Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2014-2018

Na dzień 18 października  2018 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy PDFPorządek obrad w dniu 18-10-2018 r.pdf (137,32KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


Na dzień 25 września   2018 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy PDFPorządek obrad sesji.pdf (250,27KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 18 września   2018 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00 Posiedzenie odbędzie się w sali narad  Urzędu Gminy w Popielowie
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji PDFPorządek obrad sesji.pdf (250,27KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html
 


 

Na dzień 30 sierpnia   2018 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy PDFPorządek obrad 30-08-2018.pdf (191,31KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 22 sierpnia   2018 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00 Posiedzenie odbędzie się w sali narad  Urzędu Gminy w Popielowie
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji PDFPorządek obrad 30-08-2018.pdf (191,31KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


Na dzień 28 czerwca  2018 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy DOCXPorządek obrad sesji w dniu 26 kwietnia 2018 roku.docx (18,76KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


 

W dniu 21 czerwca 2018 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.14 .00 Posiedzenie odbędzie się w sali narad  Urzędu Gminy w Popielowie
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji DOCXPorządek obrad sesji w dniu 26 kwietnia 2018 roku.docx (18,76KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 24 maja 2018  roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych

Początek posiedzenia godz.14 .00 w sali narad Urzędu Gminy
Tematem posiedzenia będzie:
1.Informacja dotycząca wysokości czynszów, zaległości najemców lokali oraz działań podejmowanych w celu niwelacji zadłużenia
2.Finansowanie zadań oświatowych w roku 2018, koszty i zmiany organizacyjne i kadrowe w szkołach   w związku z wprowadzoną reformą oświaty
3.Planowane formy organizacji wypoczynku letniego oraz zajęć dla dzieci , finansowanie letniego wypoczynku
4.Analiza rozliczenia dotacji przyznanej w ramch konkursów ofert na realizację zadań publicznych za rok 2017


 

W dniu 21 maja 2018  roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Początek posiedzenia godz.9 .00 w sali narad Urzędu Gminy
Tematem posiedzenia będzie:
1.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017
2.Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

 


Na dzień 17maja 2018 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy PDFPorządek obrad w dniu 17 maja 2018 roku.pdf (162,17KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


Na dzień 26 kwietnia   2018 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy DOCXPorządek obrad sesji w dniu 26 kwietnia 2018 roku.docx (18,76KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html
 


W dniu 19 kwietnia  2018 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00 Posiedzenie odbędzie się w sali narad  Urzędu Gminy w Popielowie
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji . DOCXPorządek obrad sesji w dniu 26 kwietnia 2018 roku.docx (18,76KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html
 


W dniu  11 kwietnia 2018 roku odbędzie  się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Początek posiedzenia godz 11.00   Posiedzenie odbędzie się w sali narad  Urzędu Gminy w Popielowie

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2017 rok.

 • ilość dłużników,
 • kwota zadłużenia,
 • podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.

2.Kontrola zasadności stosowania  ulg i umorzeń -wykaz udzielonych ulg i umorzeń i   ich wpływ na  dochody gminy  w 2017 roku

3.Analiza  bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r

4.Poziom zadłużenia gminy ( kredyty, zobowiązania, pożyczki).


W dniu   5 kwietnia 2018 roku odbędzie  się  posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju
Początek posiedzenia godz 13.00   Posiedzenie odbędzie się w sali narad  Urzędu Gminy w Popielowie

Tematem posiedzenia będzie:

1.Podsumowanie kosztów zimowego utrzymania dróg 2017/2018
2.Analiza ściągalności opłat za ścieki i wodę.
3.Analiza ściągalności opłat za śmieci  oraz podatku od środków transportowych, podatku rolnego i od nieruchomości za 2017 rok
4.Kontrola zamówienia publicznego  udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego"Remont dróg gminnych na terenie gminy Popielów w 2017 roku"


Na dzień  28 marca 2018 roku na godz.8.00 została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy.
Tematem obrad będzie podjecie uchwały  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia dla gmin:Popielów i Dobrzeń Wielki wspólnego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Opolskiego.

PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-280-2018 z dnia 28-03-2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej utworzenia dla gmin Popielów i Dobrzeń Wielki wspólnego okregu.pdf (795,57KB)
 


Na dzień  22 marca   2018 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy PDFPorządek obrad sesji w dniu 22 marca 2018 roku.pdf (301,47KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 15 marca 2018 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji PDFPorządek obrad sesji w dniu 22 marca 2018 roku.pdf (301,47KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 5 marca    2018 roku odbędzie  się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Początek posiedzenia godz 11.00   Posiedzenie odbędzie się w sali narad  Urzędu Gminy w Popielowie

Tematem posiedzenia będzie:

1.Kontrola wykonania i rozliczenia inwestycji powyżej 30 000 euro zrealizowanej w 2017 roku. 
2.Ocena realizacji zadań  funduszu sołeckiego za 2017 rok
3.Analiza  wykorzystania środków finansowych budżetu gminy na realizację zadań bieżących w wybranych  jednostkach organizacyjnych (Urząd Gminy ) w roku 2017


W dniu 6 marca    2018 roku odbędzie  się  posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych
Początek posiedzenia godz 11.00   Posiedzenie odbędzie się w sali narad  Urzędu Gminy w Popielowie

Tematem posiedzenia będzie:

1. Funkcjonowanie świetlic wiejskich. Koszty utrzymania ,wynajmu , dostępności, oferta zajęć dla różnych grup wiekowych
2.Wizytacja wybranej świetlicy.
3. Ocena działania Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 oraz zadań zrealizowanych w 2017 roku w ramach inicjatyw lokalnych
4.Analiza realizacji planów finansowych w zakresie  dokształcania i doskonalenia nauczycieli, wydatków na wyżywienie i funkcjonowanie stołówek  szkolnych i przedszkolnych w ramach realizacji uchwały budżetowej za rok 2017   


W dniu 7 marca    2018 roku odbędzie  się  posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju
Początek posiedzenia godz 12.00   Posiedzenie odbędzie się w sali narad  Urzędu Gminy w Popielowie

Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja z realizacji zadań i wykonania budżetów przez SCKTiR  i Gminną  Bibliotekę Publiczną za 2017 rok
2.Informacja nt. Programu 500+
3. Koszty finansowe związane z funkcjonowaniem  GOPS-u za rok 2017. (budżet Ośrodka, wydatki na płace, utrzymanie obiektu, pomoc finansowa dla podopiecznych)
4.Oświetlenie uliczne – koszty jego utrzymania za 2017 r. oraz planowane w tym zakresie zadania


 

Na dzień  1 lutego   2018 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy PDFPorządek obrad sesji w dniu 1 lutego 2018 roku.pdf (187,15KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 25 stycznia  2018 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji . PDFPorządek obrad sesji w dniu 1 lutego 2018 roku.pdf (187,15KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 10 stycznia   2018 roku odbędzie  się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Początek posiedzenia godz.9.00   Posiedzenie odbędzie się w sali narad  Urzędu Gminy w Popielowie

Tematem posiedzenia będzie:

1.Opracowanie  planu pracy Komisji na rok 2018
2.Podsumowanie pracy za rok 2017
3.Sprawy organizacyjne


W dniu 10 stycznia   2018 roku odbędzie  się  posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych
Początek posiedzenia godz.11 .00   Posiedzenie odbędzie się w sali narad  Urzędu Gminy w Popielowie

Tematem posiedzenia będzie:

1.Opracowanie  planu pracy Komisji na rok 2018
2.Podsumowanie pracy za rok 2017
3.Zaopiniowanie planu imprez kulturalnych  SCKTiR na rok 2018


W dniu 10 stycznia   2018 roku odbędzie  się  posiedzenie Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju
Początek posiedzenia godz.14.00  Posiedzenie odbędzie się w sali narad  Urzędu Gminy w Popielowie

Tematem posiedzenia będzie:

1.Opracowanie  planu pracy Komisji na rok 2018
2.Podsumowanie pracy za rok 2017
3.Sprawy organizacyjne


 

W dniu 14 grudnia  2017 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji PDFPorządek obrad sesji w dniu 21 grudnia 2017 roku.pdf (260,96KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


Na dzień  21 grudnia   2017 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .PDFPorządek obrad sesji w dniu 21 grudnia 2017 roku.pdf (260,96KB)

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


Na dzień  30 listopada   2017 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy PDFPorządek obrad sesji w dniu 30-11-2017.pdf (220,44KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 3 listopada 2017 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji PDFPorządek obrad w dniu 9 listopada 2017 roku.pdf (614,08KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


Na dzień  9 listopada   2017 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy PDFPorządek obrad w dniu 9 listopada 2017 roku.pdf (614,08KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 16 października 2017 roku odbędzie się posiedzenia Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.
Posiedzenie rozpocznie się w sali narad Urzędu Gminy o godz.14.00
Tematyka posiedzenia
1. Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy 
w 2017 roku
2.Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych przez gminę dla organizacji pozarządowych w roku 2016

 


W dniu 13 października 2017 roku odbędzie się posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Samorządności i Spraw Społecznych.
Posiedzenie rozpocznie się w sali narad Urzędu Gminy o godz.13.00
Tematyka posiedzenia
1.Analiza kosztów poniesionych na utrzymanie  jednostek OSP w roku 2016
2.Wydatki finansowe związane z realizacją  funduszu sołeckiego  za III kw.2017 roku


W dniu 21 września 2017 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji
PDFPorządek obrad sesji w dniu 28 września 2017 r.pdf (396,85KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


Na dzień  28 września  2017 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.11.00 w sali narad  Urzędu Gminy  PDFPorządek obrad sesji w dniu 28 września 2017 r.pdf (396,85KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


Na dzień  29 czerwca  2017 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy 
PDFPorządek obrad -29-06-2017.pdf (499,33KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html
 


W dniu 22 czerwca2017 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji
PDFPorządek obrad -29-06-2017.pdf (499,33KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.htmlW dniu 10 maja  2017 roku  odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej. Początek posiedzenia godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy
Tematem posiedzenia będzie:

1.Rozpatrzenie sprawozdania
1) z wykonania budżetu gminy Popielów za 2016 rok,
2) z wykonania planów finansowego za 2016 rok.
3) informacja o stanie mienia Gminy Popielów
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej   o tym sprawozdaniu

2.Opracowanie wniosku  w sprawie ab­solutorium dla Wójta Gminy za rok 2016


Na dzień  27 kwietnia 2017 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy 
PDFPorządek obrad sesji w dniu 27-04-2017.pdf (269,07KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 20 kwietnia 2017 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji
PDFPorządek obrad sesji w dniu 27-04-2017.pdf (269,07KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 18 kwietnia 2017 roku  odbędzie się posiedzenie  Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju  Początek posiedzenia godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy
Tematem posiedzenia będzie:

1.Analiza dochodów z tyt. najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych za 2016 rok (wysokość czynszu , wydatki remontowe)
2.Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w okresie zimowym 2016/2017
3.Kontrola prawidłowości zasad zbywania nieruchomości niezabudowanych , prowadzenie procedur przetargowych
 


W dniu 12 kwietnia 2017 roku  odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej. Początek posiedzenia godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy
Tematem posiedzenia będzie:
1. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2016 rok:\

 • ilość dłużników,
 • kwota zadłużenia,
 • podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.

2.Kontrola zasadności stosowania  ulg i umorzeń -wykaz udzielonych ulg i umorzeń i   ich wpływ na  dochody gminy  w 2016 roku

3.Analiza realizacji harmonogramów płatności kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Popielów
 


Na dzień  30 marca 2017 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.12.00 w sali narad  Urzędu Gminy 
PDFPorządek obrad w dniu 30-03-2017.pdf (450,97KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html

 


W dniu 23 marca  2017 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji
PDFPorządek obrad w dniu 30-03-2017.pdf (450,97KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


 

W dniu  13 marca  2017 roku odbędzie  się  posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych

Początek posiedzenia godz.13 .00  w sali narad Urzędu Gminy w Popielowie

Tematem posiedzenia będzie:

1. Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Popielów
-ściągalność  opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi , wysokość zadłużenia, koszty  związane z organizacją  wywozu nieczystości  

2.Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 oraz zadań zrealizowanych w 2016 roku w ramach inicjatyw lokalnych


W dniu 9 marca 2017 roku  odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej. Początek posiedzenia godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy
Tematem posiedzenia będzie:

1. Kontrola dotacji  przyznanych w roku 2016 na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2.Kontrola wybranej inwestycji  prowadzonej przez Gminę –procedura przetargowa, rozstrzygnięcie, realizacja inwestycji, rozliczenie
3.Sprawozdanie o sprzedanych, nabytych i obciążanych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach za 2016 r.
4.Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych z  budżetu gminy na realizację zadań bieżących w przedszkolach gminnych roku 2016 (z uwzględnieniem wykonanych prac remontowych).


W dniu 6 marca 2017 roku  roku odbędzie  się  posiedzenie Komisji Budżetu Spraw Gospodarczych i Rozwoju

Początek posiedzenia godz.14 .00  w sali narad Urzędu Gminy w Popielowie
Tematem posiedzenia będzie:

1.Analiza   sprawozdania  z realizacji zadań i wykonania budżetów  przez Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji oraz Gminną Bibliotekę Publiczną za 2016 rok
-propozycja imprez i spotkań kulturalnych w 2017 roku i planowane koszty ich organizacji
2.Informacja o udzielonych dotacjach na zadania usuwania wyrobów zawierających azbest na  nieruchomościach gminy Popielów

 


W dniu  21 lutego 2017 roku odbędzie  się  posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych

Początek posiedzenia godz.13 .00  w sali narad Urzędu Gminy w Popielowie
Tematem posiedzenia będzie:

1.Realizacja uchwały Rady Gminy Nr IX/43/2015 w sprawie  Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów  
2. Przedstawienie  zmian w systemie oświaty, Przygotowanie bazy lokalowej -skutki finansowe związane z  wprowadzeniem nowej organizacji oświaty
3.Informacja z funkcjonowania Opolskiej  Karty Rodziny  i Seniora w Gminie  Popielów za okres od przystąpienia Gminy Popielów do projektu

4. Sprawy bieżące


Na dzień  2  lutego 2017 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy 
PDFPorządek obrad sesji w dniu 2-02-2017.pdf (257,55KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html
 


W dniu 26 stycznia  2017 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji
PDFPorządek obrad sesji w dniu 2-02-2017.pdf (257,55KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


Na dzień  29 grudnia 2016 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.12.00 w sali narad  Urzędu Gminy

PDFPorządek obrad sesji w dniu 29 grudnia 2016 r.pdf (283,29KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 15 grudnia 2016 roku odbędzie  się  posiedzenie Komisji Budżetu Spraw Gospodarczych i Rozwoju

Początek posiedzenia godz.13 .00  w sali narad Urzędu Gminy w Popielowie
Tematem posiedzenia będzie:
1.Analiza projektu budżetu gminy  na rok 2017
2.Wydanie opinii o przedłożonym projekcie budżetu gminy
3.Propozycja tematyki posiedzeń komisji na 2017 rok


W dniu 5 grudnia 2016 roku odbędzie  się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Samorządności i Spraw Społecznych

Początek posiedzenia godz.12 .00  w sali narad Urzędu Gminy w Popielowie
Tematem posiedzenia będzie:
1.Analiza projektu budżetu gminy  na rok 2017
2.Wnioski i opinia o przedłożonym projekcie budżetu gminy
3.Propozycja tematyki posiedzeń komisji na 2017 rok


Na dzień  30 listopada  2016 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy

PDFPorządek obrad w dniu 30-11-2016.pdf (253,77KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 24  listopada  2016 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji PDFPorządek obrad w dniu 30-11-2016.pdf (253,77KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.htmlNa dzień  27 października     2016 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy PDFPorządek obrad sesji w dniu 27-10-2016.pdf (296,77KB)
PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015-2016.pdf (22,43MB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 20 października   2016 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji PDFPorządek obrad sesji w dniu 27-10-2016.pdf (296,77KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


Na dzień  29 września    2016 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu GminyPDFPorządek obrad w dniu 29-09-2016.pdf (342,22KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 22 września  2016 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13 .00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji PDFPorządek obrad w dniu 29-09-2016.pdf (342,22KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


Na dzień  25 sierpnia   2016 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy PDFPorządek obrad w dniu 25 sierpnia 2016 roku.pdf (229,82KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 18 czerwca  2016 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.14.00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji PDFPorządek obrad w dniu 25 sierpnia 2016 roku.pdf (229,82KB)
Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


Na dzień  23 czerwca  2016 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy.PDFPorządek obrad sesji.pdf (519,50KB)
 

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 16 czerwca  2016 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13.00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji PDFPorządek obrad sesji.pdf (519,50KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html


W dniu 23 maja   2016 roku  odbędzie sie posiedzenie  Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju . Początek posiedzenia godz. 12.00

1.Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych przez gminę dla organizacji pozarządowych w roku 2015
2.Informacja o podziale środków przyznanej dotacjiw roku 2016 ( wysokośćśrodkówna poszczególne Kluby, funkcjonowanieGminnego Związku Ludowych Klubów Sportowych )


W dniu 16 maja   2016 roku  odbędzie sie posiedzenie  Komisji Rewizyjnej. Początek posiedzenia godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy
Tematem posiedzenia będzie:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
 2. Analiza informacji o stanie mienia.
 3. Kontrola sprawozdań finansowych za 2015 rok
 4. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.

Na dzień  5 maja 2016 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy. PDFPorządek obrad sesji w dniu 5 maja 2016 roku.pdf (476,22KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html
 


W dniu 28 kwietnia 2016 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13.00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji PDFPorządek obrad sesji w dniu 5 maja 2016 roku.pdf (476,22KB)

Projekty uchwał http://bip.popielow.pl/1913/336/projekty-uchwal-vii-kadencja.html

 


W dniu 14 kwietnia  2016 roku  odbedzie sie posiedzenie  Komisji Samorządności i Spraw Społecznych
Początek posiedzenia godz. 11.00  w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Popielowie
Tematem posiedzenia będzie:

1.Analiza  działalności GBP w Popielowie  i jej filii w 2015 roku.
2. Omówienie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie: wynagrodzeń

 ilości etatów, wydatków remontowych i  bieżących , oraz zakupu nowości wydawniczych.

3.Kontrola stanu bezpieczeństwa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Popielowie (realizacja wniosków pokontrolnych )


W dniu 15 kwietnia  2016 roku  odbedzie sie posiedzenie  Komisji Budżetu,Spraw Gospodarczych i Rozwoju  .
Początek posiedzenia godz. 13.00  w  sali Urzedu Gminy  w Popielowie
Tematem posiedzenia będzie:

Analiza sytuacji mieszkaniowej w gminie:
-liczba mieszkań komunalnych,
-realizacja opłat z tytułu czynszu najmu,
-wydatki na remonty mieszkań.

2.Sprzedaż mienia  gminnego -zachowanie procedur przetargowych za 2015  r

3. Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy  w 2015 roku


W dniu  14 kwietnia 2016 roku  odbedzie sie posiedzenie  Komisji Rewizyjnej
Początek posiedzenia godz. 13.00  w  sali narad Urzędu Gminy w Popielowie
Tematem posiedzenia będzie:

1.Analiza wydatków budżetuwybranej jednostki organizacyjnej Gminy Popielów- Publiczne Gimnazjum
2.Analiza zobowiązańzaciągniętych przez Wójta Gminy w roku 2015terminowe spłaty rat kredytów
3.Kontrola gospodarkipaliwowo-energetycznej w jednostkach OSP


Na dzień 31 marca   2016 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy.PDFPorządek obrad.pdf (262,41KB)
 

Projekty uchwał    http://bip.popielow.pl/206/336/projekty-uchwal.html

 W dniu  18 marca 2016 roku  odbedzie sie posiedzenie  Komisji Rewizyjnej
Początek posiedzenia godz. 13.00  w  sali narad Urzędu Gminy w Popielowie
Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja  na temat zaległości podatkowych za rok 2015 ( ilość dłużników, kwota zadłużenia, podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty)
2.Ocena dochodów  gminy  w 2015 rok  z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych ( kontrola umorzeń i odroczeń zobowiązań podatkowych)
3.Kontrola realizacji i rozliczenia wybranej inwestycji „Przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach przy ul. Michała 2 – Etap II”
4.Rozpatrzenie materiałów na obrady sesji
 


W dniu  18 marca 2016 roku  odbedzie sie posiedzenie  Komisji Samorządności i Spraw Społecznych
Początek posiedzenia godz. 10.00  w  sali narad Urzędu Gminy w Popielowie
Tematem posiedzenia będzie:

1.Kontrola wybranych wydatków w szkołach  za 2015r.
2.Kontrola w zakresie  ściągalności należności z tyt.opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi ( wysokość  zadłużenia, koszty funkcjonowania ustawy
3.Rozpatrzenie materiałów na obrady sesji


W dniu  3 marca 2016 roku  odbedzie sie posiedzenie  Komisji Budżetu,Spraw Gospodarczych i Rozwoju  .
Początek posiedzenia godz. 10.00  w  Domu Kultury w Popielowie
Tematem posiedzenia będzie:
1.Analiza sprawozdania Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji za 2015 rok i przeprowadzenie kontroli  wydatków w zakresie organizowanych  gminnych imprez wg.kalendarza imprez na 2016 rok

2.Informacja nt. wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich :opłata za energię , koszty remontów , wpływy z wynajmu


W dniu 23 lutego 2016 roku  odbedzie sie posiedzenie  Komisji Samorządności , Spraw Społecznych i Rozwoju .
Początek posiedzenia godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Popielowie.
Tematem posiedzenia będzie
1.Analiza-kontrola wydatków 921 wydatki sołectw w 2015 roku oraz zadań zrealizowanych w ramach inicjatyw lokalnych
2.Przekazanie informacji sołetysom wsi nt. środków będących w dyspozycji rad sołeckich i środków na inicjatywy lokalne w 2016 roku
3.Opinia komisji nt wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2017 roku
 


W dniu 17 lutego 2016 roku  w Domu Kultury w Karłowicach odbędzie się posiedzenie komisji Rewizyjnej
Na posiedzeniu  Komisja  przeprowadzi postępowanie  wyjaśniające i zbada zarzuty postawione w skardze oraz sporządzi opinię,  co do zasadności skargi i sposobu jej załatwienia

Początek posiedzenia godz. 13.00
 


Na dzień 28 stycznia  2016 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.15.00 w sali narad  Urzędu Gminy. PDFPorządek obrad sesji.pdf (296,09KB)

Projekty uchwał    http://bip.popielow.pl/206/336/projekty-uchwal.html


W dniu 21 stycznia 2016 roku  odbędzie się posiedzenie  Komisji :

1.Rewizyjnej 
2.Samorządności i Spraw Społecznych 
3.Budżetu , Spraw Gospodarczych i Rozwoju

Początek posiedzenia godz.14.00
Tematem posiedzenia będzie:
1.Rozpatrzenie  i analiza  materiałów na obrady sesji
PDFPorządek obrad sesji.pdf (296,09KB)

Materiały pod adresem:     http://bip.popielow.pl/206/336/projekty-uchwal.html


 

Na dzień 29 grudnia  2015 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.11.00 w sali narad  Urzędu Gminy.

DOCXPorządek obrad sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku.docx (14,26KB)
 

Projekty uchwał    http://bip.popielow.pl/206/336/projekty-uchwal.html
 


W dniu 17 grudnia 2015 roku  odbędzie się posiedzenie  Komisji  Budżetu , Spraw Gospodarczych i Rozwoju

Początek posiedzenia godz.12.00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie  i analiza  projektu budżetu gminy na rok 2016 o opracowanie opinii do projektu budżeru
 


W dniu 9 grudnia 2015 roku  odbędzie się posiedzenie  Komisji :

1.Rewizyjnej 
2.Samorządności i Spraw Społecznych 

Początek posiedzenia godz.10.00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie  i analiza  projektu budżetu gminy na rok 2016 
 


Na dzień 26 listopada  2015 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy.
DOCXPorządek obrad sesji w dniu 26 listopada 2015 roku.docx (13,26KB)
 

Projekty uchwał    http://bip.popielow.pl/206/336/projekty-uchwal.html


W dniu 19 listopada  2015 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13.00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji  DOCXPorządek obrad sesji w dniu 26 listopada 2015 roku.docx (13,26KB) 

Projekty uchwał    http://bip.popielow.pl/206/336/projekty-uchwal.html


Na dzień 22 października 2015 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .

Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy.
PDFPorządek obrad sesji w dniu 22-10-2015.pdf (386,84KB)

Projekty uchwał    http://bip.popielow.pl/206/336/projekty-uchwal.html
 


W dniu 15 października   2015 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Początek posiedzenia godz.13.00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji ​PDFPorządek obrad sesji w dniu 22-10-2015.pdf (386,84KB) 

Projekty uchwał    http://bip.popielow.pl/206/336/projekty-uchwal.html


W dniu 3 września   2015 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Początek posiedzenia godz.14.00
Tematem posiedzenia będzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji
PDFPorządek obrad sesji w dniu 10 września 2015 roku.pdf (260,72KB)

PDFProjekt uchwały Nr X-46-2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.pdf (354,07KB) 
PDFProjekt uchwały Nr X-47-2015 w sprawie zaciągnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Polocji informacji o kandydatach na ławników.pdf (373,24KB) 

PDFProjekt uchwały Nr X-48-2015 w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługiwać bbędzie dieta dla przewodniczących jednostek pomocniczych.pdf (460,66KB) 
PDFProjekt uchwały Nr X-49-2015 w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne.pdf (767,37KB) 

PDFProjekt uchwały Nr X-50-2015 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy.pdf (3,79MB)
PDFProjekt uchwały Nr X-51-2015 w sprawie zmiany w WPF.pdf (198,27KB) 
PDFProjekt uchwały Nr X-52-2015 w sprawie udzielenia pomocy finsnowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego.pdf (358,28KB)
PDFProjekt Uchwały Nr X-53-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu wsi Popielów.pdf (811,97KB)  
PDFProjekt Uchwały Nr X-54-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu wsi Stare Siołkowice.pdf (772,27KB)
PDFProjekt Uchwały Nr X-55-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu wsi Karłowice.pdf (704,28KB)
PDFProjekt Uchwały Nr X-56-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Popielowie.pdf (385,04KB)
PDFProjekt Uchwały Nr X-57-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Popielowie.pdf (381,66KB)
PDFProjekt Uchwały Nr X-58-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karłowicach.pdf (385,38KB)
PDFProjekt Uchwały Nr X-59-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karłowicach.pdf (383,54KB)
PDFProjekt uchwały Nr X-60-2015 w sprawie reorganizacji spólki MZWiK Prowod sp. z oo.txt.pdf (806,58KB)
 


PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I półrocze zał 1.pdf (3,25MB) 
PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I półrocze zał 2.pdf (4,92MB) 
PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I półrocze zał 3-9.pdf (5,69MB) 
PDFczęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r..pdf (11,85MB) 
PDFZastawienia.pdf (3,45MB)
PDFInformacja o kształtowaniu się WPF za I pólrocze.pdf (2,24MB)
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego SCKTiR za I półrocze 2015 r..pdf (1,91MB)
PDFInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2015 r..pdf (1,15MB)


Na dzień 10 września 2015 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .
Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy
.

Projekty uchwał    http://bip.popielow.pl/206/336/projekty-uchwal.html


Na dzień 25 czerwca  2015 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .
Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy
.

Projekty uchwał    http://bip.popielow.pl/206/336/projekty-uchwal.html


W dniu 17 czerwca  2015 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Początek posiedzenia godz.13.00
Tematem posiedzenia bedzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji

PDFPorządek obrad sesji w dniu 25 czerwca 2015 r..pdf (303,60KB)
PDFProjekt uchwały Nr IX-40-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2014 rok.pdf (245,26KB)
PDFProjekt uchwały Nr IX-41-2015 w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok.pdf (265,16KB)
PDFProjekt uchwały Nr IX-42-2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminy Popielów.pdf (1 012,02KB)
PDFProjekt Uchwały Nr IX-43-2015 w sprawie przyjęcia Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020.pdf (6,32MB)
PDFProjekt uchwały Nr IX-44-2015 w sprawie ustalenia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom.pdf (582,09KB)
PDFProjekt uchwały Nr IX-46-2015 w sprawie zbycia częścii nieruchomości zabudowanej.pdf (957,16KB)


Na dzień 29 maja  2015 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .
Obrady  rozpoczną się o godz.9.00 w sali narad  Urzędu Gminy
.

Projekty uchwał    http://bip.popielow.pl/206/336/projekty-uchwal.html

Po podjęciu uchwał radni wyjadą w teren -do poszczególnych sołectw Gminy Popielów


W dniu 19 maja  2015 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu , Spraw Gospodarczych i Rozwoju  .Początek posiedzenia godz.13.00 w sali narad Urzędu Gminy
Temat posiedzenia :
1.Rozpatrzenie materiałów na obrady sesji
PDFProjekt uchwały nr VIII-37-2015 z dnia 29 maja 2015r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.pdf (2,02MB)
PDFProjekt uchwały nr VIII-38-2015 z 29 maja 2015r w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (758,91KB)
PDFProjekt uchwały nr VIII-39-2015 z dn 29 maja 2015 w spr potwierdzenia udziału Gminy Popielów w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania -Stobrawski Zielony Szlak-oraz przystąpienia do opracowania i realizacji Lokal Strat Rozw na lata 2014-2020.pdf (261,43KB)
PDFProjekt uchwały nr VIII-40-2015 z dnia 29 maja 2015 w sprawie nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (234,93KB)
 


W dniu 18 maja  2015 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .Początek posiedzenia godz.9.00 w sali narad Urzędu Gminy

1.Kontrola sprawozdań finansowych za 2014 rok
2.Rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za rok 2014
3.Opracowanie wniosku  w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy


Na dzień 30 kwietnia  2015 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .
Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy

DOCXPorządek obrad sesji w dniu 30 kwietnia 2015 roku.docx (14,85KB)

Projekty uchwał    http://bip.popielow.pl/206/336/projekty-uchwal.html


W dniu 21 kwietnia  2015 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych  .
Początek posiedzenia godz.13.30 w sali narad Urzędu Gminy
Tematyka posiedzenia :

1.Opinia do sprawozdania z realizacji  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego za 2014 rok
2.Analiza wydatków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Popielów za 2014 rok
3.Sprawy bieżące


W dniu 21 kwietnia  2015 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu,Spraw Gospodarczych i Rozwoju  .
Początek posiedzenia godz.11.00 w sali narad Urzędu Gminy

Temat posiedzenia :

1.Sprzedaż mienia  gminnego -zachowanie procedur przetargowych za 2014  r. Dochody ze sprzedaży  nieruchomości, z tyt. użytkowania wieczystego, czynszów najmu, dzierżawy  lokali użytkowych i najmu lokali mieszkalnych , przekształcenia  prawa wieczystego użytkowania  w prawo własności , ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych
2.Kontrola wybranej inwestycji remont Domu Kultury w Popielowie–wyjazd
3.Sprawy bieżące
 


W dniu 20 kwietnia  2015 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .Początek posiedzenia godz.13.00 w sali narad Urzędu Gminy

Tematyka posiedzenia

1. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2014 rok.

 • ilość dłużników,
 • kwota zadłużenia,
 • podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty

3. Terminowość spłat  pożyczek udzielonych przez Gminę w 2014 r.

4.Sprawy bieżące
 


Na dzień 26 marca  2015 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .
Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy
.DOCXPorządek obrad sesji w dniu 26 marca 2015 roku.docx (13,94KB) Projekty uchwał bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3


W dniu 24 marca  2015 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządności i Spraw Społecznych  .
Początek posiedzenia godz.13.00 w sali narad Urzędu Gminy
Tematyka posiedzenia :
1.Rozpatrzenie materiałów na obrady Sesji  
2.Wydanie opinii nt. wyodrębnienia funduszu sołeckiego
3.Wydanie opinii  do Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji  leczniczej mieszkańców Gminy Popielów  na lata 2015-2020


W dniu 23 marca  2015 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu,Spraw Gospodarczych i Rozwoju  .
Początek posiedzenia godz.13.00 w sali narad Urzędu Gminy
Tematyka posiedzenia :
1.Kontrola rozliczenia dotacji udzielonych przez gminę  dla organizacji pozarządowych w  roku 2014
2.Sprawy organizacyjne


W dniu 16 marca  2015 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Początek posiedzenia godz.13.00 w sali narad Urzędu Gminy
Tematyka posiedzenia :
1.Analiza informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji  oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
2.Kontrola  insttucji kultury w zakresie  w zakresie  wydatków na zakupu materiałów i usłu w 2014 roku


Na dzień 26 lutego  2015 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .
Obrady  rozpoczną się o godz.14.00 w sali narad  Urzędu Gminy
.PDFPorządek obrad sesji w dniu 26 lutego 2015 roku.pdf (255,78KB) Projekty uchwał bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3


W dniu 19 lutegi  2015 roku odbędzie  się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Początek posiedzenia godz.14.00
Tematem posiedzenia bedzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji PDFPorządek obrad sesji w dniu 26 lutego 2015 roku.pdf (255,78KB)


Na dzień 29 stycznia  2015 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .
Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy
PDFPorządek obrad w dniu 29.01.2015.pdf (429,26KB)   Projekty uchwał bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3


W dniu 15 stycznia  2015 roku odbędzie  się wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy.
Początek posiedzenia godz.13.00
Tematem posiedzenia bedzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji PDFPorządek obrad w dniu 29.01.2015.pdf (429,26KB)


Na dzień 18 grudnia 2014 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .
Obrady  rozpoczną się o godz.14.00 w sali narad  Urzędu Gminy
DOCXPorządek obrad sesji w dniu 18 grudnia 2014 roku.docx (13,26KB)   Projekty uchwał bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3


W dniu 11 grudnia 2014 roku odbędą się wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy.
Początek posiedzenia godz.13.00
Tematem posiedzenia bedzie:rozpatrzenie materiałów na obrady sesji DOCXPorządek obrad sesji w dniu 18 grudnia 2014 roku.docx (13,26KB)


Na dzień 5 grudnia 2014 roku  została  zwołana zwyczajna  Sesja  Rady Gminy .
Obrady  rozpoczną się o godz.13.00 w sali narad  Urzędu Gminy

PDFPorządek obrad.pdf (345,97KB)


Komisarz Wojewódzki postanowieniem PDFpostanowienie (429,46KB)   zwołał I obrady sesji  Rady Gminy Popielów na dzień  27 listopada 2014 roku  ustalając porządek obrad    PDFporządek (337,15KB)
Początek obrad godz. 13.00 w Urzędzie Gminy ( sala narad)

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)