Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

BUDŻET GMINY NA ROK 2017


PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-172-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-171-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFUchwała RIO nr 23-2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Popielów .pdf
PDFUchwała RIO nr 66-2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Popielów na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 005-449-2017 z dnia 29-08-2017 w sprawie przyjecia i przekazania informacji za I półrocze 2017 r..pdf
PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu gmina za I półrocze 2017 r..pdf

PDFCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r..pdf

PDFZestawienia.pdf
PDFInformacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-540-2018 z dnia 28-03-2018 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2017 r.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego SCKTiR za I półrocze 2017 r.pdf
 

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-541-2018 z dnia 28-03-2018 w sprawie przedłozenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.pdf
PDFzałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-541-2018.pdf
PDFzałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-541-2018.pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017.pdf
PDFOpinia RIO wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.pdf
 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-11-2016
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  16-11-2016 11:14
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  22-06-2018 08:35
  przez: Grażyna Kuźnik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 1726
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×