Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BUDŻET GMINY NA ROK 2017


PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-172-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-171-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFUchwała RIO nr 23-2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Popielów .pdf
PDFUchwała RIO nr 66-2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Popielów na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 005-449-2017 z dnia 29-08-2017 w sprawie przyjecia i przekazania informacji za I półrocze 2017 r..pdf
PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu gmina za I półrocze 2017 r..pdf

PDFCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r..pdf

PDFZestawienia.pdf
PDFInformacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-540-2018 z dnia 28-03-2018 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2017 r.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego SCKTiR za I półrocze 2017 r.pdf
 

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-541-2018 z dnia 28-03-2018 w sprawie przedłozenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.pdf
PDFzałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-541-2018.pdf
PDFzałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-541-2018.pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017.pdf
PDFOpinia RIO wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.pdf