Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wpływające petycje

PETYCJE W 2021 ROKU

1. Numer petycji: 3/2021
2. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Komitet Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
3. Imię i nazwisko / nazwa reprezentującego wnoszącego petycję: Teresa Garland
4. Data wpływu: 2.03.2021
5. Przedmiot petycji: poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.3.2021 - treść petycji - mail.pdf
PDFPetycja 152.3.2021 - treść petycji.pdf
PDFZałącznik do petycji 152.3.2021 - pełnomocnictwo nr 1.pdf
PDFZałącznik do petycji 152.3.2021 - pełnomocnictwo nr 2.pdf
7. Na dzień 26 kwietnia 2021 r. o godz. 15:45 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.
8. W dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 15:45 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trybie zdalnym. Komisja zapoznała się z wcześniej przesłaną petycją. Komisja podjęła dyskusję nad treścią żądania. Komisja wyraziła stanowisko i rekomendowała Radzie negatywne rozpatrzenie petycji nr 3/2021 oraz odmowę przyjęcia uchwały w sprawie poparcia dla rządu TRSNP SKK. W związku z powyższym Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 3/2021 przez Radę Gminy Popielów. Komisja podjęła jednogłośnie uchwałę przyjmująca stanowisko wraz z projektem uchwały celem wniesienia na najbliższe obrady Rady Gminy Popielów.
Skan: PDFUchwała Nr 5-2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 26-04-2021 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 3-2021.pdf
Pliki w formie dostępnej:
PDFUchwała Nr 5-2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 26-04-2021 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 3-2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-244-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 3-2021.pdf
9. W dniu 27 kwietnia2021 r. o godzinie 14:30 odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał na sesję Rady Gminy zaplanowaną na dzień 29 kwietnia 2021 r. na godzinę 13:00.
10. W dniu 29 kwietnia 2021 r. miały miejsce obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów. Radni, po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem, przygotowanymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, podjęli uchwałę Nr XXXIV/244/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 3/2021 i negatywnie rozpatrzyli petycję oraz odmówili przyjęcia uchwały w sprawie poparcia dla rządu TRSNP SKK stanowiącej teść żądań wyrażonych w uzupełnieniu do petycji.
Skan: PDFUchwała Nr XXXIV-244-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 3-2021.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFUchwała Nr XXXIV-244-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 3-2021.pdf
11. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 18.05.2021
12. Odpowiedź na petycję:
Skan: PDFOR.0008.5.2021.SS (BIP).pdf
Plik w formie dostępnej: PDFOR.0008.5.2021 (BIP).pdf


1. Numer petycji: 2/2021
2. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Teresa Garland
3. Data wpływu: 23.02.2021
4. Przedmiot petycji: Wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
5. Treść petycji: PDFPetycja 152.2.2021 - Pismo przewodnie.pdf
PDFPetycja 152.2.2021 - Treść petycji.pdf
PDFZał. 1 do Petycji 152.2.2021 - Deklaracja Samostanowienia.pdf
PDFZał. 2 do Petycji 152.2.2021 - Metoda przeprowadzenia Referendum Ludowego.pdf
PDFZał. 3 do Petycji 152.2.2021 - Projekt Kodeksu Wyborczego.pdf
PDFZał. 4 do Petycji 152.2.2021 - Koncepcja ustroju prezydencko-ludowego.pdf
6. Na dzień 26 kwietnia 2021 r. o godz. 15:45 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.
7. W dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 15:45 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trybie zdalnym. Komisja zapoznała się z wcześniej przesłaną petycją. Komisja podjęła dyskusję nad treścią żądania. Komisja wyraziła stanowisko i rekomendowała Radzie negatywne rozpatrzenie petycji nr 2/2021 oraz odmowę wyrażenia opinii w sprawie referendum ludowego. W związku z powyższym Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2/2021 przez Radę Gminy Popielów. Komisja podjęła jednogłośnie uchwałę przyjmująca stanowisko wraz z projektem uchwały celem wniesienia na najbliższe obrady Rady Gminy Popielów.
Skan: PDFUchwała Nr 4-2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 26-04-2021 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 2-2021.pdf
Pliki w formie dostępnej:
PDFUchwała Nr 4-2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 26-04-2021 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 2-2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-243-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2-2021.pdf
8. W dniu 27 kwietnia2021 r. o godzinie 14:30 odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał na sesję Rady Gminy zaplanowaną na dzień 29 kwietnia 2021 r. na godzinę 13:00.
9. W dniu 29 kwietnia 2021 r. miały miejsce obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów. Radni, po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem, przygotowanymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, podjęli uchwałę Nr XXXIV/243/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2/2021 i negatywnie rozpatrzyli petycję oraz odmówili wyrażenia opinii w sprawie referendum ludowego stanowiącej teść żądań wyrażonych w uzupełnieniu do petycji.
Skan: PDFUchwała Nr XXXIV-243-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2-2021.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFUchwała Nr XXXIV-243-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2-2021.pdf
10. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 18.05.2021
11. Odpowiedź na petycję:
Skan: PDFOR.0008.4.2021.SS (BIP).pdf
Plik w formie dostępnej: PDFOR.0008.4.2021 (BIP).pdf


1. Numer petycji: 1/2021
2. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
3. Imię i nazwisko / nazwa reprezentującego wnoszącego petycję: Anna Szmelcer, przewodnicząca
4. Data wpływu: 5.01.2021
5. Przedmiot petycji: list otwarty w sprawie szczepień przeciw SARS-CoV-2
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.1.2021.pdf
7. Data wpływu uzupełnienia: 18.01.2021
8. Przedmiot uzupełnienia: apel o 1) podjęcie uchwały popierająca petycję - list otwarty do władz państwowych, domagającą się zaprzestania eksperymentu na mieszkańcach Polski, domagającą się dopuszczenia do mediów publicznych naukowców "którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę", domagająca się odwołania wszystkich ograniczeń związanych z pandemią; 2) podjęcie szerokich działań edukacyjnych w celu zwrócenia uwagi na obronę przed zachorowaniem i wzmacnianie odporności, leczenie ogólnodostępnymi środkami.
9. Treść uzupełnienia: PDFPetycja 152.1.2021 - uzupełnienie.pdf
10. Pismo w sprawie: Informacja o przekazaniu petycji Radnym oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej
11. Data nadania pisma: 3.02.2021
12. Pismo przekazano drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w petycji.
13. Treść pisma w sprawie: PDFOR.152.1.3.2021.SS.pdf
14. Na dzień 18 lutego 2021 r. o godz. 14:00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.
15. W dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trybie zdalnym. Komisja zapoznała się z wcześniej przesłaną petycją. Komisja podjęła dyskusję nad treścią żądania. Komisja wyraziła stanowisko i rekomendowała Radzie negatywne rozpatrzenie petycji nr 1/2021. W związku z powyższym Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2021 przez Radę Gminy Popielów. Komisja podjęła większością głosów uchwałę przyjmująca stanowisko wraz z projektem uchwały celem wniesienia na najbliższe obrady Rady Gminy Popielów.
Skan: PDFUchwała Nr 3-2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18-02-2021 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 1-2021.pdf
Pliki w formie dostępnej:
PDFUchwała Nr 3-2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18-02-2021 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 1-2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-231-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1-2021.pdf
16. Na dzień 23 lutego 2021 r. na godzinę 14:00 zostało zwołane posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał na sesję Rady Gminy zaplanowaną na dzień 25 lutego 2021 r. na godzinę 13:00.
17. W dniu 25 lutego 2021 r. miały miejsce obrady XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów. Radni, po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem, przygotowanymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, podjęli uchwałę Nr XXXI/231/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2021 i negatywnie rozpatrzyli petycję oraz odmówili przyjęcia uchwały popierającej petycję-list otwarty, a także podjęcia pozostałych działań, stanowiących teść żądań wyrażonych w uzupełnieniu do petycji.
Skan: PDFUchwała Nr XXXI-231-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1-2021.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFUchwała Nr XXXI-231-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1-2021.pdf
18. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 04.03.2021
19. Odpowiedź na petycję:
Skan: PDFOR.0008.3.2021.SS (BIP).pdf
Plik w formie dostępnej: PDFOR.0008.3.2021 (BIP).pdf


PETYCJE W 2020 ROKU

Informacje na temat petycji kierowanych do Wójta Gminy Popielów oraz do Rady Gminy Popielów za 2020 rok

Skany:
PDFInformacja na temat petycji kierowanych do Wójta Gminy Popielów za 2020 rok.pdf
PDFInformacja na temat petycji kierowanych do Rady Gminy Popielów za 2020 rok.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFInformacja na temat petycji kierowanych do Wójta Gminy Popielów za 2020 rok.pdf
PDFInformacja na temat petycji kierowanych do Rady Gminy Popielów za 2020 rok.pdf


1. Numer petycji: 7/2020
2. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny
3. Imię i nazwisko / nazwa reprezentującego wnoszącego petycję: Teresa Garland
4. Data wpływu: 21.12.2020
5. Przedmiot petycji: podjęcie przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka".
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.10.2020.pdf
7. Na dzień 18 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.
8. W dniu 18 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trybie zdalnym. Komisja zapoznała się z wcześniej przesłaną petycją. Na posiedzenie Komisji Przewodniczący zaprosił adwokata wykonującego obsługę prawną w Urzędzie Gminy w Popielowie w celu zasięgnięcia ustnej opinii na temat stanu faktycznego i prawnego. Komisja podjęła dyskusję nad treścią żądania tj. projektem uchwały, o której uchwalenie zwraca się wnoszący petycję. Ze względu na złożoność treści petycji Komisja postanowiła o kontynuacji prac na kolejnym posiedzeniu oraz zasięgnięciu opinii pozostałych Komisji Rady Gminy.
9. W dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy w trybie zdalnym. W ramach posiedzenia zasięgnięto opinii członków pozostałych stałych Komisji Rady odnośnie sposobu rozpatrzenia petycji.
10. Na dzień 18 lutego 2021 r. o godz. 14:00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.
11. W dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trybie zdalnym. Komisja ponownie przeanalizowała złożoną petycję oraz podjęła dyskusję nad treścią żądania tj. projektem uchwały, o której uchwalenie zwraca się wnoszący petycję. Komisja wyraziła stanowisko i rekomendowała Radzie negatywne rozpatrzenie petycji nr 7/2020 i odmówienie przyjęcia uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez wnoszącego petycję. W związku z powyższym Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 7/2020 przez Radę Gminy Popielów. Komisja podjęła większością głosów uchwałę przyjmująca stanowisko wraz z projektem uchwały celem wniesienia na najbliższe obrady Rady Gminy Popielów.
Skan: PDFUchwała Nr 2-2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18-02-2021 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 7-2020.pdf
Pliki w formie dostępnej:
PDFUchwała Nr 2-2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18-02-2021 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 7-2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-230-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 7-2020.pdf
12. Na dzień 23 lutego 2021 r. na godzinę 14:00 zostało zwołane posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał na sesję Rady Gminy zaplanowaną na dzień 25 lutego 2021 r. na godzinę 13:00.
13. W dniu 25 lutego 2021 r. miały miejsce obrady XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów. Radni, po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem, przygotowanymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, podjęli uchwałę Nr XXXI/230/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 7/2020 i negatywnie rozpatrzyli petycję oraz odmówili przyjęcia uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka", stanowiącej teść żądania wyrażonego w petycji.
Skan: PDFUchwała Nr XXXI-230-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 7-2020.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFUchwała Nr XXXI-230-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 7-2020.pdf
14. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 03.03.2021
15. Odpowiedź na petycję:
Skan: PDFOR.0008.2.2021.SS.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFOR.0008.2.2021.pdf


1. Numer petycji: 6/2020
2. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Tomasz Maron
3. Data wpływu: 14.12.2020
4. Przedmiot petycji: podjęcie przez Radę Gminy uchwały o załączonej treści w sprawie równego traktowania w kontekście szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
5. Treść petycji: PDFPetycja 152.9.2020.pdf
6. Na dzień 18 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.
7. W dniu 18 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trybie zdalnym. Komisja zapoznała się z wcześniej przesłaną petycją. Na posiedzenie Komisji Przewodniczący zaprosił adwokata wykonującego obsługę prawną w Urzędzie Gminy w Popielowie w celu zasięgnięcia ustnej opinii na temat stanu faktycznego i prawnego. Komisja podjęła dyskusję nad treścią żądania tj. projektem uchwały, o której uchwalenie zwraca się wnoszący petycję. Komisja wyraziła stanowisko i rekomendowała Radzie negatywne rozpatrzenie petycji nr 6/2020 i odmówienie przyjęcia uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez wnoszącego petycję. W związku z powyższym Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 6/2020 przez Radę Gminy Popielów. Komisja podjęła uchwałę przyjmująca stanowisko wraz z projektem uchwały celem wniesienia na najbliższe obrady Rady Gminy Popielów.
Skan:PDFUchwała Nr 1-2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18-01-2021 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 6-2020.pdf
Pliki w formie dostępnej:
PDFUchwała Nr 1-2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18-01-2021 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 6-2020.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr 1-2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18-01-2020.pdf
8. Na dzień 25 stycznia 2021 r. na godzinę 14:30 zostało zwołane posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał na sesję Rady Gminy zaplanowaną na dzień 28 stycznia 2021 r. na godzinę 13:00.
9. W dniu 28 stycznia 2021 r. miały miejsce obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów. Radni, po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem, przygotowanymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, podjęli uchwałę Nr XXX/218/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 6/2020 i negatywnie rozpatrzyli petycję oraz odmówili przyjęcia uchwały w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji oraz wywarcia wpływu na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania pisemnych gwarancji producentów szczepionek przeciw SARS-CoV-2 w razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, stanowiącej teść żądania wyrażonego w petycji.
Skan: PDFUchwała Nr XXX-218-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 6-2020.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFUchwała Nr XXX-218-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 6-2020.pdf
10. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 12.02.2021
11. Odpowiedź na petycję:
Skan: PDFOR.0008.1.2021.SS.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFOR.0008.2.2021.pdf


1. Numer petycji: 5/2020
2. Numer kancelaryjny: 1683/2020
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Renata Sutor
4. Data wpływu: 1.06.2020
5. Przedmiot petycji: podjęcie przez Radę Gminy zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez 1) dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców wychowujących dzieci w związku z ograniczeniem miejsc w szkołach i przedszkolach, 2) utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.5.2020.pdf
7. Na dzień 8 czerwca 2020 r., bezpośrednio po posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy, ok. godziny 16:00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.
8. W dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zapoznała się z petycją. Na posiedzenie Komisji Przewodniczący zaprosił Inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Popielowie oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zasięgnięcia ustnej opinii na temat stanu faktycznego i prawnego. Inspektor ds. oświaty przesłała opinię w formie pisemnej. Komisja ustaliła stan faktyczny i prawny w odniesieniu do poszczególnych żądań zawartych w postulatach zawartych w punktach 1 i 2. Komisja zapoznała się z załącznikiem. Komisja wyraziła stanowisko i rekomendowała Radzie uznanie żądań za niezasadne i negatywne rozpatrzenia petycji nr 5/2020 oraz wyrażenie oburzenia z powodu nadużycia prawa o petycjach do rozpowszechniania materiałów i treści niezwiązanych z treścią żądań zawartych w petycji. W związku z powyższym Komisja opracowała projekt uchwały celem wniesienia na najbliższe obrady Rady Gminy Popielów.
PDFUchwała nr 3-2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 08-06-2020 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 5-2020.pdf
9. Na dzień 25 czerwca 2020 r. na godzinę 13:00 zostało zwołane posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał na sesję Rady Gminy zaplanowaną na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 13:00.
10. Na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2020 r. Radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 5/2020 wraz z uzasadnieniem oraz pozytywnie zaopiniowali projekt.
11. W dniu 30 czerwca 2020 r. miały miejsce obrady XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów. Radni, po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem, przygotowanymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji nr 5/2020 w odniesieniu do żądań zawartych w punktach 1-2 jako niezasadnych i negatywnie rozpatrzyli petycję oraz wyrazili dezaprobatę wobec nadużywania przepisów Ustawy o petycjach w celu rozpowszechniania materiałów niemających związku z treścią petycji.
PDFUchwała Nr XXIII-172-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 5-2020.pdf
12. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 2.07.2020
13. Odpowiedź na petycję: PDFOR.0008.1.2020.pdf


1. Numer petycji: 4/2020
2. Numer kancelaryjny: 1068/2020
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: wnoszący nie wyraził zgody na publikację
4. Data wpływu: 3.04.2020
5. Przedmiot petycji: podjęcie przez Radę Gminy zmiany przepisów wprowadzającej lokalną "tarczę antykryzysową"
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.4.2020.pdf
7. Na dzień 20 maja 2020 r. na godzinę 10:00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.
8. W dniu 20 maja 2020 r. o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zapoznała się z petycją. Na posiedzenie Komisji Przewodniczący zaprosił Skarbnik Gminy Popielów oraz Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska w celu zasięgnięcia ustnej opinii na temat stanu faktycznego i prawnego. Komisja ustaliła stan faktyczny i prawny w odniesieniu do poszczególnych żądań zawartych w postulatach zawartych w punktach 1-6. Komisja wyraziła stanowisko i rekomendowała Radzie uznanie żądań za niezasadne i negatywne rozpatrzenia petycji nr 4/2020. W związku z powyższym Komisja opracowała projekt uchwały celem wniesienia na najbliższe obrady Rady Gminy Popielów.
PDFUchwała nr 2-2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 20-05-2020 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 4-2020.pdf
9. Na dzień 8 czerwca 2020 r. na godzinę 15:00 zostało zwołane posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał na sesję Rady Gminy zaplanowaną na dzień 10 czerwca 2020 r. na godzinę 9:00.
10. Na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy w dniu 8 czerwca 2020 r. Radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 4/2020 wraz z uzasadnieniem oraz pozytywnie zaopiniowali projekt.
11. W dniu 10 czerwca 2020 r. miały miejsce obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów. Radni, po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem, przygotowanymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji nr 4/2020 w odniesieniu do żądań zawartych w punktach 1-6 jako niezasadnych i negatywnie rozpatrzyli petycję.
PDFUchwała Nr XXII-153-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 4-2020.pdf
12. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 2.07.2020
13. Odpowiedź na petycję: PDFOR.0008.1.2020.pdf


1. Numer petycji: 3/2020
2. Numer kancelaryjny: 961/2020
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Koalicja Polska Wolna od 5G
4. Imię i nazwisko / nazwa reprezentującego wnoszącego petycję: Komisja Sterująca
5. Data wpływu: 24.03.2020
6. Przedmiot petycji: podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed eletroskażeniem.
7. Treść petycji: PDFPetycja 152.3.2020.pdf
8. Pismo w sprawie: Przekazanie według właściwości do rozpatrzenia Petycji Stop zagrożeniu zdrowia i życia Koalicja Polska Wolna od 5
9. Data wpływu: 22.04.2020
10. Treść pisma w sprawie: PDF152.3.2.2020.pdf
11. Na dzień 20 maja 2020 r. na godzinę 10:00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.
12. W dniu 20 maja 2020 r. o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zapoznała się z petycją oraz pismem w sprawie. Komisja uznała, że w złożonej petycji brak jednoznacznego określenia podmiotu wnoszącego oraz osoby reprezentującej podmiot, w tym siedziby i adresu do korespondencji, a ponadto, w przypadku potraktowania Koalicji Polska Wolna od 5G jako grupy podmiotów brak określenia podmiotów wchodzących w skład Koalicji, a także osób reprezentujących te podmioty, ich siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu korespondencyjnego, co wyczerpuje zapisy art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 11 lipca 2014 roku o petycjach, wobec czego Komisja wyraziła stanowisko i rekomendowała Radzie pozostawienie bez rozpatrzenia petycji nr 3/2020. W związku z powyższym Komisja opracowała projekt uchwały celem wniesienia na najbliższe obrady Rady Gminy Popielów.
PDFUchwała nr 1-2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 20-05-2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji nr 3-2020.pdf
13. Na dzień 8 czerwca 2020 r. na godzinę 15:00 zostało zwołane posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał na sesję Rady Gminy zaplanowaną na dzień 10 czerwca 2020 r. na godzinę 9:00.
14. Na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy w dniu 8 czerwca 2020 r. Radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji nr 3/2020 wraz z uzasadnieniem oraz pozytywnie zaopiniowali projekt.
15. W dniu 10 czerwca 2020 r. miały miejsce obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów. Radni, po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem, przygotowanymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, podjęli uchwałę w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji nr 3/2020, ze względu na braki formalne petycji powodujące pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
PDFUchwała Nr XXII-159-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji nr 3-2020.pdf


1. Numer petycji: 2/2020
2. Numer kancelaryjny: 868/2020
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Rada Sołectwa Stobrawa
4. Imię i nazwisko / nazwa reprezentującego wnoszącego petycję: Sołtys Wsi Stobrawa Monika Szpajcher
5. Data wpływu: 12.03.2020
6. Przedmiot petycji: poprawa jakości wody poprzez ponowne podłączenie do ujęcia wody w Starych Siołkowicach, a w przypadku braku takiej możliwości częstsze płukanie sieci oraz zbadanie możliwości obniżenia poziomu składników mineralnych.
7. Treść petycji: PDFPetycja 152.2.2020.pdf
8. Treść petycji: do petycji załączono 4 listy podpisów zawierających dane i podpisy osób popierających petycję.
9. Pismo w sprawie: Przekazanie według właściwości do rozpatrzenia administratorowi sieci wodociągowej spółce PROWOD sp. z o.o.
10. Data pisma w sprawie: 18.03.2020
11. Treść pisma w sprawie: PDFPismo w sprawie BOS.7013.7.2020.RK.pdf
12. Pismo w sprawie przesłano do wiadomości reprezentującego wnoszącego petycję.
13. Pismo w sprawie: Odpowiedź spółki PROWOD sp. z o.o.
14. Data wpływu pisma w sprawie: 03.08.2020
15. Treść pisma w sprawie: PDFPismo w sprawie - odpowiedź PROWOD.pdf
16. Pismo w sprawie przekazano reprezentantowi wnoszącego petycję w dniu 10.08.2020


1. Numer petycji: 1/2020
2. Numer kancelaryjny: 512/2020
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Rada Sołectwa Popielów
4. Imię i nazwisko / nazwa reprezentującego wnoszącego petycję: Sołtys Wsi Popielów Kornelia Sluga
5. Data wpływu: 14.02.2020
6. Przedmiot petycji: poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych zlokalizowanym tuż przed budynkiem szkoły przy ul. Powstańców 14 w Popielowie.
7. Treść petycji: PDFPetycja 152.1.2020.pdf
8. Treść petycji: do petycji załączono 18 list podpisów zawierających dane i podpisy 336 osób popierających petycję oraz zgodę osoby reprezentującej na przetwarzanie danych osobowych.
9. Podjęte działanie: dołączenie petycji do podjętych wcześniej prac dotyczących wniosku dotyczącego przebudowy przejścia dla pieszych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie.
10. Data pisma w sprawie: 28.02.2020
11. Pismo w sprawie: złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Bezpieczne przejście dla pieszych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie", w ramach Programu "Razem bezpieczniej" na rok 2020.
12. Treść pisma w sprawie: PDFPismo w sprawie petycji 1-2020.pdf


PETYCJE W 2019 ROKU

Informacje na temat petycji kierowanych do Wójta Gminy Popielów oraz do Rady Gminy Popielów za 2019 rok

PDFInformacja na temat petycji kierowanych do Wójta Gminy Popielów za 2019 rok.pdf
PDFInformacja na temat petycji kierowanych do Rady Gminy Popielów za 2019 rok.pdf


1. Numer petycji: 10/2019
2. Numer kancelaryjny: 3894/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Renata Sutor
4. Data wpływu: 06.12.2019
5. Przedmiot petycji: zmiana przepisów prawa miejscowego w zakresie parkingów bezpłatnych oraz "o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski"
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.14.2019.pdf
7. Na dzień 12 grudnia 2019 r. na godzinę 13:00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.
8. W dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się z petycją Komisja uznała, że w odniesieniu do pkt 1 dotyczącego zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie parkingów bezpłatnych należy uznać ją za niezasadną, natomiast w odniesieniu do pkt 2 dotyczącego wyrażenia w formie uchwały poparcia dla załączonej petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski, po zbadaniu stanu prawnego, Komisja uznała, że Rada Gminy jako organ władzy publicznej nie powinna zajmować stanowiska w kwestiach teologicznych i przekonań religijnych, wobec czego wyraziła negatywne stanowisko względem zawartego w petycji żądania i rekomendowała Radzie nieudzielenie poparcia. W związku z powyższym Komisja opracowała projekt uchwały celem wniesienia na obrady Rady Gminy Popielów w dniu 30 grudnia 2019 r.
PDFUchwała nr 3-2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 12-12-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 10-2019.pdf
9. Na dzień 27 grudnia 2019 r. na godzinę 10:00 zostało zwołane posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał na sesję Rady Gminy zaplanowaną na dzień 30 grudnia 2019 r. na godzinę 9:00.
10. W dniu 30 grudnia 2019 r. miały miejsce obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów. Radni, po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem, przygotowanymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, podjęli uchwałę, w której w odniesieniu do pkt 1 petycji dotyczącego zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie parkingów bezpłatnych uznali żądanie za niezasadne, natomiast w odniesieniu do pkt 2 dotyczącego wyrażenia w formie uchwały poparcia dla załączonej petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski, Rada Gminy wyraziła negatywne stanowisko względem zawartego w petycji żądania i nie udzieliła poparcia dla w/w petycji.
PDFUchwała Nr XVI-117-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-12-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 10-2019.pdf
11. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 30.12.2019
12. Odpowiedź na petycję: PDFOR.0008.6.2019.pdf


1. Numer petycji: 9/2019
2. Numer kancelaryjny: 3853/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Renata Sutor
4. Data wpływu: 29.11.2019
5. Przedmiot petycji: zmiana przepisów prawa
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.13.2019.pdf
7. Na dzień 12 grudnia 2019 r. na godzinę 13:00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.
8. W dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się z petycją Komisja uznała, że w odniesieniu do pkt 1 dotyczącego zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie parkingów należy uznać ją za niezasadną, natomiast w odniesieniu do pozostałych punktów, po zbadaniu stanu prawnego, Komisja uznała, że Rada Gminy nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji w tym zakresie. W związku z powyższym Komisja opracowała projekt uchwały celem wniesienia na obrady Rady Gminy Popielów w dniu 30 grudnia 2019 r.
PDFUchwała nr 2-2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 12-12-2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 9-2019 oraz przekazaniu w części do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf
9. Na dzień 27 grudnia 2019 r. na godzinę 10:00 zostało zwołane posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał na sesję Rady Gminy zaplanowaną na dzień 30 grudnia 2019 r. na godzinę 9:00.
10. W dniu 30 grudnia 2019 r. miały miejsce obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów. Radni, po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem, przygotowanymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, podjęli uchwałę, w której w odniesieniu do pkt 1 dotyczącego zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie parkingów uznali ją za niezasadną, natomiast w odniesieniu do pozostałych punktów, Rada Gminy uznała, że nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji w tym zakresie i w związku z tym Rada Gminy przekazała petycję w tej części do rozpatrzenia właściwemu podmiotowi tj. Marszałkowi Sejmu RP.
PDFUchwała Nr XVI-116-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-12-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 9-2019 oraz przekazania w części do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf
11. Przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji: 30.12.2019
PDFOR.0008.5.2019.pdf
12. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 30.12.2019
13. Odpowiedź na petycję: PDFOR.0008.6.2019.pdf


1. Numer petycji: 8/2019
2. Numer kancelaryjny: 3532/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Inicjatorka Społeczna
4. Data wpływu: 05.11.2019
5. Przedmiot petycji: 1. obowiązku montażu na wszystkich przystankach, peronie, stanowisku, dworcach, stacjach zwanych dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi : a) regulaminu przewozowego danego organizatora; b) regulaminu przewozowego danego operatora; c) regulaminu przewozowego danego przewoźnika; d) taryfy opłat i ulg ustawowych; e) taryfy opłat i ulg danego organizatora; f) taryfy opłat i ulg danego operatora; g) taryfy opłat i ulg danego przewoźnika 2. montaż systemu informacji pasażerskiej z mapą aktualnego położenia pojazdów (celem umożliwienia szybkiej przesiadki); 3. montaż w systemie informacji pasażerskiej informacji o liczbie oczekujących na przystanku, miejscach w pojeździe wolnych / zajętych i liczby pasażerów w pojeździe
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.10.2019.pdf
7. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 21.11.2019
8. Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję 152.10.2019.pdf


1. Numer petycji: 7/2019
2. Numer kancelaryjny: 3539/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Mieszkańcy Nowych Siołkowic
4. Data wpływu: 04.11.2019
5. Przedmiot petycji: przeprowadzenie badania oddziaływania na środowisko inwestycji
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.9.2019.pdf
7. Pismo w sprawie - przekazanie według właściwości Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu: PDFZawiadomienie w sprawie petycji 152.9.2019.pdf
8. Data pisma w sprawie: 22.11.2019
9. Data przesłania pisma w sprawie - odpowiedź wnoszącemu: 25.11.2019


1. Numer petycji: 6/2019
2. Numer kancelaryjny: 3294/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Prezes Zarządu Robert Łaniewski
4. Data wpływu: 14.10.2019
5. Przedmiot petycji: w sprawie obrotu bezgotówkowego
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.8.2019.pdf
7. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 14.01.2020
8. Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję 152.8.2019.pdf


1. Numer petycji: 5/2019
2. Numer kancelaryjny: 3078/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Szulc-Efekt sp. z o. o., Prezes Zarządu Adam Szulc
4. Data wpływu: 26.09.2019
5. Przedmiot petycji: inicjatywa - walka z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży - przeciwdziałanie patologiom
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.7.2019.pdf
7. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 06.11.2019
8. Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję 152.7.2019.pdf


1. Numer petycji: 4/2019
2. Numer kancelaryjny: 2769/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Mieszkańcy Rybnej
4. Data wpływu: 05.09.2019
5. Przedmiot petycji: zmiana godziny odjazdu autobusu szkolnego z miejscowości Rybna
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.5.2019.pdf
7. Pismo o udzielenie informacji w przedmiocie petycji: PDFPismo w sprawie petycji 152.5.2019.pdf
8. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 20.09.2019
9. Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź 152.5.2.2019.pdf
10. Data wpływu informacji w przedmiocie petycji: 03.10.2019
11. Informacja w przedmiocie petycji: PDFInformacja w sprawie petycji 152.5.2019.pdf
12. Pismo w sprawie petycji - przekazanie wnoszącym: PDFPismo OR.152.5.5.2019 w sprawie petycji 152.5.2019.pdf
13. Data pisma w sprawie: 22.11.2019


1. Numer petycji: 3/2019
2. Numer kancelaryjny: 2725/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Inicjatorka Społeczna
4. Instytucja przekazująca: Wojewoda Opolski
5. Data wpływu: 02.09.2019
6. Przedmiot petycji: wykonanie kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
7. Treść petycji: PDFPetycja 152.4.2019.pdf
8. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 05.11.2019
9. Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję 152.4.2019.pdf


1. Numer petycji: 2/2019
2. Numer kancelaryjny: 1737/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Szulc-Efekt sp. z o. o., Prezes Zarządu Adam Szulc
4. Data wpływu: 29.05.2019
5. Przedmiot petycji: w sprawie redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.3.2019.pdf
7. Załącznik do treści petycji: PDFZałącznik do petycji 152.3.2019.pdf
8. Data przesłania odpowiedzi na petycję: 23.08.2019
9. Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję nr 152.3.2019.pdf


1. Numer petycji: 1/2019
2. Numer kancelaryjny: 504/2019
3. Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję: Mieszkańcy Stobrawy
4. Data wpływu: 31.01.2019
5. Przedmiot petycji: w sprawie częstotliwości kursów autobusów
6. Treść petycji: PDFPetycja 152.1.2019.pdf
7. Data uzupełnienia przez wnoszących: 12.02.2019
8. Treść uzupełnienia petycji przez wnoszących: PDFPetycja 152.1.2019 - uzupełnienie.pdf
9. Pismem OR.152.1.2.2019.SS przekazano do rozpatrzenia Radzie Gminy i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zgodnie z ustawami PDFOR.152.1.2.2019.pdf
10. Na dzień 25 lutego 2019 r. na godz. 14:20 zostało zwołane posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia petycji.
11. W dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 14:20 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się z petycją Komisja uznała, że Rada Gminy nie jest podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji i należy ją przesłać do podmiotu właściwego, w związku z czym opracowała projekt uchwały celem wniesienia na obrady Rady Gminy Popielów w dniu 28 lutego 2019 r.
PDFUchwała nr 1-2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 25-02-2019 r..pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-32-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie przekazania petycji nr 1-2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf
12. W dniu 28 lutego 2019 r. odbyły się obrady sesji Rady Gminy Popielów. Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr VI/32/2019 w sprawie przekazania petycji nr 1/2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
PDFUchwała Nr VI-32-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przekazania petycji nr 1-2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf
13. Przewodnicząca Rady Gminy pismem nr OR.0004.7.2019.SS przekazała petycję wraz z uzupełnieniem Marszałkowi Województwa Opolskiego. PDFPismo do Marszałka.pdf
14. Odpowiedź Marszałka Województwa Opolskiego na petycję nr 1/2019 PDFOdpowiedź Marszałka Województwa Opolskiego.pdf
15. Przekazanie odpowiedzi Marszałka Województwa Opolskiego podmiotom wnoszącym petycję PDFPrzekazanie odpowiedzi Marszałka Województwa.pdf


PETYCJE W 2018 ROKU

PDFInformacja na temat petycji kierowanych do Wójta Gminy Popielów za 2018 rok.pdf


PETYCJE W 2017 ROKU

PDFInformacja o złożonych petycjach za 2017 rok.pdf


PETYCJE W 2016 ROKU

1. Numer petycji 1/2016
2. numer kancelaryjny 1061/2016
3.Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję :Szulc Efekt sp. Z o.o
4.data wpływu : 25.03.2016
5.Przedmiot petycji :Przystąpienia gminy do konkursu w ramach programu Podwórko Nivea
6.Treść petycji PDFPetycja.pdf

7.Wystąpienie pismem nr OiS.152.1.2016.IL o uzupełnienie  treści petycji zgodnie z ustawą PDFkorespondencja.pdf

1. Numer petycji 2/2016
2. numer kancelaryjny 1230/2016
3.Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję :Szulc Efekt sp. z o.o, ul.Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
4.data wpływu : 11.04.2016
5.Przedmiot petycji :  proces wymiany systemów operacyjnych , przekazanie informacji nt.Programu Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej dla podmiotów sektora publicznego
6.Treść petycji PDFPetycja 2.pdf

7.Wystąpienie  pismem OiS 152.2.2016.IL o uzupełnienie petycji zgodmie z ustawą PDFPismo o uzupełnienie.pdf

 

1. Numer petycji 3/2016
2. numer kancelaryjny 1335/2016
3.Imię i nazwisko / nazwa wnoszącego petycję :Szulc Efekt sp. z o.o, ul.Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
4.data wpływu : 18.04.2016
5.Przedmiot petycji :  o utworzenie  przez Kierownika JST "biblioteczki samorządowca"
6.Treść petycji PDFtreść petycji.pdf
7.Wystąpienie  pismem OiS 152.2.2016.IL o uzupełnienie petycji zgodmie z ustawąPDFodpowiedź na petycję.pdf


XLSKopia petycje_2016.xls
PDFInformacja na temat petycji kierowanych do wójta Gminy za 2016 rok.pdf