Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARGI -2010


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn: "Budowa drogi gminnej 101841 O Popielów - Lubienia"

PDFOgłoszenie.pdf (636,82KB)
PDFSIWZ Droga Popielów-Lubienia.pdf (238,40KB)
PDFZał 1-6.pdf (165,46KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (139,20KB)
ZIPZał. 8 Branża elektryczna.zip (1,12MB)
ZIPZał. 8 Plansza zbiorcza.zip (4,34MB)
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.1.zip (4,38MB)
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.2.zip (3,87MB)
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.3.zip (4,04MB)
ZIPZał. 8 Projekt stałej organizacji ruchu.zip (1,27MB)
ZIPZał. 8 Specyfikacje Techniczne.zip (1,22MB)
PDFZał. 9 Przedmiar robót.pdf (126,74KB)

PDFZapytanie do terści SIWZ [1].pdf (98,36KB)
PDFZapytanie do terści SIWZ [2].pdf (451,61KB)
PDFZapytanie do terści SIWZ [3].pdf (184,62KB)
PDFZapytanie do terści SIWZ [4].pdf (232,42KB)
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf (85,98KB)
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogowego.pdf (132,40KB)
ZIPPrzedmiar robót - korekta.zip (160,77KB)

PDFZapytanie do terści SIWZ [5].pdf (97,20KB)

PDFOgłoszenie o unieważnieniu przetargu (1,35MB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn:„Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń teleinformatycznych”

PDFOgłoszenie.pdf (640,89KB)
PDFSIWZ Dostawa komputerów.pdf (228,25KB)
DOCZał 1-5.doc (215,00KB)
PDFZałącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf (138,94KB)
PDFZałącznik nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (524,98KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (143,26KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn: "Budowa drogi gminnej 101841 O Popielów - Lubienia"

PDFOgłoszenie.pdf (621,29KB)
PDFSIWZ Droga Popielów-Lubienia.pdf (240,54KB)
DOCZał 1-6.doc (229,00KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (139,19KB)
ZIPZał. 8 Branża elektryczna.zip (1,12MB)
ZIPZał. 8 Plansza zbiorcza.zip (4,34MB)
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.1.zip (4,38MB)
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.2.zip (3,87MB)
ZIPZał. 8 Projekt bud. wyk. cz.3.zip (4,04MB)
ZIPZał. 8 Projekt stałej organizacji ruchu.zip (1,27MB)
ZIPZał. 8 Specyfikacje Techniczne.zip (1,22MB)
PDFZał. 9 Przedmiar robót.pdf (126,74KB)

PDFUniewznienie.pdf (87,58KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn:„Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń teleinformatycznych”

PDFOgłoszenie.pdf (603,49KB)
PDFSIWZ Dostawa komputerów.pdf (229,88KB)
ZIPZałączniki 1-7.zip (371,54KB)

PDFZmiana do SIWZ.pdf (452,60KB)
PDFZapytanie do SIWZ.pdf (834,37KB)

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego.pdf (100,22KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn: „Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach – usuwanie skutków klesk żywiołowych z maja 2010r.”

PDFOgłoszenie.pdf (571,71KB)
PDFSIWZ remont PSP Stare Siołkowice.pdf (159,68KB)
DOCZał 1-6.doc (91,00KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (73,70KB)
PDFZał 8 Przedmiar robót.pdf (111,38KB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (112,43KB)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn: „Budowa dwóch boisk wraz z szatnią i towarzyszącą infrastrukturą w Rybnej”

PDFOgłoszenie.pdf (635,22KB)
PDFSIWZ Budowa boisk w Rybnej.pdf (171,15KB)
DOCZał 1-6.doc (92,50KB)
PDFZał 7 Projekt umowy.pdf (69,16KB)
ZIPZał 8 Przedmiar robót.zip (191,32KB)
ZIPZał 9 PROEJKT ARCH KONSTR cz 1.zip (3,08MB)
ZIPZał 9 PROJEKT ARCH KONSTR cz 2.zip (2,34MB)
ZIPZał 9 PROJEKT ELEKTRYCZNY cz 1.zip (4,24MB)
ZIPZał 9 PROJEKT ELEKTRYCZNY cz 2.zip (3,54MB)
ZIPZał 9 PROJEKT ELEKTRYCZNY cz 3.zip (3,84MB)
ZIPZał 9 PROJEKT SANITARNY cz 1.zip (3,19MB)
ZIPZał 9 PROJEKT SANITARNY cz 2.zip (3,73MB)

PDFZpytanie do treści SIWZ [1].pdf (668,47KB)
PDFZmiana do SIWZ.pdf (100,62KB)
ZIPPoprawiony przedmiar robót pdf.zip (133,42KB)
ZIPPoprawiony przedmiar robót ath.zip (18,00KB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (122,90KB)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie  "Remont nawierzchni dróg gminnych"
PDFOgłoszenie.pdf (618,60KB)
PDFSIWZ Remont tłuczniowy.pdf (161,34KB)
DOCZał 1-6.doc (89,50KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (74,53KB)
PDFZał 8 przedmiar.pdf (81,59KB)
DOCZał 9 STWiOR.doc (290,50KB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (148,45KB)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanieRemont Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach
– usuwanie skutków klęsk żywiołowych z maja 2010r
.

PDFOgłoszenie.pdf (593,92KB)
PDFSIWZ remont PSP Stare Siołkowice.pdf (159,94KB)
DOCZał 1-6.doc (91,00KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (73,63KB)
PDFZał 8 Przedmiar robót.pdf (111,38KB)

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego.pdf (83,18KB)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa mieszkań socjalnych – adaptacja istniejących obiektów na mieszkania socjalne w miejscowości Lubienia przy ulicy Wiejskiej 32
PDFogłoszenie.pdf (568,04KB)
PDFSIWZ pomieszczenia socjalne Lubienia.pdf (168,73KB)
DOCZał 1-6.doc (91,00KB)
PDFZał 7 Projekt umowy.pdf (74,29KB)
ZIPZał 8 Przedmiar robót.zip (346,93KB)
ZIPZał 9 Dokumentacja instalacji elektrycznej.zip (2,81MB)
ZIPZał nr 9 Projekt budowlano wykonawczy.zip (3,86MB)

PDFZapytanie do terści SIWZ [1].pdf (104,62KB)
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf (82,72KB)
ZIPSchemat instalacji elektrycznej.zip (517,25KB)
PDFPoprawiony projekt umowy.pdf (77,00KB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (276,16KB)

 

Ogłoszenie  przetargu nieograniczonego na zadanie: „Odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1348  Wołczyn – Odłogi w Karłowicach”
PDFogłoszenie.pdf (702,85KB)
PDFSIWZ Chodnik Karłowice.pdf (173,28KB)
DOCZał 1-6.doc (91,00KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (69,58KB)
PDFZał 8 Przedmiar robót.pdf (95,25KB)
ZIPZał 9 Projekt budowlano wykonawczy.zip (4,48MB)
ZIPZał 10 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.zip (1,77MB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (328,03KB)

 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie„Budowa mieszkań socjalnych – adaptacja istniejących obiektów na mieszkania socjalne w miejscowości Lubienia przy ulicy Wiejskiej 32”
PDFOgłoszenie.pdf (576,33KB)
PDFSIWZ Pomieszczenia socjalne Lubienia.pdf (168,72KB)
ZIPZał nr 1-9.zip (4,22MB)
PDFZapytanie do terści SIWZ [1].pdf (69,50KB)
PDFZapytanie do terści SIWZ [2].pdf (77,89KB)


PDFZapytanie do terści SIWZ [3].pdf (418,81KB)
PDFZmiana do SIWZ [1].pdf (84,02KB)
PDFDodatkowy przedmiar robót.pdf (67,13KB)
ZIPDokumentacja instalacji elektrycznej.zip (2,81MB)
PDFOgłoszenie Wójta O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.pdf (83,75KB)


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie  "Remont nawierzchni dróg gminnych"
PDFOgłoszenie.pdf (581,42KB)
PDFSIWZ Remont tłuczniowy.pdf (160,84KB)
ZIPZał 1-9.zip (359,10KB)

PDFOgłoszenie o unieważnieniu.pdf (106,26KB)

Ogłoszenie  przetargu nieograniczonego na zadanie: "Udzielenia Gminie Popielów kredytu: w kwocie 300 000,00- złotych - na dofinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko – Orlik 2012 – budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem socjalnym w Popielowie”
PDFOgłoszenie.pdf (429,02KB)
PDFSIWZ Kredyt 300 000.pdf (146,80KB)
DOCZał 1-3.doc (52,00KB)
XLSZał 4 Przepływy na 21.07.2010.xls (138,50KB)
PDFZał 5 Kopia uchwały kredytowej.pdf (97,40KB)
PDFZał 6 Opienia RIO o możliwości spłaty kredytu.pdf (779,12KB)
PDFZał 7 Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i ZUS.pdf (836,36KB)
PDFZał 8 Rb-27s.pdf (1,56MB)
PDFZał 9 Rb-28S.pdf (3,63MB)
PDFZał 10 Rb-N.pdf (265,51KB)
PDFZał 11 Rb-NDS.pdf (240,48KB)
PDFZał 12 Rb-Z.pdf (305,79KB)

PDFZapytanie do terści SIWZ [1].pdf (76,16KB)
PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (144,52KB)


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie  "Prace budowlane w świetlicy Lubienia"w ramach projektu „Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom lepszego dostępu do e–usług”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PDFOgłoszenie.pdf (416,71KB)
PDFSIWZ Remont Lubienie.pdf (186,10KB)
DOCZał 1-3.doc (195,50KB)
PDFZał 4 Projekt umowy.pdf (120,92KB)
PDFZał 5 Przedmiar robót.pdf (80,10KB)
PDFZał 6 Rzut poziomy.pdf (64,15KB)
PDFZał 7 Solarka okienna i drzwiowa.pdf (104,91KB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (182,50KB)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie  "Remont nawierzchni dróg gminnych"
PDFOgłoszenie.pdf (572,44KB)
PDFSIWZ Remont tłuczniowy.pdf (156,42KB)
DOCZał 1-6.doc (89,50KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (74,57KB)
PDFZał 8 przedmiar.pdf (81,59KB)
PDFZał 9 STWiOR.pdf (226,04KB)

PDFOgłoszenie o uniewżnieniu postępowania przetargowego.pdf (75,20KB)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie  "Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów, w roku szkolnym 2010/2011
PDFogłoszenie.pdf (562,49KB)
PDFSIWZ Dowóz dzieci.pdf (148,14KB)
PDFZałącznik nr 8 wzór umowy.pdf (57,78KB)
PDFZałącznik nr 9 wykaz dzieci.pdf (47,79KB)
DOCZałączniki nr 1-7.doc (83,00KB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (203,49KB)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn "Remont drogi gminnej w miejscowości Popielów ul.Powstańców oraz 1 Maja"
PDFOgłoszenie o przetargu.pdf (2,56MB)
PDFSIWZ Remont ulic.pdf (167,36KB)
DOCZał 1-6.doc (88,50KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (76,55KB)
PDFZał 8 Przedmiar.pdf (2,87MB)
PDFZał 9 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf (92,12KB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (126,52KB)


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice – etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów”

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf (3,60MB)
PDFSIWZ Nadzór Kanalizacjia.pdf (270,34KB)
DOCZał 1-6.doc (83,00KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (73,20KB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (133,59KB)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Naprawa zniszczonej konstrukcji mostu w miejscowości Stare Kolnie "

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf (3,23MB)
PDFSIWZ Remont mostu Stare Kolnie.pdf (175,62KB)
DOCZał 1-6.doc (90,00KB)
PDFZał 7 projekt umowy.pdf (75,47KB)
PDFZał 8 Przedmiar robót.pdf (105,27KB)
ZIPZał 9 Specyfikacja techniczna.zip (1,42MB)
PDFZał 10 Opis techniczny.pdf (2,00MB)
ZIPZał 11 Rysunki.zip (3,38MB)

PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (134,36KB)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych"

 

PDFOgłoszenie o przetargu (2,35MB)
PDFSIWZ (165,03KB)
DOCSIWZ (86,00KB)
DOCZałaczniki 1-5 (86,00KB)
PDFZałącznik nr 6 - projekt umowy (74,96KB)
ZIPZałącznik nr 7 przedmiary (171,60KB)
PDFZałącznik nr 8 szczegółowe specyfikacje techniczne (92,17KB)
PDFogłoszenie o wyborze oferty.pdf (120,82KB)
 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę "Udzielenia Gminie Popielów kredytu: w kwocie 365 000,- złotych - na dofinansowanie wkładu własnego zadania: „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Siołkowice” – realizowanego w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie "Odnowa i rozwój wsi"

PDFOgłoszenie kredyt 365 000.pdf (1,26MB)
PDFSIWZ Kredyt 365 000.pdf (137,40KB)
ZIPZał 1-7.zip (1,22MB)

PDFZapytanie do przetargu [1].pdf (270,35KB)
PDFZapytanie do przetargu [2].pdf (784,08KB)
PDFZmaina SIWZ kredyt 365 000.pdf (395,19KB)
ZIPUzupełnienie dokumentów.zip (2,35MB)
PDFogłoszenie o wyborze oferty kredyt 365 000.pdf (140,41KB)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę "Udzielenia Gminie Popielów kredytu: w kwocie 333 000,- złotych - na dofinansowanie wkładu własnego zadania: "Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 4 Ochrona środowiska,  w zakresie Działania: 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami"
PDFOgłoszenie kredyt 333 000.pdf (1,32MB)
PDFSIWZ Kredyt 333 000.pdf (138,42KB)
ZIPZał 1-7.zip (1,21MB)

 PDFZapytanie do przetargu [1].pdf (270,35KB)
PDFZapytanie do przetargu [2].pdf (784,08KB)
PDFZmiana SIWZ kredyt 333 000.pdf (434,48KB)
ZIPUzupełnienie dokumentów.zip (2,35MB)
PDFogłoszenie o wyborze oferty kredyt 333 000.pdf (149,86KB)

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę "Udzielenia Gminie Popielów kredytu: w kwocie 5 845 607,- złotych - na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 4 Ochrona środowiska,  w zakresie Działania: 4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami".

 PDFOgłoszenie kredyt 5 845 607.pdf (1,62MB)
PDFSIWZ Kredyt 5 845 607.pdf (143,41KB)
ZIPZał 1-8.zip (4,25MB)

PDFZapytanie do przetargu [1].pdf (270,35KB)
PDFZapytanie do przetargu [2].pdf (784,08KB)
PDFZmiana SIWZ kredyt 5 845 607.pdf (439,19KB)
ZIPUzupełnienie dokumentów.zip (2,35MB)

ZIPUzupełnienie dokumentów - 2.zip (264,35KB)
PDFZapytanie do przetargu [3].pdf (92,01KB)
PDFZapytanie do przetargu [4].pdf (79,36KB)
PDFZmiana SIWZ kredyt 5 845 607 - [2].pdf (112,92KB)
PDFogłoszenie o wyborze oferty kredyt 5 845 607.pdf (149,26KB)

 Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn:"Remont drogi gminnej w miejscowości Popielów ul.Powstańców oraz 1 Maja
PDFOgłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf (2,53MB)
PDFSIWZ Remont ulic.pdf (167,83KB)
DOCZał 1-5.doc (84,50KB)
PDFZał 6 projekt umowy.pdf (76,74KB)
PDFZał 7 Przedmiar.pdf (2,87MB)
PDFZał 8 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf (93,61KB)

PDFOgłoszenie Wójta O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.pdf (374,93KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach”

PDFOgłoszenie (151,27KB)
PDFSIWZ (223,42KB)
DOCZałączniki 1-5 (215,00KB)
PDFZałącznik6 - projekt umowy (120,34KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (131,55KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn: "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice -etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów"

PDFOgłoszenie.pdf (201,25KB)
PDFSIWZ kanalizacja Siołkowice.pdf (280,34KB)
DOCZał 1-5.doc (98,00KB)
PDFZał 6 projekt umowy.pdf (178,58KB)
ZIPZał 7 Plan sieci Stare Siołkowice cz 1.zip (4,39MB)
ZIPZał 7 Plan sieci Stare Siołkowice cz 2.zip (4,24MB)
ZIPZał 7 Dokumentacjia Stare Siołkowice.zip (3,40MB)
ZIPZał 7 Dokumentacjia Nowe Siołkoice.zip (3,27MB)
ZIPZał 7 Opis Techniczny Nowe Siołkowice.zip (4,96MB)
ZIPZał 7 Opis Techniczny Stare Siołkowice.zip (6,76MB)
ZIPZał 7 Plan sieci Nowe Siołkowice cz. 1.zip (2,33MB)
ZIPZał 7 Plan sieci Nowe Siołkowice cz. 2.zip (3,03MB)

PDFDo zainteresowanych_1.pdf (386,56KB)
PDFDo zainteresowanych_2.pdf (567,26KB)
PDFDo zainteresowanych_3.pdf (393,37KB)
PDFDo zainteresowanych_4.pdf (454,94KB)
PDFZmiana do SIWZ.pdf (509,10KB)
PDFDo zainteresowanych_5.pdf (407,96KB)
PDFDo zainteresowanych_6.pdf (342,13KB)

BMPOgłoszenie o wyborze oferty.BMP (1,60MB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu  nieograniczonym na  zadanie  pn  "Moje Boisko- Orlik 2012 - Budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem socjalnym w Popielowie"


DOCOgłoszenie.doc (74,50KB)
DOCSIWZ Orlik Popielów.doc (205,50KB)
ZIPZał. nr 1 Specyfikacje techniczne.zip (7,95MB)
ZIPZał. nr 2 Architektura i konstrukcja.zip (7,82MB)
ZIPZał. nr 2 Elektryczna.zip (3,28MB)
ZIPZał. nr 2 Sanitarna.zip (3,24MB)
ZIPZał. nr 3 Przedmiary.zip (219,46KB)
DOCZał. nr 4-7 do SIWZ.doc (82,00KB)
DOCZał. nr 8 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.doc (102,50KB)

PDFZmianan ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.pdf (448,58KB)
PDFZmiana do SIWZ.pdf (470,47KB)
PDFZapytanie do treści SIWZ [1].pdf (516,25KB)
PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf (498,95KB)
PDFZapytanie do treści SIWZ [2].pdf (498,95KB)

PDFZmiana do SIWZ [2] Zmiana terminu składania ofert.pdf (445,34KB)

BMPInformacja dla wykonawców.bmp (1,60MB)

PDFZapytanie do treści SIWZ [4].pdf (47,31KB)
PDFZapytanie do treści SIWZ [5].pdf (41,98KB)
PDFZapytanie do treści SIWZ [6].pdf (41,23KB)
PDFZmiana do SIWZ [3].pdf (29,07KB)
ZIPDokumentacja geotechniczna.zip (2,28MB)
PDFPrzedmiar robót branża bud. - korekta.pdf (77,17KB)
PDFPrzedmiar robót branża elektryczna.pdf (114,32KB)
PDFPrzedmiar robót branża sanit. - korekta.pdf (19,25KB)
ZIPZagospodarowanie terenu z naniesionymi zmnainami.zip (2,61MB)
 
PDFWybór oferty Orlik 2012 Popielów.pdf (1,17MB) 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)