Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

PRZETARGI 2008

Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Starych Siołkowicach”
DOCogłoszenie.doc
DOCSIWZ - Popielow.doc
PDFSIOŁKOWICE_GIMNAZJUM_BOISKO-opis_WYK.pdf
PDFRys mr A01.pdf
PDFRys mr A02.pdf
PDFRys mr A03.pdf
PDFRys mr A04.pdf
PDFRys mr A05.pdf
PDFRys mr A06.pdf
DOCZałącznik nr 1.doc
DOCZałącznik nr 2.doc
DOCZałącznik nr 3.doc
PDFSST - BOISKO WIELOFUNKCYJNE STARE SIOŁKOWICE ARCHITEKTURA.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY - kanalizacja.pdf
PDFprzedmiar -boisko_Stare Siołkowice.pdf
PDFPrzedmiar robót -przyłącze kan.deszczowej dl.pdf
PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA - kanalizacja.pdf
DOCZałącznik nr 4.doc 

PDFProfil kanalizacji deszczowej.pdf
PDFPlan przyłącza kanalizacji deszczowej.pdf
DOCZapytanie 1.doc

DOCZapytanie 2.doc

 PDFOgłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie Wójta Gminy Popielów o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Starych Siołkowicach”

DOCogłoszenie boiska.doc
DOCSIWZ.doc
DOCU M O W A nr.doc
DOCZałącznik nr 1.doc
DOCZałącznik nr 2.doc
DOCZałącznik nr 3.doc
DOCspecyfikacja techniczna.doc

PDFPrzedmiar cz 1.pdf
PDFPrzedmiar cz 2.pdf
PDFMapa cz 1.pdf
PDFMapa cz 2.pdf

PDFLegenda.pdf
PDFZagospodarowanie.pdf
RTFopis boisko - wielofunkcyjn.rtf

Informacja z dnia 19.09.2008 r. o wniesieniu protestu i wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu w wyniku wniesienia protestu - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Starych Siołkowicach”

JPEGProtest strona 4

JPEGProtest strona 3

JPEGProtest strona 2

JPEGProtest strona 1

DOCPismo informujące o proteście

DOCzapytanie.doc
 DOCrozstrzynięcie protestu.doc

DOCunieważnienie przetargu.doc
 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.
"Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych"

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZałączniki.doc
PDFUmowa.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFSTWiOR.pdf

DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc

 Ogłoszenie Wójta Gminy o II przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Kaniowie przy ul. Szkolnej 2

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów II-go przetargu nieograniczonego ustnnego.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa chodnika wraz z remontem odwodnienia -etap I

DOCogłoszenie.doc
DOCSIWZ.doc
DOCZałączniki.doc
PDFniweleta rys. nr 7.pdf
PDFopis techniczny organizacja ruchu.pdf
PDFopis techniczny PBW.pdf
PDForientacja.pdf
PDFoznakowanie stałe - istniejące rys. nr 1.pdf
PDFoznakowanie stałe - projektowane rys. nr 2.pdf
PDFprojekt zagosp. terenu rys. nr 1.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFST SIOŁKOWICE STARE.pdf
PDFszczegóły i przekroje rys. nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.pdf
DOCumowa.doc

PDFOgłoszenie o wyborze oferty - budowa chodnika wraz z remontem odwodnienia.pdf


DOCogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli.doc
DOCZałączniki 1-4.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz dzieci.doc
DOCSIWZ.doc
DOCZałącznik nr 6 .doc

DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu inwestycyjnego.
PDFOgłoszenie o przetargu niegraniczonym.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
PDFUchwała nr XVIII-121-2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf
PDFUchwała nr XVIII-120-2008.pdf
PDFZaświadczenie ZUS.pdf
PDFZaświadczenie z Urzędu Skarbowego.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS.pdf
PDFSprawozdanie Rb-N.pdf
PDFSprawozdanie Rb-Z.pdf
PDFSprawozdanie Rb-27S.pdf
PDFSprawozdanie Rb-28S.pdf
DOCFORMULARZ OFERTOWY.doc
PDFFormularz ofertowy.pdf
DOCOŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW.doc
PDFOświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf
 

DOCogłoszenie Wójta Gminy Popielów I-go przetargu nieograniczonego ustnnego.doc

DOCogłoszenie Wójta Gminy Popielów o wywieszeniu wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.doc
Szczegóły na podstronie Akty Prawne -Zarządzenia Wójta Gminy

PDFogłoszenie o wyborze oferty - Roboty konserwacyjne urządzeń melioracji szczegółowych.pdf


 

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu:

DOCogłoszenie o przetargu na roboty konserwacje urządzeń melioracji szczególowych.doc
DOCSIWZ .doc
PDFprzedmiar robót.pdf

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)