00KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (218,92KB)
ZIPZał 8 Opis techniczny.zip (2,85MB)
ZIPZał 8 Rysunki cz. 1.zip (1,90MB)
ZIPZał 8 Rysunki cz. 2.zip (2,60MB)
ZIPZał 9 STWiOR.zip (4,42MB)
ZIPZał 10 Przedmiar robót.zip (74,13KB)

JPEGZapytanie do treści SIWZ [1].jpeg (145,59KB)
JPEGZmiana do SIWZ [1].jpeg (45,63KB)
ZIPPrzedmiar robót poprawiony.zip (79,27KB)

JPEGZmiana do SIWZ [2].jpeg (60,54KB)
JPEGZmianan ogłoszenia.jpeg (80,14KB)

JPEGUnieważnienie.jpeg (71,75KB)

 Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Odbudowa nieewidencjonowanych dróg stanowiących własność Gminy Popielów. Odbudowa drogi na wał Stare Siołkowice - Wielopole"

PDFOgłoszenie.pdf (2,22MB)
PDFSIWZ Drogi Siołkowice-Popielów.pdf (430,02KB)
DOCZał 1-6.doc (73,50KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (212,28KB)

ZIPZał 8 przedmiar robót.zip (44,40KB)
PDFZał 9 STWiOR.pdf (491,35KB)
PDFZał 10 Rysunek poglądowy.pdf (2,01MB)

JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpeg (383,54KB)

Ogłoszenie OSP Stare Siołkowice o przetargu nieograniczonym na zadanie pn "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Siołkowice"

PDFOgłoszenie.pdf (284,92KB)
PDFSIWZ Dostawa Samochodu dla OSP.pdf (449,07KB)
DOCZał. 1-4.doc (82,50KB)
PDFZał. 5 Wzór Umowy.pdf (277,30KB) 

JPEGZapytanie do treści SIWZ [1].jpeg (270,15KB)
JPEGZmiana do SIWZ [1].jpeg (183,23KB)
JPEGZmiana ogloszenia [1].jpeg (190,28KB)

JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpg (308,44KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn "Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2011/2012"

PDFOgłoszenie.pdf (278,55KB)
PDFSIWZ Dowóz dzieci.pdf (418,65KB)
ZIPZałączniki nr 1-9.zip (358,37KB)

JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpeg (327,50KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. /Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9/"

PDFOgłoszenie.pdf (421,15KB)
PDFSIWZ Nadzór Sala Karłowice.pdf (575,59KB)
DOCZał 1-6.doc (213,00KB)
PDFZał. nr 7 umowa.pdf (251,23KB)

ZIPZapytanie do treści SIWZ [1].zip (1,32MB)
JPEGZmiana ogłoszenia.jpeg (214,47KB)
JPEGZmiana treści SIWZ.jpeg (228,82KB)

ZIPOgłoszenie o wyborze oferty.zip (601,21KB)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Remont tłuczniowy nawierzchni dróg stanowiących własność Gminy Popielów w miejscowości Rybna"

PDFOgłoszenie.pdf (284,84KB)
PDFSIWZ Remont tłuczniowy.pdf (428,95KB)
DOCZał 1-6.doc (73,00KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (224,96KB)
ZIPZał 8 Przedmiar robót.zip (57,44KB)
PDFZał 9 STWiOR.pdf (490,93KB)
ZIPZał 10_1 Rys pogladowy.zip (1,28MB)

 JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpg (331,47KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Odbudowa zniszczonego poszycia dachu w budynku Domu Kultury w Popielowie, naprawa dachu oraz zawilgoconych sufitów, ścian, zamokniętej suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych"

PDFOgłoszenie.pdf (288,40KB)
PDFSIWZ Odbudowa dachu.pdf (446,47KB)
DOCZał 1-6.doc (75,00KB)
PDFZał 7 Projekt umowy.pdf (231,43KB)
ZIPZał 8 Rysunki poglądowe.zip (123,13KB)
PDFZał 9 STWiOR.pdf (621,92KB)
ZIPZał 10 przedmiar robót.zip (120,25KB)

JPEGOgłoszenie o wyborze oferty.jpeg (134,87KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9 "

PDFOgłoszenie.pdf (296,74KB)
PDFSIWZ Sala gimnastyczna Karłowice.pdf (594,37KB)
DOCZał 1-6.doc (212,00KB)
PDFZał 7 Projekt umowy.pdf (369,11KB)
PDFZał 8 Dokumentacja geotechniczna.pdf (2,80MB)
PDFZał 8 Proj. wyk. architektury.pdf (4,48MB)
PDFZał 8 Proj. wyk. bud. miejsc postojowych, drogi i chodników.pdf (2,46MB)
PDFZał 8 Proj. wyk. inst.sanitarnych.pdf (4,47MB)
PDFZał 8 Proj. wyk. instatalcje elektryczne.pdf (3,69MB)
PDFZał 8 Proj. wyk. konstrukcji.pdf (3,55MB)
PDFZał 8 Proj. zagospodarowania terenu.pdf (2,42MB)
PDFZał 9 STiSST zagospodarowanie terenu.pdf (17,63MB)
PDFZał 9 STWiO Robt Budowlanych.pdf (14,48MB)
ZIPZał 10 Przedmiar robót.zip (547,38KB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (790,15KB)
PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf (591,37KB)
PDFZmiana treści SIWZ.pdf (116,02KB)
PDFPoprawiony projekt umowy.pdf (369,94KB)
ZIPPoprawiony przedmiar.zip (568,47KB)
ZIPSzata roślinna.zip (4,61MB)

 

 ZIPOgłoszenie o wyborze oferty.zip (741,51KB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Udzielenie Gminie Popielów kredytu w kwocie 1 960 000,- złotych - na dofinansowanie wkładu własnego gminnych zadań inwestycyjnych "

PDFOgloszenie.pdf (273,31KB)
PDFSIWZ Kredyt 1 960 000.pdf (415,70KB)
DOCZał 1-3.doc (46,00KB)
PDFZał 4 Wskażniki i relacja poziomu zadłużenia JST.pdf (485,03KB)
PDFZał 5 Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf (209,98KB)
ZIPZał 6 Opinie RIO.zip (1,15MB)
ZIPZał 7 Informacja o niezaleganiu w podatkach i ZUS.zip (993,78KB)
ZIPZał 8 Sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS.zip (2,35MB)
PDFZał 9 Zobowiązania finansowe.pdf (768,89KB)
PDFZał 10 Informacja o zaciągniętych pożyczkach.pdf (1,65MB)

PDFZapytanie do SIWZ [1].pdf (1,03MB)
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf (310,37KB)
PDFOpinia RIO o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (1,30MB)

PDFZapytanie do SIWZ 2.pdf (424,69KB)

PDFZmiana do SIWZ [2].pdf (89,22KB)

PDFOgloszenie o wyborze oferty.pdf (154,84KB)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Budowa strażnicy OSP w miejscowości Popielów przy ul. Dworcowej "

PDFOgłoszenie.pdf (281,12KB)
PDFSIWZ Strażnica Popielów.pdf (441,33KB)
DOCZał 1-6.doc (74,50KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (270,83KB)
ZIPZał 8 Architektura - cz. 1.zip (2,35MB)
ZIPZał 8 Architektura - cz. 2.zip (3,40MB)
ZIPZał 8 Branża drogowa.zip (4,29MB)
ZIPZał 8 Elektryka.zip (1,47MB)
ZIPZał 8 Instalacja c.o, wod-kan.zip (4,53MB)
ZIPZał 8 Konstrukcja.zip (5,00MB)
ZIPZał 8 Stolarka drzwiowa i okienna.zip (779,57KB)
ZIPZał 8 Zagospodarowanie terenu.zip (3,00MB)
ZIPZał 9 Specyfikacje techniczne.zip (1,77MB)
ZIPZał 10 Przedmiar robót.zip (374,83KB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (477,11KB)
PDFZmiana SIWZ [1].pdf (262,51KB)
ATHPrzedmiar robót.ath (337,47KB)

 

PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf (309,30KB)
PDFZmiana SIWZ [2].pdf (174,48KB)
PDFPoprawinony projekt umowy.pdf (270,84KB)

PDFZapytanie do terści SIWZ [3].pdf (79,85KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (1,01MB)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Zakup trzech infokiosków wraz z robotami budowlanymi na infokioski w Kuźnicy Katowskiej, Nowych Siołkowicach i Popielowskiej Kolonii"

PDFOgłoszenie.pdf (283,39KB)
PDFSIWZ Infokioski.pdf (511,37KB)
DOCZał 1-6.doc (212,50KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (290,07KB)
PDFZał 8 Przedmiar robót.pdf (81,66KB)
PDFZał 9 Specyfikacja techniczna infokiosków.pdf (258,85KB)
ZIPZał 10 Projekt branży elek..zip (5,02MB)
JPEGZał 11 Infokiosk - model.jpeg (27,84KB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (116,96KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (679,22KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Popielów -Zadanie nr I, II, III, IV"

PDFOgloszenie.pdf (291,47KB)
PDFSIWZ Odtworzenie rowów.pdf (425,37KB)
DOCZał. 1-4.doc (76,50KB)
PDFZał. 5 Projekt umowy.pdf (198,81KB)
PDFZał. 6 Specyfikacja techniczna.pdf (186,83KB)
PDFSprawozdanie kwartalne Rb-NDS.pdf (836,83KB)
PDFZał. 7 Wykaz Rowów.pdf (266,92KB)
ZIPZał. 8 mapy sytuacyjne z parametrami rowów cz 1.zip (3,13MB)
ZIPZał. 8 mapy sytuacyjne z parametrami rowów cz 2.zip (3,98MB)

ZIPZał. 8 mapy sytuacyjne z parametrami rowów cz 3.zip (3,42MB)
ZIPZał. 8 mapy sytuacyjne z parametrami rowów cz 4.zip (4,36MB)
ZIPZał. 8 mapy sytuacyjne z parametrami rowów cz 5.zip (3,43MB)
ZIPZał. 8 mapy sytuacyjne z parametrami rowów cz 6.zip (3,85MB)
ZIPZał. 8 mapy sytuacyjne z parametrami rowów cz 7.zip (3,89MB)
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf (557,26KB)

PDFZmiana do SIWZ [2].pdf (242,51KB)
PDFZałącznik do arkusz 1-4 Kurznie.pdf (366,26KB)
PDFZałącznik do arkusz 3-4 Kurznie.pdf (652,35KB)

 PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (338,21KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pnOdbudowa drogi gminnej nr 101878 O Stare Siołkowice – rzeka Odra”

PDFOgłoszenie.pdf (284,98KB)
PDFSIWZ Droga St. Siołkowice.pdf (433,09KB)
DOCZał 1-6.doc (74,50KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (215,31KB)
ZIPZał 8 dokumentacja projektowa.zip (3,40MB)
PDFZał 9 Przedmiar robót.pdf (82,72KB)

PDFZmiana do SIWZ [1].pdf (126,75KB)
PDFPoprawiony projekt umowy.pdf (215,54KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (163,40KB)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pnWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice – Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie”

PDFOgłoszenie.pdf (279,54KB)
PDFSIWZ Projekt tranzytu.pdf (424,56KB)
DOCZał 1-6.doc (74,50KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (164,64KB)
PDFZał 8 koncepcja.pdf (1,25MB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (649,33KB)
PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf (898,98KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (1,12MB)

 

 
Ogłoszenie Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Dostawa opału olejowego w roku 2011r”


PDFOgłoszenie.pdf (277,07KB)
PDFSIWZ dostawa oleju SCKTiR.pdf (408,74KB)
DOCZał 1-3 dostawa oleju SCKTiR.doc (54,00KB)
PDFZał 4 wzór umowy.pdf (119,68KB)

 PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (550,93KB)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: "Budowa drogi gminnej 101841 O Popielów - Lubienia"

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf (1,10MB)
PDFSIWZ Droga Popielów-Lubienia.pdf (570,14KB)
DOCZał. 1-6.doc (213,00KB)
PDFZał. 7 projekt umowy.pdf (353,53KB)
ZIPZał. 8 Branża elektryczna.zip (1,12MB)
ZIPZał. 8 Plansza zbiorcza.zip (4,34MB)
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.1.zip (4,38MB)
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.2.zip (3,87MB)
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.3.zip (4,04MB)
ZIPZał. 8 Projekt stałej organizacji ruchu.zip (1,27MB)
ZIPZał. 8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.zip (1,29MB)
ZIPZał. 9 Przedmiar robót.zip (139,50KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (326,82KB)

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)