Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-19-2015 z dnia 2-01-2015 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-20-2015 z dnia 2-01-2015 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego na 2015 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-21-2015 z dnia 2-01-2015 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-22-2015 z dnia 5-01-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-608-2014.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-23-2015 z dnia 9-01-2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf
PDFzał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-23-2015.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-24-2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-25-2015 z dnia 13-01-2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-26-2015 z dnia 14-01-2015 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-27-2015 z dnia 21-01-2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-29-2015 z dnia 30-01-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-30-2015 z dnia 30-01-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do WPF - .pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-31-2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-32-2015 z dnia 6-02-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomosci niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-33-2015 z dnia 6-02-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomosci niezabudowanych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-34-2015 z dnia 10-02-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-268-2012.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-35-2015 z dnia 10-02-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-36-2015 z dnia 10-02-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-37-2015 z dnia 12-02-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy z dnia 26-02-2015.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-38-2015 z dnia 12.02.12015 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-39-2015 z dnia 13-02-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał na obrady sesji w dniu 26-02-2015r..pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-40-2015 z dnia 19-02-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFzałacznik do Zarządzenia Nr 0050-40-2015.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-41-2015 z dnia 24-02-2015 w sprawie ustalenia terminarza zebrań wiejskich wyborczych.pdf
PDFHARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH WYBORCZYCH.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-42-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Nr 0050-43-2015 z dnia 10-03-2015 w sprawue przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-44-2015 z dnia 12-03-2015 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-45-2015 z dnia 13-03-2015 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale użytkowe.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-46-2015 z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-47-2015 z dnia 16-03-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-48-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym .pdf
PDFZarządzenie Nr 0050-50-2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie przedłozenia sprawozdań z wykonania planów finsnowych instytucji kultury.pdf
PDFzał do zarządzenia 0050-50-2015.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-51-2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-52-2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie zmian w okładzie wykonawczym budżetu gminy pdf.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-53-2015 z dnia 31-03-2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołania Pełnomocnika.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-54-2015 z dnia 31-03-2015 w sprawie powołania Pełnomocnika ds.Przeciwdziałania Narkomanii.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-55-2015 z dnia 31-03-2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia eleminacjii gminnych konkursu recytarorskiego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-57-2015 z dnia 1-04-2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do OKW.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-58-2015 z dnia 1-04-2015 w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli.pdf
PDFZał. nr 1 do Zarządzenia nr 0050-58-2015 procedura kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości.pdf
PDFZał. nr 2 do zarządzenia nr 0050-58-2015 upoważnienie do osób fizycznych.pdf
PDFZał. nr 3 do zarządzenia nr 0050-58-2015 protokół kontroli.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-59-2015 z dnia 1-04-2015 w sprawie określenia procedury kontroli.pdf
PDFZał. nr 1 do Zarządzenia nr 0050-59-2015 procedura kontroli podmiotów odbierających odpady.pdf
PDFZał. nr 2 do zarządzenia nr 0050-59-2015 upoważnienie do podmiotów odbierających odpady.pdf
PDFZał. nr 3 do zarządzenia nr 0050-59-2015 protokół kontroli podmiotów odbierających odpady.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-60-2015 z dnia 3-04-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-61-2015 z dnia 10-04-2015 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.xls
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-62-2015 z dnia 10-04-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-64-2015 z dnia 15-04-2015 w sprawie powołania koordynatora gminnegods. obsługi informatycznej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-65-2015 z dnia 20-04-2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Popielów wyborów Prezydenta RP.pdf
PDFzałacznik do Zarządzenia Nr 0050-65-2015.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-67-2015 z dnia 28-04-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-68-2015 z dnia 28-04-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-69-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-72-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym biudżetu gminy.xls
PDFZarządzenie Nr 0050-73-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Bioblioteki Publcznej zs. w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-74-2015 z dnia 2 maja 2015 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej zs w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-75-2015 z dnia 4-05-2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w OKW Nr 7.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-76-2015 z dnia 4-05-2015 w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 7.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-78-2015 z dnia 6-05-2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-77-2015 z dnia 4-05-2015 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-79-2015 z dnia 6-05-2015 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050_80_2015 z dnia 07.05.2015r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam publ na zadanie pn_Przeb dr dojazd do grun rol w St Siołk na działkachnr 1337 1314 km9.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050_81_2015 z dnia 07.05.2015r w spr pow komisji przet do przeprow postęp o udziel zam publi na zad pn_Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Popielowie na działk nr 540_184km3 183 294_3 222_5 138km5.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-82-2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Popielów za 2014 rok.pdf
XLSXzałącznik do Zarządzenia Nr 0050-82-2015.xlsx
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-83 -2015 z dnia 21-5-2015 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-84-2015 z dnia 21-05-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-85-2015 z dnia 26 maja 2015r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Lubieni wraz z działką nr 410 km.1 obręb Lubienia, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia cena wywoławczej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-86-2015 z dnia 26 maja 2015r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaniowie - działki nr 180/3 km.2 obręb Kaniów, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-87-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Starych Siołkowicach - działki nr 964/7 km6, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-88-2015 z dnia 26 maja 2015 w sprawie przekazania w użyczenie Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na cele związane z wykonywaniem zadań statutowych na okres trzech lat części nieruchomości gruntowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-89-2015 z dnia 26 maja 2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Nowych Siołkowicach, Lubieni i Starych Siołkowicach oraz ustalenia ceny.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-90-2015 z dnia 26 maja 2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-91-2015 z dnia 29-05-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-92-2015 z dnia 10-06-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-93-2015 z dnia 15 -06-2015 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-94-2015 z dnia 16-06-2015 w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2015.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-95-2015 z dnia 16-06-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-96-2015 z dnia 18-06-2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-97-2015 z dnia 18-06-2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Starych Siołkowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-98-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-99-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-100-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PP w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-101-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PP w Starych Siołkowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-102-2015 z dnia 26-06-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-103-2015 z dnia 26-06-2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-104-2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-105-2015 z dnia 6-07-2015 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-106-2015 z dnia 8-07-2015 w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia referendum.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-107-2015 z dnia 8-07-2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-108-2015 z dnia 8-07-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruhomości niezabudowanej.pdf
PDFZałacznik do Zarządzenia Nr 0050-108-2015.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-109-2015 z dnia 13-07-2015 w sprawie powołąnia komisji pdf.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-110-2015 z dnia 15-07-2015 w sprawie powołąnia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-111-2015 z dnia 16-07-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFzałączniki nr 1-6 Zarządzenia nr 0050-112-2015.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-112-2015 z dnia 16-07-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-113-2015 z dnia 3-08-2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń i plakatów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-114-2015 z dnia 3-08-2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzedu do Obwodowych Komisji ds Referendum.pdf
PDFzałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-118-2015 z dnia 7-08-2015.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-115-2015 z dnia 3-08-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-118-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu profilaktyki zdrowotnej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-116-2015 z dnia 3-08-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2015.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-117-2015 z dnia 4-08-2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.pdf 

PDFzałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-118-2015 z dnia 7-08-2015.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-119-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-120-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-121-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-122-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-123-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-124-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-125-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-126-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-127-2015 z dnia 11-08-2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds.Referendum.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-128-2015 z dnia 11 -08-2015 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-129-2015 z dnia 18-08-2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds referendum.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-130-2015 z dnia 21-08-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-131-2015 z dnia 21-08-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-132-2015 z dnia 25-08-2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-133-2015 z dnia 26-08-2015 w sprawie przyjęcia i przekaznia informacji za I półrocze 2015 r..pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-134-2015 z dnia 31-08-2015 w sprawie wytycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-135-2015 z dnia 31-08-2015 w sprawie okreslenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnetrznych bedących własnością Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-136-2015 z dnia 1-09-2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-137-2015 z dnia 10-09-2015r w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-138-2015 z dnia 4-09-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-139-2015 z dnia 4-09-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-131-2015 z dnia 21-08-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-140-2015 z dnia 9-09-2015 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-141-2015 z dnia 9-09-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia dp dzierżawy części nieruchomości zabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-142-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-143-2015 z dnia 14-09-2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do OKW.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-144-2015 z dnia 14-09-2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-145-2015 z dnia 18-09-2015 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-146-2015 z dnia 18-09-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-148-2015 z dnia 22-09.-2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-147-2015 z dnia 18-09-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy..pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-149-2015 z dnia 22-09-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia dp dzierżawy nieruchomości-lokalu użytkowego stanowiacego właśność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-150-2015 z dnia 28-09-2015 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-151-2015 z dnia 30-09-2015 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-152-2015 z dnia 30-09-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy..pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-153-2015 z dnia 1 -10-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-156-2015 z dnia 5-10-2015 w sprawie powołania OKW.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-157-2015 z dnia 6-10-2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w OKW Nr 6 w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-158-2015 z dnia 8-10-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-143-2015n.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-159-2015 z dnia 8-10-2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali OKW.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-160-2015 z dnia 8-10-2015 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-161-2015 z dnia 8-10-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-162-2015 z dnia 8-10-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-163-2015 z dnia 9-10-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050--164-2015 z dnia 9-10-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-165-2015 z dnia 12-10-2015 w sprawie ipoważnienia do sporzadzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-166-2015 z dnia 15-10-2015 w sprawie wpriowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-132-2015.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-167-2015 z dnia 20-10--2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015.pdf 
PDFZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-171-2015 z dnia 23-10-2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-170-2015 z dnia 23-10--2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-172-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie przenaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-173-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf 
PDFZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-174-2015 dnia 2-11-2015 w sprawie przenaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-175-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomiości przenaczonej do sprzedaży.pdf
PDFZarądzenie Wójta Gminy Nr 0050-176-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf 
PDFZarądzenie Wójta Gminy Nr 005-0-177-2015 dnia 2-11-2015 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-178-2015 z dnia 9-11-2015 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-179-2015 z dnia 9-11-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2016.docx.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-180-2015 z dnia 10-11-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządenia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-181-2015 z dnia 12-11-2015 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.pdf
PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenia WPF 2016-2026.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-168-2015 z dnia 20-10-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-169-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf..pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-182-2015 z dnia 12-11-2015 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popieló na 2016 rok.pdf
XLSXPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.xlsx
DOCUZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.doc
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-183-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-184-2015 z dnia 13-11-2015 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
 

 

 

PDFZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-185-2015 dnia 13-11-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłąt za odpady komunalne.pdf
PDFZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-186-2015 z dnia 17-11-2015 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-188-2015 z dnia 27-11-015 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-189-2015 z dnia 27-11-2015 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-190-2015 z dnia 30-11-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-191-2015 z dnia 30-11-2015 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-192-2015 z dnia 30-11-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-193-2015 z dnia 1-12-2015 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.pdf
PDFzałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-193-2015.pdf
PDFzałacznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-193-2015.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-194-2015 z dnia 17-12-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-195-2015 z dnia 17-12-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-197-2015 z dnia 18-12-2015 w sprawie warunków odpłatnego nabycia na rzecz gminy działki niezabudowanej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-199-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-200-2015 z dnia 30-12-2015 w sprawie powołania Dyrektora SCKTiR.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-201-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-202-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-203-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-204-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-205-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Gminy z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.pdf
PDFOświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.pdf
PDFOświadczenie wskazujące podmioty na rzecz których prowadzona jest zawodowa.pdf