Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ITR.271.05.2016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim

PDFOgłoszenie.pdf (6,62MB)
PDFSIWZ.pdf (384,32KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx (76,18KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (67,07KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx (69,21KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (70,16KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx (70,12KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.docx (40,23KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx (41,05KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.docx (65,87KB)
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy.pdf (246,44KB)
PDFZałącznik nr 9a do SIWZ - projekt umowy.pdf (236,75KB)
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Bike&Ride.pdf (1,26MB)
ZIPZałącznik nr 11a do SIWZ - Dokumentacja projektow (oświetlenie ścieżki Popielów - St. Siołkowice).zip (8,23MB)
ZIPZałącznik nr 11b do SIWZ - Dokumentacja projektowa (ścieżka Popielów - St. Siołkowice).zip (47,36MB)
ZIPZałącznik nr 11c do SIWZ - Dokumentacja projektowa (ścieżka St. Siołkowice - Chróścice).zip (26,62MB)
ZIPZałącznik nr 12 do SIWZ - przedmiary robót.zip (532,51KB)

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf (1,39MB)

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.10.2016 r.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (369,01KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (428,02KB)