Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDŻET GMINY NA ROK 2016

PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-84-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (7,94MB)
PDFUchwałą Rady Gminy Nr XIII-85-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.pdf (9,18MB)

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na rok 2016.pdf (524,45KB)
PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Popielów.pdf (519,33KB)
 

PDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-292-2016 z dnia 24-08-2016 w sprawie przyjecia i przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.pdf (32,17MB)
PDFzał Nr 2 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf (2,70MB)
PDFzał Nr 3 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf (2,00MB)
PDFzał Nr 4 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf (1,13MB)
PDFOpinia RIO o informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.pdf (865,23KB)

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-376-2017 z dnia 29-03-2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2016.pdf (14,28MB)
PDFzałacznik do zarządzenia -część opisowa.pdf (26,42MB)
PDFzałacznik do zarządzenia -informacja o stanie mienia za 2016 rok.pdf (2,65MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-377-2017 z dnia 29-03-2017 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2016.pdf (7,52MB)
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 129-2017 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Popielów za 2016 rok.pdf (1,17MB)
 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy dotycząca budżetu Gminy Popielów za poprzedni rok budżetowy.pdf (795,00KB)