Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ROK 2015

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-19-2015 z dnia 2-01-2015 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Popielów.pdf (598,56KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-20-2015 z dnia 2-01-2015 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego na 2015 rok.pdf (67,66KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-21-2015 z dnia 2-01-2015 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok.pdf (67,92KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-22-2015 z dnia 5-01-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-608-2014.pdf (505,55KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-23-2015 z dnia 9-01-2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (462,77KB)
PDFzał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-23-2015.pdf (2,69MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-24-2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych.pdf (449,82KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-25-2015 z dnia 13-01-2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.pdf (526,45KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-26-2015 z dnia 14-01-2015 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów.pdf (4,00MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-27-2015 z dnia 21-01-2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (618,49KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy 0050-29-2015 z dnia 30-01-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (151,07KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-30-2015 z dnia 30-01-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do WPF - .pdf (981,37KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-31-2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf (355,15KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-32-2015 z dnia 6-02-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomosci niezabudowanej.pdf (1,22MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-33-2015 z dnia 6-02-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomosci niezabudowanych.pdf (1,81MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-34-2015 z dnia 10-02-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-268-2012.pdf (549,11KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-35-2015 z dnia 10-02-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.pdf (1,13MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-36-2015 z dnia 10-02-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (117,72KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-37-2015 z dnia 12-02-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy z dnia 26-02-2015.pdf (538,86KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-38-2015 z dnia 12.02.12015 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń.pdf (958,53KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-39-2015 z dnia 13-02-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał na obrady sesji w dniu 26-02-2015r..pdf (602,58KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-40-2015 z dnia 19-02-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf (851,50KB)
PDFzałacznik do Zarządzenia Nr 0050-40-2015.pdf (578,43KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-41-2015 z dnia 24-02-2015 w sprawie ustalenia terminarza zebrań wiejskich wyborczych.pdf (369,33KB)
PDFHARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH WYBORCZYCH.pdf (228,86KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-42-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do WPF.pdf (995,32KB)
PDFZarządzenie Wójta Nr 0050-43-2015 z dnia 10-03-2015 w sprawue przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (514,63KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-44-2015 z dnia 12-03-2015 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (501,91KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-45-2015 z dnia 13-03-2015 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale użytkowe.pdf (515,14KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-46-2015 z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.pdf (138,37KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-47-2015 z dnia 16-03-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (132,12KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-48-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.pdf (222,58KB)
PDFZarządzenie Nr 0050-50-2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie przedłozenia sprawozdań z wykonania planów finsnowych instytucji kultury.pdf (2,75MB)
PDFzał do zarządzenia 0050-50-2015.pdf (1,22MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-51-2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.pdf (164,09KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-52-2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie zmian w okładzie wykonawczym budżetu gminy pdf.pdf (174,58KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-53-2015 z dnia 31-03-2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołania Pełnomocnika.pdf (1,11MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-54-2015 z dnia 31-03-2015 w sprawie powołania Pełnomocnika ds.Przeciwdziałania Narkomanii.pdf (559,74KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-55-2015 z dnia 31-03-2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia eleminacjii gminnych konkursu recytarorskiego.pdf (483,83KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-57-2015 z dnia 1-04-2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do OKW.pdf (468,77KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-58-2015 z dnia 1-04-2015 w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli.pdf (445,93KB)
PDFZał. nr 1 do Zarządzenia nr 0050-58-2015 procedura kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości.pdf (203,20KB)
PDFZał. nr 2 do zarządzenia nr 0050-58-2015 upoważnienie do osób fizycznych.pdf (81,65KB)
PDFZał. nr 3 do zarządzenia nr 0050-58-2015 protokół kontroli.pdf (62,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-59-2015 z dnia 1-04-2015 w sprawie określenia procedury kontroli.pdf (450,01KB)
PDFZał. nr 1 do Zarządzenia nr 0050-59-2015 procedura kontroli podmiotów odbierających odpady.pdf (219,14KB)
PDFZał. nr 2 do zarządzenia nr 0050-59-2015 upoważnienie do podmiotów odbierających odpady.pdf (64,58KB)
PDFZał. nr 3 do zarządzenia nr 0050-59-2015 protokół kontroli podmiotów odbierających odpady.pdf (62,51KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-60-2015 z dnia 3-04-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,37MB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-61-2015 z dnia 10-04-2015 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.xls (138,00KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-62-2015 z dnia 10-04-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.xls (67,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-64-2015 z dnia 15-04-2015 w sprawie powołania koordynatora gminnegods. obsługi informatycznej.pdf (389,63KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-65-2015 z dnia 20-04-2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Popielów wyborów Prezydenta RP.pdf (366,46KB)
PDFzałacznik do Zarządzenia Nr 0050-65-2015.pdf (1,90MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-67-2015 z dnia 28-04-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.pdf (628,97KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-68-2015 z dnia 28-04-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym.xls (53,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-69-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (496,83KB)
XLSZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-72-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym biudżetu gminy.xls (84,50KB)
PDFZarządzenie Nr 0050-73-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Bioblioteki Publcznej zs. w Popielowie.pdf (458,04KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-74-2015 z dnia 2 maja 2015 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej zs w Popielowie.pdf (267,18KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-75-2015 z dnia 4-05-2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w OKW Nr 7.pdf (361,25KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-76-2015 z dnia 4-05-2015 w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 7.pdf (402,13KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-78-2015 z dnia 6-05-2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Karłowicach.pdf (365,87KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-77-2015 z dnia 4-05-2015 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury.pdf (932,12KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-79-2015 z dnia 6-05-2015 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Karłowicach.pdf (406,43KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050_80_2015 z dnia 07.05.2015r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam publ na zadanie pn_Przeb dr dojazd do grun rol w St Siołk na działkachnr 1337 1314 km9.pdf (271,92KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050_81_2015 z dnia 07.05.2015r w spr pow komisji przet do przeprow postęp o udziel zam publi na zad pn_Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Popielowie na działk nr 540_184km3 183 294_3 222_5 138km5.pdf (276,46KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-82-2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Popielów za 2014 rok.pdf (65,13KB)
XLSXzałącznik do Zarządzenia Nr 0050-82-2015.xlsx (48,56KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-83 -2015 z dnia 21-5-2015 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.pdf (157,84KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-84-2015 z dnia 21-05-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (1,57MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-85-2015 z dnia 26 maja 2015r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Lubieni wraz z działką nr 410 km.1 obręb Lubienia, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia cena wywoławczej.pdf (1,01MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-86-2015 z dnia 26 maja 2015r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaniowie - działki nr 180/3 km.2 obręb Kaniów, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej.pdf (961,15KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-87-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Starych Siołkowicach - działki nr 964/7 km6, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej (994,47KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-88-2015 z dnia 26 maja 2015 w sprawie przekazania w użyczenie Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na cele związane z wykonywaniem zadań statutowych na okres trzech lat części nieruchomości gruntowych.pdf (290,57KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-89-2015 z dnia 26 maja 2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Nowych Siołkowicach, Lubieni i Starych Siołkowicach oraz ustalenia ceny.pdf (763,26KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-90-2015 z dnia 26 maja 2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (798,18KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-91-2015 z dnia 29-05-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (2,20MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-92-2015 z dnia 10-06-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf (298,35KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-93-2015 z dnia 15 -06-2015 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf (370,15KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-94-2015 z dnia 16-06-2015 w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2015.pdf (2,12MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-95-2015 z dnia 16-06-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (2,26MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-96-2015 z dnia 18-06-2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Karłowicach.pdf (205,25KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-97-2015 z dnia 18-06-2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Starych Siołkowicach.pdf (209,55KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-98-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (164,94KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-99-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (251,05KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-100-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PP w Karłowicach.pdf (198,56KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-101-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PP w Starych Siołkowicach.pdf (201,20KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-102-2015 z dnia 26-06-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (4,04MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-103-2015 z dnia 26-06-2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń.pdf (523,40KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-104-2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (213,92KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-105-2015 z dnia 6-07-2015 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf (159,37KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-106-2015 z dnia 8-07-2015 w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia referendum.pdf (342,83KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-107-2015 z dnia 8-07-2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.pdf (442,80KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-108-2015 z dnia 8-07-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruhomości niezabudowanej.pdf (405,94KB)
PDFZałacznik do Zarządzenia Nr 0050-108-2015.pdf (441,49KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-109-2015 z dnia 13-07-2015 w sprawie powołąnia komisji pdf.pdf (173,26KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-110-2015 z dnia 15-07-2015 w sprawie powołąnia komisji przetargowej.pdf (261,92KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-111-2015 z dnia 16-07-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (2,43MB)
PDFzałączniki nr 1-6 Zarządzenia nr 0050-112-2015.pdf (3,29MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-112-2015 z dnia 16-07-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (2,41MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-113-2015 z dnia 3-08-2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń i plakatów.pdf (594,13KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-114-2015 z dnia 3-08-2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzedu do Obwodowych Komisji ds Referendum.pdf (263,76KB)
PDFzałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-118-2015 z dnia 7-08-2015.pdf (1,85MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-115-2015 z dnia 3-08-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf (1,79MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-118-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu profilaktyki zdrowotnej.pdf (254,84KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-116-2015 z dnia 3-08-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2015.pdf (3,01MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-117-2015 z dnia 4-08-2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.pdf (229,21KB) 

PDFzałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-118-2015 z dnia 7-08-2015.pdf (1,85MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-119-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (852,82KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-120-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanej.pdf (820,67KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-121-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1 004,27KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-122-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (931,15KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-123-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1 003,81KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-124-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1 011,47KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-125-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1 004,25KB)


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-126-2015 z dnia 7-08-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1 006,00KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-127-2015 z dnia 11-08-2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds.Referendum.pdf (863,72KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-128-2015 z dnia 11 -08-2015 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (264,64KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-129-2015 z dnia 18-08-2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds referendum.pdf (375,31KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-130-2015 z dnia 21-08-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf (922,43KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-131-2015 z dnia 21-08-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (153,39KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-132-2015 z dnia 25-08-2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.pdf (243,89KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-133-2015 z dnia 26-08-2015 w sprawie przyjęcia i przekaznia informacji za I półrocze 2015 r..pdf (240,39KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-134-2015 z dnia 31-08-2015 w sprawie wytycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej.pdf (6,90MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-135-2015 z dnia 31-08-2015 w sprawie okreslenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnetrznych bedących własnością Gminy Popielów.pdf (3,05MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-136-2015 z dnia 1-09-2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf (218,81KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-137-2015 z dnia 10-09-2015r w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf (503,90KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-138-2015 z dnia 4-09-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf (2,21MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-139-2015 z dnia 4-09-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (177,39KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-131-2015 z dnia 21-08-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (153,39KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-140-2015 z dnia 9-09-2015 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (265,36KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-141-2015 z dnia 9-09-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia dp dzierżawy części nieruchomości zabudowanej.pdf (868,66KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-142-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (201,45KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-143-2015 z dnia 14-09-2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do OKW.pdf (250,43KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-144-2015 z dnia 14-09-2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.pdf (463,97KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-145-2015 z dnia 18-09-2015 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej.pdf (574,15KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-146-2015 z dnia 18-09-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf (644,29KB) 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-148-2015 z dnia 22-09.-2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania.pdf (279,42KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-147-2015 z dnia 18-09-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy..pdf (126,62KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-149-2015 z dnia 22-09-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia dp dzierżawy nieruchomości-lokalu użytkowego stanowiacego właśność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf (953,24KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-150-2015 z dnia 28-09-2015 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (286,52KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-151-2015 z dnia 30-09-2015 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok.pdf (168,80KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-152-2015 z dnia 30-09-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy..pdf (158,20KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-153-2015 z dnia 1 -10-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf (362,44KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-156-2015 z dnia 5-10-2015 w sprawie powołania OKW.pdf (1,57MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-157-2015 z dnia 6-10-2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w OKW Nr 6 w Karłowicach.pdf (174,46KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-158-2015 z dnia 8-10-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-143-2015n.pdf (195,48KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-159-2015 z dnia 8-10-2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali OKW.pdf (392,86KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-160-2015 z dnia 8-10-2015 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf (162,24KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-161-2015 z dnia 8-10-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Karłowicach.pdf (1,18MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-162-2015 z dnia 8-10-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (881,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-163-2015 z dnia 9-10-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej.pdf (846,56KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050--164-2015 z dnia 9-10-2015 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych.pdf (841,25KB) 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-165-2015 z dnia 12-10-2015 w sprawie ipoważnienia do sporzadzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.pdf (222,36KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-166-2015 z dnia 15-10-2015 w sprawie wpriowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-132-2015.pdf (260,42KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-167-2015 z dnia 20-10--2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015.pdf (1,25MB) 
PDFZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-171-2015 z dnia 23-10-2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.pdf (259,20KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-170-2015 z dnia 23-10--2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (4,04MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-172-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie przenaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (967,87KB) 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-173-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf (844,22KB) 
PDFZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-174-2015 dnia 2-11-2015 w sprawie przenaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Karłowicach.pdf (542,32KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-175-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomiości przenaczonej do sprzedaży.pdf (867,41KB)
PDFZarądzenie Wójta Gminy Nr 0050-176-2015 z dnia 2-11-2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.pdf (543,33KB) 
PDFZarądzenie Wójta Gminy Nr 005-0-177-2015 dnia 2-11-2015 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (286,09KB) 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-178-2015 z dnia 9-11-2015 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (279,73KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-179-2015 z dnia 9-11-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2016.docx.pdf (335,38KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-180-2015 z dnia 10-11-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządenia.pdf (326,04KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-181-2015 z dnia 12-11-2015 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.pdf (189,45KB)
PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenia WPF 2016-2026.pdf (1,32MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-168-2015 z dnia 20-10-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (7,56MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-169-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf..pdf (3,21MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-182-2015 z dnia 12-11-2015 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popieló na 2016 rok.pdf (185,81KB)
XLSXPROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.xlsx (1,09MB)
DOCUZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.doc (329,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-183-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015.pdf (2,47MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-184-2015 z dnia 13-11-2015 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (7,71MB)
 

 

 

PDFZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-185-2015 dnia 13-11-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłąt za odpady komunalne.pdf (303,56KB)
PDFZarządenie Wójta Gminy Nr 0050-186-2015 z dnia 17-11-2015 w sprawie powołania składu osobowego komisji.pdf (173,99KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-188-2015 z dnia 27-11-015 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (272,81KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-189-2015 z dnia 27-11-2015 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (5,13MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-190-2015 z dnia 30-11-2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015.pdf (2,19MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-191-2015 z dnia 30-11-2015 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (7,45MB)


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-192-2015 z dnia 30-11-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (3,96MB)


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-193-2015 z dnia 1-12-2015 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.pdf (274,07KB)
PDFzałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-193-2015.pdf (1,45MB)
PDFzałacznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-193-2015.pdf (1,37MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-194-2015 z dnia 17-12-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf (2,07MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-195-2015 z dnia 17-12-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (6,37MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-197-2015 z dnia 18-12-2015 w sprawie warunków odpłatnego nabycia na rzecz gminy działki niezabudowanej.pdf (393,73KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-199-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (2,34MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-200-2015 z dnia 30-12-2015 w sprawie powołania Dyrektora SCKTiR.pdf (303,43KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-201-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy.pdf (1,78MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-202-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy.pdf (7,31MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-203-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf (805,81KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-204-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf (739,16KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-205-2015 z dnia 31-12-2015 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Gminy z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.pdf (1,18MB)
PDFOświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.pdf (222,45KB)
PDFOświadczenie wskazujące podmioty na rzecz których prowadzona jest zawodowa.pdf (218,28KB)