Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-294-2018 z dnia 17 maja 2018 r w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagosp przestrzennego edycja 2017.pdf (15,28MB)
PDFopinia Wojewody Opolskiego do uchwały.pdf (436,59KB)
 

 

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-232-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosppdarowania przestrzennego Gminy Popielów -edycja 2017.pdf (267,13KB)

PDFStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania cz I.pdf (26,10MB)
PDFStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania cz II pdf.pdf (22,24MB)
PDFzał nr 2 do studium.pdf (923,00KB)
PDFzał nr 3 do studium.pdf (476,26KB)
 

 

Wójt Gminy Popielów  na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 z późn. zm.) publikuje do wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów – edycja 2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

PDFProjekt zmiany studium (2,18MB)
PDFProjekt zmiany studium - rysunek (9,56MB)
PDFProjekt zmiany studium - działki gminne (2,46MB)
PDFProjekt zmiany studium - infrastruktura techniczna (579,93KB)
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania przeznaczenia terenu w planach miejscowych (2,28MB)
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania ochrona przyrody (1,32MB)
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania ochrony przyrody Stobrawski Park Krajobrazowy (5,45MB)
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania ochrona zabytków (1,34MB)
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania system komunikacji (581,05KB)
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania użytkowanie gruntów (2,18MB)
PDFProjekt zmiany studium - uwarunkowania zagrożenie powodziowe (1,38MB)
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko (1,04MB)
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko kierunki oddziaływania przestrzennego rysunek (8,46MB)
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko - użytkowanie (2,46MB)
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko - kierunki zagospodarowania przestrzennego (23,90MB)
PDFProjekt zmiany studium - prognoza oddziaływania na środowisko - ochrona przyrody Stobrawski Park Krajobrazowy (5,45MB)

 

W związku z zapisami ustawy  dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U z 2010r Nr 76, poz. 489) podaje się do wiadomości informacje na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego Gminy Popielów.

 

 DOCUchwała Rady Gminy Nr XXV-210-2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów studium Popielów.doc (24,50KB)

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)