Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

PRZETARGI-2005

Ogłoszenie Wójta Gminy o II przetargu ustnym nieograniczonym treść DOCOgłoszenie Wójta Gminy .doc


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Remont Domu Kultury w Karłowicach" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego"
DOCogłoszenie Remont Domu Kultury w Karłowicach .doc

DOCogłoszenie o wyborze Karłowice.doc

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Remont Domu Ludowego w Rybnej " realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego"
DOCogłoszenie Remont Domu Ludowego w Rybnej.doc

DOCogłoszenie o wyborze Rybna.doc

DOCogłoszenie o przetargu na dostawę lekkiego oleju opałowego.doc


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach"
DOCogłoszenie.doc
ogłoszenie o wyborze oferty DOCogłoszenie o wyborze oferty


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na 300 000 zł z przeznaczeniem na modrnizację nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Popielów i Stare Siołkowice"Treść ogłoszenia stanowi
DOCogłoszenie.doc
DOCogłoszenie o wyborze.doc

Przetarg na "Modernizację Ośrodków Zdrowia w miejscowościach :
Stare Siołkowice, Popielów, Karłowice,gmina Popielów.
Treść przetargu w załączniku
DOCogłoszenie.doc
ogłoszenie o przetrgu DOCogłoszenie o wynikach przetargu

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektkowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad inwestycją pn."Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy PSP w Popielowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
treść ogłoszeniaDOCogłoszenie.doc
wyniki przetargu DOCogłoszenie o wyborze.doc