Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lobbing

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa , zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli tej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących tę działalność reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa pobierz

W pojęciu powyższej ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Działalność ta może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową musi być wpisany do rejestru podmiotów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Organy władzy publicznej zobowiązane są udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec tych organów przez podmioty wykonujące zawodowa działalność lobbingową.

Szczegółowy sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy  przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej określa:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-205-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Gminy z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.pdf (1,18MB)
PDFOświadczenie wskazujące podmioty na rzecz których prowadzona jest zawodowa.pdf (218,28KB)
PDFOświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.pdf (222,45KB)
 

PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorzadu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w roku 2016.pdf (185,63KB)
PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorzadu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w roku 2017.pdf (260,84KB)
PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2018.pdf (194,54KB)
PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2019.pdf (227,01KB)


Skan:
PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2020.pdf (227,90KB)
Plik w formie dostępnej:
PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2020.pdf (414,14KB)


Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2021

Skan:
PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2021 (35,07KB)

Plik w formie dostępnej:
PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2021 (414,99KB)


Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2022

Skan:
PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2022 (32,80KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2022 (414,21KB)


Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2023

Skan:
PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2023 (31,75KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu Gminy Popielów przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2023 (415,67KB)