Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

ITR.271.05.2016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.docx
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 9a do SIWZ - projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Bike&Ride.pdf
ZIPZałącznik nr 11a do SIWZ - Dokumentacja projektow (oświetlenie ścieżki Popielów - St. Siołkowice).zip
ZIPZałącznik nr 11b do SIWZ - Dokumentacja projektowa (ścieżka Popielów - St. Siołkowice).zip
ZIPZałącznik nr 11c do SIWZ - Dokumentacja projektowa (ścieżka St. Siołkowice - Chróścice).zip
ZIPZałącznik nr 12 do SIWZ - przedmiary robót.zip

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

PDFOdpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.10.2016 r.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-10-2016
  przez: Beata Kupczyk
 • opublikowano:
  04-10-2016 14:26
  przez: Beata Kupczyk
 • zmodyfikowano:
  24-11-2016 13:15
  przez: Beata Kupczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 2561
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl