Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY RADY GMINY ROK 2016

OBRADY  SESJI 28 STYCZNIA 2016


PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-92-2016 z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Popielów na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku.pdf (3,94MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-93-2016 z dnia 28 -01-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2016.pdf (1,86MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-94-2016 z dnia 28 -01-2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2016.pdf (845,57KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-95-2016 z dnia 28 -01-2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na rok 2016.pdf (1,55MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-96-2016 z dnia 28 -01-2016 w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych będzie przysługiwała dieta.pdf (513,33KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-97-2016 z dnia 28 -01-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych.pdf (248,97KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-98-2016 z dnia 28 -01-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2016.pdf (2,59MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-99-2016 z dnia 28 -01-2016 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (1,69MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIV-100-2016 z dnia 28 -01-2016 w sprawie skargi na działania Dyrektora SCKTiR zs. w Popielowie.pdf (273,39KB)

 

OBRADY  SESJI 31 MARCA  2016
PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-101-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy.pdf (1,88MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-102-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania pzrestrzennego.pdf (639,20KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-103-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.pdf (4,71MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-104-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn Bliżej rodziny i dziecka.pdf (499,18KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-105-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (176,17KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-106-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie rozpatzrenia skargi na działania Dyrektora SCKTiR.pdf (930,56KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-107-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej.pdf (460,89KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XV-108-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego.pdf (305,63KB)
 

OBRADY  SESJI  5 MAJA  2016

PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-109-2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR.pdf (1,59MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-110-2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP pdf.pdf (1,37MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-111-2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (2,01MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-112-2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.pdf (10,77MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-113-2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie zamiaru ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół i gimnazjum prowadzonych przez gminę.pdf (428,85KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-114-2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy Wsi pdf.pdf (4,37MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-115-2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (1,63MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-116-2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 df.pdf (5,26MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-117-2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie przyjęcia przez Gminę Popielów n od Województwa Opolskiego wykonania zadania budowy ścieżki rowerowej.pdf (309,44KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-118-2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie przyjęcia przez Gminę Popielów od Województwa Opolskiego wykonania zadania budowy ścieżki rowerowej.pdf (323,46KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-119-2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XV-108-2016.pdf (332,59KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-120-2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie udzielenia pozyczki dla Rzymskokatolickiej Parafii w Karłowicach.pdf (245,51KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-121 -2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie udzielenia pożyczki dla Rzymskokatolickiej Parafii w Starych Siołkowicach.pdf (248,14KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-122 -2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie udzielenia pożyczki dla Rzymskokatolickiej Parafii w Starych Siołkowicach.pdf (245,86KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-123 -2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XV-102-2016.pdf (190,00KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVI-124 -2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Siołkowice.pdf (645,70KB)

OBRADY  SESJI  23 CZERWCA   2016

PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-125-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonanioa budżetu za 2015 rok.pdf (198,18KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-126-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania.pdf (273,21KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-127-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2015 rok.pdf (1,03MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-128-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2016.pdf (3,87MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-129-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso..pdf (463,87KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-130-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Popielów.pdf (531,69KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-131-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf (3,08MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-132-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (581,50KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-133-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (1,44MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-134-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania naucz.pdf (375,35KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-135-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowosci Lubienia.pdf (246,73KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-136-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowosci Stare Siolkowice.pdf (226,73KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-137-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI-113-2016 w sprawie zamiaru ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.pdf (192,67KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVII-138-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podrózy.pdf (572,98KB)
 

OBRADY  SESJI  25 SIERPNIA   2016
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVIII-139-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków.pdf (2,78MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVIII-140-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 101861 O.pdf (517,89KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVIII-141-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie zasad wykorzystania sił i srodków w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń.pdf (349,13KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVIII-142-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2016.pdf (4,06MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XVIII-143-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (1,66MB)
 

OBRADY  SESJI  29 WRZEŚNIA   2016

PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-144-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego Ochrona i promocja...pdf (505,36KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-145-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok.pdf (4,91MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-146-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia pozyczki dla Województwa Opolskiego na realizację zadania współfinansowego ze środków UE.pdf (276,62KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-147-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Kaniowie.pdf (219,40KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-148-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Karłowicach.pdf (218,22KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-149-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Popielowie pdf.pdf (214,94KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-150-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Stobrawie pdf..pdf (214,96KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-151-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Starych Siołkowicach pdf..pdf (215,67KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-152-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (5,31MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-153-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów.pdf (536,14KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-154-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego.pdf (337,06KB)
 

OBRADY  SESJI  27 PAŹDZIERNIKA    2016

PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-155-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Popielów oraz warunków i zasad korzystania.pdf (1 014,99KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-156 -2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.pdf (912,89KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-157 -2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (605,56KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-158 -2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nierucjhomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf (219,27KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-159 -2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2016.pdf (4,59MB)
PDFUchwała Rady Gminy XX-160-2016 z dnia 27-11-2016 w sprawie zmiany do WPF.pdf (1,97MB)

PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-161-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji projektu Nie-Sami-Dzielni.pdf (346,88KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-162-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie zmiany nazwy ulicy.pdf (604,95KB)

OBRADY  SESJI  30 LISTOPADA     2016

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-163-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organziacjami pozarządowymi na 2017 rok.pdf (2,48MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-164-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2017.pdf (1,92MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-165-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017 rok.pdf (331,58KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-166-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na 2016 rok.pdf (1,18MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-167-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany w WPF.pdf (2,35MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-168-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025.pdf (10,36MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-169-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu gmin wobec Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19-07-2016.pdf (282,99KB)

OBRADY  SESJI  29 GRUDNIA  2016

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-170-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2016.pdf (3,64MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-171-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (8,81MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-172-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.pdf (10,88MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-173-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Popielów.pdf (419,92KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-174-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2017.pdf (939,77KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-175-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXI-165-2016.pdf (429,43KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-176-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchylenia uchwał nr XIX-146-2016 i nr XIX-154-2016 z dnia 29-09-2016.pdf (219,22KB)