Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych do 2019 roku

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-9-2018 z dnia 14-12-2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r..pdf
 

Zaproszenie Wójta Gminy  do zgłaszania przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty kandydatów na członków komisji konkursowej

PDFZaproszenie Wójta Gminy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf
 

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań :
1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu
Szczegółowy opis ogłoszenia : PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050_647_2018.pdf

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań :
1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Szczegółowy opis ogłoszenia : PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050_647_2018.pdf

PDFZarządzenie nr 0050/647/2018 Wójta Gminy Popielów z dnia 16 listopada 2018 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów oferta na realizację zadań publicznych w 2019 roku
PDFWzór oferty na realizację zadania publicznego
PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

PDFZarządzenie Wójta Gminy Popielów nr 0050-13-2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

PDFZarządzenie Wójta Gminy Popielów nr 0050-12-2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2018,
Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio na terenie gminy,  Rada Gminy Popielów w dniu 25 czerwca 2015r podjęła uchwałę Nr IX/43/2015 w sprawie Programu Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020. Na podstawie tego dokumentu został ogłoszony konkurs dotyczący świadczenia usług rehabilitacyjnych w roku 2018.
W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160)  działające bezpośrednio na terenie Gminy Popielów.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-564-2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjeę programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-576-2018 z dnia 21-06-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Polityki zdrowotnej w roku 2018.pdf

Zaproszenie Wójta Gminy  do zgłaszania przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty kandydatów na członków komisji konkursowej

PDFZAPROSZENIE WÓJTA GMINY do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf
PDFFormularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej.pdf
 

Wójt Gminy Popielów  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-484-2017 z dnia 17-11-2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.pdf
 

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań :

1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu
PDFzałacznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-484-2017.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-506-2017 z dnia 21 -12-2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej.pdf


Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań :

1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
PDFzałacznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy 0050-484-2017.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-507-2017 z dnia 21 -12-2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku z zakresu ochrony zdrowia.pdf
 

 

ustawa o pożytku publicznym.pdf
Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.pdf
Wzór oferty na realizację zadania publicznego.docx
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.docx

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert , którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów  sprawujących  opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-436-2017 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów.pdf
PDFOgłoszenie konkursu ofert na zadanie wybór dziennych opiekunów.pdf -załacznik do Zarządzenia Wójta Gminy
PDFzał nr 1 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 2 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 3 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 4 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 5 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 6 do formularza oferty.pdf
PDFzał nr 7 do formularza oferty.pdf

RTFwzor_oferty.rtf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-448-2017 z dnia 28-08-2017 w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-450-2017 z dnia 30-08-2017 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert.pdfOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2017,

W związku z realizacją Programu Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów w 2017r został ogłoszony konkurs dotyczący świadczenia usług rehabilitacyjnych w roku 2017.

PDFZarządzenie Nr 0050/435/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 lipca 2017r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2017
PDFWzór oferty.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-438-2017 z dnia 8-08-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach konkursu programu polityki zdrowotnej.pdf
 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-446-2017 z dnia 23-08-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
 

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-323-2016 z dnia 16-11-2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.pdf
Wójt Gminy Popielów  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań :

1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.

2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu

PDFzał nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-323-2016.pdf

 

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań :

1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

PDFzał nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-323-2016.pdf


PDFustawa o pożytku publicznym.pdf
PDFRozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.pdf
DOCXWzór oferty na realizację zadania publicznego.docx
DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.docx


PDFZAPROSZENIE WÓJTA GMINY do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf
PDFFORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OGŁOSZONYM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU.pdf
DOCFORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OGŁOSZONYM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-330-2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złozonych ofert.pdf
 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017  I PRZYZNANIE DOTACJI OFERENTOM  ZGODNIE Z PONIŻEJ ZAŁĄCZONYMI ZARZĄDZENIAMI

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-337-2016 z dnia 22-12-2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia .pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-338-2016 z dnia 22-12-2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-193-2015 z dnia 1-12-2015 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.pdf

Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie:
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań :

1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu

PDFzałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-193-2015.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-203-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf
 

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:

1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów
 2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

PDFzałacznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-193-2015.pdf

DOCwzór oferty -edytowalny.doc
PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.pdf
 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-204-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf