Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Projekty uchwał VII kadencja

Obrady sesji w dniu 18 grudnia 2014r.

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr III-7-2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej PF.pdf
DOCProjekt uchwały Nr III-8-2014 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (1).doc
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr III-8-2014 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok - załączniki do uchwały.pdf
PDFUchwała RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2015 rok.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2015 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr III-9-2014 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. sw. Michała Archanioła w Karłowiccah.pdf
PDFProjekt uchwały Nr III-10-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej.pdf

 

Obrady sesji w dniu 29 stycznia  2015r.

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IV-11-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Popielów.pdf
PDF_zalacznik7130_
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IV-12-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.pdf
PDFzał do uchwały Nr IV-12-2015.pdf
PDFprojekt uchwały Rady Gminy Nr IV-13-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia planu pracy na rok 2015.pdf
PDFzał do uchwały Nr IV-13-2015.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IV-14-2015 - w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.pdf
PDFzał do projektu uchwały Nr IV-14-2015-w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.pdf
PDFprojekt uchwały Nr IV-15-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rad sołeckich.pdf
 

 Obrady sesji w dniu  26 lutego 2015r.

PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-16-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie uchwalenmia Planu Gospodraki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-17-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji RG na 2015 rok df.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-18-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr III-8-2014.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-19-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego .pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-20-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-21-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr V-21-2015.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
TXTProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-24-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.txt
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-25-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w drodze zamiany.txt.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VI-26-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf