Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARGI


Popielów, 2004-11-10
O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Popielów, ul. Oplska 13 46-090 Popielów ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na zadanie "Aktualizacja mapy zasadniczej siedliska wsi Kurznie i Kuźnica Katowska, gm. Popielów "

Opis przedmiotu zamówienia
Aktualizacji należy dokonać zgodnie z zakresem określonym na mapach sytuacyjno wysokościowych. W zakres zamówienia wchodzi:
- zaktualizowana kopia mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:1000 – 3 x papier w tym:
- 1 kpl. z podkolorowanym uzbrojeniem
- 1 kpl. z podkolorowanymi granicami działek
- skalibrowane i połączone skany map zasadniczych – rozdzielczość 300 dpi, plik*.tif w kompresacji CCITT4 1CD
- uproszczony wypis z rejestru gruntów – 1Xpapier + plik na dyskietce 3.5”
dla miejscowości Kurznie i Kuźnica Katowska.

Miejsce wykonania usługi: Kurznie i Kuźnica Katowska , gmina Popielów, województwo opolskie
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi podmiotowe oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia do pobrania odpłatnie w cenie 20 zł w siedzibie zamawiającego pokój nr 18 lub za zaliczeniem pocztowym
Kryterium oceny ofert: cena 100%
Miejsce składania ofert, siedziba zamawiającego: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów, pokój nr 2
Termin składania ofert: 01.12.2004r. godzina.10.00
Data , godzina i miejsce otwarcia ofert 01.12.2004 godzina 10.00 pokój nr 24 w siedzibie zamawiającego.
Termin związannia z ofertą 30 dni ostatecznego terminu składania ofert
Termin zakończenia zadania 15.03.2005r.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Robert Radomski tel. 0 77 4692027 wew.39 pokój nr 18
adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów

Wyniki przetarguDOCogłoszenie.doc (26,00KB)
Popielów, dnia 2004-09-10


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na

Dostawę lekkiego oleju opałowego

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w następujących placówkach: Gminny Ośrodek Kultury Popielów, Publiczne Gimnazjum Stare Siołkowice, Przedszkole Publiczne Popielów, PP Stare Siołkowice, Publiczna Szkoła Podstawowa Karłowice, PSP Popielów, PSP Stare Siołkowice, PSP Stobrawa, Urząd Gminy Popielów, Biblioteka Stare Siołkowice: w terminie do 30 czerwca 2005r. w ilości do 150 tys. litrów. Zamawiający zastrzega sobie dostawę 50 000 litrów oleju opałowego w cenie złożonej w ofercie przetargowej przez wykonawcę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi podmiotowe określone w warunkach udziału w postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w cenie 15 zł w siedzibie zamawiającego, pokój nr 18 w godzinach od 800 do 1500 lub za zaliczeniem pocztowym w terminie do 6 października 2004.
Termin zakończenia zadania 30.06.2005r.
Kryterium oceny ofert najniższa cena
Termin i miejsce składania ofert 6 października 2004r. godzina.1000 w siedzibie zamawiającego sekretariat, pokój nr 2
Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data i miejsce otwarcia ofert 6 października 2004 godzina 10.00 pokój nr 24 w siedzibie zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Robert Radomski tel.0 77 4692 027 wew.39 pok. nr 18
adres: Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów
Wybór oferenta DOCwybór oferenta.doc (22,00KB)PRZETARG współfinansowany z funduszu PHARE pn.Rozwój sterefy trurystycznej woj.opolskiego Faza 2

Public document to be completed by the Contracting Authority
Compulsory use for supply tender procedures above the EU threshold
(D02)

WORKS CONTRACT NOTICE

EUROPEAN UNIONPublication of Supplement to the Official Journal of the European Communities2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int On-line notification: http://simap.eu.int
CONTRACT NOTICE

Works xSupplies Services Reserved for the Publication OfficeDate of receipt of the notice __________________Identifier _________________________________

Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA)? NO YES X

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1) OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY

Organisation Commune of Popielów For the attention ofMarieta Kupka
Address Opolska 13 St. Postal code: 46-090
Town Popielów Country Poland
Telephone0048/ 77 469 20 23 27 Fax0048/ 77 469 20 23 27
Electronic mail (e-mail)ug@popielow.pl Internet address (URL)www.popielow.pl

I.2) ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED
As in I.1 X If different, see Annex A
I.3) ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION MAY BE OBTAINED
As in I.1 If different, see Annex A
I.4) ADDRESS TO WHICH TENDERS/REQUESTS TO PARTICIPATE MUST BE SENT
As in I.1 X If different, see Annex A
I.5) TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY*
Central level EU institution Other 
Regional/local level X Body governed by public law 

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Type of works contract (in case of works contract)
Execution X Design and execution Execution, by whatever means of work, 
corresponding to the requirements
specified by the contracting authority
II.1.2) Type of supplies contract (in case of supplies contract)
Purchase Rent Lease Hire purchase A combination of these 
II.1.3) Type of service contract (in case of service contract)
Service category 
II.1.4) Is it a framework agreement? * NO x YES 

II.1.5) Title attributed to the contract by the contracting authority *
Tourism development Opole,
Contract 2: Upgrading of pavements of the communal roads
II.1.6) Description/object of the contract (use continuation sheet if necessary)
Upgrading of 25 637 m2 of pavements of the communal roads.
II.1.7) Site or location of works, place of delivery or performance
Commune of Popielów
NUTS code * 5.16.23.09.09.2

II.1.8) Nomenclature
II.1.8.1) Common Procurement Vocabulary (CPV) *
Main vocabulary Supplementary vocabulary (when applicable)
Main object 45.23.31.40 -2 - - -
Additional objects ...-......-...- - - -- - -- - -- - -

II.1.8.2) Other relevant nomenclature (CPA/NACE/CPC)


II.1.9) Division into lots (for details about lots use Annex B as many times as needed)
NO X YES 
Tenders may be submitted for: one lot several lots all lots 

II.1.10) Will variants be accepted (where applicable)
NO X YES 
II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1) Total quantity or scope (including all lots and options, if applicable)
Upgrading of 25 637 m2 of pavements of the communal roads
II.2.2) Options (if applicable). Description and time when they may be exercised (if possible)
N/AII.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION
Either: Period in month/s 10 and/or days (from the award of the contract)
Or: Starting // and/or ending // (dd/mm/yyyy)


SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION

III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT

III.1.1) Deposits and guarantees required (if applicable)
Tender Guarantee of at least 1% of tender price.
Performance Security – 10% of the Contract Amount.
III.1.2) Main terms of financing and payment and/or reference to the relevant provisions (if applicable)
Advance Payment-10 %
Payments shall be made to the Contractor within 60 calendar days after invoices are issued.
Minimum amount of Interim Payment Certificate – 50 000 EUR
III.1.3) Legal form to be taken by the grouping of suppliers, contractors or service providers to whom the contract is awarded (if applicable)
Consortium – each partner of the consortium will be jointly and severally liable for the execution of the contract.

III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION

III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier or service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the minimum economic, financial and technical capacity required
· Participation in tendering is open on equal terms to all natural and legal persons of the Member States of the European Union and Beneficiaries of CARDS programme (Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia-Montenegro), Beneficiaries of Phare programme (Bulgaria, Romania,) Turkey, parties to Government Procurement Agreement GPA (Switzerland, Norway, Liechtenstein, Iceland, United States of America, Canada, Japan, South Korea, Hong Kong, Singapore, Israel and Aruba) - the latter countries only on the conditions specified in the GPA agreement.. All works, supplies and services must originate in one or more of these countries.

· Grounds for exclusion according to the requirements in section 1.7 of the Guide on Grants and Public Procurement under pre-accession instruments:
(a) they are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;
(b) they have been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgment which has the force of res judicata;
(c) they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the Contracting Authority can justify;
(d) they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which they are established or with those of the country of the Contracting Authority or those of the country where the contract is to be performed;
(e) has not fulfilled obligations relating to the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which they are established or those of the contracting authority;
(f) they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities' financial interests;
(g) following another procurement procedure or grant award procedure financed by the Community budget, they have been declared to be in serious breach of contract for failure to comply with their contractual obligations;
(h) are guilty of serious misrepresentation in supplying the information required by the Contracting Authority as a condition of participation in the contract procedure or fall to supply this information

The Tenderer must be a registered firm or natural person capable of carrying out the specified works, i.e road works.
His average annual turnovers in the past 3 years must be equivalent to 1 000 000 EUR.
He must have access to sufficient credit to cover the required cashflow for the duration of the contract. In any case the credit amount exclusively available for the execution of the Project (i.e. not already committed to other activities) must exceed the equivalent of 120 000 EUR.
He shall have completed at least 2 projects, of the total value of 0,6 million EURO jointly and nature/complexity comparable to the tendered works over the last 5 years.
The Tenderer`s overall experience (not necessarily in the scope of above mentioned 2 projects) presented in table shall cover roads with mineral – bitumious pavement – 20 000 m2.
The Contracting Authority reserves the right to ask for relevant documents/references confirming above (e.g. copies of the respective certificates of final acceptance signed by Supervisor/ Engineer or the contracting authority of the projects concerned).

All managers and key personnel shall have adequate experience: Road Works Manager at least 5 years of total experience and 3 as manager of similar works proved qualifications relevant to the work of the nature similar to this contract.
The Tenderer shall own or have access to the key items of equipment for execution of the contract works.
The Tenderer shall carry out at least 70 % of the Contract Works by his own means.
The Tenderer shall present full information on any history of litigation or arbitration during the last 3 years.
The Tenderer shall demonstrate the correct and consistent Work Programme and Quality Assurance System.


III.2.1.1) Legal position – means of proof required
Copies of the most recent documents showing legal status and place of registration of the headquarters of the tenderer.

III.2.1.2) Economic and financial capacity – means of proof required
Financial statements for the last 3 years verified by a chartered accountant.
Bank Statement on access to credit.
Litigation history of last 3 years

III.2.1.3) Technical capacity – means of proof required
He shall have completed at least 2 projects, of the total value of 0,6 million EURO jointly and nature/complexity comparable to the tendered works over the last 5 years.
The Tenderer`s overall experience (not necessarily in the scope of above mentioned 2 projects) presented in table shall cover: roads with mineral – bitumious pavement - 20 000 m2
The Contracting Authority reserves the right to ask for relevant documents/references confirming above (e.g. copies of the respective certificates of final acceptance signed by Supervisor/ Engineer or the contracting authority of the projects concerned).
Copies of the respective certificates of final acceptance signed by Supervisor/ Engineer or the contracting authority of the projects concerned.
CVs of key personnel.

III.3) CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1) Is provision of the service reserved to a specific profession?
NO YES 
If yes, reference of the relevant law, regulation or administrative provision


III.3.2) Will legal entities be required to state the names and professional qualifications of the personnel responsible for execution of the contract?
NO YES 
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE OF PROCEDURE

Open X Accelerated restricted 
Restricted Accelerated negotiated 
Negotiated 

IV.1.1) Have candidates already been selected? (for negotiated procedure only and if applicable)
NO YES If yes, provide details under Other information (section VI)

IV.1.2) Justification for the choice of accelerated procedure (if applicable)IV.1.3) Previous publication concerning the same contract (if applicable)
IV.1.3.1) Prior information notice concerning the same contract (if applicable)
Notice number in OJ content list /S - of // (dd/mm/yyyy)
IV.1.3.2) Other previous publications
Notice number in OJ content list /S - of // (dd/mm/yyyy)

IV.1.4) Envisaged number of suppliers which will be invited to tender (when applicable)
Number or: minimum / maximum 
IV.2) AWARD CRITERIA

(A) Lowest price X
or
(B) The most economically advantageous tender in terms of: 
B1) criteria as stated below (in descending order of priority where possible) 
1 _______________________ 4 ________________________ 7 ______________________
2 _______________________ 5 ________________________ 8 ______________________
3 _______________________ 6 ________________________ 9 ______________________

In descending order of priority: NO YES 
or:
B2) criteria as stated in contract documents 

IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.1) Reference number attributed to the file by the contracting authority *
PL 2002/000-580.06.18.02

IV.3.2) Conditions for obtaining contract document and additional documents
Obtainable until 17/11/2004 (dd/mm/yyyy)
Price (where applicable) 1000,00 PLN + 22 % VAT
Terms and method of payment
cash transfer to account no. 72116022020000000060113027, EKOCENTRUM sp. z o.o., 54-434 Wrocław, ul. Budziszyńska 35/1.

IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or requests to participate (depending whether it is an open, restricted or negotiated procedure)
18/11/2004 (dd/mm/yyyy) or days from dispatch of notice
Time (when applicable): 8:30 local time _

IV.3.4) Dispatch of invitations to tender to selected candidates (In restricted and negotiated procedure)

Estimated date: // (dd/mm/yyyy)

IV.3.5) Language or languages in which tenders or requests to participate can be drawn up

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Other (s) – third country
  X    ___________________

IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain its tender (in case of an open procedure)
Until // (dd/mm/yyyy) or months and/or 90 days from the deadline stated for receipt of tenders
IV.3.7) Conditions for opening tenders
IV 3.7.1) Persons authorised to be present at the opening of tenders (where applicable)
public session
IV.3.7.2) Date, time and place
Date 18/11/2004 (dd/mm/yyyy) Time: 9:00
Place Popielów Municipal Council Board, Opolska 13 St., 46-090 Popielów, Poland,

SECTION VI: OTHER INFORMATION
VI.1) IS THIS NOTICE A NON-MANDATORY ONE?
NO X YES 

VI.2) IF APPLICABLE, INDICATE WHETHER THIS PROCUREMENT IS A RECURRENT ONE AND THE ESTIMATED TIMING FOR FURTHER NOTICES TO BE PUBLISHED
N/A

VI.3) DOES THE CONTRACT RELATE TO A PROJECT/PROGRAMME FINANCED BY EU FUNDS?*
NO YES x
Phare Economic and Social Cohesion Programme 2002
a. Programme
Phare
b. Financing
the European Union, in accordance with the rules of Phare Economic and Social Cohesion Programme 2002, Financing Memorandum of 11-10-2002,
the national/ local budget: budget of Commune of Popielów.

VI.4) ADDITIONAL INFORMATION (if applicable)
Tenderers may submit questions in writing up to 16 days before the deadline for submission of tenders. The Contracting Authority must reply to all tenderers’ questions at lest 6 days before the deadline for receipt of tenders.
VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE // (dd/mm/yyyy)

ANNEX A


1.2) ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED

Organisation For the attention of
Address Postal code
Town Country
Telephone Fax
Electronic mail (e-mail) Internet address (URL)

1.3) ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION MAY BE OBTAINED


Organisation Ekocentrum Sp. z o.o. For the attention ofIwona Maj
Address ul. Budziszyńska 35/1 Postal code54-434
Town Wrocław Country Poland
Telephone+48 71 353 91 36 Fax+48 71 353 91 36
Electronic mail (e-mail)iwona.maj@ekocentrum.pl Internet address (URL)

1.4) ADDRESS TO WHICH TENDERS/REQUESTS TO PARTICIPATE MUST BE SENT

Organisation For the attention of
Address Postal code
Town Country
Telephone Fax
Electronic mail (e-mail) Internet address (URL)


ANNEX B: INFORMATION ABOUT LOTS - N/A

LOT No 
1) Nomenclature
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV) *

Main vocabulary Supplementary vocabulary (when applicable)
Main object ...- - - -
Additional objects ...-...-...-...- - - -- - -- - -- - -

1.2) Other relevant nomenclature (CPA/NACE/CPC)


2) Short description3) Scope or quantity


4) Indication about different starting/delivery date (if applicable)

Starting // (dd/mm/yyyy) / delivery // (dd/mm/yyyy)

LOT No 
1) Nomenclature
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV) *

Main vocabulary Supplementary vocabulary (when applicable)
Main object ...- - - -
Additional objects ...-...-...-...- - - -- - -- - -- - -

1.2) Other relevant nomenclature (CPA/NACE/CPC)2) Short description
3) Scope or quantity


4) Indication about different starting/delivery date (if applicable)
Starting // (dd/mm/yyyy) / delivery // (dd/mm/yyyy)

(Use present annex as many times as necessary)O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na

Opis przedmiotu zamówienia:
Karosacja samochodu marki Jelcz dla celów pożarniczych – realizowana w ramach dotacji Zarządu Głównego Związku OSP RP

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi podmiotowe określone w warunkach udziału w postępowaniu

Wymagania stawiane wykonawcom:
Wykonawca zobowiązany jest do załączenie do oferty następujących załączników:
1. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakie posiada wykonawca,
2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat(2001,2002,2003) karosacji wozów strażackich realizowanych w ramach dotacji Zarządu Głównego Związku OSP RP
3. certyfikaty, opinie potwierdzające jakość wykonywanych usług potwierdzone przez CNBOP
4. ocenę jakości wykonanych karosacji wozów strażackich realizowanych z dotacją ZG Związku OSP RP, potwierdzonych przez użytkowników tych wozów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania odpłatnie w cenie 15 zł w siedzibie zamawiającego, pokój nr 18 w godzinach od 800 do 1500 lub za zaliczeniem pocztowym w terminie do 27 września 2004.
Termin zakończenia zadania 30.11.2004r.
Kryterium oceny ofert najniższa cena
Termin i miejsce składania ofert 27 września 2004r. godzina.1000 w siedzibie zamawiającego sekretariat, pokój nr 2
Termin związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data i miejsce otwarcia ofert 27 września 2004 godzina 10.00 pokój nr 24 w siedzibie zamawiającego.
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Barbara Dębska tel. 0 77 4692027 wew.37 pokój nr 14
Krzysztof Dużyński tel. 0 77 4692027 wew. 37 pokój nr 14
Robert Radomski tel.0 77 4692 027 wew.39 pok. nr 18
adres: Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Popielów, ul. Oplska 13 46-090 Popielów ogłasza przetarg ograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na "Rozbiórkę i odbudowę strażnicy OSP w Starych Siolkowicach, II etap"
Opis przedmiotu zamówienia: budowa obiektu strażnicy OSP, dwukondygnacyjny, konstrukcja dachu drewniana, kryty dachówką karpiówką. wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynków przyległych - 300m2.
ZAkres zamówienia obejuje: budowę obiektu o powierzchni zabudowy 107.1m2, dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 141.9 m2,instalacje sanitarne, elektryczne, budowa wieży strażackiej z konstrukcji stalowej o kubaturze 59m3.

Miejsce wykonania robót budowlanych Stare Siołkowice, gmina Popielów, województwo opolskie
Nomenklatura (CPV) 45.21.61.21-8
Nie dopuszcza się skladania ofert częściowych.
NIe dopuszcza się składania oferty wariantowej

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczniu z postepowania o zamówienie zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi podmiotowe okreslone w warunkach udziału w postępowaniu
Sposób oceny wniosków:
1. Spełnienie warunków okreslonych w sekcji III2 ogłoszenia pod rygorem odrzucenia wniosku
2. Dodatkowe punkty - ilość referencji minimum 5, każda nastepna referencja po 1 pkt
3. W przypadku spełnienia wymagań okręslonych w pkt 1 przez większą liczbe wykonawców, zamawiający zaprosi wykonawców posiadających największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów decydować będzie kolejność złożenia wniosku
Warunki udziału można nieodpłatnie pobrać u zamawaijącego pokój nr 11 lub 18 w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do 03 sierpnia 2004, lub na stronie internetowei www.bip.popielow.pl.
Termin zakończenia zadania 31.12.2004r.
Wadium 6 000 zł (sześć tysięcy zł)
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postepowaniu: 5

Kryterium oceny ofert najniższa cena

Termin składania wniosków 03.08.2004r. godzina.12.00

Termin związannia z ofertą 60 dni ostatecznego terminu składania ofert

Data , godzina i miejsce otwarcia wniosków 03 sierpnia 2004 godzina 12.00 pokój nr 24 w siedziebie zamawiającego.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Robert Radomski tel. 0 77 4692027 wew.39 pokój nr 18
Mateusz Macioszek tel .0 77 4692027 wew. 31 pokój nr 11
adres: Popielów, ul. Opolska 13 46-090 Popielów
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu stanowi DOCwarunki udziału w postępowaniu.doc (60,50KB)
Wyniki przetargu DOCogłoszenie o udzieleniu zamówienia..doc (26,50KB)


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Popielowie ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż:

- Nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole o łącznej powierzchni użytkowej budynku 591,13 m2 położonej w Kaniowie przy ul. Szkolnej 2 działka nr 230/2 km 2 o pow. 0,1860 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 33024 - bez obciążeń, przeznaczenie - brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów - tereny usług, sportu i rekreacji.
Cena wywoławcza - 92.000,00zł

- Lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 35,02 m2 i pomieszczenia gospodarczego o pow. 7,10 m2 znajdujących się na nieruchomości - działka nr 277 km 2 o pow. 0,1200 ha w Karłowicach przy ul. Karłowiczki 2 zapisana w księdze wieczystej KW 31563 - bez obciążeń - położona w strefie budownictwa mieszkaniowego, wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 2106/10000.
Cena wywoławcza - 14.000,00zł

- Nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Karłowicach przy ul. Kolejowej - działka nr 269/64 km 2 o pow. 0,1069 ha zapisana w księdze wieczystej KW 27318 - bez obciążeń, przeznaczenie - brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów - pod budownictwo mieszkaniowe, zagrodowe i usługowe.
Cena wywoławcza - 8.100,00zł

- Nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Karłowicach przy ul. Kolejowej - działka nr 269/65 km 2 o pow. 0,1015 ha zapisana w księdze wieczystej KW 27318 - bez obciążeń, przeznaczenie - brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów - pod budownictwo mieszkaniowe, zagrodowe i usługowe.
Cena wywoławcza - 7.500,00zł

- Nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach przy ul. Brzeskiej - działka nr 397/2 km 2 o pow. 0,1200 ha zapisana w księdze wieczystej KW 2788 - bez obciążeń, przeznaczenie - brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów - pod budownictwo mieszkaniowe, zagrodowe i usługowe.
Cena wywoławcza - 11.200,00zł


Przetarg odbędzie się 1 lipca 2004r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Popielowie przy ul.Opolskiej 13

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia w a d i u m w gotówce do dnia 28 czerwca 2004r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy w Popielowie Nr 95889510162001000510440005 BS Popielów.


Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi w dniu przetargu. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty wylicytowanej kwoty przed zawarciem aktu notarialnego, oraz wszelkich innych opłat związanych z nabyciem nieruchomości i kosztami notarialnymi

Dodatkowe informacje o sprzedawanych nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Popielowie - tel. (077) 4692-027 lub w pok. nr 16 w dniach pracy urzędu w godz. 10-14.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

zamawiający Wójt Gminy
adres 46-090 Popielów, ul. Opolska 13
gmina Popielów
powiat opolski
województwo opolskie

temat przetargu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Popielów finansowana z oszczędności w opłatach za energię elektryczną bez zaciągania i poręczenia kredytu przez gminę”.

uprawniony do kontaktów z oferentami
Robert Radomski, tel (077) 4692027 wew. 35, ug@popielow.pl

data wygaśnięcia oferty 30 lipca 2003 do godziny 10.00
pełną treść przetargu i jego warunków stanowi załącznik : DOCprzetarg nieograniczony (22,00KB)

DOCwyniki przetargu na modernizację oświetlenia ulicznego.doc (23,50KB)


Ogłoszenie

W dniu 17.07.2003 rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice, Popielów i Stare Siołkowice.

DOCwyniki przetargu na wykonanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice (27,00KB)

DOCwyniki przetargu na wykonanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów (27,00KB)

DOCwyniki przetargu na wykonanie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice (27,00KB)


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro

zamawiający Wójt Gminy
adres 46-090 Popielów, ul. Opolska 13
gmina Popielów
powiat opolski
województwo opolskie

temat przetargu „Wykonanie remontu nawierzchni dróg mieszanką mineralno-bitumiczną w miejscowości Popielów ul. Moniuszki i ul. Kraszewskiego oraz w miejscowości Nowe Siołkowice ul. Wiejska”

uprawniony do kontaktów z oferentami
Robert Radomski, tel (077) 4692027 wew. 35, ug@popielow.pl

data wygaśnięcia oferty 5 sierpień 2003 do godziny 10.00
pełną treść przetargu i jego warunków stanowi załącznik : DOCprzetarg 28-07-2003.doc (21,50KB)

DOCwyniki przetargu na wykonanie remontu nawierzchni dróg.doc (28,00KB)


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro

zamawiający Wójt Gminy
adres 46-090 Popielów, ul. Opolska 13
gmina Popielów
powiat opolski
województwo opolskie

temat przetargu „Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na kotłownię olejową w budynku Urzędu Gminy Popielów”

uprawniony do kontaktów z oferentami
Robert Radomski, tel (077) 4692027 wew. 35, ug@popielow.pl

data wygaśnięcia oferty 8 września 2003 do godziny 9.30
pełną treść przetargu i jego warunków stanowi załącznik : DOCprzetarg 01-09-2003.doc (28,00KB)

Wyniki przetargu na przebudowę kotłowni z paliwa stałego na kotłownię olejową w budynku Urzędu Gminy PopielówDOCOGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA.doc (0)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej
powyżej 30 000 euro


zamiawiający Wójt Gminy
adres 46-090 Popielów, ul.Opolska 13
gmina Popielów
powiat opolski
województwo opolskie

temat przetargu "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Dzwonnicza" w miejscowości Kaniów

uprawniony do kontaktów z oferentami
Robert Radomski, tel (077) 4692 027 wew. 35 , ug@popielow.pl

data wygaśnięcia oferty 17 października 2003r.do godz.9.30

pełną treść przetargu i jego warunków stanowi załącznik DOCogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych -Dzwonnicza- w miejscowości Kaniów.doc (21,50KB)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro

zamiawiający Wójt Gminy
adres 46-090 Popielów, ul.Opolska 13
gmina Popielów
powiat opolski
województwo opolskie

temat przetargu "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych " Odłogi" w miejscowości Stobrawa

uprawniony do kontaktów z oferentami
Robert Radomski, tel (077) 4692 027 wew. 35 , ug@popielow.pl

data wygaśnięcia oferty 17 października 2003r.do godz.9.30

pełną treść przetargu i jego warunków stanowi załącznik DOCprzetarg .doc (21,50KB)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

zamiawiający Wójt Gminy
adres 46-090 Popielów, ul.Opolska 13
gmina Popielów
powiat opolski
województwo opolskie

temat przetargu "Aktualizacja mapy zasadniczej siedliska wsi Karłowice-Karłowiczki -gm Popielów

uprawniony do kontaktów z oferentami
Robert Radomski, tel (077) 4692 027 wew. 35 , ug@popielow.pl

data wygaśnięcia oferty 27 października 2003r.do godz.10.00

pełną treść przetargu i jego warunków stanowi załącznik DOCogłoszenie.doc (22,00KB)