Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

ITR.271.06.2016 Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie budowy windy osobowej oraz przebudowy toalety (likwidacja barier architektonicznych)

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie budowy windy osobowej oraz przebudowy toalety (likwidacja barier architektonicznych)

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.docx
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa, STWiORB.zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - przedmiar robót.zip

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.10.2016 r.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 10.11.2016 r.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2016
  przez: Beata Kupczyk
 • opublikowano:
  06-10-2016 14:49
  przez: Beata Kupczyk
 • zmodyfikowano:
  10-11-2016 13:35
  przez: Beata Kupczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 1938
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl