Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia Wojewody Opolskiego, Wójta Gminy Popielów do 2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Popielów, Stare Siołkowice, Karłowice
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów, Stare Siołkowice, Karłowice (91,23KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.pdf (48,78KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE w sprawie wydania decyzji umarzającej dla zadania pn.:„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nr OPO7003D” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 1423/112 obręb 0107 Popielów"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie BOS.6220.1.2019.MM z dnia 27.05.2019r.pdf (49,93KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia  nr BOS.6220.4.2018.MM w sprawie nałozenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn.: "Uruchomienie na terenie istniejącej betoniarni, zlokalizowanej w Nowych Siołkowicach na działce 51/2 km1 instalacji do produkcji peletu"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie o wydaniu postanowienia BOS.6220.4.2018.MM.pdf (75,60KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nr OPO7003D na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1423/112 obręb 0107 Popielów"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie BOS.6220.1.2019.MM.pdf (64,64KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów, Stare Siołkowice, Karłowice
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (77,75KB)

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania wodnoprawnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych w Starych Siołkowicach do rzeki Brynicy.
PDFGL.ZUZ.3.421.292.2018.BS.pdf (489,12KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nr OPO7003D"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów BOS 6220.1.2019.MM zdnia 19.03.2019.pdf (75,31KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn "Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie BOS.6220.1.2018.MM.pdf (601,21KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wpłynięciu do Urzędu Gminy w Popielowie uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn "Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów BOS.6220.1.2018.MM z 27.12.2018r.pdf (485,45KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu decyzji środowiskowej ITR.6220,5.2017.MM.2018 dla przedsięwzięcia  "Budowie i uruchomieniu produkcji łodzi aluminiowych w Starych Siołkowicach na działkach nr ew. 756/37 i 756/98, obręb Stare Siołkowice 0122, gm . Popielów"
PDFObwieszczenie ITR.6220.5.2017.MM.2018 z 18.10.2018 (563,72KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wpłynięciu do Urzędu Gminy w Popielowie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn "Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących"
PDFObwieszczenie BOS 6220 1 2018 MM.pdf (492,16KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu Postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn "Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących"
PDFObwieszczenie BOS.6220.1.2018.MM.pdf (789,58KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i uruchomieniu produkcji łodzi aluminiowych w Starych Siołkowicach na działkach nr ew. 756/37 i 756/98, obręb Stare Siołkowice 0122, gm . Popielów"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie ITR.6220.5.2017.MM.2018 (673,14KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn. "Budowa i uruchomienie zakładu produkcji łodzi aluminiowych w Starych Siołkowicach na działkach nr ew. 756/37 i 756/98",  obręb Stare Siołkowice 0122, gm. Popielów"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów ITR_6220_5_2017_MM_2018.pdf (618,99KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO  o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+700 - 23+300"
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (732,51KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+700 - 23+300"
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (716,88KB)

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów - droga gminna nr 1018390
PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (490,08KB)

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów - droga gminna nr 1018390
PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego.pdf (467,06KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn. "Budowa i uruchomienie zakładu produkcji łodzi aluminiowych w Starych Siołkowicach na działkach nr ew. 756/37 i 756/98",  obręb Stare Siołkowice 0122, gm. Popielów"
JPEGObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie ITR_6220_5_2017_MM.jpeg (233,34KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Wprowadzania odzysku żużli i popiołów, w istniejącej betoniarni, zlokalizowanej w Nowych Siołkowicach na działce 51/2 km1 w Nowych Siołkowicach, gmina Popielów"
JPEGObwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej ITR-6220-2-2017-MM.jpeg (201,73KB)

ZAWIADOMIENIE STAROSTY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedasza w miejscowości Stare Siołkowice
JPEGZawiadomienie o wydniu decyzji WB 6740-1-4-2017-JK.jpeg (146,28KB)

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w  km. 20+700-23+300"
DOCZawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji.doc (34,00KB)
DOCZawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji.doc (125,50KB)

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO 
PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego i wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (479,50KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO  w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (189,83KB)

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w  km. 20+700-23+300"
PDFstrony postepowania ponowny materiał dwowody-13.07.17.pdf (259,66KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów – edycja 2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
PDFOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POPIELÓW 11.05.2017.pdf (710,92KB)

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w  km. 20+700-23+300"
PDFZawiadomienie Wójta Gminy Pokój.pdf (1,09MB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka, w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km7+560,00 do km9+060,00"
PDFObwieszczenie ITR.6220.4.2016.MM 30.12.2016 (531,82KB)

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO o  wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WB.6740.2.8.2016.JK.pdf (565,21KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka, w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km7+560,00 do km9+060,00"
PDFObwieszczenie ITR.6220.4.2016.MM_07.12.2016.pdf (620,79KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (562,74KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o możliwości zapoznania się z projektem "Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
PDFObwieszczenie.pdf (347,57KB)
PDFProgram Ochrony Środowiska gminy Popielów.pdf (1,93MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko projektu POŚ.pdf (1,57MB)
DOCXformularz uwag.docx (13,19KB)


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów.
PDFObwieszczenie_ITR_6720_2_2016_MM.pdf (520,79KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka, w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km7+560,00 do km 9+060,00" 
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie ITR6220_4_2016_MM.pdf (664,50KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: "Podłączeniu studni nr 1a na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody Stare Siołkowice"
JPEGObwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej ITR.6220.3.2016.MM.jpeg (107,73KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o przystąpieniu do sporządzania Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023.
PDFObwieszczenie.pdf (1 005,02KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na "Podłączeniu studni nr 1a na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody Stare Siołkowice"
JPEGObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie (46,95KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (1,00MB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: "Podłączenie studni nr 1b i 3 na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody Kurznie"

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.pdf (482,44KB)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOSLKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (1,02MB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie - 6220.2.2016.pdf (388,93KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania pn. "Podłączenie studni nr 1 a na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody Stare Siołkowice."
JPEGObwieszczenie Wójta Gminy.jpeg (83,08KB)

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego
PDFObwieszczenie Starosty OŚ.6341.19.2016.ZW.pdf (2,51MB)

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO o udzieleniu Zarządowi Województwa Opolskiego w drodze decyzji pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód (odporowadzenie wód opadowych), dla przedsięwzięcia: o "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice - Chróścice w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w km 24+756 ÷ 26+527,4"
PDFobwieszczenie Starosty OŚ.6341.28.2016.BS - zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.pdf (444,04KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pojegającego na "Podłączeniu trzech studni wierconych na ujęciu wody Kurznie-Roszkowice"
PDFObwieszczenie ITR-6220-5-2015_21042016.pdf (66,52KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o zakończeniu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Stobrawa"
PDFObwieszczenie ITR-6220-4-2015 Stobrawa.pdf (695,75KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o zakończeniu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna"
PDFObwieszczenie ITR-6220-3-2015 Rybna.pdf (696,79KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o zakończeniu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Lubienia"
PDFObwieszczenie ITR-6220-6-2015 Lubienia.pdf (744,13KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na."Budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy ITR6220_8_2015MM.pdf (502,35KB)

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO  - zawiadomienie o wszczęciu postępowania  wodnoprawnego dot. budowy  ciągu pieszo - rowerowego oraz drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Stare Siołkowice - Chróścice
PDFobwieszczenie Starosty OŚ.6341.28.2016.BS.pdf (1,12MB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej 15KV w miejscowości Kup w gminie Dobrzeń Wielki, w miejscowości Kaniów w gminie Popielów i w miejscowości Ładza, w gminie Pokój
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.pdf (408,96KB)

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o wydanych postanowieniach w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej 15KV w miejscowości Kup w gminie Dobrzeń Wielki, w miejscowości Kaniów w gminie Popielów i w miejscowości Ładza, w gminie Pokój:
- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – postanowienie z dnia 29.01.2016 r., znak ZS.224.4.1.2016.TK oraz postanowienie z dnia 01.02.2016 r., znak ZS.224.4.1.2016.TK.AM,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – na podstawie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uznano za uzgodniony projekt decyzji w związku z nie wyrażeniem przez organ stanowiska w ciągu 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji,
- Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – postanowienie z dnia 20.01.2016 r., znak EM-0211/276/39/16,
- Wójta Gminy Pokój – postanowienie z dnia 25.01.2016 r., znak SG.II.6733.1.2016,
- Wójta Gminy Popielów - postanowienie z dnia 21.01.2016 r., znak ITR.6733.1.2016.MM.
Zainteresowani mogą zapoznać się z w.w. postanowieniami, a także projektem decyzji uwzględniającym zgłoszone w tych postanowieniach uwagi w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, bądź w Urzędzie Gminy w Popielowie - ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, bądź w Urzędzie Gminy w Pokoju - ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój – w godzinach pracy urzędów, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

PDFzawiadomienie o zakończeniu LINIA 15kV.pdf (120,58KB)
PDFzałącznik 5 do decyzji.pdf (152,13KB)
PDFzałącznik 4 do decyzji.pdf (112,16KB)
PDFzałącznik 2 do decyzji.pdf (141,42KB)
PDFzałącznik 3 do decyzji.pdf (101,26KB)
PDFzałącznik 1 do decyzji.pdf (214,40KB)
PDFPROJEKT decyzji po uzgodnieniach.pdf (276,12KB)
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o możliwości zapoznania się z zebranyym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pojegającego na "Podłączeniu trzech studni wierconych na ujęciu wody Kurznie-Roszkowice"
PDFObwieszczenie (56,21KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływnia przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji   pn."Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie"
PDFObwieszczenie (61,75KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Lubienia"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Lubienia" (761,30KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Stobrawa"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Stobrawa" (757,27KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna" (741,88KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowaych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Stobrawa - w zakresie zmiany ostateczenj środowiskowej - rozszerzenia decyzji o dodatkowe działki tj.: obręb Stobrawa dz. nr 156/4, 148/6, 208, 141/1, 101/2, 207/2, 228/2 km 1."
PDFObwieszczenie Stobrawa.pdf (588,52KB)
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowaych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna - w zakresie zmiany ostateczenj środowiskowej - rozszerzenia decyzji o dodatkowe działki tj.: obręb Rybna dz. nr 171/1 km 1."
PDFObwieszczenie Rybna.pdf (592,79KB)


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowaych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Lubienia - w zakresie zmiany ostateczenj środowiskowej - rozszerzenia decyzji o dodatkowe działki tj.: obręb Lubienia dz. nr 309, 410, 332, 331/1 km 1."
PDFObwieszczenie_Lubienia.pdf (606,47KB)
 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice, wsi Popielów, wsi Stare Siołkowice

DOCwniosek o zmianę planu.doc (37,50KB)
JPEGObwieszczenie.jpeg (54,79KB)
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wezwaniu do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji   pn."Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie"
PDFObwieszczenie.pdf (1,09MB)
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
JPEGObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.jpeg (68,34KB)


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn."Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiurki w km 15+293 w m. Stare Kolnie"
JPEGObwieszczenie.jpeg (91,80KB)


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o zakończeniu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania  pn.  "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Lubienia"
JPEGObwieszczenie.jpeg (104,39KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowwadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania  pn.  "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Lubienia"
PDFObwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania - Kanalizacja Lubienia.pdf (1,38MB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o zakończeniu procedury przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania  pn.  "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna"
PDFObwieszczenie o zakończeniu procedury przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji środowiskowej - Kanalizacja Rybna.pdf (1,22MB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o zakończeniu procedury przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania  pn. "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Stobrawa"
PDFObwieszczenie o zakończeniu procedury przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji środowiskowej - Kanalizacja Stobrawa.pdf (1,29MB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE  o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Stobrawa.
JPEGObwieszczenie Wójta Gminy Popielów Stobrawa.pdf.jpeg (153,42KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn. "Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w miejscowości Nowe Siołkowice"
PDFObwieszczenie ITR-6220-7-2015.pdf (431,03KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przesięwzięcia na środowisko dla zadania  pn. "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna"
PDFObwieszczenie ITR-6220-3-2015.pdf (420,31KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn. "Podłączenie trzech studni wierconych na ujęciu wody Kurznie-Roszkowice"
PDFObwieszczenie ITR-6220-5-2015.pdf (429,16KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn. "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna"
PDFObwieszczenie ITR-6220-3.pdf (378,10KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn. "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Stobrawa"
PDFObwieszczenie ITR-6220-4.pdf (474,35KB)


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn. "Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach nad rzeką Młynówką Karłowicką w jej km 1+553 w miejscowości Karłowice w gminie Popielów w województwie opolskim"

PDFObwieszczenie.pdf (373,12KB)


Obwieszczenie Wójta Gminy  dla przedsięwzięcia pn„ Prowadzenie  odzysku odpadów poza instalacjami ( R5 ), w ramach wykonywanej rekultywacji terenów zdegradowanych”

PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie.pdf (290,94KB)
DOCXObwieszczenie Wójta Gminy.docx (14,82KB)
PDFDecyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Prowadzeniu odzysku odpadów poza instalacjami ( R5 ), w ramach wykonywanej rekultywacji terenów zdegradowanych".pdf (1,25MB)


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciiu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wodnej Zwanowice"

JPEGobwieszczenie.jpeg (175,58KB)

PDFDecyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni wodnej w 185=240 km rzeki Odry" (1,34MB)

 


Info.jpg PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-23-2015 z dnia 9-01-2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (462,77KB)
PDFzał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-23-2015.pdf (2,69MB)

 PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.pdf (355,92KB)
 DOCwzór oferty -edytowalny.doc (91,00KB)

 PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-40-2015 z dnia 19-02-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf (851,50KB)
PDFzałacznik do Zarządzenia Nr 0050-40-2015.pdf (578,43KB)
DOCharmonogram do uaktualnienia.doc (45,50KB)

 

 


 

 

16.12.2014   Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych  majątku ruchomego Urzędu Gminy w Popielowie

 PDFWykaz zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Popielowie.pdf (317,88KB)

Osoby zainteresowane ewentualnym nabyciem lub przekazaniem wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny:

Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów , tel. 77 427 58 22 , fax. 77 427 58 38, e-mail ug@popielow.pl w terminie do 31 grudnia 2014 (decyduje data wpływu wniosku).

 

 

"Termomodernizacjia wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie"

PDFZawiadomienie.pdf (441,93KB)
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o zakończeniu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji środowiskowej – Kaniów kanalizacja OOŚ
JPEGobwiesczenie.jpeg (97,68KB)
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu – kanalizacja Kaniów
JPEGObwieszczenie.jpeg (71,05KB)

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Kaniów
PDFOBWIESZCZENIE.pdf (294,19KB)

 


Info.jpg Ogłoszenie Wójta Gminy otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014.pdf (459,61KB)
PDFzał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-449-2013.pdf (2,61MB)
PDFzał nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-449-2013 z dnia 21.11.2013.pdf (2,52MB)

 PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.pdf (355,92KB)
DOCwzór oferty -edytowalny.doc (91,00KB)

Wyniki otwartych konkursów  ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych  z  podziałem na dwa rodzaje zadań:          
1)        Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego wśród
mieszkańców gminy Popielów
2)        Krzewienie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży
szkolnej.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014 r. - upowszechnianie kultury .pdf (1,41MB)

Pomocy społecznej z  podziałem na dwa rodzaje zadań:
1)         Pielęgnacja w środowisku domowym  osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
2)         Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014 r. - upowszechnianie kultury .pdf (1,41MB)O B W I E S Z C Z E N I E   WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (2,38MB)


 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia -Budowa elektrowni wodnej.pdf (517,12KB)
 PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (1,85MB)


O B W I E S Z C Z E N I E   WÓJTA GMINY POPIELÓW
o możliwości zapoznania się  z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodó i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowie elektrowni wodnej w 185+240 km rzeki Odry   na stopniu  wodnym Zwanowice”
PDFobwieszczenie.pdf (540,13KB)


PDFInformacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy w Popielowie.pdf (551,95KB)
PDFwykaz zużytych lub zbędnych składników majatku ruchomego zlokalizowanych w OSP Kaniów.pdf (944,42KB)
PDFwykaz zużytych lub zbędnych składników majatku ruchomego zlokalizowanych w OSP Karłowice.pdf (432,24KB)
PDFwykaz zużytych lub zbędnych składników majatku ruchomego zlokalizowanych w OSP Popielów.pdf (444,03KB)
PDFwykaz zużytych lub zbędnych składników majatku ruchomego zlokalizowanych w OSP Stare Siołkowice.pdf (883,77KB)
PDFwykaz zużytych lub zbędnych składników majatku ruchomego zlokalizowanych w OSP Stobrawa.pdf (451,00KB)
PDFwykaz zużytych lub zbędnych składników majatku ruchomego zlokalizowanych w ośrodkach zdrowia.pdf (378,31KB)
 


O B W I E S Z C Z E N I E   WÓJTA GMINY POPIELÓW
   
o wpłynięciu raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ;  
 „ Budowie elektrowni wodnej w 185+240 km rzeki Odry   na stopniu  wodnym Zwanowice”
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów.pdf (113,88KB)


O B W I E S Z C Z E  N I E WÓJTA GMINY POPIELÓW
   
o przystąpieniu do sporządzania Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019.
PDFObwieszczenie.pdf (116,42KB)


 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wykazie nieruchomości -lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy.pdf (384,85KB)
szczegóły Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050/341/2013, Nr 0050/342/2013, Nr 0050/343/2013, Nr 0050/344/2013,  bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3

 


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

 

   Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 km 16+513 w miejsciu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki wraz z korektą łuku w miejscowości Stare Kolnie"

JPEGObwieszczenie Wojewody Opolskiego 1.jpeg (145,58KB)

JPEGObwieszczenie Wojewody Opolskiego 2.jpeg (127,88KB)


 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydaniu decyzji  nr ITR. 6220.02.2012.MM   z dnia   27.12.2012 r   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „ Zmianie sposobu użytkowania zakładu elektromechaniki pojazdowej na zakład mechaniki  pojazdowej   – Stare Siołkowice ul. Zapłocie 26a”  
 

DOCObwieszczenie.doc (39,00KB)


 

Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-311-2012 z dnia 23.11.2012 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.pdf (556,54KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050 - 311 - 2012 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2012r.docx (23,91KB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wynikach otwartego konkursu nan realizację zadań publicznych w 2013 r. -kultura fizyczna.pdf (472,07KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.328.2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. -kultura fizyczna.pdf (1,08MB)
DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050 -311- 2012 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2012.docx (27,94KB)
PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.pdf (355,92KB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wynikach otwartego konkursu nan realizację zadań publicznych w 2013 r. -ochrona i promocja zdrowia.pdf (447,07KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.329.2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. -ochrona zdrowia .pdf (1,05MB)


 


 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów, wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

DOCOBWIESZCZENIE POŚ.doc (29,00KB)

DOCwniosek o zmianę przeznaczenia_SOOP.doc (23,00KB)


 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów

DOCOBWIESZCZENIE SUiKZP.doc (28,00KB)

DOCwniosek o zmianę przeznaczenia_SOOP.doc (23,00KB)


 

 O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydaniu postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: 
„ Budowie elektrowni wodnej w 185+240 km rzeki Odry” na stopniu  wodnym Zwanowice

PDFObwieszczenie.pdf (119,68KB)


 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Wdrożeniu nowej technologii produkcji uszlachetnionego piasku przeznaczonego do barwienia na działkach  nr ewid.  679, 680, 681, 683, 684, 650, 651 km 5  obręb Nowe Siołkowice”

PDFObwieszczenie.pdf (116,18KB)


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydanej decyzji dla przedsiewziecia polegajacego na „ Budowie mostu w ciagu drogi wojewódzkiej nr 457 km 16+513 w miejscu istniejacego mostu przewidzianego do rozbiórki
wraz z korekta łuku w miejscowosci Stare Kolnie”

PDFObwieszcznie budowa mostu.pdf (52,29KB)

PDFDecyzja ZDW Most Stare Kolnie.pdf (164,13KB)


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o otrzymaniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ;   
  „ Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów magazynowych na obiekty przemysłowe zlokalizowane na działkach nr 251/4, 251/5, 251/8, 252/3, 253/4, 253/3 254/2 km 1 obręb Kurznie”

DOCObwieszczenie - raport do uzgodnień.doc (28,50KB)


 O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o otrzymaniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ;   
  „ Wdrożenie nowej technologii produkcji uszlachetnionego piasku przeznaczonego do barwienia na działkach nr ewid.  679, 680, 681, 683, 684, 650, 651 km 5  obręb Nowe Siołkowice ”

DOCObwieszczenie - raport do uzgodnień.doc (28,50KB)


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o otrzymaniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ;   
  „ Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów magazynowych na obiekty przemysłowe zlokalizowane na działkach nr 251/4, 251/5, 251/8, 252/3, 253/4, 253/3 254/2 km 1 obręb Kurznie”

DOCObwieszczenie - raport do uzgodnień.doc (28,50KB)


Z A W I A D O M I E N I E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na;   „Wdrożenie nowej technologii produkcji uszlachetnionego piasku przeznaczonego do barwienia na działkach nr ewid.  679, 680, 681, 683, 684, 650, 651 km 5  obręb Nowe Siołkowice”

PDFZawiadomienie.pdf (108,01KB)

PDFPostanowienie.pdf (169,99KB)


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:   „ Budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 457 km 16+513 w miejscu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki wraz z korektą łuku w miejscowości Stare Kolnie”

PDFObwieszcznie o odstąpieniu.pdf (110,98KB)

 


 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o otrzymaniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ;   
  „ Zmianie sposobu użytkowania zakładu elektromechaniki pojazdowej na zakład mechaniki  pojazdowej – Stare Siołkowice ul. Zapłocie 26a”

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Popielów.doc (28,50KB)


P O S T A N O W I E N I E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o dopuszczeniu Fundacji "Czysta Energia" do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego POPIELÓW”

PDFPostanowienie.pdf (295,69KB)


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydanej decyzji o  umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożenie nowej technologii produkcji uszlachetnionego piasku przeznaczonego do barwienia  na działkach nr ewid. 679, 680, 681, 683, 684 obręb Nowe Siołkowice”

PDFObwieszczenie.pdf (146,84KB)


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydanej decyzji o  umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy  1 MW w miejscowości Stare Siołkowice”

PDFObwieszczenie.pdf (140,45KB)


 O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

 o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie drogi wojewódzkiej  nr 457 na odcinku Stare Siołkowice – Hospicjum – Popielów ”
 

PDFObwieszcznie.pdf (112,48KB)


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Popielów na lata 2012-2027"

PDFobwieszcznie o wyłożeniu.pdf (106,15KB)

DOCXobwieszcznie o wyłożeniu..docx (16,82KB) 


 O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o  wydanym postanowieniu  stwierdzającym  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla przedsięwzięcia „ Poszukiwanie  i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego POPIELÓW ”

DOCObwieszczenie w sprawie wydania postanowienia.doc (40,00KB)


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW
DOCObwieszczenie o zakończeniu postępowania WZMiUW - remon rzeki Stobrawa.doc (39,50KB)
 


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o  wydanym postanowieniu  w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
„Rozbudowie drogi wojewódzkiej  nr 457 na odcinku Stare Siołkowice – Hospicjum – Popielów ”

DOCObwiewszczenie (29,50KB)


 O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o zakończeniu  postepowania dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    polegającego na:
 „ Remoncie koryta rzeki Stobrawa     w km 0+000 – 6+060 gm. Popielów” 

DOCOBWIESZCZENIE - ZAKOŃCZENIE POSTEPOWANIA DOWODOWEGO.doc (44,50KB)


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA  GMINY  POPIELÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„ Rozbudowie drogi wojewódzkiej  nr 457 na odcinku Stare Siołkowice – Hospicjum – Popielów ”
 

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf (110,16KB)


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA  GMINY  POPIELÓW

PDFObwieszczenie.pdf (122,85KB)


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA  GMINY  POPIELÓW

o zakończoniu  postępowanie administracyjne i wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizacje przedsięwzięcia

PDFObwieszczenie.pdf (117,93KB)


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA  GMINY  POPIELÓW
o wszczęciu postępowania

PDFOBWIESZCZENIE.pdf (123,29KB)


 DOCOgłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert.doc (25,00KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050 153 2011 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2011r.docx (19,95KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050 153 2011 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2011.docx (22,13KB)

DOCwzór oferty.doc (113,00KB)
DOCwzor_sprawozdanie.doc (101,50KB)

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.pdf (631,22KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realiazcję zadań publicznych w 2012 r w zakresie ochrony zdrowia.pdf (491,20KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-177-2011 z dnia 30.12.2011 r w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (660,49KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.179.2012 z dnia 9.01.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.pdf (1,32MB)


 

PDFinformacja.pdf (1,49MB)O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

JPEGObwieszczenie Wojewody Opolskiego.jpeg (63,03KB)


PDFogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach społecznych dot. Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.pdf (453,64KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-122-2011 z dnia 14.09.2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu Współpracy.pdf (607,36KB)

 PDFProjekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami Pozarządowymi.pdf (129,06KB)


 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA  GMINY  POPIELÓW
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

DOCObwieszczenie.doc (47,50KB)
 
DOCXHarmonogram zebrań wiejskich wyborczych.docx (13,12KB)

Informacja o konsulatcji projektów aktów prawa miejscowego
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-501-2010 z dnia 6.12.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.pdf (567,29KB)PDFInformacja o konsulatcji Projektu Programu współpracy na 2011 r.pdf (134,87KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi na 2011.pdf (304,55KB)
DOCProjekt Programu współpracy 2011.doc (133,50KB)
DOCXObwieszczenie Wójta Gminy.docx (13,74KB)

Dofinansowanie zadania  publicznego  z pominięciem  otwartego konkursu ofert PDFkonkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy i kultywowania dziedzictwa kulturowego.pdf (328,01KB)


DOCOgłoszenie Wójta Gminy o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach.doc (53,00KB)

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy.docx (15,49KB)

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego.docx (13,17KB)

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o przeprowadzaniu startegicznej oceny oddziaływania na środowisko.doc (28,50KB)

DOCObwieszczenie o zakończeniu postępowania.doc (27,00KB)

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o wydanej decyzji na realizację przedsięwzięcia przebudowa mostu w m.Popielowska Kolonia.doc (26,50KB)

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o wydanej decyzji na realizację przedsięwzięcia przwbudowa mostu w m.Popielowska Kolonia.doc (26,50KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o otwarych konkusach na realizacje zadań publicznych
DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-328-2009 z dnia 17.11.2009r.docx (18,29KB)
DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-328-2009 z dnia 17.11.2009r..docx (21,04KB)

DOCOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (40,50KB)
DOCOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku z zakresu pomocy społecznej.doc (39,50KB)

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania.doc (30,00KB)

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego.doc (30,50KB)

DOCObieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postepowania dowodowego.doc (29,50KB)

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania.doc (30,00KB)

DOCObwieszczenie Wójta Gminy w sprawie raportu przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej.doc (31,00KB)

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania na wydanie decyzji na realizację przedsięwzięcia- budowa sali gminastycznej przy PSP w Karłowicach.doc (39,00KB)

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania na wydanie decyzji na zadanie termomodernizacja budynku PP Siołkowcie.doc (38,50KB)

DOCObwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia postępowania.doc (33,00KB)

PDFdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia.pdf (163,18KB)

PDFOBWIESZCZENIE BIP.pdf (54,05KB)

DOCOgłoszenie o naborze kandydatów.doc (46,50KB)
PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (403,49KB)

DOCXobwieszczenie Wójta Gminy.docx (14,06KB)

DOC`ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach.doc (48,50KB)

DOCObwieszczenie Wójta Gminy w zakresie oceny oddziaływania na środowisko- Kanalizacja sanitarna.doc (32,00KB)
DOCObwieszczenie Wójta Gminy w sprawie oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia -przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej.doc (32,00KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze kandydatów  na stanowisko  urzędnicze -ds. Budownictwa i Programów Pomocowych PDFogłoszenie.pdf (1,67MB)

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postepowania-kanalizacja.docx (14,04KB)

DOCogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy i zbycia.doc (30,00KB)

DOCOgłoszenie Wójta Gminy o ogłoszeniu o konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli.doc (53,00KB)
Informacja o wynikach naboru-we wskazanym terminie w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna oferta kandydatów na w/w stanowiska


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaniów, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Popielowska Kolonia, Rybna, Stobrawa, Stare Kolnie 
DOCOGŁOSZENIE o wyłożeniu.doc (28,00KB) 

DOCobwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach-Popielów.doc (41,00KB)
DOCobwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc (30,00KB)

DOCPonowne Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.doc (45,50KB)
DOCkwestionariusz osobowy.doc (131,00KB)
DOCWyniki naboru na stanowisko ds. budownictwa.doc (22,50KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o wykazach nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy oraz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży JPEGOgłoszenie.jpg (192,93KB)

DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.doc (44,50KB)
DOCLista kandydatów do naboru na stanowisko ds. budownictwa.doc (21,00KB)

DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-216-2009 z dnia 23 stycznia 2009r w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.doc (26,00KB)
DOCOgłoszenie Wójta Gminy o Konkursie na stanowisko Dyrektora SCKTiR.doc (38,00KB)
DOCkwestionariusz osobowy.doc (131,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-232-2009 z dnia 26.02.2009r. w sprawie składu osobowego komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora SCKTiR.doc (26,00KB)
DOCWyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.doc (22,50KB)

DOCdecyzja środowiskowa kanalizacja.doc (159,00KB)
DOCObwieszczenie Wójta Gminy (30,00KB)


DOCOgłoszenie o naborze na stanowisko ds.budownictwa.doc (40,00KB)

DOCkwestionariusz osobowy.doc (131,00KB)

DOCLista kandydatów do naboru na stanowisko ds. budownictwa.doc (22,00KB)
DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa.doc (21,50KB)


DOCObwieszczenie Wójta Gminy.doc (43,00KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-192-2008 z dnia 27 listopada 2008 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.doc (26,50KB)
DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-192-2008 z dnia 27.11.2008r.docx (17,99KB)
DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-192-2008 z dnia 27.11.2008r..docx (20,18KB)

DOCwyniki konkursu z zakresu pomocy społecznej Caritas Stacja.doc (38,50KB)
DOCWyniki konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r.doc (38,50KB)

DOCZawiadomienie o wszczęciu post. przebudowa drogi Nowe Siołkowice.doc (28,50KB)

DOCPostanowienie o odstapieniu od raportu Kanalizacja Karłowice.doc (84,50KB)


DOCobwieszczenie kanalizacja.doc (36,00KB)

DOCOgłoszenie Wójta Gminy o naborze na stanowisko urzędnicze - ds rozwoju wsi i ochrony środowiska.doc (55,50KB)
DOCLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska.doc (22,50KB)
DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska.doc (22,00KB)

DOCkwestionariusz osobowy.doc (131,00KB)


DOCogłoszenie Wójta Gminy Popielów o wywieszeniu wykazów nieruchomości grunotwych przeznaczonych do dzierżawy i lokalowych przeznaczonych do najmu.doc (23,50KB)

Postanowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie zakładu mechaniki pojazdowej w Popielowie” – dz. nr 1132/350 km 3, obręb Popielów.
DOCpostanowienie raport odstąpienie.doc (39,50KB)


DOCogłoszenie Wójta Gminy Popielów o wywieszonych wykazach nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy.doc (23,00KB)
DOCZałącznik do Zarządzenia NR 0152- 140- 2008.doc (29,50KB)
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 0152- 141- 2008.doc (30,50KB)
DOCZałącznik do Zarządzenia NR 0152- 142- 2008.doc (30,50KB)
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 0152- 143- 2008.doc (26,50KB)

DOCOgłoszenie Wójta Gminy o naborze na stanowisko urzędnicze - Kierownika USC.doc (53,50KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-139-2008 z dnia 23 czerwca 2008r w sprawie komisji konkursowej na stanowisko Kierownika USC.doc (21,50KB)
DOCkwestionariusz osobowy.doc (131,00KB)
DOCLista kandydatów spełniających wymagania formalne w procesie naboru na stanowisko Kierownika USC.doc (22,00KB)
DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Urzędu stanu Cywilnego.doc (23,00KB)

DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-124-2008 z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów.doc (24,50KB)
DOCOgłoszenie Wójta Gminy o ogłoszeniu o konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli.doc (48,00KB)

DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-100-2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc (24,50KB)
DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.doc (50,00KB)
DOCwzór umowy.doc (51,50KB)
DOCwzór sprawozdania.doc (72,50KB)
DOCwzór oferty.doc (73,50KB)
PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Popielów w 2008r.pdf (71,58KB)

 

DOCOgłoszenie o naborze na stanowisko budownictwo i programów pomocowych.doc (45,00KB)

PDFLista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko ds. budownictwa i programów pomocowych.pdf (31,17KB)
DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa i programów pomocowych.doc (21,50KB)
 


 

DOCOgłoszenie o naborze na stanowisko budownictwo i programów pomocowych.doc (45,00KB)

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. Budownictwa i programów pomocowych (568,62KB)
PDFZarządzenie nr 0152/92/2007 Wójta Gminy Popielów w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej (606,51KB)
DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa i programów pomocowych.doc (20,50KB)

DOCObwieszczenie Wójta Gminy.doc (31,00KB)
DOCObwieszczenie Wójta Gminy.doc (42,50KB)

DOCOgłoszenie o naborze na stanowisko budownictwo i programów pomocowych.doc (45,00KB)
DOCkwestionariusz osobowy.doc (131,00KB)


 

Obwieszczenie Wójta Gminy
DOCObwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...doc (28,50KB)

Ogłoszenie:
PDFOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Siołkowice (43,35KB)


 

Ogłoszenie DOCOgłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Dowodów Osobistych.doc (46,50KB)
DOCkwestionariusz osobowy.doc (131,00KB)
PDFLista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds dowodów osobistych (32,43KB)
PDFZarządzenie w sprawie powołania składu komisji konkursowej (33,74KB)

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (234,14KB)


Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie zasad wyboru ławników sądowych oraz trybu zgłaszania kandydatów
DOCWzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z niezbędnymi informacjami.doc (82,00KB)
PDFzapytanie z Krajowego Rejstru Karnego.pdf (54,29KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie
DOCOgłoszenie o konkursie na dyrektora PSP w Starych Siołkowicach.doc (38,50KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie
DOCKonkurs na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.doc (32,50KB)
DOCkwestionariusz osobowy.doc (131,00KB)
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-46-2007 z dnia 18 czerwca 2007r.w sprawie składu komisji konkursowej na dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.doc (25,00KB)
DOCInformacja o wynikach konkursu na dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Kultury.doc (21,50KB)


Ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie
DOCOgłoszenie o konkursie na Dyrektora GBP.doc (32,00KB)
DOCkwestionariusz osobowy.doc (131,00KB)

DOCInformacja o wynikach konkursu.doc (20,50KB)


Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

DOCNabór na stanowisko urzędnicze ds. Zarządzania Kryzysowego i OC.doc (40,50KB)
DOCkwestionariusz osobowy.doc (131,00KB)

DOCLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds.Zarządzania Kryzysowego.doc (22,00KB)
DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds.Zarządzania Kryzysowego i OC.doc (21,00KB)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
DOCBIP Grabowski zawiadomienie.doc (24,00KB)

Informacja Wójta Gminy do publicznej wiadomości :
DOCBIP - inf do publicznej wiadomości.doc (29,00KB)
DOCBIP do uzgodnień.doc (32,50KB)
DOCBIP Karłowice zawiadomienie.doc (24,00KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
DOCOgłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - informatyka.doc (38,50KB)
DOCkwestionariusz osobowy.doc (131,00KB)
DOCLista kandydatów do naboru na stanowisko informatyka.doc (20,50KB)
DOCInformacja o wynikach naboru Informatyka.doc (21,00KB)

Ogłoszenie Wójta GminyDOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.doc (38,00KB)

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Popielów w 2008r.pdf (71,58KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy DOCobwieszczenie (29,50KB)


Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszego referenta ds.rachuby płac.doc (45,00KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
DOCLista kandydatów do naboru na stanowisko ds. rachuby płac.doc (23,00KB)

DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds.rachuby płac.doc (21,00KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds.księgowych.doc (36,00KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
DOCLista kandydatów do naboru na stanowisko ds.księgowych.doc (22,00KB)

DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds.księgowych.doc (22,00KB)

Obwieszczenie Wójta DOCObwieszczenie Wójta.doc (41,00KB)

Obwieszczenie Wójta DOCObwieszczenie Wójta Gminy (43,50KB)

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora PSP w Stobrawie
DOCOgłoszenie o konkursie na dyrektora PSP w Stobrawie.doc (34,00KB)

Obwieszczenia Wójta Gminy o udzieleniu decyzji
DOCzawiadomienie o udzielenie decyzji środowiskowych.doc (27,00KB)
DOCObwieszczenie Wójta o udzielenie decyzji.doc (27,50KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
-DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -Specjalista ds.gospodarki gruntami i geodezji.doc (48,00KB)

DOCLista kandydatów spełniajacych wymogi formalne-do ogłoszonego naboru.doc (21,00KB)

DOCinformacja o wynikach naboru.doc (21,50KB)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie na stanowisko urzędnicze  DOCInforemacja o naborze kandydatów (36,00KB)
Lista kandydatów spełniających wymagania  formalne DOCLista kandydatów spełniajacych wymogi formalne-do ogłoszonego naboru.doc (21,00KB)

 

Zawiadomienie Wójta Gminy o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia DOCINFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI.doc (33,00KB)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 16 lutego 2006r. o otwartym konkursie na stanowisko urzędnicze- Inspektora ds. budownictwa
DOCOgłoszenie o naborze na Inspektora ds.budownictwa.doc (35,50KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  DOCLista kandydatów spełniajacych wymogi formalne-do ogłoszonego naboru.doc (21,00KB)
-DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds.budownictwa.doc (21,00KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania : Budowa prawostronnego wału rzeki Stobrawa na odcinku Stobrawa-Stare Kolnie wraz z budowlami towarzyszącymi
DOCobwieszcz internet.doc (26,00KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego  na  budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej nr BTS 53 227   w m. Stobrawa , ul. Odrzańska.
DOCera internet.doc (27,00KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2006. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze .doc (34,00KB)     DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent ds Gospodarki Gruntami i Geodezji (45,50KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki gruntami i geodezji DOCLista kandydatów spełniających wymogi formalne do ogłoszonego naboru.doc (21,00KB) 

DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds Gospodarki Gruntami i Geodezji.doc (21,50KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds.podatków i opłat - DOCLista kandydatów spełniających wymogi formalne.doc (23,00KB)

Informacja o wynikach naboruDOCInformacja o wynikach naboru.doc (21,50KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2005r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.doc (45,00KB)
DOCLista kandydatów spełniających wymogi formalne do ogłoszonego naboru.doc (20,00KB)

Informacja o wynikach naboru  DOCInformacja o wynikach naboru.doc (20,00KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy  z dnia 13 grudnia 2005r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu DOCOgłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert .doc (47,00KB)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego wsi KarłowiceDOCogłoszenie.doc (24,50KB)Obwieszcze Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa ul.Szkolnej w Kurzniach"
DOCKurznie obwieszczenie internet.doc (23,50KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Popielowie.

-DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-312-2005 z dnia 21 października 2005r. w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG Popielów.doc (24,00KB)
-DOCzałacznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-312-2005.doc (71,00KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Popielów i Stare Siołkowice DOCplany - interenet.doc (29,00KB)Zawiadomienie Wójta o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Małej Elektrowni Wodnej ZAWADA II etap."

DOCZawiadomienie Wójta Gminy (27,00KB)

rozstrzygnięcie DOCobwieszczenie zakończenie HCS intern.doc (22,00KB)


Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie:DOCObwieszczenia Wójta Gminy w sprawie: (28,50KB)

-wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie " Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla wsi Karłowice gm. Popielów"

-wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie " Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla wsi Karłowice gm. Popielów"Ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie na Dyrektora PSP w Karłowicach

DOCOgłoszenie o konkursie na Dyrektora PSP w Karłowicach.doc (34,50KB)
Komisja konkursowa wyłoniła Dyrektora PSP - została nim Pani Elżbieta Górka


Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie promocji
Szczegóły stanowią załacznik DOCOtwarty konkurs na zadania w dziedzinie promocji.doc (36,00KB)


Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nr 0151/10 /2004
z dnia 3 grudnia 2004r.WÓJT GMINY POPIELÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania zakresu pomocy społecznej-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych,
niepełnosprawnych, samotnych starszych, zamieszkałych na terenie gminy Popielów w latach 2005-2008.

I. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2005r. -29.000 zł
W latach 2006-2008 wysokość dotacji uzależniona będzie od sytuacji finansowej
gminy.

II. Warunki przyznania dotacji
Podmiot składający ofertę:
1. wykonuje zadanie samodzielnie,
2. posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania
3. zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy

III.Termin i warunki realizacji zadania
• termin 2005-2008
• miejsce realizacji zadania- gmina Popielów

IV. Termin składania ofert
30 dni od daty ogłoszenia konkursu

V. Termin tryb i kryteria wyboru oferty:
1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot
2. Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania
3. Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do wysokości dotacji
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku gdy na konkurs wpłynie jedna oferta
6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 10 stycznia 2005 przez zespół opiniujący
7. Wybrany podmiot zostanie poinformowany pisemnie.
8. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określone zostaną w umowie pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotem.
VI. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać na adres :Urząd Gminy, 46-090 Popielów, pok. Nr 2 z dopiskiem „Konkurs z zakresu pomocy społecznej”


Wzór oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określa załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r.(Dz.U.Nr 55,poz.662 z póxn.zm)
Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej www.bip.popielow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie
Formularz ofert można pobrać w tut. Urzędzie w pk. Nr 2
VII. W 2003 r. zadanie realizowała Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu-wysokość dotacji -32.000 zł
W 2004 r. zadanie realizowała Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu-wysokość dotacji –od stycznia do września wynosiła 17.000 zł

1. DOCinformacja o rozstrzygnięciu konkursu.doc (28,00KB)
2. DOCtreść zawartej umowy z podmiotem na realizację zadań zawartych w ogłoszonym konkursie ofert.doc (45,50KB)

 

DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds.budownictwa.doc (21,00KB)
DOCKonkurs na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.doc (32,00KB)
DOCOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora GOK.doc (32,00KB)
DOCKomisja konkursowa w sprawie naboru na stanowisko ds.Zarządzania Kryzysowego i OC.doc (21,00KB)
DOCLista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds dowodów osobistych (25,50KB)
DOCZarządzenie w sprawie powołania składu komisji konkursowej (26,50KB)
JPEGZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-42-2007 z dnia 25 maja 2007r.jpg (44,96KB)
JPEGZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-43-2007 z dnia 25 maja 2007r.jpg (53,92KB)
DOCLista kandydatów do naboru na stanowisko Kierownika USC.doc (22,00KB)
PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Popielów w 2007r.pdf (69,56KB)
EMLObwieszczenie o wszczęciu Kanalizacja Popielów.eml (22,76KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi na 2011.pdf (304,55KB)
DOCOgłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert.doc (25,00KB)
PDFObwieszczenie.pdf (117,93KB)
DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-444-2013 z dnia 6.11.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx (15,53KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-468-2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014 r. -ochrona i promocja zdrowia.pdf (1,32MB)
PDFZarządzenie Nr 0050-575-2014 z dnia 29-08-2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf (460,24KB)