Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ITR.271.05.2016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.docx
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 9a do SIWZ - projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Bike&Ride.pdf
ZIPZałącznik nr 11a do SIWZ - Dokumentacja projektow (oświetlenie ścieżki Popielów - St. Siołkowice).zip
ZIPZałącznik nr 11b do SIWZ - Dokumentacja projektowa (ścieżka Popielów - St. Siołkowice).zip
ZIPZałącznik nr 11c do SIWZ - Dokumentacja projektowa (ścieżka St. Siołkowice - Chróścice).zip
ZIPZałącznik nr 12 do SIWZ - przedmiary robót.zip

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.10.2016 r.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf