Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-2015

INFORMACJA

INFORMUJEMY, ŻE OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE   NR 1 W LUBIENI , NR 2 i 3 W POPIELOWIE, NR 4 i 5  W STARYCH SIOŁKOWICACH

NR 6 i 7 W KARŁOWICACH, NR 8 W STOBRAWIE

ROZPOCZYNAJĄ PRACĘ W DNIU  25 PAŹDZIERNIKA  2015 R. O GODZ.6.00

Przypomnienie o zmianie czasu na „zimowy”  w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015 r.   Państwowa Komisja Wyborcza uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na „zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00).  W związku z powyższym Komisja przypomina obwodowym komisjom wyborczym oraz wyborcom o tym fakcie, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w godzinach głosowania.

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu głosowania.
W dniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 25 październik 2015r. Obwodowe Komisje Wyborcze w obwodach stałych rozpoczną prace o godz. 600 rano,

GŁOSOWANIE W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2015r. OBYWA SIĘ W GODZINACH OD 700 DO 2100.

 

PDFHARMONOGRAM DOWOZU MIKROBUSAMI WYBORCÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy o numerach i grancach obwodów głosowania.pdf 

 

PDFPostanowienie Prezydenta RP w spr.zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP pdf.pdf
 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-113-2015 z dnia 3-08-2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń i plakatów.pdf

DOCObwieszczenie PKW o okręgach - wyciąg województwo opolskie.doc

PDFInformacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o składzie i dyżurach.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy o numerach i grancach obwodów głosowania.pdf 

PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r..pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-143-2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzedu do OKW.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-158-2015 z dnia 8-10-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-143-2015n.pdf

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-156-2015 z dnia 5-10-2015 w sprawie powołania OKW.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-157-2015 z dnia 6-10-2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w OKW Nr 6 w Karłowicach.pdf

Zasady głosowania przez Pełnomocnika 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-165-2015 z dnia 12-10-2015 w sprawie ipoważnienia do sporzadzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.pdf

PDFZasady sporządzenia aktu pełnomocnictwa.pdf 
PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa -Sejm i Senat.pdf
PDFZgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa - Sejm i Senat.pdf

Głosowanie korespondencyjne 

PDFZasady głosowania korespondencyjnego.pdf
PDFZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.pdf
PDFOświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.pdf

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. zmieniającą uchwałę z dnia 9 lutego 2015 r.  w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

DOCWzory kopert, oświadczenia i informacji-zmiana.doc

Druki zgłoszeń  kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

PDFZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW 1.pdf

DOCZGŁOSZENIE-KANDYDATÓW-NA-CZŁONKÓW-OKW-.doc

 

PDFUchwała PKW w sprawie regulaminów komisji wyborczych.htm.pdf
PDFUchwała PKW w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania.htm.pdf
PDFUchwała PKW w sprawie wzorów protokołów głosowania.htm.pdf
PDFUchwała PKW w sprawie wzoru kart do głosowania.pdf

DOCWzory Zaswiadczenień mezowie zaufania.doc
 

PDFinformacja wybory do Sejmu i Senatu- o wgląd do spisu wyborców 2015.pdf