Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja

Uchwały z obrad sesji 29 stycznia 2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-11-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów.pdf (495,02KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-12-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia GPPiRPA na rok 2015.pdf (395,54KB)
PDFzałącznik do Uchwały Nr IV-12-2015.pdf (2,78MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-13-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na rok 2015.pdf (349,70KB)
PDFzałącznik do Uchwały Nr IV-13-2015.pdf (1,34MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-14-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf (545,24KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-15-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich pdf.pdf (436,85KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-11-2015 z dnia 29-01-2015 w sparwie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf (479,89KB)

 Uchwały z obrad sesji 26 lutego 2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr V-16-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (358,03KB)
PDFZałacznik do Uchwały Rady Gminy Nr V-16-2015.pdf (2,31MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-17-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Gminy na 2015.pdf (386,12KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-18-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr III-8-2014.pdf (87,39KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-19-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych.pdf (88,70KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-20-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf (561,51KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-21-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty.pdf (277,12KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.pdf (87,18KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-23-2015 z dnia 26-022015 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (298,61KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-24-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbcie nieruchomości niezabudowanej.pdf (449,76KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-25-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze zamiany pdf.pdf (628,38KB)
 

  Uchwały z obrad sesji 26  marca 2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr VI-26-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2015.pdf (195,09KB)|
PDFUchwała Rady Gminy Nr VI-27-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Popielów środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (84,92KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VI-28-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf (620,92KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VI-29-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf (88,93KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VI-30-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się.pdf (96,20KB)

  Uchwały z obrad sesji 30 kwietnia  2015 roku
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-31-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR za 2014 rok.pdf (1,55MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-32-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za 2014 rok.pdf (1,35MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-33-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (367,47KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-34-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2014 rok.pdf (161,81KB)
PDFocena zasobów pomocy społ za 2014 r..pdf (619,75KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-35-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXII-167-2012.pdf (88,57KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-36-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014.pdf (693,49KB)

  Uchwały z obrad sesji 29 maja   2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-37-2015 z dnia 29-05-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (475,66KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-38-2015 w sprawie zmian w WPF.pdf (1,12MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-39-2015 z dnia 29-05-2015 w sprawie potwierdzenia udziału Gminy Popielów w LGD.pdf (91,17KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-40-2015 z dnia 29-05-2015 w sprawie nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (87,85KB)

  Uchwały z obrad sesji 20 czerwca   2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-40-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.pdf (84,67KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-41-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014.pdf (86,61KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-42-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminy Popielów za 2014 rok.pdf (1,37MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-43-2015 z dnia 25-06-2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców na lata 2015-2020.pdf (383,01KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-44-2015 z dnia 25-06-2015 r w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym jednostek przysługuje dieta.pdf (92,16KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-45-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf (499,58KB)
 

Uchwały z obrad sesji 10 września 2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr X-46-2015 z dnia 10-09-2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego.pdf (86,78KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-47-2015 z dnia 10-09-2015 r. w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego informacji o kandydatach na ławników.pdf (90,14KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-48-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie ustalenia zasad diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.pdf (92,54KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-49-2015 z dnia 10-09-2015 r. w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne.pdf (139,85KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-52-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Opolskiego.pdf (88,39KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-50-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf (603,96KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-53-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu Popielów.pdf (330,04KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-54-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu Stare Siołkowice.pdf (239,47KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-55-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (268,74KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-56-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatoolickiej w Popielowie.pdf (90,10KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-57-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatoolickiej w Popielowie.pdf (90,24KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-58-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatoolickiej w Karłowicach.pdf (90,72KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-59-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatoolickiej w Karłowicach.pdf (90,69KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-60-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie reorganizacji spółki Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalaizacji Prowod.pdf (91,87KB)
 

Uchwały z obrad sesji  22 października 2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-61-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.pdf (1,40MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-62-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie wyboru ławników.pdf (201,63KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-63-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę.pdf (298,40KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-64-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Independence w Stanach Zjednoczonych Ameryki..pdf (204,41KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-65-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf (223,36KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-66-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Karłowicach.pdf (226,28KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-67-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Karłowicach.pdf (228,52KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-68-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Karłowicach.pdf (235,63KB)
PDFUchwałą Rady Gminy Nr XI-69-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf (235,33KB) 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-70-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie zmian w WPF.pdf (1,36MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-71-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na rok 2015.pdf (1,88MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-72-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie członkostwa Gminy Popielów w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia.pdf (95,71KB)
 

Uchwały z obrad sesji  26 listopada 2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-73-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (217,45KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-74-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (111,53KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-75-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.pdf (100,38KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-76-2015 z dnia 26-11-2015 w w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf (926,36KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-77-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (89,31KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-78-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (622,03KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-79-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na.pdf (213,50KB)
PDFUchwałą Rady Gminy Nr XII-80-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.pdf (91,75KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-81-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska.pdf (477,99KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-82-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf (415,30KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-83-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2015.pdf (613,28KB)

Uchwały z obrad sesji  29 grudnia  2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-84-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (7,94MB)
PDFUchwałą Rady Gminy Nr XIII-85-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.pdf (9,18MB) 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-86-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2015.pdf (2,11MB) 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-87-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (1,78MB) 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-88-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrytacji do szkół i gimnazjum.pdf (296,84KB) 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-89-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego.pdf (361,74KB) 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-90-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie poparcia rezolucji Powiatu Opolskiego dotyczącej nienaruszalności granic powiatu opolskiego.pdf (188,05KB) 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-91-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (266,81KB) 


 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)