Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARGI-2005

Ogłoszenie Wójta Gminy o II przetargu ustnym nieograniczonym treść DOCOgłoszenie Wójta Gminy .doc (27,00KB)


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Remont Domu Kultury w Karłowicach" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego"
DOCogłoszenie Remont Domu Kultury w Karłowicach .doc (44,00KB)

DOCogłoszenie o wyborze Karłowice.doc (41,50KB)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Remont Domu Ludowego w Rybnej " realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego"
DOCogłoszenie Remont Domu Ludowego w Rybnej.doc (44,50KB)

DOCogłoszenie o wyborze Rybna.doc (41,50KB)

DOCogłoszenie o przetargu na dostawę lekkiego oleju opałowego.doc (103,00KB)


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach"
DOCogłoszenie.doc (30,50KB)
ogłoszenie o wyborze oferty DOCogłoszenie o wyborze oferty (29,00KB)


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na 300 000 zł z przeznaczeniem na modrnizację nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Popielów i Stare Siołkowice"Treść ogłoszenia stanowi
DOCogłoszenie.doc (27,50KB)
DOCogłoszenie o wyborze.doc (28,50KB)

Przetarg na "Modernizację Ośrodków Zdrowia w miejscowościach :
Stare Siołkowice, Popielów, Karłowice,gmina Popielów.
Treść przetargu w załączniku
DOCogłoszenie.doc (226,00KB)
ogłoszenie o przetrgu DOCogłoszenie o wynikach przetargu (195,50KB)

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektkowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad inwestycją pn."Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy PSP w Popielowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
treść ogłoszeniaDOCogłoszenie.doc (38,50KB)
wyniki przetargu DOCogłoszenie o wyborze.doc (28,00KB)