Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Referaty i stanowiska

WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE GMINY
 

Wójt Gminy                  
Sekretarz Gminy           sekretarz@popielow.pl
Skarbnik Gminy             skarbnik@popielow.pl

NAZWA RFERATU

NUMER POKOJU

E-MAIL

NUMER  TELFFONU

REFERAT ORGANIZACYJNY

Stanowisko pracy ds. Kancelarii Wójta  Gminy

22

77 4275 822

Stanowisko pracy ds. Organizacyjno-Osobowych

27

77 4275-829

Stanowisko pracy ds. Rady Gminy

25

77 4275 826

Stanowisko pracy ds. Działalności Gospodarczej, Kultury Fizycznej i Sportu

14

77 4275 836

Stanowisko pracy ds. Oświaty

21

77 4275 835

Stanowisko pracy ds. Organizacyjnych
i Archiwum
21

77 4275 857

Informatyk

11

77 4275 855

REFERAT FINANSOWY

Zastępca Głównego Księgowego

42

77 4275 845

Wieloosobowe stanowisko pracy
ds. Księgowości

42

77 4275 844

77 4275 846

Wieloosobowe stanowisko
ds. Podatków i Opłat

41

77 4275 841

podatki.pogrzeba@popielow.pl

77 4275 842

77 4275 843

Stanowisko pracy ds. Rachuby Płac i Ubezpieczeń Społecznych

43

77 4275 847

77 4275 848

Stanowisko pracy ds. Obsługi Kasowej

34

77 42 75 837

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

31

77 4275 824

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

32

77 4275 833

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

33 77 4275 831

Stanowisko pracy ds. Dowodów Osobistych

32

77 4275 832

Stanowisko pracy ds. Zarządzania Kryzysowego i OC

29

77 4275 834

REFERAT BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska

11 77 4275 850

Stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa

11 77 4275 853

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Budownictwa

 

12

77 4275 851

77 4275 852

Stanowisko pracy ds. Inwestycji

77 4275 856

Stanowisko pracy ds. Programów Pomocowych i Rozwoju Wsi

77 4275 858

Stanowisko pracy ds. Gospodarki Gruntami i Geodezji

13

77 4275 854

RADCA PRAWNY

 28

77 4275 823

 

                                      

 

 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-04-2015
  przez: Grażyna Kuźnik
 • opublikowano:
  22-04-2015 14:14
  przez: Grażyna Kuźnik
 • zmodyfikowano:
  25-03-2019 16:17
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Popielów
  odwiedzin: 6551
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl