Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Konsultacje społeczne

Konsultacje  społeczne projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez  niektórych nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów​

PDFOgłoszenie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-153-2015 z dnia 1 -10-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf

PDFProjekt Uchwały.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf 

Konsultacje  społeczne projektu Uchwały Nr  IX/ 43 /2015   z dnia 25 czerwca  2015r. w sprawie  przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji  leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015 - 2020

PDFOGŁOSZENIE KONSULTACJI.docx.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-92-2015 z dnia 10-06-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr IX-43-2015 w sprawie przyjęcia Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020.pdf

PDFProtokół z wynikami konsultacjii.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-43-2015 z dnia 25-06-2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców na lata 2015-2020.pdf
 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr VII/33 /2015 w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014  

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-63-2015 z dnia 14-04-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VII-33-2015.pdf
PDFogłoszenie o konsultacji.pdf
DOCXFORMULARZ.konsultacji docx.docx

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie  pzyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy Popielów  w 2015 roku
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Nr 0050-43-2015 z dnia 10-03-2015 w sprawue przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji..doc
PDFProjekt Uchwały Nr VI-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf

  

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach projektu uchwały.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-37-2015 z dnia 12-02-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy z dnia 26-02-2015.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-19-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego .pdf
PDFProtokół z wyników konsultacji.pdf

 Konsultacje społeczne dotyczące projektów  Uchwał w sprawie:
Nr V/20/2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Nr V/21/2015  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Nr V/22/2015  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-39-2015 z dnia 13-02-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał na obrady sesji w dniu 26-02-2015r..pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-20-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-21-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

 DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
PDFProtokół z wynikami konsultacji 1.pdf

 

Konsultacje społeczne do projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów”.

 

JPEGOgłoszenie o konsultacjach.jpg
PDFPlan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_Gminy_Popielow.pdf
PDFPrognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf
JPEGPismo RDOŚ.jpg
JPEGPismo PWIS.jpg
DOCOgloszenie_udzial_spoleczenstwa_Popielow.doc
DOCFormularz zgłaszania uwag do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.doc
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-590-2014 z dnia 16-10-2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLI-293-2014 -projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XLI-2014.doc Program Współpracy na 2015 rok.pdf
PDFformularz konsultacji.pdf
 

 


 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFOGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROJEKTÓW UCHWAŁ.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-550-2014 z dnia 17.06.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-549-2014 z dnia 17.06.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-276-2014 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf
DOCXformularz konsultacji 5.docx
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-277-2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji..doc
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-278-2014 w sprawie określenia wymagań jakie winien spełnić przedsiębiorca ubiegający sie o zezwolenie.pdf
DOCXFORMULARZ.konsultacji 2 docx.docx
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-279-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf
DOCXFORMULARZ.konsultacji 2 docx.docx
PDFUchwała Rady Gminy XXXVIII-280-2014 w sprawie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
DOCXFORMULARZ konsultacji 4 docx.docx

 PDFWyniki konsultacji.pdf


 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-518-2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVII-265-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Rady Gminy.Nr XXXVII-265-2014.pdf
PDFformularz konsultacji-1.pdf
DOCXFormularz konsultacji .docx


 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFOgłoszenie Wójta Gminy z dnia 14.03.2014 w sprawie konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-504-2014 z dnia 14.03.2014 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-256-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów.pdf
DOCFormularz konsultacji.1.doc
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-258-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf
DOCXFormularz konsultacji 2docx.docx
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-263-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały XXII-164-2012.pdf
DOCXFormularz konsultacji 3.docx
PDFProtokół z wynikami konsulatacji.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów w sprawie konsultacji projektów Uchwał

PDFZarządzenie nr 0050-489-2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych projektu Uchwały NR XXXV/240/2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

PDFZarządzenie nr 0050-490-2014 z dnia 20 lutego 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - Projekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-241-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

DOCFormularz konsultacji społecznych dotyczacych projektu Uchwały NR XXXV/240/2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

DOCXFormularz konsultacji społecznych do Projektu Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-241-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-241-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-240-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Popielów.pdf

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektu uchwały Nr XXXIV-234-2014.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr XXXIV-476-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-234-2014 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad ich ustalania-2.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-476-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
DOCXFormularz konsultacji -1.docx
PDFProtokół z wynikami konsultacji-1.pdf

PDFogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektu uchwały Nr XXXIV-235-2014.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr XXXIV-477-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-235-2014 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze-1.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-477-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
DOCFormularz konsultacji -2.doc

 PDFProtokół z wynikami konsultacji .pdf

 

konsultacje SPOŁECNE.JPGOgłoszenie dotyczące konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. PDFOgłoszenie dotyczące konsultacji Programu Współpracy z organizacjami poarządowymi .pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-444-2013 z dnia 7.11.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-444-2013 z dnia 6.11.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII-2013.doc Program Współpracy na 2014 rok.doc
DOCFormularz do konsultacji.doc

PDFProtokół z wynikami konsultacji.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-387-2013 z dnia 11.06.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFprojekt uchwały Nr XXVII-196-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXI-150-2013 dot. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały Nr XXVII-196-2013 z dnia 19.06.2013.doc
PDFformularz konsultacji.pdf

PDFProtokół z wynikami konsultacji.pdf

PDFOgłoszenie o konsultacjach.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów.pdf
PDFProgram Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.pdf
DOCFormularz zgłaszania uwag do projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Popielów na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019r..doc


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-364-2013 z dnia 18.04.2013 w sprawie konsultacji projektu uchwały Nr XXV-187-2013.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXV-187-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFformularz konsultacji.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
PDFprotokół z konsultacji projektu uchwały Nr XXV-187-2013.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-362-2013 z dnia 12.04.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z realizacji Programu Współpracy z organizacjami w 2012 r..pdf
PDFformularz konsultacji.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXV-180-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFzał do uchwały Rady Gminy Nr XXV-180-2013.pdf
PDFProtokół z konsultacji projektu uchwały Nr XXV-186-2013.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-363-2013 z dnia 12.04.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Nr XXV-186-2013.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
PDFformularz konsultacji.pdf1.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXV-186-2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XXII-165-2013.pdf
PDFprotokół z konsultacji projektu uchwały Nr XXV-180-2013.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.353.2013 z dnia 1.03.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Nr XXIV-177-2013.pdf
PDFogłoszenie Wójta Gminy o prowadzeniu konsultacji Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu ich bezdomności.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie Programu Opieki nad zwierzętami.doc
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-177-2013.pdf
PDFwyniki konsultacji.pdf
 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.321.2012 z dnia 13.12.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadzcenia usług w zakresie odpadów komunalnych.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadzcenia usług w zakresie odpadów komunalnych.doc
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-165-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów.pdf
PDFwyniki konsultacji.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.319.2012 z dnia 12.12.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały tworzącej stałe obwody głosowania.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Popielów na stałe obwody głosowania.doc
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Popielów na stałe obwody głosowania.pdf
PDFProjekt Uchwałay Nr XXII.-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania.pdf
PDFwyniki konsultacji.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-307-2012 z dnia 15.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy.pdf
PDFprojekt uchwały Nr XXI- -2012 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
DOCXFormularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.docx
PDFFormularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFprojekt uchwały Nr XXI- -2012 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.doc
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf

PDFwyniki konsultacji -projektu uchwały Nr XXI-149-2012.pdf
PDFwyniki konsultacji -projektu uchwały Nr XXI-150-2012.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-302-2012 z dnia 13.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projketu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Popielów.pdf
PDFformularz zgłaszania wniosków i uwag.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości.doc

PDFwyniki konsultacji -projektu uchwały Nr XXI-147-2012.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-303-2012 z dnia 13.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI--2012 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami na 2013.pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXI-153-2012.doc Program Współpracy na 2013 rok.pdf
DOCXFormularz zgłaszania uwag i.docx
PDFformularz zgłaszania uwag i wniosków .pdf

PDFwyniki konsultacji -projektu uchwały Nr XXI-153-2012.pdf

PDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-281-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. proektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków.pdf
PDFFormularz konsultacji regulamin dodatków dla nauczycieli.pdf
DOCXFormularz zgłaszania uwag -warunki przyznawania nauczycielom dodatków.docx
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy z dnia 25.10.2012 w sprawie ustalenia regulaminu wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.pdf

PDFwyniki konsultacji -1.pdfPDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-280-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultaci dot. proektu uchwały w sprawie zasad i wysokości dotacji.pdf
PDFFormularz konsuttacji -żłobki.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki.doc
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy z dnia 25.10.2012 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.pdf

PDFwyniki konsultacji.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-279-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi jednomandatowe.doc
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy z dnia 25.10.2012 w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze.pdf

PDFwyniki konsultacji -2.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-228-2012 z dnia 12.06.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
PDFformularz konsultacji.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-123-2012-1.pdf
PDFProtokół z wynikami konsultacji.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.211.2012 z dnia 16.04.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji sprawozdania Rocznego Programu Współpracy za 2011 rok.pdf
PDFFormularz konsulatacji.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
DOCXProjekt uchwały NR XVI-115-2012 z dnia 26.04 2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy za 2011 rok.docx
DOCXSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2011 rok.docx
PDFProtokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-208-2012 z dnia 12.04.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot.regulaminu udzielania pomocy.pdf
PDFformularz konsultacji.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.198.2012 z dnia 6 marca 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFogłoszenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf
DOCFormularz konsultacji.doc
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami.pdf
PDFwyniki konsultacji-1.pdf
 

PDFogłoszenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.194.2012 z dnia 2.03.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
PDFwyniki konsultacji.pdfPDFogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach społecznych dot. Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-122-2011 z dnia 14.09.2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu Współpracy.pdf

 PDFProjekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami Pozarządowymi.pdf

 

 

 

nowa podstrona, dodana 2011-09-14

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)