Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi-2007


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Starych  Siołkowicach

PDFOgłoszenie o przetargu na zadanie Rozbudowa stascjii uzdatniania wody w Starych Siołkowicach.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFKosztorys Elektryczny.pdf
PDFKosztrys Technologiczny.pdf
PDFOPIS-SIOŁKOWICE-technologia.pdf
PDFschemat technologiczny.pdf
PDFSiołkowice rzut.pdf
PDFSiołkowice przekrój A-A.pdf
PDFSiołkowice przekrój B-B.pdf


PDFOdpowiedzi na zapytania.pdf
PDFZestawienie robocizny materiałów i sprzętu do technologii.pdf
PDFZestawienie robocizny materiałów i sprzętu do elektryki.pdf

Wybór wykonawcy
PDFOgłszoenie o wyborze oferty.pdf
PDFPismo do wykonawców w sprawie wyboru oferty.pdf

DOCogłoszenie Wójta Gminy Popielów I-go przetargu nieograniczonego ustnnego na sprzedaż nieruchomości w Kaniowie dz 230 2.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na budowę zatoki autobusowej oraz parkingu przy  Gimnazjum w Starych Siołkowicach, gmina Popielów 
DOCogłoszenie o przetargu.doc
PDFprzedmiar.pdf
DOCsiwz.doc
PDFSERV0189.pdf

DOCuniewżnienie postępowania.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na remont świetlicy wiejskiej w Starych Kolniach 
DOCogłoszenia o przetargu Remont świetlicy wiejskiej w Starych Kolniach.doc
DOCsiwz.doc
PDFprzedmiar robót z dnia 26-06-2007.pdf

DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc
DOCpismo do wykonawców w sprawie wyboru oferty.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na remont świetlicy wiejskiej w Kurzniach
DOCogłoszenie o przetargu Remont świetlicy wiejskiej w Kurzniach.doc
DOCsiwz.doc
DOCPRZEDMIAR KURZNIE.doc
JPEGrzut parteru-Kurznie.jpg
JPEGrzut poddasza Kurznie.jpg
JPEGstolarka drzwiowa-Kurznie.jpg
JPEGstolarka okienna-Kurznie.jpg

DOCogłoszenie o wyborze oferty Kurznie.doc
DOCpismo do wykonawców w sprawie wyboru oferty Kurznie.doc


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na budowę zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej ul.Klapacz przy  Gimnazjum w Starych Siołkowicach 
PDFOgłoszenie o przetargu.pdf
PDFsiwz.pdf
HTMGimnazjum zatoka.htm

dokumentacja projektowa
PDF1306A4.pdf
PDFSERV0189.pdf
PDFSERV0190.pdf

DOCdla wykonawców biorących udział w postępowaniu.doc
DOCunieważnienie przetargu zatoka.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2007/2008
DOCogłoszenie o przetargu.doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
PDFOgłoszenie o wyborze oferty
PDFPismo do wykonawców w sprawie wyboru oferty

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi:Kaniów, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Popielowska Kolonia, Rybna, Stobrawa, Stare Kolnie wraz z opracowaniem materiałów geodezyjnych
DOCogłoszenie o przetargu.doc
DOCsiwz.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-37-2007 z dnia 29 marca 2007r..doc
PDFzałącznik graf do planu zagosp gminy.pdf
Odpowiedź na zapytanie:
PDFOdpowiedź na zapytanie

DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc
DOCpismo do wykonawców w sprawie wyboru oferty.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na budowę zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej ul.Klapacz przy  Gimnazjum w Starych Siołkowicach 
DOCogłoszenie o przetargu.doc
DOCsiwz.doc

PDFUnieważnienie postępowania


dokumentacja projektowa
PDF1306A4.pdf
PDFSERV0189.pdf
PDFSERV0190.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na remont świetlicy wiejskiej w Starych Kolniach 
DOCogłoszenie o przetargu Remont świetlicy wiejskiej w Starych Kolniach.doc
HTMPRZEDMIAR ST KOLNIE.htm
DOCsiwz.doc
Unieważnienie:
PDFUnieważnienie postępowania - Stare Kolnie


W związku z niemożliwością otwarcia pliku HTMPRZEDMIAR ST KOLNIE.htm zamieszczamy kolejny plik PDFprzedmiar robót z dnia 26-06-2007.pdfOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu na remont świetlicy wiejskiej w Kurzniach
DOCogłoszenie o przetargu Remont świetlicy wiejskiej w Kurzniach.doc
DOCPRZEDMIAR KURZNIE.doc
DOCsiwz.doc
JPEGrzut parteru-Kurznie.jpg
JPEGrzut poddasza Kurznie.jpg
JPEGstolarka drzwiowa-Kurznie.jpg
JPEGstolarka okienna-Kurznie.jpg
Unieważnienie:
PDFUnieważnienie postępowania - Kurznie


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na remont dachu budynku "Domu Nauczyciela" w Popielowie przy ul.Powstańców 12 oraz wymiana 10 szt stolarki okiennej
DOCogłoszenie o przetargu .doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
JPEGDSC03385.JPG
JPEGDSC03386.JPG
JPEGDSC03387.JPG
JPEGDSC03388.JPG

DOCodpowiedź na zapytanie do przetargu.doc

DOCinformacja dla wykonawców o odrzuceniu oferty.doc
DOCinformacja dla wykonawców o wyborze oferty.doc
DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na zaciągnięcie kredytu
DOCogłoszenie o przetargu.doc
DOCspecyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
PDFZałącznik do specyfikacji.pdf
DOCogłoszenie o wyborze o oferty.doc
DOCpismo do wykonwców.docOgłoszenie Wójta Gminy na zbycie samochodu pożarniczego
DOCOgłoszenie o przetargu na zbycie samochodu pożarniczego.doc
W związku z nie dojściem do przetargu z uwagi na brak oferentów Wójt Gminy ogłasza II przetarg DOCOgłoszenie o przetargu na zbycie samochodu pożarniczego.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy
DOCOgłoszenie Wójta Gminy Popielów III-go przetargu nieograniczonego ustnnego na sprzedaż nieruchomości w Stobrawie.doc

-DOCogłoszenie o przetargu na wykonanie instalacji sieci komputerowej i telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Popielowie przyt ul. OPolskiej 13.doc
-DOCspecyfikacja techniczna.doc 
-DOCsiwz - sieć.doc
-DOCodpowiedzi na zapytania oferentów.doc
-DOCodpowiedź na zapytanie dotyczące siwz.doc

W związku z występującymi trudnościami dla części wykonawców przy otwarciu tego pliku zamieszczamy ponownie specyfikację techniczną
-DOCspecyfikacja techniczna.doc

-DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc
-DOCpismo w sprawie wyboru oferty.doc

-DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu na realizację zadania - Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Popielowie.doc
-DOCspecyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
-DOCprzedłużenie terminu składania ofert.doc
-XLSPrzepływy finansowe.xls
-DOCodpowiedzi na zapytanie 08.02.07.doc
-JPEGzaświadczenie o niezaleganiu -1.jpg
-JPEGzaświadczenie o niezaleganiu-2.jpg
-JPEGzaświadczenie o niezaleganiu ZUS.jpg
-PDFdokument 01.pdf
-DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc
-DOCPismo w sprawie wyboru oferty.doc

 -DOCogłoszenie Wójta Gminy Popielów I-go przetargu nieograniczonego ustnnego na sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Słoneczna.doc
- DOCogłoszenie Wójta Gminy Popielów II-go przetargu nieograniczonego ustnnego na sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Boczno Kolejowa.doc


 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę
Metryczka
  • opublikowano:
    16-01-2007 14:55
    przez: Grażyna Kuźnik
  • zmodyfikowano:
    06-12-2007 13:39
    przez: Grażyna Kuźnik
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×