Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał VII kadencja

Obrady sesji w dniu 18 grudnia 2014r.

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr III-7-2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej PF.pdf (1,22MB)
DOCProjekt uchwały Nr III-8-2014 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (1).doc (69,00KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr III-8-2014 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok - załączniki do uchwały.pdf (144,93KB)
PDFUchwała RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2015 rok.pdf (1,07MB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (1,05MB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2015 rok.pdf (975,25KB)

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr III-9-2014 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. sw. Michała Archanioła w Karłowiccah.pdf (593,28KB)
PDFProjekt uchwały Nr III-10-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej.pdf (1,27MB)

 

Obrady sesji w dniu 29 stycznia  2015r.

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IV-11-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Popielów.pdf (1,13MB)
PDF_zalacznik7130_ (3,06MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IV-12-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.pdf (440,26KB)
PDFzał do uchwały Nr IV-12-2015.pdf (2,86MB)
PDFprojekt uchwały Rady Gminy Nr IV-13-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia planu pracy na rok 2015.pdf (349,63KB)
PDFzał do uchwały Nr IV-13-2015.pdf (1,32MB)
PDFProjekt uchwały Nr IV-14-2015 - w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.pdf (135,03KB)
PDFzał do projektu uchwały Nr IV-14-2015-w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok.pdf (106,72KB)
PDFprojekt uchwały Nr IV-15-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rad sołeckich.pdf (493,72KB)
 

 Obrady sesji w dniu  26 lutego 2015r.

PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-16-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie uchwalenmia Planu Gospodraki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf (1,11MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-17-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji RG na 2015 rok df.pdf (389,13KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-18-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr III-8-2014.pdf (543,98KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-19-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego .pdf (1,19MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-20-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf (1,98MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-21-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (557,72KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr V-21-2015.pdf (136,41KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (599,39KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (404,88KB)
TXTProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-24-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.txt (1,30KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-25-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w drodze zamiany.txt.pdf (681,61KB)
PDFProjekt Uchwały Nr VI-26-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf (313,51KB)