Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDŻET GMINY NA ROK 2017


PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-172-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.pdf (10,88MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-171-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (8,81MB)

PDFUchwała RIO nr 23-2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Popielów.pdf (511,66KB)
PDFUchwała RIO nr 66-2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Popielów na 2017 rok.pdf (382,69KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 005-449-2017 z dnia 29-08-2017 w sprawie przyjecia i przekazania informacji za I półrocze 2017 r..pdf (240,24KB)
PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu gmina za I półrocze 2017 r..pdf (19,19MB)

PDFCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r..pdf (13,59MB)

PDFZestawienia.pdf (2,51MB)
PDFInformacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r.pdf (3,81MB)


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-540-2018 z dnia 28-03-2018 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017.pdf (3,51MB)
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2017 r.pdf (1,03MB)
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego SCKTiR za I półrocze 2017 r.pdf (2,12MB)
 

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.pdf (867,29KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-541-2018 z dnia 28-03-2018 w sprawie przedłozenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.pdf (199,43KB)
PDFzałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-541-2018.pdf (45,74MB)
PDFzałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-541-2018.pdf (3,68MB)
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017.pdf (857,69KB)
PDFOpinia RIO wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.pdf (617,09KB)