Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referendum 2015

PDFFREKWENCJA REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 6 WRZEŚNIA 2015 R.pdf (275,67KB)
 

 

INFORMACJA

INFORMUJEMY, ŻE OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM  

NR 1 W LUBIENI

NR 2 i 3 W POPIELOWIE

NR 4 i 5  W STARYCH SIOŁKOWICACH

NR 6 i 7 W KARŁOWICACH

NR 8 W STOBRAWIE

ROZPOCZYNAJĄ PRACĘ W DNIU 6 WRZEŚNIA 2015 R. O GODZ.5.00

 

Kalendarz

PDFKalendarz referendum.pdf (456,07KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-103-2015 z dnia 26-06-2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń i plakatów.pdf (523,40KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy  o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

PDFObwieszczenie Wójta Gminy -obwody głosowania.pdf (393,03KB)
 

 

Informacje o warunkach udziału w głosowaniu w kraju i za granicą
DOCObwody głosowania utworzone w kraju.doc (91,50KB)
DOCObwody głosowania utworzone za granicą.doc (75,00KB)
DOCUprawnienia wyborców niepelnosprawnych.doc (85,00KB)
DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum.doc (58,00KB)
DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.docx (16,34KB)
 

Informacje  dot. składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców, zgłaszania głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania -przepisy prawne PDFDopisywanie do spisu wyb., głos. korespondencyjne, głos. przez pelnomocnika, zaświadczenie o prawie do głos..pdf (1,18MB)
Druki do pobrania
PDFGŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE.pdf (135,36KB)
PDFWniosek - zgłoszenie zamiaru głosowania kores..pdf (240,56KB)
PDFInstrukcja głosowania korespondencyjnego w kraju.pdf (126,04KB)
PDFInstrukcja głosowania korespondencyjnego za granicą.pdf (121,49KB)
PDFOświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.pdf (68,92KB)
 

Głosowanie przez Pełnomocnika

DOCXWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.docx (15,05KB)
DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.docx (14,12KB)
DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia.docx (11,32KB)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. z 2003 r. Nr 74, poz. 670 i 671), a także dwa rozporządzenia zmieniające przedmiotowe  rozporządzenie oraz Wyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji ds referendum

PDFWyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji ds referendum.pdf (141,57KB)
PDFRozporządzenie MSWiA w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji.pdf (204,75KB)
PDFRozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu komisji obw. (1).pdf (1,02MB)
PDFRozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu komisji obw. (2).pdf (117,05KB)
PDFZgłoszenia kandydatów na członków Obwodowej komisji do spraw referendum.pdf (438,09KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-127-2015 z dnia 11-08-2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds.Referendum.pdf (863,72KB)


I posiedzenie Obwodowych Komisji ds.Referendum zostało zwołane na dzień 13 sierpnia 2015 roku  na godz.16.00. Spotkanie odbędzie się w sali Urządu Gminy w Popielowie

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-129-2015 z dnia 18-08-2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds referendum.pdf (375,31KB)