Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Przetargi-2006

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na zbycie nieruchomości
-DOCogłoszenie Wójta Gminy Popielów II-go przetargu nieograniczonego ustnnego na sprzedaż nieruchomości w w Kaniowie,Karłowicach, Stobrawie.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym
DOCogłoszenie o przetargu Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przedskzolu Publicznym w Karłowicach.doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
JPEGzał.jpg
DOCinformacja.doc
DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc
DOCinf dla wykonawcy.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym
DOCOgłoszenie o przetargu na sporządzenie miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Siołkowice wraz z opracowaniem materiałów geodezyjnych.doc
DOCsiwz .doc
PDF24SKANY.pdf
PDF24SKANY2.pdf
PDFser035.pdf

DOCodpowiedź przetarg NS iinni wykonawcy.doc

-DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc
-DOCpismo do Wykonawców w sprawie wyboru oferty.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym:
DOCogłoszenie o przetargu Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym .doc
DOCSIWZ.doc
DOCOświadczenia zał. nr 1.doc
DOCWykaz personelu zał. nr 2.doc
DOCWzór oferty zał. nr 3.doc
DOCWykaz prac i usług zał. nr 4.doc
DOCWzór umowy zał. nr5.doc
DOCprogram funkcjonalny zał. nr 6.doc
DOCwypis z planu.doc
DOCwyrys zał do przetargu.doc

DOCodpowiedzi na zadane pytania- 18.10.2006.doc

DOCodpowiedź na zapytanie do siwz - 30.10.2006.doc

DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc
DOCpismo do Wykonawców w sprawie wybory oferty.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym:
DOCogłoszenie o przetargu Budowa drogi dojadzowej do gruntów rolnych o nawierzchni utwardzonej asfaltobetonem w miejscowości Kurznie.doc
DOCSIWZ.doc
HTMetap I przedm.htm
HTMetap II przedm.htm
PDF07102006_1.pdf
PDF07102006_2.pdf

Ogłoszenie o wyborze oferty
DOCogłoszenie o wyborze.doc
DOCpismo w sprawie wyboru oferty - 25.10.2006.doc

Ogłoszenie DOCogłoszenie Wójta Gminy Popielów I-go przetargu nieograniczonego ustnnego na sprzedaż nieruchomości 373 3,373 2-km.2 w Karlowicach ul. Boczna Kolejowa.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu na realizację zadania - Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Popielowie.doc
DOCspecyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
XLSPrzepływy budżetu Gminy Popielów na lata 2006-2012 - załącznik nr 3 do siwz.xls
DOCOdpowiedź na zapytania z dnia 04.10.2006 i 05.10.2006.doc
PDFBez nazwy1.pdf
PDFBez nazwy2 (pkt4).pdf
PDFBez nazwy3 (pkt6).pdf
PDFBez nazwy4 (pkt7).pdf
PDFBez nazwy5 (pkt8).pdf
PDFBez nazwy6 (pkt9).pdf
PDFBez nazwy7 (pkt10).pdf
PDFBez nazwy8 (pkt11).pdf
PDFBez nazwy9 (pkt12).pdf
PDFBez nazwy10 (pkt13).pdf
PDFBez nazwy11 (pkt14).pdf
Przesuniecie terminu !!!
DOCzawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert - 16.10.2006r..doc
DOCodpowiedzi na zadane pytania - 11.10.2006r..doc

Ogłoszenie o wyborze oferty
DOCogłoszenie o wyborze o oferty.doc
DOCpismo w sprawie wybóru oferty.doc


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na zbycie nieruchomości
DOCOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu na zbycie nieruchomości.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na zbycie nieruchomości
DOCOgłoszenie o zbyciu nieruchomości.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym
DOCogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego.doc
DOCSIWZ.doc
DOCSIWZ
DOCodpowiedź na zapytane pytanie

DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc
DOCpismo w sprawie wyboru oraz odrzucenia oferty ITRZP3411206 z dnia 11092006.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym
DOCogłoszenie o przetagu nieograniczonym Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 20062007.doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .doc

Wyniki przetargu
DOCogłoszenie o wyborze oferty 25.08.2006.doc
DOCpismo w sprawie wybóru ofertyITRZP341.11.06 Z DNIA 25.08.2006.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym
DOCo przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów we wszystkie dni zajęć szkolnych w roku szkolnym 2006 2007.doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCwykaz dzieci dowożonych do szkół .doc
DOCodpowiedź na zapytanie - ITRZP3411006 z dnia 08082006.doc
DOCodpowiedż na zapytanie.doc

Wyniki przetargu DOCpismo w sprawie unieważnienia przetargu - ITRZP3411006 z dnia 17082006.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na Rekultywację i zagospodarowanie wysypiska odpadów komunalnych w Karłowicach
-DOCogłoszenie o przetargu na zadanie Rekultywacja i zagospodarowanie odpadów komulanych w Karłowicach, gmina Popielów.doc
-JPEGmapa_syt_wys.jpg
-JPEGprzekroje.jpg
-JPEGrekult_biol.jpg
-JPEGrekult_tech.jpg
-JPEGstan_docel.jpg
-HTMprzedmiar.htm
-DOCSIWZ.doc

Wyniki przetargu
-DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc
-DOCpismo w sprawie wyboru oferty.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu
-DOCogłoszenie o przetargu Rowerem po Śąsku oznakowanie i częściwoa modernizacja tras rowerowych w Gminie Popielów.doc 
-DOCSIWZ.doc
-HTMprzedmiar ścieżki rowerowe.htm
-CDRtablica_informacyjna.cdr
-ZIPMapyRysunki.zip
-ZIPTeksty.zip
-DOCsprostowanie w w sprawie ceny oferty najkorzystniejszej.doc
Wyniki przetargu
-DOCogołszenie o wyborze oferty.doc
-DOCpismo w sprawie wybóru oferty.doc


Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu
-DOCogłoszenie o przetargu Budowa drogi gmninnej ul Bocznej Kolejowej w miejscowości Karłowice wraz z przebudową linii kablowej średniego napięcia.doc
-DOCSIWZ .doc
-PDFSegregator1.pdf
-PDFSegregator2.pdf
-PDFSegregator3.pdf
-PDFSegregator4.pdf

Wyniki przetargu
DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc
DOCpismo w sprawie wyboru oferty z dnia 09082006 ITRZP3410806.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu
DOCogłoszenie o przetargu Remont instalacji centralnego ogrzewania w PSP Popielów.doc
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
PDFSegregator1.pdf

Wyniki przetargu
-DOCogłoszenie o wyborze oferty.doc
-DOCpismo w sprawie wybóru oferty.docOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu
DOCogłoszenie o przetargu Remont dachu sali gimnastycznej oraz elewacji sali i budynku Szkoły Podstawowej w Stobrawie.doc

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCogłoszenie o wyborze o oferty.doc
DOCpismo do Wykonawców w sprawie wybóru oferty.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu DOCogłoszenie o przetargu przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych Kabachy w miejscowości Popielów..doc

HTMPrzedmiar robót-koszty kwalifikowane.htm
HTMPrzedmiar robót -koszty niekwalifikowane.htm
DOCSIWZ.doc
PDFSegregator1.pdf

Wyniki przetargu
DOCogłoszenie o wyborze.doc
DOCpismo w sprawie wyboru oferty.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu DOCogłoszenie o przetargu na budowę sali konferencyjno-szkoleniowej z przebudową budynku UG oraz wykonanie projektów wykonawczych.doc
Wyniki przetargu DOCogłoszenie o wyborze.docOgłoszenie Wójta Gminy o przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie przez Gminę Popielów kredytu inwestycyjnego
DOCtreść ogłoszenia.doc
DOCtreść specyfikacji.doc
DOCogłoszenie o wyborze o oferty.doc
DOCpismo do wykonwcy w sprawie wybóru oferty.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy  o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości DOCogłoszenie Wójta Gminy o przetargu II.doc

 

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2006 r.o przetargu  nieograniczonym  o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie
DOCogłoszenie o przetargu.doc

Ogłoszenie o wyborze oferty DOCogłoszenie o wyborze.doc 


 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę