Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

PRZETARGI -2010


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn: "Budowa drogi gminnej 101841 O Popielów - Lubienia"

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Droga Popielów-Lubienia.pdf
PDFZał 1-6.pdf
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
ZIPZał. 8 Branża elektryczna.zip
ZIPZał. 8 Plansza zbiorcza.zip
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.1.zip
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.2.zip
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.3.zip
ZIPZał. 8 Projekt stałej organizacji ruchu.zip
ZIPZał. 8 Specyfikacje Techniczne.zip
PDFZał. 9 Przedmiar robót.pdf

PDFZapytanie do terści SIWZ [1].pdf
PDFZapytanie do terści SIWZ [2].pdf
PDFZapytanie do terści SIWZ [3].pdf
PDFZapytanie do terści SIWZ [4].pdf
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogowego.pdf
ZIPPrzedmiar robót - korekta.zip

PDFZapytanie do terści SIWZ [5].pdf

PDFOgłoszenie o unieważnieniu przetargu
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn:„Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń teleinformatycznych”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Dostawa komputerów.pdf
DOCZał 1-5.doc
PDFZałącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn: "Budowa drogi gminnej 101841 O Popielów - Lubienia"

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Droga Popielów-Lubienia.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
ZIPZał. 8 Branża elektryczna.zip
ZIPZał. 8 Plansza zbiorcza.zip
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.1.zip
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.2.zip
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.3.zip
ZIPZał. 8 Projekt stałej organizacji ruchu.zip
ZIPZał. 8 Specyfikacje Techniczne.zip
PDFZał. 9 Przedmiar robót.pdf

PDFUniewznienie.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn:„Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń teleinformatycznych”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Dostawa komputerów.pdf
ZIPZałączniki 1-7.zip

PDFZmiana do SIWZ.pdf
PDFZapytanie do SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn: „Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach – usuwanie skutków klesk żywiołowych z maja 2010r.”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ remont PSP Stare Siołkowice.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
PDFZał 8 Przedmiar robót.pdf

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn: „Budowa dwóch boisk wraz z szatnią i towarzyszącą infrastrukturą w Rybnej”

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Budowa boisk w Rybnej.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 Projekt umowy.pdf
ZIPZał 8 Przedmiar robót.zip
ZIPZał 9 PROEJKT ARCH KONSTR cz 1.zip
ZIPZał 9 PROJEKT ARCH KONSTR cz 2.zip
ZIPZał 9 PROJEKT ELEKTRYCZNY cz 1.zip
ZIPZał 9 PROJEKT ELEKTRYCZNY cz 2.zip
ZIPZał 9 PROJEKT ELEKTRYCZNY cz 3.zip
ZIPZał 9 PROJEKT SANITARNY cz 1.zip
ZIPZał 9 PROJEKT SANITARNY cz 2.zip

PDFZpytanie do treści SIWZ [1].pdf
PDFZmiana do SIWZ.pdf
ZIPPoprawiony przedmiar robót pdf.zip
ZIPPoprawiony przedmiar robót ath.zip

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie  "Remont nawierzchni dróg gminnych"
PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Remont tłuczniowy.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
PDFZał 8 przedmiar.pdf
DOCZał 9 STWiOR.doc

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanieRemont Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach
– usuwanie skutków klęsk żywiołowych z maja 2010r
.

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ remont PSP Stare Siołkowice.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
PDFZał 8 Przedmiar robót.pdf

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego.pdf

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa mieszkań socjalnych – adaptacja istniejących obiektów na mieszkania socjalne w miejscowości Lubienia przy ulicy Wiejskiej 32
PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ pomieszczenia socjalne Lubienia.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 Projekt umowy.pdf
ZIPZał 8 Przedmiar robót.zip
ZIPZał 9 Dokumentacja instalacji elektrycznej.zip
ZIPZał nr 9 Projekt budowlano wykonawczy.zip

PDFZapytanie do terści SIWZ [1].pdf
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf
ZIPSchemat instalacji elektrycznej.zip
PDFPoprawiony projekt umowy.pdf

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

 

Ogłoszenie  przetargu nieograniczonego na zadanie: „Odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1348  Wołczyn – Odłogi w Karłowicach”
PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ Chodnik Karłowice.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
PDFZał 8 Przedmiar robót.pdf
ZIPZał 9 Projekt budowlano wykonawczy.zip
ZIPZał 10 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.zip

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie„Budowa mieszkań socjalnych – adaptacja istniejących obiektów na mieszkania socjalne w miejscowości Lubienia przy ulicy Wiejskiej 32”
PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Pomieszczenia socjalne Lubienia.pdf
ZIPZał nr 1-9.zip
PDFZapytanie do terści SIWZ [1].pdf
PDFZapytanie do terści SIWZ [2].pdf


PDFZapytanie do terści SIWZ [3].pdf
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf
PDFDodatkowy przedmiar robót.pdf
ZIPDokumentacja instalacji elektrycznej.zip
PDFOgłoszenie Wójta O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.pdf


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie  "Remont nawierzchni dróg gminnych"
PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Remont tłuczniowy.pdf
ZIPZał 1-9.zip

PDFOgłoszenie o unieważnieniu.pdf

Ogłoszenie  przetargu nieograniczonego na zadanie: "Udzielenia Gminie Popielów kredytu: w kwocie 300 000,00- złotych - na dofinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko – Orlik 2012 – budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem socjalnym w Popielowie”
PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Kredyt 300 000.pdf
DOCZał 1-3.doc
XLSZał 4 Przepływy na 21.07.2010.xls
PDFZał 5 Kopia uchwały kredytowej.pdf
PDFZał 6 Opienia RIO o możliwości spłaty kredytu.pdf
PDFZał 7 Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i ZUS.pdf
PDFZał 8 Rb-27s.pdf
PDFZał 9 Rb-28S.pdf
PDFZał 10 Rb-N.pdf
PDFZał 11 Rb-NDS.pdf
PDFZał 12 Rb-Z.pdf

PDFZapytanie do terści SIWZ [1].pdf
PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie  "Prace budowlane w świetlicy Lubienia"w ramach projektu „Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom lepszego dostępu do e–usług”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Remont Lubienie.pdf
DOCZał 1-3.doc
PDFZał 4 Projekt umowy.pdf
PDFZał 5 Przedmiar robót.pdf
PDFZał 6 Rzut poziomy.pdf
PDFZał 7 Solarka okienna i drzwiowa.pdf

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie  "Remont nawierzchni dróg gminnych"
PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ Remont tłuczniowy.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
PDFZał 8 przedmiar.pdf
PDFZał 9 STWiOR.pdf

PDFOgłoszenie o uniewżnieniu postępowania przetargowego.pdf

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie  "Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów, w roku szkolnym 2010/2011
PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ Dowóz dzieci.pdf
PDFZałącznik nr 8 wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 wykaz dzieci.pdf
DOCZałączniki nr 1-7.doc

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn "Remont drogi gminnej w miejscowości Popielów ul.Powstańców oraz 1 Maja"
PDFOgłoszenie o przetargu.pdf
PDFSIWZ Remont ulic.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
PDFZał 8 Przedmiar.pdf
PDFZał 9 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice – etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów”

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf
PDFSIWZ Nadzór Kanalizacjia.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Naprawa zniszczonej konstrukcji mostu w miejscowości Stare Kolnie "

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf
PDFSIWZ Remont mostu Stare Kolnie.pdf
DOCZał 1-6.doc
PDFZał 7 projekt umowy.pdf
PDFZał 8 Przedmiar robót.pdf
ZIPZał 9 Specyfikacja techniczna.zip
PDFZał 10 Opis techniczny.pdf
ZIPZał 11 Rysunki.zip

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych"

 

PDFOgłoszenie o przetargu
PDFSIWZ
DOCSIWZ
DOCZałaczniki 1-5
PDFZałącznik nr 6 - projekt umowy
ZIPZałącznik nr 7 przedmiary
PDFZałącznik nr 8 szczegółowe specyfikacje techniczne
PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf
 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę "Udzielenia Gminie Popielów kredytu: w kwocie 365 000,- złotych - na dofinansowanie wkładu własnego zadania: „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Siołkowice” – realizowanego w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie "Odnowa i rozwój wsi"

PDFOgłoszenie kredyt 365 000.pdf
PDFSIWZ Kredyt 365 000.pdf
ZIPZał 1-7.zip

PDFZapytanie do przetargu [1].pdf
PDFZapytanie do przetargu [2].pdf
PDFZmaina SIWZ kredyt 365 000.pdf
ZIPUzupełnienie dokumentów.zip
PDFogłoszenie o wyborze oferty kredyt 365 000.pdf

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę "Udzielenia Gminie Popielów kredytu: w kwocie 333 000,- złotych - na dofinansowanie wkładu własnego zadania: "Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 4 Ochrona środowiska,  w zakresie Działania: 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami"
PDFOgłoszenie kredyt 333 000.pdf
PDFSIWZ Kredyt 333 000.pdf
ZIPZał 1-7.zip

 PDFZapytanie do przetargu [1].pdf
PDFZapytanie do przetargu [2].pdf
PDFZmiana SIWZ kredyt 333 000.pdf
ZIPUzupełnienie dokumentów.zip
PDFogłoszenie o wyborze oferty kredyt 333 000.pdf

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę "Udzielenia Gminie Popielów kredytu: w kwocie 5 845 607,- złotych - na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 4 Ochrona środowiska,  w zakresie Działania: 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami".

 PDFOgłoszenie kredyt 5 845 607.pdf
PDFSIWZ Kredyt 5 845 607.pdf
ZIPZał 1-8.zip

PDFZapytanie do przetargu [1].pdf
PDFZapytanie do przetargu [2].pdf
PDFZmiana SIWZ kredyt 5 845 607.pdf
ZIPUzupełnienie dokumentów.zip

ZIPUzupełnienie dokumentów - 2.zip
PDFZapytanie do przetargu [3].pdf
PDFZapytanie do przetargu [4].pdf
PDFZmiana SIWZ kredyt 5 845 607 - [2].pdf
PDFogłoszenie o wyborze oferty kredyt 5 845 607.pdf

 Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn:"Remont drogi gminnej w miejscowości Popielów ul.Powstańców oraz 1 Maja
PDFOgłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf
PDFSIWZ Remont ulic.pdf
DOCZał 1-5.doc
PDFZał 6 projekt umowy.pdf
PDFZał 7 Przedmiar.pdf
PDFZał 8 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf

PDFOgłoszenie Wójta O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach”

PDFOgłoszenie
PDFSIWZ
DOCZałączniki 1-5
PDFZałącznik6 - projekt umowy

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn: "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice -etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów"

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ kanalizacja Siołkowice.pdf
DOCZał 1-5.doc
PDFZał 6 projekt umowy.pdf
ZIPZał 7 Plan sieci Stare Siołkowice cz 1.zip
ZIPZał 7 Plan sieci Stare Siołkowice cz 2.zip
ZIPZał 7 Dokumentacjia Stare Siołkowice.zip
ZIPZał 7 Dokumentacjia Nowe Siołkoice.zip
ZIPZał 7 Opis Techniczny Nowe Siołkowice.zip
ZIPZał 7 Opis Techniczny Stare Siołkowice.zip
ZIPZał 7 Plan sieci Nowe Siołkowice cz. 1.zip
ZIPZał 7 Plan sieci Nowe Siołkowice cz. 2.zip

PDFDo zainteresowanych_1.pdf
PDFDo zainteresowanych_2.pdf
PDFDo zainteresowanych_3.pdf
PDFDo zainteresowanych_4.pdf
PDFZmiana do SIWZ.pdf
PDFDo zainteresowanych_5.pdf
PDFDo zainteresowanych_6.pdf

BMPOgłoszenie o wyborze oferty.BMP

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn  "Moje Boisko- Orlik 2012 - Budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem socjalnym w Popielowie"


DOCOgłoszenie.doc
DOCSIWZ Orlik Popielów.doc
ZIPZał. nr 1 Specyfikacje techniczne.zip
ZIPZał. nr 2 Architektura i konstrukcja.zip
ZIPZał. nr 2 Elektryczna.zip
ZIPZał. nr 2 Sanitarna.zip
ZIPZał. nr 3 Przedmiary.zip
DOCZał. nr 4-7 do SIWZ.doc
DOCZał. nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.doc

PDFZmianan ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.pdf
PDFZmiana do SIWZ.pdf
PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf
PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf
PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf

PDFZmiana do SIWZ [2] Zmiana terminu składania ofert.pdf

BMPInformacja dla wykonawców.bmp

PDFZapytanie do treści SIWZ [4].pdf
PDFZapytanie do treści SIWZ [5].pdf
PDFZapytanie do treści SIWZ [6].pdf
PDFZmiana do SIWZ [3].pdf
ZIPDokumentacja geotechniczna.zip
PDFPrzedmiar robót branża bud. - korekta.pdf
PDFPrzedmiar robót branża elektryczna.pdf
PDFPrzedmiar robót branża sanit. - korekta.pdf
ZIPZagospodarowanie terenu z naniesionymi zmnainami.zip
 
PDFWybór oferty Orlik 2012 Popielów.pdf 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)