Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania ofertowe 2013-2016

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń / zgłoszeń / pozwoleń ZRID na projekty związane z budową i przebudową dróg publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Popielów.

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,06MB)
PDFzałącznik nr 2 - wykaz dróg.pdf (4,23MB)
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy (2).doc (39,50KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice wraz z budową parkingów Bike&Ride w Popielowie i Dobrzeniu Wielkim”

PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,04MB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (107,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc (98,50KB)
DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.doc (106,50KB)
DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz osób.docx (79,69KB)
PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf (423,41KB)
PDFZałącznik nr 5a - Projekt umowy.pdf (419,07KB)

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (505,82KB)

Informacja o wyborze oferty

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (551,75KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminy Popielów w sezonie 2016/2017

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,74MB)
DOCFormularz ofertowy.doc (57,50KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki na wiacie drewnianej w miejscowości Kuźnica Katowska

PDFZapytanie ofertowe.pdf (565,45KB)
PDFFormularz ofertowy.pdf (290,69KB)
 

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (395,90KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na trenie Gminy Popielów do szkoły specjalnej w Opolu w roku szkolnym 2016/2017.
PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,99MB)
DOC2016 08 17 Formularz ofertowy dowóz dzieci niepełnosprawnych.doc (38,00KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia”

PDFZapytanie ofertowe.pdf (955,07KB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (110,00KB)
DOCZałącznik nr 2 - Wykaz wykonywanych usług.doc (105,50KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (935,91KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Remont korytarzy w budynku PSP Karłowice, ul. Kolejowa 9

PDFZapytanie ofertowe.pdf (926,80KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (46,00KB)
ZIPZałącznik nr 2 - Przedmiar robót.zip (64,40KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na trenie Gminy Popielów do szkoły specjalnej w Opolu w roku szkolnym 2016/2017.

PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,78MB)

 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów.

PDFZapytanie ofertowe - unieszkodliwianie azbestu.pdf (5,72MB)
DOCFormularz ofertowy.doc (60,50KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Remontu świetlicy wiejskiej w Rybnej i Starych Kolniach. Powódź maj/czerwiec 2010 r.

PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,87MB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (45,00KB)
ZIPZałącznik nr 2 - Przedmiary robót.zip (109,96KB)
 

Zspytanie ofertowe dotyczace :wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Popielów

PDFzapytanie ofertowe.pdf (600,08KB)

PDFzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.pdf (290,58KB)

PDFzał. nr 2 do zapytania oferowego.pdf (332,03KB)
PDFZbiorcze zestawienie ofert oraz wyniki rozstrzygnięcia.pdf (399,66KB)

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące: wykonania sieci wodociągowej i przyłącza wody wraz ze studnią wodomierzową w miejscowości Nowe Siołkowice, ul. Szkolna

PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,07MB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (45,00KB)
ZIPZałącznik nr 2 - Dokumentacja Projektowa.zip (15,77MB)
ZIPZałącznik nr 3 - Przedmiar robót.zip (53,96KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Remontu pomieszczeń klubowych w m. Popielów przy ul. Przyszłości

PDFZapytanie ofertowe.pdf (662,24KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (45,00KB)
ZIPZałącznik nr 2 - Przedmiar robót.zip (38,24KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: wykonania oświetlenia parkowego na terenie placu publicznego – instalacja wewnętrzna, w miejscowości Nowe Siołkowice, działka nr 126 k.m. 1

PDFZapytanie ofertowe.pdf (807,47KB)
JPEGZałącznik nr 1 - Schemat rozmieszczenia oświetlenia parkowego.jpeg (90,89KB)
DOCZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy.doc (45,00KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej stanowiącej załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101822 O – ulicy Stawowej w m. Kurznie”

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,54MB)
PDFZałącznik nr 1 - Zestawienie działek objętych opracowaniem.pdf (130,83KB)
PDFZałącznik nr 2 - Plan sytuacyjny przebudowy ul. Stawowej w m.Kurznie.pdf (2,56MB)
DOCZałącznik nr 3 - Formularz ofertowy.doc (54,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc (41,00KB)

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (329,05KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowo –kosztorysowej, w zakresie wymiany istniejącego źródła ciepła na  pompę  ciepła, wraz z wymianą instalacji c.o. i c.w.u.

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,44MB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (53,50KB)
ZIPZałącznk nr 2 - Inwentaryzacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w m. Kaniów.zip (3,74MB)
ZIPZałącznik nr 3 - Inwentaryzacja budynku świetlicy w m. Stobrawa.zip (506,46KB)
PDFZałącznik nr 4.pdf (1,56MB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (1,25MB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące: "Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Stare Siołkowice, Popielów, Karłowice – w granicach administracyjnych"

PDFZapytanie ofertowe.pdf (553,19KB)
PDFZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (128,72KB)
DOCZałącznik nr 2 - Formularz oferty.doc (47,50KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Harmonogram prac - zmiana planu Jełowa 2015.docx (17,74KB)
DOCZałącznik nr 4 - wykaz usług - Opracowanie zmiany planu Jełowa 2015.doc (32,50KB)
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc (33,50KB)
PDFZałącznik nr 6 - Formularz umowy.pdf (96,31KB)
PDFZałącznik nr 7 - Uchwała X-54-2015.pdf (542,91KB)
PDFZałącznik nr 8 - Uchwała X-53-2015.pdf (545,62KB)
PDFZałącznik nr 9 - Uchwała X-55-2015.pdf (474,21KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (400,95KB)
 

Zapytanie ofertowe dotyczące:  "Wycinki 9 sztuk drzew"

PDFZapytanie ofertowe.pdf (529,24KB)
DOCForm_ofertowy wycinka drzew na działkach gminnych.doc (40,00KB)
DOCXlipa drobnolistna, jesion wyniosły, wierzba biała.docx (2,03MB)
DOCXOlcha czarna.docx (2,25MB)
DOCXRobiia akacjowa.docx (682,76KB)

Zapytanie ofertowe: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla projektu pn „Oświetlenie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice - Hospicjum - Popielów”

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,60MB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (43,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.doc (40,50KB)
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (85,81KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (613,15KB)

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (199,78KB)
PDFProtokół z postępowania.pdf (631,24KB)
 

Zapytanie ofertowe: "Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminy Popielów w sezonie 2015/2016"

PDFZapytanie ofertowe.pdf (502,81KB)
DOCFormularz ofertowy.doc (53,50KB)

Zapytanie ofertowe na opracowanie: "Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Popielów za okres 2013-2015"

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,49MB)
DOC2014 10 20_form_ofertowy.doc (35,00KB)
 

Zapytanie ofertowe na zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach przy ul. Klapacz 62, dz. nr 355 k.m. 2” 

PDFZapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji Przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach.pdf (884,45KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (37,50KB)
ZIPZałącznik nr 2 - Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.zip (9,35MB)
ZIPZałącznik nr 3 - Koncepcja przebudowy.zip (7,46MB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (1,01MB)

PDFUnieważnienie postępowania.pdf (569,61KB)
 

Zapytanie ofertowe na zadanie: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla projektu pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1147 – ul. Mickiewicza w m. Kurznie” 

PDFZapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1147 (ul. Mickiewicza w m. Kurznie).pdf (748,71KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (37,00KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (909,66KB)

PDFUnieważnienie postępowania.pdf (635,54KB)
 

Zapytanie ofertowe na zadanie - Opracowania dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę dla projektów pn.:

  1. Oświetlenie zewnętrzne (iluminacja) zabytkowego kościoła p.w. NMP Królowej Aniołów w Popielowie
  2. Oświetlenie zewnętrzne (iluminacja) zbytkowego kościoła cmentarnego p.w. św. Andrzeja w Popielowie

PDFZapytanie ofertowe II - Projekt oświetlenia kościołów w Popielowie.pdf (97,78KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (24,58KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.doc (40,00KB)
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (77,77KB)

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (225,71KB)
PDFProtokół z prowadzonego postępowania.pdf (814,30KB)
 

Zapytanie ofertowe na zadanie - Opracowanie dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę dla projektów pn.:

  1. Oświetlenie zewnętrzne (iluminacja) zabytkowego kościoła p.w. św. Judy Tadeusza w Kurzniach
  2. Oświetlenie zewnętrzne (iluminacja) zbytkowego kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Karłowicach

PDFZapytanie ofertowe II - Projekt oświetlenia kościołów Karłowice i Kurznie.pdf (98,00KB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (45,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.doc (40,00KB)
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (77,51KB)

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (286,47KB)
PDFProtokół z prowadzonego postępowania.pdf (904,74KB)
 

Zapytanie ofertowe na zadanie - Transprt dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkoły specjalnej w Opolu w roku szkolnym 2015/2016

PDFFormularz ofertowy dowozy.pdf (876,86KB)
PDFZapytanie ofertowe dowozy.pdf (2,01MB)
 

Zapytanie ofertowe na zadanie - Opracowania dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę dla projektów pn.:

  1. Oświetlenie zewnętrzne (iluminacja) zabytkowego kościoła p.w. NMP Królowej Aniołów w Popielowie
  2. Oświetlenie zewnętrzne (iluminacja) zbytkowego kościoła cmentarnego p.w. św. Andrzeja w Popielowie

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,51MB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (24,58KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.doc (38,00KB)
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (77,77KB)

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Popielowie informuje, iż z powodu braku ofert postępowanie zostało unieważnione.

 

 

Zapytanie ofertowe na zadanie - Opracowanie dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę dla projektów pn.:

  1. Oświetlenie zewnętrzne (iluminacja) zabytkowego kościoła p.w. św. Judy Tadeusza w Kurzniach
  2. Oświetlenie zewnętrzne (iluminacja) zbytkowego kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Karłowicach

PDFZapytanie ofertowe.pdf (1,53MB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (45,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.doc (37,50KB)
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (77,63KB)

Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Michała Archanioła w Karłowicach informuje, iż z powodu braku ofert postępowanie zostało unieważnione.

 

 

Zapytanie ofertowe na zadanie - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach przy ul. Michała 2 – Etap II”

PDFZapytanie ofertowe - inspektor nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach przy ul. Michała 2 –.pdf (2,37MB)
DOCformularz ofertowy.doc (37,00KB)

PDFZestawienie ofert - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.pdf (1,54MB)
 

Zapytanie ofertowe na zadanie - Dostawa i montaż dwóch lamp solarnych - drogowych o wysokości słupa 6,00m w miejscowości Rybna - ulica Kasztanowa.

ZIPFormularz.zip (48,15KB)
ZIPZapytanie ofertowe.zip (121,81KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert - dostawa oraz montaż dwóch lamp solarnych w m. Rybna, ul. Kasztanowa.pdf (760,79KB)
 

Zapytanie ofertowe na zadanie - Remont pomieszczenia w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Karłowice.

ZIPZapytanie ofertowe.zip (575,33KB)
ZIPFormularz.zip (389,25KB)
PDFprzedmiar psp salka.pdf (68,80KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert - Remont pomieszczenia w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Karłowice.pdf (797,29KB)
 

Zapytanie ofertowe na zadanie -Remont pomieszczeń I-go piętra w budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Karłowice

ZIPZapytanie ofertowe.zip (573,81KB)
PDFprzedmiar pp piętro.pdf (129,71KB)
ZIPFormularz ofertowy.zip (393,00KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert - remont I piętra budynku Publicznego Przedszkola w m. Karłowice.pdf (983,63KB)
 

Zapytanie ofertowe na zadanie - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Siołkowicach na działkach nr 1337, 1314 k.m. 9”

DOCformularz ofertowy.doc (37,00KB)
PDFZapytanie ofertowe - nadzór inspektorski, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych St. Siołkowice.pdf (1,26MB)

Zapytanie ofertowe na zadanie - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w  Popielowie na działkach nr 540/184 k.m. 3, 183, 294/3, 222/5, 138 k.m. 5”

DOCformularz ofertowy.doc (37,00KB)
PDFZapytanie ofertowe - nadzór inwestorski, Przebudowa drogi do gruntów rolnych Popielów.pdf (1,28MB)

Zapytanie ofertowe na „Dostarczenie oraz montaż zewnętrznego pionowego podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych  do budynku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie2”

PDFZapytanie ofertowe - dostawa oraz montaż podnośnika do SCKTiR w Popielowie.pdf (1,97MB)
DOCZał. 1 - formularz ofertowy.doc (36,50KB)
PDFZał. 2 - Planowana lokalizacja urządzenia.pdf (1,52MB)

PDFZestawienie ofert - podnośnik do budynku SCKTiR.pdf (1,18MB)

Zapytanie ofertowe na pełnienie  obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn "Przebudowa i remont ulicy Witosa w miejscowości Stobrawa  wraz z budową zjazdów, zatoki autobusowej  oraz chodnika i parkingu"
PDFZapytanie ofertowe - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.pdf (2,39MB)
DOCformularz ofertowy.doc (36,50KB)
PDFZestawienie ofert - inspektor nadzoru inwestorskiego.pdf (745,53KB)
 

 Zapytanie ofertowe na opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja (remont) budynku byłej wozowni w Karłowicach przy ul. Młyńskiej na dz. nr 452/7 k.m. 2”

PDFZapytanie ofertowe - Wozownia w m. Karłowice.pdf (1,11MB)
JPEGRysunek poglądowy.jpeg (524,55KB)
DOCform_ofertowy_dokumentacja techniczna.doc (37,00KB)
PDFWzór umowy.pdf (57,85KB)

PDFZestawienie ofert - Rewitalizacja budynku byłej wozowni w m. Karłowice.pdf (888,64KB)

 Zapytanie ofertowe Projekt stałej organizacji ruchu ul.Klasztornej w m.Popielów

PDFZapytanie ofertowe - Projekt stałej organizacji ruchu.pdf (791,09KB)
JPEGMapa.jpg (554,06KB)
DOCformularz ofertowy.doc (35,50KB)

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT- Projekt Stałej Organizacji Ruchu ul. Klasztorna Popielów.pdf (874,56KB)

 

Zapytanie ofertowe na "malowanie klatki schodowej w budynku remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Siołkowice zgodnie z przedmiarem robót."

PDFZapytanie ofertowe.pdf (631,27KB)
PDFFormularz ofertowy.pdf (479,46KB)
PDFFormularz ofertowy.pdf (479,46KB)

 

Zapytanie ofertowe na "Zimowe utrzymanie dróg"

JPEGZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - ZAPYTANIE OFERTOWE.jpeg (236,02KB)
JPEGZAŁĄCZNIK NR 1.jpeg (156,81KB)
JPEGZAŁĄCZNIK NR 2.jpeg (200,43KB) 

Zapytanie ofertowe na "Wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew"

DOCX2014 10 20_Zapytanie ofertowe_zabiegi pielęgnacyjne drzew..docx (17,40KB)
DOCX2014 10 20_zdjęcia lipy drobnolistnej..docx (1,27MB)
DOC2014 10 20_form_ofertowy_zabiegi pielęgnacyjne drzew.doc (35,00KB)

 

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego  dla zadania pn "Remont Domu Kultury w Popielowie"

PDFzapytanie ofertowe - inspektor nadzoru.pdf (958,95KB)
DOCform_ofertowy_dokumentacja techniczna.doc (36,00KB)

 

PDFZapytanie ofertowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkół specjalnych pdf.pdf (792,76KB)
DOCFormularz ofertowy dowóz dzieci niepełnosprawnych.doc (37,50KB)
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)