Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2016 ROK


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-206-2016 z dnia 4-02-2016 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-207-2016 z dnia 4-01-2016 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2016 rok.pdf
PDFzał nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-207-2016.pdf
PDFzał nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-208-2016.pdf
PDFzał nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-207-2016.pdf
PDFzał nr 3 do Zarządzenia Nr 0050-208-2016.pdf
PDFzałacznik nr 3 do Zarządzenia 0050-207-2016.pdf
PDFzałącznik 2,4 do Zarządzenia Nr 0050-207-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-208-2016 z dnia 4-01-2016 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popielowie na 2016 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-209-2016 z dnia 7-01-2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu działek połozonych w obrębie Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-213-2015 z dnia 14-01-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-215-2016 z dnia 29-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-214-2016 z dnia 28-01-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-300-2016 z dnia 14-09-2016 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-210-2016 z dnia 7-01-2016 w sprawie zasady przyjmowania przez Gminę Popielów urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-212-2016 z dnia 8-01-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-216-2015 z dnia 29-01-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-217-2016 z dnia 29-01-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-218-2015 z dnia 29-01-2016 w sprawie zmian w WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-220-2016 z dnia 8 -02-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierzawy lokalu uzytkowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-221-2016 z dnia 8 -02-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierzawy lokalu uzytkowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-222-2016 z dnia 16-02-2016 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-223-2016 z dnia 19-0202916 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji celowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-224-2016 z dnia 29-02-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-225-2016 z dnia 29-02-2016 w sprawiezmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-226-2016 z dnia 1-03-2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu swiadczenia wychowawczego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-227-2016 z dnia 8-03-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie pzryjecia programu opieki nad zwierzętami.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-228-2016 z dnia 30-03-2016 w sprawie przedłozenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.pdf
XLSXSPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2015-publ.xlsx
PDFCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.pdf
PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POPIELÓW ZA 2015 ROK - publik.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-229-2016 z dnia 30-03-2016 w sprawie przedłozenia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-230-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie powołania komisjii do przeprowdzenia eliminacji konkursu.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-232-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-234-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie zmian w WPF.pdf
PDFzał nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-208-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-231-2016 z dnia 31-03-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-235-2016 z dnia 6-04-2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-236-2016 z dnia 7-04-2016 w sprawie udzielenia pożyczki do Województwa Opolskiego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-237-2016 z dnia 12-04-2016 w sprawie zasad rozpatrywania petycji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-238-2016 z dnia 14-04-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-239-2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-240-2016 z dnia 15-04-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-241-2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r w sprawie powołania komisji komisji konkursowej.pdf
PDFzał Nr 1.pdf
PDFzał Nr 2.pdf
PDFzał Nr 3.pdf
PDFzał Nr 4.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-242-2016 z dnia 26-04-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-243-2016 z dnia 27-04-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-244-2016 z sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-245-2016 z dnia 5-05-2016 w sprawie zmiany do WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-246-2016 z dnia 10-05-2016 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-247-2016 z dnia 10-05-2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu nieruchomości niezabudowanych połozonych w Lubieni.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-248-2016 z dnia 13-05-2016 w sprawie powołania komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-249-2016 z dnia 13-05-2016 w sprawie powołania komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-250-2016 z dnia 16 -05-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050 -251-2016 z dnia 16-05-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-252-2016 z dnia 19-05-2016 w sprawie powołania stałej komisji do rozpatrywania i weryfikowania wniosków o udzielenie dotacji.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050-253-2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050-254-2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-255-2016 z dnia 24 maja 2016 r. sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-256-2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-256-2016 z dnia 1-06-2016 r.pdf
PDFOferta wzór.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-257-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-130-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-258-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-132-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-260-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-131-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-259-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-133-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-261-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-262-2016 z dnia 3-06-2016 w sprawie konsultacji projektu uchwały nr XVII-134-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-263-2016 z dnia 14-06-2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-264-2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-265-2016 z dnia 17-06-2016 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-266-2016 z dnia 23-06-2016 wsprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-267-2016 z dnia 24-06-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-268-2016 z dnia 24-06-2016 wsprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-269-2016 z dnia 26-06-2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje Programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-270-2016 z dnia 28-06-2016 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-271-2016 z dnia 30-06-2016 w sprawie ogłoszenia zamiaru przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie transportu zbiorowego.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.272.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i niezabudowanej w Karłowicach .pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.273.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lubienia - działki nr 394_3 km1 obręb Lubienia.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.274.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lubienia - działki nr 394_4 km1 obręb Lubienia.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.275.2016 Wójta Gminy Popielów z dn 6.07.2016 r w spr przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Starych Siołkowicach - działki nr 676_2 km4 obręb Stare Siołkowica.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-276-2016 z dnia 12-07-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-279-2016 z dnia 26-07-2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej.pdf
PDFZarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-280-2016 z dnia 26-07-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-277-2016 z dnia 25 lipca 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-278-2016 z dnia 25-07-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu gminy na rok 2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-282-2016 z dnia 3-08-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050 -283-2016 z dnia 4-08-2016 w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-284-2016 z dnia 8-08-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFzałączniki 1-2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-285-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-285-2016 z dnia 9-08-2016 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości lokali uzytkowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-286-2016 z dnia 9-08-2016 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanych.pdf
PDFzałączniki od 1-6 Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-286-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-287-2016 z dnia 10-08-2016 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-288-2016 z dnia 11-08-2016 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-289-2016 z dnia 16-08-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-290-2016 z dnia 16-08-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-291-2016 z dnia 18-08-2016 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
PDFzał Nr 2 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf
PDFzał Nr 3 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf
PDFzał Nr 4 do Zarządzenia 0050-292-2016.pdf
PDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-292-2016 z dnia 24-08-2016 w sprawie przyjecia i przekazania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-293-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050 -294-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050 -295-2016 z dnia 31-08-2016 w sprawie wytycznych do opracowania uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 0050_296_2016 Wójta Gminy z dnia 09.09.2016r.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-297-2016 z dnia 15-09-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-298-2016 z dnia 15-10-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-299-2016 z dnia 14-09-2016 w sprawie przekazania w uzyczenie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-300-2016 z dnia 14-09-2016 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-302-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-303-2016 z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050-236-2016 z dnia 7-04-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-301-2016 z dnia 26-09-2016 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-304-2016 z dnia 30-09-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-305-2016 z dnia 30-09-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-306-2016 z dnia 30-09-2016 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-307-2016 z dnia 30-09-2016 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-308-2016 z dnia 4-10-2016 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-309-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-310-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-311-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFFormularz konsultacji projektu uchwały Nr XX-155-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-311-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-312-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFFormularz konsultacji projektu uchwały Nr XX-163-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-313-2016 z dnia 24-10-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rokm 2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-314-2016 z dnia 24-10-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-315-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-317-2016 z dnia 10-11-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-316-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-318-2016 z dnia 10-11-2016 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości lokalu użytkowego oeraz zasad dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-319-2016 z dnia 14-11-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-320-2016 z dnia 14-11-2016 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-322-2016 z dnia 14-11-2016 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na rok 2017.pdf
PDFPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK.pdf
PDFUzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-321-2016 z dnia 14-11-2016 w sprawie uchwalenia WPF.pdf
PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenie WPF Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-323-2016 z dnia 16-11-2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.pdf
PDFzał nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-323-2016.pdf
PDFzał nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-323-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-324-2016 z dnia 17-11-2016 w sprawie konsultacji projektu uchwały Nr XXI-168-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-325-2016 z dnia 23-11-2016 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-326-2016 z dnia 24-11-2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-327-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-328-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-329-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-330-2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złozonych ofert.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-331-2016 z dnia 16-12-2016 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-332-2016 z dnia 16-12-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-334-2016 z dnia 19-12-2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf
PDFzałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy nr 0050-334-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-335-2016 z dnia 19-12-2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf
PDFzałacznik do zarządzenia Nr 0050-335-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-336-2016 z dnia 20-12-2016 w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-337-2016 z dnia 22-12-2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia .pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-338-2016 z dnia 22-12-2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050 - 339 - 2016 z dnia 23 grudnia 2016 w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznej projektu uchwały Nr XXII-177-2016 z dnia 29-12-2016.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-340-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-341-2016 z dnia 30-12-2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-342-2016 z dnia 30-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budzetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-343-2016 z dnia 30-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf