Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2016 ROK


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-206-2016 z dnia 4-02-2016 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych.pdf (363,99KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-207-2016 z dnia 4-01-2016 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2016 rok.pdf (449,64KB)
PDFzał nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-207-2016.pdf (4,51MB)
PDFzał nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-208-2016.pdf (7,33MB)
PDFzał nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-207-2016.pdf (6,46MB)
PDFzał nr 3 do Zarządzenia Nr 0050-208-2016.pdf (2,23MB)
PDFzałacznik nr 3 do Zarządzenia 0050-207-2016.pdf (4,78MB)
PDFzałącznik 2,4 do Zarządzenia Nr 0050-207-2016.pdf (5,45MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-208-2016 z dnia 4-01-2016 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popielowie na 2016 rok.pdf (272,04KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-209-2016 z dnia 7-01-2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu działek połozonych w obrębie Lubieni.pdf (794,22KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-213-2015 z dnia 14-01-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów.pdf (487,42KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-215-2016 z dnia 29-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf (935,26KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-214-2016 z dnia 28-01-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (3,06MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-300-2016 z dnia 14-09-2016 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.pdf (314,21KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-210-2016 z dnia 7-01-2016 w sprawie zasady przyjmowania przez Gminę Popielów urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.pdf (2,84MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-212-2016 z dnia 8-01-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości.pdf (966,10KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-216-2015 z dnia 29-01-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016.pdf (370,03KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-217-2016 z dnia 29-01-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (1,20MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-218-2015 z dnia 29-01-2016 w sprawie zmian w WPF.pdf (3,83MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-220-2016 z dnia 8 -02-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierzawy lokalu uzytkowego.pdf (976,81KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-221-2016 z dnia 8 -02-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierzawy lokalu uzytkowego.pdf (960,18KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-222-2016 z dnia 16-02-2016 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego.pdf (3,91MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-223-2016 z dnia 19-0202916 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji celowej.pdf (2,27MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-224-2016 z dnia 29-02-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.pdf (655,03KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-225-2016 z dnia 29-02-2016 w sprawiezmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (2,49MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-226-2016 z dnia 1-03-2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu swiadczenia wychowawczego.pdf (182,80KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-227-2016 z dnia 8-03-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie pzryjecia programu opieki nad zwierzętami.pdf (539,56KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-228-2016 z dnia 30-03-2016 w sprawie przedłozenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.pdf (256,73KB)
XLSXSPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2015-publ.xlsx (531,97KB)
PDFCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.pdf (1 014,14KB)
PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW ZA 2015 ROK - publik.pdf (178,48KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-229-2016 z dnia 30-03-2016 w sprawie przedłozenia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.pdf (4,38MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-230-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie powołania komisjii do przeprowdzenia eliminacji konkursu.pdf (265,90KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-232-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.pdf (1,93MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-234-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie zmian w WPF.pdf (3,91MB)
PDFzał nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-208-2016.pdf (3,52MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-231-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (4,19MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-235-2016 z dnia 6-04-2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej.pdf (2,89MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-236-2016 z dnia 7-04-2016 w sprawie udzielenia pożyczki do Województwa Opolskiego.pdf (349,59KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-237-2016 z dnia 12-04-2016 w sprawie zasad rozpatrywania petycji.pdf (1,49MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-238-2016 z dnia 14-04-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał.pdf (380,71KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-239-2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf (691,31KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-240-2016 z dnia 15-04-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (2,76MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-241-2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r w sprawie powołania komisji komisji konkursowej.pdf (284,63KB)
PDFzał Nr 1.pdf (412,50KB)
PDFzał Nr 2.pdf (854,55KB)
PDFzał Nr 3.pdf (1,03MB)
PDFzał Nr 4.pdf (995,94KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-242-2016 z dnia 26-04-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (282,84KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-243-2016 z dnia 27-04-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (260,38KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-244-2016 z sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (6,98MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-245-2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie zmiany do WPF.pdf (3,89MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-246-2016 z dnia 10-05-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej.pdf (1 009,84KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-247-2016 z dnia 10-05-2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu nieruchomości niezabudowanych połozonych w Lubieni.pdf (612,51KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-248-2016 z dnia 13-05-2016 w sprawie powołania komisji.pdf (166,28KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-249-2016 z dnia 13-05-2016 w sprawie powołania komisji.pdf (165,01KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-250-2016 z dnia 16 -05-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016.pdf (2,34MB)
PDFZarządzenie Nr 0050 -251-2016 z dnia 16-05-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (5,25MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-252-2016 z dnia 19-05-2016 w sprawie powołania stałej komisji do rozpatrywania i weryfikowania wniosków o udzielenie dotacji.pdf (278,20KB)
PDFZarządzenie Nr 0050-253-2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (901,66KB)
PDFZarządzenie Nr 0050-254-2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (878,01KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-255-2016 z dnia 24 maja 2016 r. sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf (358,59KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-256-2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf (253,85KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-256-2016 z dnia 1-06-2016 r.pdf (1,86MB)
PDFOferta wzór.pdf (823,88KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-257-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-130-2016.pdf (300,65KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-258-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-132-2016.pdf (320,69KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-260-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-131-2016.pdf (279,42KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-259-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-133-2016.pdf (339,65KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-261-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków.pdf (3,77MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-262-2016 z dnia 3-06-2016 w sprawie konsultacji projektu uchwały nr XVII-134-2016.pdf (455,62KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-263-2016 z dnia 14-06-2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (1,43MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-264-2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf (285,35KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-265-2016 z dnia 17-06-2016 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (254,12KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-266-2016 z dnia 23-06-2016 wsprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf (3,16MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-267-2016 z dnia 24-06-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.pdf (980,66KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-268-2016 z dnia 24-06-2016 wsprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf (3,76MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-269-2016 z dnia 26-06-2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje Programu polityki zdrowotnej.pdf (357,91KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-270-2016 z dnia 28-06-2016 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf (174,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-271-2016 z dnia 30-06-2016 w sprawie ogłoszenia zamiaru przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie transportu zbiorowego.pdf (262,76KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.272.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i niezabudowanej w Karłowicach.pdf (1,09MB)
PDFZarządzenie Nr 0050.273.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lubienia - działki nr 394_3 km1 obręb Lubienia.pdf (978,01KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.274.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lubienia - działki nr 394_4 km1 obręb Lubienia.pdf (973,34KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.275.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Starych Siołkowicach - działki nr 676_2 km4 obręb Stare Siołkowica.pdf (1 017,69KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-276-2016 z dnia 12-07-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (261,04KB)
PDFZarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-279-2016 z dnia 26-07-2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej.pdf (240,39KB)
PDFZarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-280-2016 z dnia 26-07-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (271,83KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-277-2016 z dnia 25 lipca 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.pdf (1,97MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-278-2016 z dnia 25-07-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy na rok 2016.pdf (7,36MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-282-2016 z dnia 3-08-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów.pdf (302,64KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050 -283-2016 z dnia 4-08-2016 w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Popielów.pdf (1,59MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-284-2016 z dnia 8-08-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (278,80KB)
PDFzałączniki 1-2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-285-2016.pdf (899,41KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-285-2016 z dnia 9-08-2016 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości lokali uzytkowych.pdf (555,54KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-286-2016 z dnia 9-08-2016 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych.pdf (464,19KB)
PDFzałączniki od 1-6 Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-286-2016.pdf (2,26MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-287-2016 z dnia 10-08-2016 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.pdf (2,59MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-288-2016 z dnia 11-08-2016 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf (1,11MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-289-2016 z dnia 16-08-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.pdf (1,78MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-290-2016 z dnia 16-08-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (2,86MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-291-2016 z dnia 18-08-2016 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf (174,95KB)
PDFzał Nr 2 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf (2,70MB)
PDFzał Nr 3 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf (2,00MB)
PDFzał Nr 4 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf (1,13MB)
PDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-292-2016 z dnia 24-08-2016 w sprawie przyjecia i przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.pdf (32,17MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-293-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (6,59MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050 -294-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (3,80MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050 -295-2016 z dnia 31-08-2016 w sprawie wytycznych do opracowania uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf (6,67MB)
PDFZarządzenie nr 0050_296_2016 Wójta Gminy z dnia 09.09.2016r.pdf (276,19KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-297-2016 z dnia 15-09-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.pdf (2,26MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-298-2016 z dnia 15-10-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (6,75MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-299-2016 z dnia 14-09-2016 w sprawie przekazania w uzyczenie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy.pdf (301,67KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-300-2016 z dnia 14-09-2016 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.pdf (314,21KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-302-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (5,93MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-303-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050-236-2016 z dnia 7-04-2016.pdf (258,82KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-301-2016 z dnia 26-09-2016 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf (162,65KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-304-2016 z dnia 30-09-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016.pdf (1,57MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-305-2016 z dnia 30-09-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (3,55MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-306-2016 z dnia 30-09-2016 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (385,63KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-307-2016 z dnia 30-09-2016 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.pdf (1,77MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-308-2016 z dnia 4-10-2016 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (266,51KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-309-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (305,83KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-310-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (374,42KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-311-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (331,08KB)
PDFFormularz konsultacji projektu uchwały Nr XX-155-2016.pdf (182,60KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-311-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (333,59KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-312-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (296,50KB)
PDFFormularz konsultacji projektu uchwały Nr XX-163-2016.pdf (167,96KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-313-2016 z dnia 24-10-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rokm 2016.pdf (2,32MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-314-2016 z dnia 24-10-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (7,42MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-315-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (5,52MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-317-2016 z dnia 10-11-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.pdf (353,68KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-316-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (4,10MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-318-2016 z dnia 10-11-2016 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości lokalu użytkowego oeraz zasad dzierżawy.pdf (966,78KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-319-2016 z dnia 14-11-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.pdf (2,31MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-320-2016 z dnia 14-11-2016 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (7,20MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-322-2016 z dnia 14-11-2016 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na rok 2017.pdf (207,99KB)
PDFPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK.pdf (947,88KB)
PDFUzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2017.pdf (827,76KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-321-2016 z dnia 14-11-2016 w sprawie uchwalenia WPF.pdf (207,93KB)
PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenie WPF Gminy Popielów.pdf (1,69MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-323-2016 z dnia 16-11-2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.pdf (280,25KB)
PDFzał nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-323-2016.pdf (1,44MB)
PDFzał nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-323-2016.pdf (1,38MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-324-2016 z dnia 17-11-2016 w sprawie konsultacji projektu uchwały Nr XXI-168-2016.pdf (334,04KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-325-2016 z dnia 23-11-2016 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf (168,78KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-326-2016 z dnia 24-11-2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf (240,64KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-327-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (1,23MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-328-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016.pdf (1,20MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-329-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (10,05MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-330-2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złozonych ofert.pdf (364,99KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-331-2016 z dnia 16-12-2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.pdf (780,39KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-332-2016 z dnia 16-12-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (4,97MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-334-2016 z dnia 19-12-2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf (511,57KB)
PDFzałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy nr 0050-334-2016.pdf (450,77KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-335-2016 z dnia 19-12-2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf (515,85KB)
PDFzałacznik do zarządzenia Nr 0050-335-2016.pdf (485,10KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-336-2016 z dnia 20-12-2016 w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych.pdf (921,91KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-337-2016 z dnia 22-12-2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (733,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-338-2016 z dnia 22-12-2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf (774,83KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050 - 339 - 2016 z dnia 23 grudnia 2016 w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznej projektu uchwały Nr XXII-177-2016 z dnia 29-12-2016.pdf (320,58KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-340-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (4,59MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-341-2016 z dnia 30-12-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.pdf (1,90MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-342-2016 z dnia 30-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf (8,80MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-343-2016 z dnia 30-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (4,02MB)