Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał VI kadencji

obrady Sesji w dniu 30 grudnia 2010 r.

DOCXProjekt uchwały Nr III-7-2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2011.docx (11,60KB)
DOCzał do Uchwały Nr III-7-2010.doc (48,00KB)
DOCXProjekt uchwały Nr III-8-2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLIV-314-2010.docx (14,08KB)
DOCXProjekt uchwały Nr III-9-2010 z dnia 30.12.010 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.docx (12,75KB)
DOCProjekt Uchwały Rady Gminy Nr III-10 -2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie wydania opinii o projekcie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej SPZ.doc (31,50KB)

 obrady Sesji w dniu 27 stycznia  2011 r.

XLSProjekt uchwały Rady Gminy Nr XLIV-13-2010 z dnia 27.01.2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.xls (415,50KB)
XLSProjekt uchwałyRady Gminy Nr IV-14-2011 z dnia 27.01.2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.xls (1,97MB)
DOCProjekt uchwały Rady Gminy Nr IV-15-2007 z dnia 27.01.2011 r sprawie uchwalenia planów pracy Komisji.doc (25,50KB)
DOCXzał nr 1 do projektu uchwały Nr IV-15-2011.docx (18,45KB)
DOCzał Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Nr IV-15-2011.doc (54,00KB)
DOCzał nr 3 do projektu uchwały Nr IV-15-2011.doc (49,00KB)
DOCXProjekt uchwały Rady Gminy Nr IV-16-2011 z dnia 27.-01.2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II-4-2010.docx (12,25KB)
DOCProjekt uchwały Nr IV-17-2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.doc (28,00KB)
PDFzał do projektu uchwały Rady Gminy Nr IV-17-2011 z dnia 27.01.2011 r.pdf (294,55KB)
DOCProjekt uchwały Rady Gminy Nr IV-18-2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie uchwalenia GPRPA.doc (29,50KB)
DOCzałącznik do uchwały Rady Gminy Nr IV-18-2011.doc (87,50KB)
DOCProjekt Uchwały Rady Gminy Nr IV-19-2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespółu interdyscyplinarnego.doc (38,50KB)

 

 obrady Sesji w dniu 10 marca  2011 r.

PDFProjekt Uchwały Nr V-21-2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Popielów za lata 2009-2010.pdf (563,21KB)
PDFProjekt Uchwały Nr V-22-2011 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów za lata 2009-2010.pdf (605,33KB)
DOCProjekt uchwały Nr V-23-2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.doc (86,00KB)
PDFProjekt Uchwały Nr V-24-2011 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf (1,45MB)
DOCProjeklt Uchwały Nr V-25 - 2011 z dnia 10.03.2011 w sprawie wprowadzenia zmiany do URG XLIV-312-2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011.doc (39,50KB)
XLSProjekt Uchwały Nr V-26-2011 z dnia 10.03.2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011.xls (231,00KB)
DOCProjekt Uchwały Nr V-27-2011 w sprawie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2012.doc (39,00KB)
PDFProjekt Uchwały Nr V-28-2011 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym pw. św. Michała w Starych Siołkowicach.pdf (1,45MB)
DOCProjekt Uchwały Nr V-29-2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej.doc (50,00KB)

obrady Sesji w dniu 28 kwietnia  2011 r.

DOCporządek obrad sesji 28-04-2011.doc (45,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-32-2011- zatwierdzenie sprawozdania za 2010 rok-SCKTiR.doc (27,00KB)
PDFzał do uchwały nr VI-32-2011.pdf (2,13MB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-33-2011- zatwierdzenie sprawozdania za 2010 rok-GBP.doc (27,00KB)
PDFzał nr 1 do uchwały Nr VI-33-2011.pdf (1,98MB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr VI-34-2011 - w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls (339,50KB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr Nr VI-35-2011-w sprawie zmian w budżecie gminy.xls (270,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr Nr VI-36-2011 w sprawie udzielenia Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.doc (41,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-37-2011 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.doc (40,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-38-2011 w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej-WZMiUW.doc (41,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr VI-39-2011 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wyk planu fina.doc (44,00KB)
DOCporządek obrad sesji 28-04-2011.doc (45,00KB)
PDFUchwała Nr VI-40-2011.pdf (1,35MB)
PDFUchwała Nr VI-41-2011.pdf (1,11MB)
PDFUchwała Nr VI-42-2011.pdf (1,97MB)
PDFUchwała Nr VI-43-2011.pdf (1,37MB)

DOCXsprawozdanie Wójta Gminy ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2010 rok.docx (20,91KB)

 obrady Sesji w dniu 19 maja   2011 r.

DOCXProjekt Uchwały Nr VII-44-2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały.docx (15,24KB)
DOCXzał nr 1 do UchwałyRady Gminy Nr VII-44-2011.docx (18,55KB)
DOCXzałącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr VII-44-2011.docx (13,95KB)
DOCXProjekt Uchwały Nr VII-45-2011.docx (14,00KB)
DOCXzał nr 1 do projektu Nr VII-45-2011.docx (19,24KB)
DOCXzał nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VII-45-2011.docx (13,81KB)
DOCXProjekt Uchwały Nr VII-46-2011 z dnia 19.05.2011.docx (13,32KB)
DOCXzał nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VII-46-2011.docx (25,28KB)
DOCXzał nr 2do projektu uchwały Nr VII-46-2011.docx (12,92KB)

 Ponadto na obradach sesji zostana rozpatrzone 3 skargi złożone przez mieszkańców Gminy Popielów

obrady Sesji w dniu 29 grudnia 2011 r.
XLSProjekt Uchwały Nr XIII-89-2011 z dnia 29.12.2011 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.xls (354,00KB)
XLSProjekt Uchwały Nr XIII-90-2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.xls (1,94MB)
DOCXProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XII-91-2011 z dnia 29.12.2011r sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2012.docx (12,09KB)
DOCzał do Uchwały Nr XIII-91-2011 z dnia 29.12.2011 r.doc (38,00KB)

 obrady Sesji w dniu 26 stycznia 2012 r.

PDFProjekt Uchwały Nr XIV-92-2012 w sprawie uchwalenia GPRPA na 2012 rok.pdf (565,58KB)
DOCzałącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XIV-92-2012 z dnia 26.01.2012.doc (87,00KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIV-93-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli.pdf (1,32MB)
PDFProjekt uchwały Nr XIV-94-2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf (1,15MB)
DOCIN-1 zał nr 1.doc (68,00KB)
DOCDN-2. zał nr 2.doc (84,00KB)
DOCIR-2.zał nr 3.doc (96,50KB)
DOCDR-2 zał nr 4.doc (135,00KB)
DOCIL-1. zał nr 5.doc (57,50KB)
DOCDL-2.zał nr 6.doc (67,50KB)
XLSProjekt Uchwała Rady Gminy Nr XIV-95-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls (214,50KB)
PDFProjekt Uchwały Nr XIV-96-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (1,73MB)
PDFProjekt uchwały Nr XIV-97-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie zatwierdzenia planów racy komisji na rok 2012.docx.pdf (473,99KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIV-98-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie.pdf (687,93KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIV-99-2012 z dnia 26.01.2012 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,,.pdf (691,21KB)

  obrady Sesji w dniu 22 marca 2012 r.

PDFProjekt uchwały Nr XV-102-2012 z dnia 22.03.2012 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf (850,19KB)
PDFProjekt uchwały Nr XV-103-2012 z dnia 22.03.2012 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami.pdf (103,23KB)
DOCprojekt Uchwały Nr XV-104-2012 z dnia 22.03.2012 w sprawie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2013.doc (40,00KB)
XLSprojekt Uchwały Nr XV-105-2012-z dnia 22.03.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls (293,50KB)
 

   obrady Sesji w dniu 26 kwietnia 2012 r.

DOCprojekt Uchwały Nr XVI-108-2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2011 rok-SCKTiR.doc (27,00KB)
PDFsprawozdanie finasowe SCKTiR za 2011 r.pdf (2,20MB)
PDFsprawozdanie SCKTiR -1.pdf (2,25MB)
PDFsprawozdanie SCKTiR-2.pdf (2,04MB)
DOCprojekt Uchwały Rady Gminy Nr XVI-109-2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2011 rok-GBP.doc (27,00KB)
PDFSprawozdanie finansowe GBP.pdf (1,97MB)
PDFSprawozdanie roczne GBP.pdf (1,57MB)
DOCXProjekt uchwały Nr XVI-110-2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów.docx (12,50KB)
PDFocena zasobów pomocy społecznej.pdf (572,15KB)
PDFProjekt uchwały Nr XVI-111-2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf (82,91KB)
XLSprojekt Uchwały Rady Gminy Nr XVI-112-2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls (273,00KB)
DOCprojekt Uchwały Rady Gminy Nr XVI-113-2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla SCKTiR.doc (36,00KB)
XLSprojekt Uchwały Nr XVI-114-2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls (383,00KB)
DOCXProjekt uchwały NR XVI-115-2012 z dnia 26.04 2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy za 2011 rok.docx (12,64KB)
DOCXSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2011 rok.docx (17,57KB)

obrady Sesji w dniu 21 czerwca 2012 r.

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-117-2012 z dnia 21.06.2012.pdf (492,41KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-118-2012 z dnia 21.06.2012 r..pdf (573,59KB)
XLSProjekt uchwały Nr XVII-119-2012 z dnia 21.06.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls (320,00KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-120-2012 z dnia 21.06.2012.pdf (1,63MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-121-2012 z dnia 21.06.2012.pdf (588,37KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-122-2012 z dnia 21.06.2012.pdf (670,08KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-123-2012.pdf (83,03KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-124-2012 z dnia 21.06.2012.pdf (511,94KB)
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf (1,14MB)

obrady Sesji nadzwyczajnej w dniu 27 czerwca 2012 r.

PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-125-2012 Rady Gminy Popielów z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2012 rok.pdf (1,52MB)
PDFProjekt Uchwały Nr XVIII-126-2012 Rady Gminy Popielów z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (1,47MB)

  obrady Sesji w dniu 13 wrzesnia  2012 r.

XLSUchwała Nr XIX-127-2012-w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls (339,00KB)
XLSUchwała Rady Gminy nr XIX-128-2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.xls (396,50KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.256.2012 z dnia 2.08.2012 w sprawie ustalenia wysokości środków dodatku motywacyjnego.pdf (519,57KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XIX-129-2012 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa Razem na realizacje zadania.pdf (1,03MB)
PDFProjekt uchwały Nr XIX-130-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie zaciagnięcia pozyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie wkładu własnego zadania budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej.pdf (706,73KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIX-131-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy.pdf (236,82KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIX-132-2012 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf (162,59KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-133-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości połozonej w Karłowicach.pdf (561,89KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-134-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości połozonej w Lubieni.pdf (557,46KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIX-135-2012 z dnia 13.09.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości połozonej w Lubieni.pdf (579,09KB)
PDFProjekt uchwały Nr XIX-136-2012 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.pdf (160,04KB)

  obrady Sesji w dniu 25 października  2012 r.

DOCXPorządek obrad Sesji w dniu 25.10 2012 roku-1.docx (14,36KB)
DOCXProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-136-2012 w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Popielów.docx (16,54KB)
DOCzał do uchwały Nr XX-136-2012.doc (4,83MB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XX-137-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze, ich granice,numery oraz liczbę wybieranych radnych .pdf (261,10KB)
XLSProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XX-138-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls (352,50KB)
XLSProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XX-139-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej -wg starej uchwały.xls (409,00KB)
PDFProjekt Uchwały Nr XX-140-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego tyt..pdf (189,34KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XX-141-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie ustalenia regulaminu wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.pdf (212,10KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XX-142-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki.pdf (164,01KB)
PDFProjekt Uchwały Nr XX-143-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego połozonego w Karłowicach.pdf (589,49KB)

 obrady Sesji w dniu 28 listopada  2012 r.

DOCXPorządek obrad Sesji w dniu 28.11.2012 roku.docx (15,31KB)
PDFprojekt Uchwały Nr XXI-145-2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.pdf (119,16KB)
PDFprojekt Uchwała Nr XXI-146-2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.pdf (74,20KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXI-147-2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Popielów.pdf (208,03KB)
PDFprojekt Uchwały Nr XXI-148-2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (377,36KB)
PDFprojekt uchwały Nr XXI-149-2012 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (167,09KB)
PDFprojekt uchwały Nr XXI- 150 -2012 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (167,24KB)
PDFprojekt Uchwały Nr XXI-151-2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf (549,32KB)
PDFzał do projektu uchwały nr XXI-151-2012.pdf (273,55KB)
PDFprojekt Uchwały Nr XXI-152-2012 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf (1,04MB)
PDFprojekt uchwały Nr XXI-153-2012 w sprawie Programu Współpracy z organizacjami na rok 2013.pdf (588,48KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXI-153-2012.doc Program Współpracy na 2013 rok.pdf (129,25KB)
PDFprojekt uchwały Nr XXI-154-2012 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.pdf (611,85KB)
PDFuzasadnienie podatku leśnego na 2013.pdf (72,07KB)

obrady Sesji w dniu 28 grudnia   2012 r.

 DOCporządek obrad sesji 28.12.2012.doc (37,00KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-163-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na rok 2013.pdf (438,14KB)
PDFzał do Uchwały Nr XXII--2012 z dnia 28.12.2012 r.w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2013.pdf (281,19KB)
PDFProjekt Uchwałay Nr XXII.-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania.pdf (1,59MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-165-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów.pdf (176,74KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-166-2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych za udział w pracach Rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf (109,87KB)

 obrady Sesji w dniu 31 stycznia   2013 r.

DOCXPorządek obrad Sesji w dniu 31.01.2013 roku.docx (14,13KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-168-2013 z dnia 31.01.2013 w sprawie uchwalenia GPRPA na 2013 r..doc (26,50KB)
DOCzałącznik do Uchwały na 2013.doc (90,50KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIII-170-2013 z dnia 31.01.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.pdf (675,24KB)
DOCXUchwała Nr XXIII -171-2013 z dnia 31.01.2013 w sprawie zatwierdzenia planów racy komisji na rok 2013.docx (11,63KB)
DOCXzał nr 1 do uchwały Nr XXII-171-2013.docx (21,59KB)
DOCzał Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII-171-2013.doc (53,00KB)
DOCzał nr 3 do uchwały Nr XXIII-171-2013.doc (51,50KB)

 obrady Sesji w dniu 21 marca  2013 r.

PDFPorządek obrad sesji w dniu 21 marca 2013 r..pdf (525,53KB)
XLSProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXIV-172-2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.xls (283,50KB)
XLSProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXIV-173-2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.xls (2,03MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXIV-174-2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.pdf (1,10MB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXIV-175-2013 z dnia 21.03.2013 r. w sprawie wodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (523,86KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXIV-176-2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele parafialnym w Starych Siołkowicach.pdf (695,14KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXIV-177-2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami.pdf (304,36KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXIV-178-2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie skargi na działalność GOPS.pdf (534,18KB)

 obrady Sesji w dniu 25 kwietnia  2013 r.

DOCporządek obrad sesji 25-04-2013.doc (42,00KB)

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXV-180-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (601,61KB)
PDFzał do uchwały Rady Gminy Nr XXV-180-2013.pdf (2,27MB)
PDFProjekt Uchwałay Rady Gminy Nr XXV-181-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR.pdf (541,25KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXV-181-2013.pdf (2,44MB)
PDFprojekt Uchwały Rady Gminy Nr XXV-182-2013 z dnia 25.04.2013 r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania GBP.pdf (533,58KB)
PDFprojekt Uchwały Rady Gminy Nr XXV-182-2013 z dnia 25.04.2013 r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania GBP.pdf (2,03MB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXV-183-2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów.pdf (579,34KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXV-186-2013 w sparwie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XXII-165-2013.pdf (1,21MB)
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXV-184-2013 z dnia 25.04.2013r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.xls (311,00KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXV-186-2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XXII-165-2013.pdf (1,21MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXV-187-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (1,20MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXV-188-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie przystapienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania hostingu.pdf (638,76KB)
DOCZałącznik do Uchwały XXV-188-2013 w sprawie utworzenia strony internetowej Aglomeracji Opolskiej.doc (83,50KB)
 Projekt uchwały Nr XXV/185/2013  dotyczy rozpatrzenia skargi i stanowisko Rady Gminy podjęte zostanie na obradach sesji

 obrady Sesji w dniu 29 maja  2013 r.

DOCXPorządek obrad Sesji w dniu 29 maja 2013 roku.docx (11,70KB)
XLSPorządek obrad Sesji w dniu 29 maja 2013 roku.docx (388,50KB)
PDFprojekt uchwały Nr XXVI-190-2013 z dnia 29.05.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.pdf (591,71KB)
PDFZał 1 do Uchwały Rady gminy Nr XXVI-190-2013 z dnia 29-05-2013 w sprawie wprow zmiany do WPF.pdf (345,68KB)
PDFZał 2 do projektu uchwały Rady Gminy Nr XXVI-190-2013 z dnia 29-05-2013 w sprawie wprow zmiany do WPF.pdf (149,68KB)
DOCprojekt uchwały Nr XXVI-191-2013 z dnia 29.05.2013 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu.doc (40,50KB)

  obrady Sesji w dniu 19 czerwca  2013 r.

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXVII-192-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.pdf (494,50KB)
PDFprojekt uchwały Nr XXVII-193-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wótowi Gminy z tyt. wykonania budżetu gminy za rok 2012.pdf (504,89KB)
PDFprojekt uchwały Nr XXVII-194-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 2011-2012.pdf (559,05KB)
PDFzał do uchwały Rady Gminy Nr XXVII-194-2013.pdf (531,37KB)
PDFprojekt uchwały Nr XXVII-195-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019.pdf (1,04MB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII-195-2013 z dnia 19.06.2013.pdf (2,51MB)
PDFprojekt uchwały Nr XXVII-196-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXI-150-2013 dot. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (1,17MB)
PDFprojekt uchwały Nr XXVII-197-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy popielów za 2012 r.pdf (440,18KB)
PDFzał do uchwały Nr XXVII-197-2013.doc.pdf (1,26MB)
DOCprojekt uchwały Rady Gminy Nr XXVII-198-2013 z 19 czerwca 2013 - w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.doc (45,00KB)
XLSZałączniki 1-2-3 do projektu Uchwały wsprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.xls (312,00KB)
PDFprojekt uchwały Nr XXVII-199-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowych.pdf (578,69KB)
PDFprojekt uchwały Nr XXVII-200-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie złozenia wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gminy na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości.pdf (952,37KB)
PDFopinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2012.pdf (1,37MB)
PDFopinia RIO wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za rok 2013.pdf (1,13MB)

 obrady Sesji w dniu 29 sierpnia  2013 r.

PDFprojekt uchwały Nr XXIX-203-2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXII-167-2013.pdf (465,81KB)
PDFprojekt uchwały Nr XXIX-203-2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXII-167-2013.pdf (497,02KB)
PDFprojekt uchwały Nr XXIX-205-2013 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (1,43MB)
PDFprojekt uchwały Nr XXIX-206-2013 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Popielów publicznych przedszkoli.pdf (509,26KB)
PDFprojekt uchwały Nr XXIX-207-2013 w sprawie współpracy partnerskiej z Gminą Krakovany w Republice Czeskiej.pdf (969,92KB)
PDFprojekt uchwały Nr XXIX-208-2013 w sprawie współpracy partnerskiej z Gminą Krakovany w Republice Słowackiej.pdf (1,00MB)

  obrady Sesji w dniu 26 września  2013 r.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-210-2013 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.pdf (1,35MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-211-2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf (1,11MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-212-2013 w sprawie utwoerzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf (482,60KB)
PDFUzasadnienie do uchwały.pdf (1,04MB)
DOCPROJEKT STATUTU STOWARZYSZENIA AO_.doc (92,50KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-213-2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX-205-2013 z dnia 29.08.2013.pdf (537,74KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-214-2013 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Popielów publicznych przedszkoli.pdf (586,79KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXX-215-2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XXX-204-2013.pdf (550,35KB)

  obrady Sesji w dniu 28 października  2013 r.

PDFProjekt uchwały Nr XXXI-216-2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku.pdf (200,54KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-217-2013 w sprawie opłaty adiacenckiej.pdf (493,56KB)

  obrady Sesji w dniu 28 listopada  2013 r.

PDFProjekt uchwały Nr XXXII-217-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2014.pdf (452,48KB)
PDFzał do projektu Uchwały Rady Gminy Nr XXXII-217-2013.pdf (3,14MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-218-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014.pdf (607,11KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-219-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIV-94-2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf (525,08KB)
PDFIN-1 (1).pdf (130,64KB)
PDFDN-2-2013.pdf (145,26KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-220-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (468,63KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII-220-2013.doc Program Współpracy na 2014 rok.docbb.pdf (128,96KB)
DOCprojekt uchwały Rady Gminy Nr XXXII-221-2013 z 28 listopada 2013 - w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.doc (59,50KB)

obrady Sesji w dniu 30 grudnia  2013 r.


DOCXPorządek obrad Sesji w dniu 30.12 2013 roku.docx (13,25KB)
PDFprojekt uchwały Rady Gminy Nr XXXIII-223-2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej .pdf (109,82KB)
PDFzałącznik nr 1 do projektu WPF .pdf (370,22KB)
PDFzałącznik nr 2 do projektu WPF .pdf (86,20KB)
DOCOBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PROGNOZY - 2014-2026.doc (102,50KB)
PDFprojekt uchwały Rady Gminy Nr XXXIII-224-2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.pdf (91,40KB)
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXXIII-225-2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2014.pdf (350,09KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII-225-2013 z dnia 30 grudnia 2013r..pdf (278,32KB)
PDFprojekt uchwały Rady Gminy Nr XXXIII-226-2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVI-191-2013 z dnia 29.05.2013.pdf (569,79KB)
PDFUzasadnienie do projektu uchwały Nr XXXIII-226-2013.pdf (114,10KB)
PDFANEKS do umowy partnerskiej projekt.pdf (467,38KB)

 obrady Sesji w dniu 30 stycznia   2014 r.

PDFPorządek obrad Sesji w dniu 30.01 2014 roku.pdf (260,06KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-229-2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r..pdf (441,84KB)
DOCProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-229-2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r..pdf (93,00KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-230-2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.pdf (758,79KB)
DOCProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-231-2014 - w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy.doc (31,00KB)
PDFZał nr 1 do projektu Uchwały Nr XXXIV-231-2014 z 30-01-2014 - wsprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.pdf (400,45KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-232-2014 w sprawie udzielenie pomocyfinansowej Województwu Opolskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli.pdf (514,44KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-233-2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2014.pdf (390,41KB)
PDFzał nr 1 do uchwały Nr XXXIV-233-2014.pdf (370,58KB)
PDFzał Nr 2 do uchwały Nr XXXIV-233-2014.pdf (355,68KB)
PDFzał nr 3 do uchwały Nr XXXIV-233-2014.pdf (400,30KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-234-2014 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad ich ustalania.pdf (216,51KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-234-2014 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad ich ustalania.pdf (187,72KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-236-2014 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018.pdf (297,03KB)

 obrady Sesji w dniu 5 marca   2014 r.

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-240-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Popielów.pdf (234,41KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-241-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (200,22KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-242-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie wyodrębnienia w budzecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (454,77KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-244-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Popielów w jezyku mniejszości narodowej.pdf (538,66KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-245-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Stare Siołkowice w jezyku mniejszości narodowej.pdf (543,71KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-246-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Karłowice w jezyku mniejszości narodowej.pdf (541,49KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-247-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kurznie w jezyku mniejszości narodowej.pdf (537,24KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-248-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Stobrawa w jezyku mniejszości narodowej.pdf (539,57KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-249-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Nowe Siołkowice w jezyku mniejszości narodowej.pdf (545,74KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-250-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Lubienia w jezyku mniejszości narodowej.pdf (537,98KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-251-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kaniów w jezyku mniejszości narodowej.pdf (537,65KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-252-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Rybna w jezyku mniejszości narodowej.pdf (537,19KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-253-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Stare Kolnie w jezyku mniejszości narodowej.pdf (539,17KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-254-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Popielowska Kolonia w jezyku mniejszości narodowej.pdf (546,71KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-255-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kuźnica Katowska w jezyku mniejszości narodowej.pdf (544,03KB)
PDFProjekt Uchwały rady Gminy Nr XXXV-256-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.pdf (98,75KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-257-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia.pdf (103,67KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-258-2014 z dnia 5 03 2014 w sparwie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf (108,64KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-259-2014 z dnia 5 03 2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy.pdf (461,60KB)

  obrady Sesji w dniu 27 marca   2014 r.
PDFPorządek obrad Sesji w dniu 27 marca 2014 roku.pdf (252,30KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-254-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie zmian w budzecie gminy.pdf (757,14KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-255-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy.pdf (113,97KB)
PDFZał nr 1 do projektu Uchwały Nr XXXVI-255-2014 z 27-03-2014 - wsprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.pdf (400,42KB)
PDFZał nr 2 do projektu Uchwały Nr XXXVI-255-2014 z 27-03-2014 - wsprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.pdf (88,31KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-256-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów.pdf (347,25KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-257-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie przystąpienia Gminy Popielów do realizacji projektu WUP w Opolu pod nazwą Powrót do zatrudnienia.pdf (580,92KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-258-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf (182,35KB)
TXTUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-259-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.txt (3,54KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-260-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.pdf (580,79KB)
PDFZałącznik do uchwały XXXVI-260-2014.pdf (135,87KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-261-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie przystapienia do programu pn.Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf (1,12MB)
PDFRegulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf (477,13KB)
PDFZał. 1 - wzór Karty.pdf (203,06KB)
PDFZał. 2 - wzór wniosku.pdf (639,63KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-262-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego Budowa uzytecznych usług ePUAP.pdf (1,32MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-263-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały XXII-164-2012.pdf (90,16KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-264-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Kaniów.pdf (409,43KB)

  obrady Sesji w dniu 24 kwiecień   2014 r.

DOCXPorządek obrad Sesji w dniu 24 kwietnia 2014 roku.docx (14,01KB)
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVII-265-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy.pdf (551,44KB)
PDFZałącznik do Uchwały Rady Gminy.Nr XXXVII-265-2014.pdf (509,87KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-266-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania SCKTiR.pdf (463,67KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-266-2014.pdf (2,66MB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-267-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania GBP.pdf (451,59KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-267-2014.pdf (2,40MB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-268-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2013 rok.pdf (527,02KB)
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVII-269-2014 z dnia 24.04.20134 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok (1).pdf (170,12KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-269-2014.pdf (86,75KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-270-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.pdf (1,14MB)

  obrady Sesji w dniu 26 czerwiec   2014 r.
DOCXPorządek obrad sesji w dniu 26 czerwca 2014 roku.docx (13,98KB)
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-272-2014 w sprawie przyjecia sprawozdania finansowego.pdf (461,80KB)
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-274-2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminy za 2013 r..pdf (1,65MB)
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-275-2014 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły lub przedszkola,.pdf (192,80KB)
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-276-2014 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (185,48KB)
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-277-2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (339,13KB)
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-278-2014 w sprawie określenia wymagań jakie winien spełnić przedsiębiorca ubiegający sie o zezwolenie.pdf (180,67KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-279-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf (204,11KB)
PDFUchwała Rady Gminy XXXVIII-280-2014 w sprawie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf (206,55KB)
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-281-2014 w sprawie zmiany do uchwały wzór deklaracji.pdf (394,26KB)
PDFUchwała RG NR XXXVIII-282-2014 w sprawie przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja -witryny internetowej.pdf (996,43KB)
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-283-2014 - w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.pdf (172,40KB)
XLS283 - 140626 - Uchwała Nr XXXVIII-283-2014-w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok - załączniki do uchwały.xls (327,00KB)
PDFUchwała RG NR XXXVIII-284-2014 w sprawie zmieny WPF.pdf (419,72KB)

  obrady Sesji w dniu 28 sierpnia    2014 r.

DOCProjekt XXXIX-285-2014 - w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.doc (54,00KB)
XLSzałaczniki do uchwały Nr XXXIX-285-2014-w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok - załączniki do uchwały.xls (315,50KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIX-286-2014 - w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.pdf (94,11KB)
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-287-2014 w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej zamku w Karłowicach.pdf (575,10KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXIX-288-2014 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Karłowicach.pdf (621,18KB)
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-289-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (501,94KB)
PDFProjekt Uchwały Nr XXXIX-290-2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (512,43KB)


   obrady Sesji w dniu 25 września   2014 r.

XLSProjekt uchwały Nr XL-291-2014-w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok - załączniki do uchwały.xls (330,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XL-292-2014 z dnia 25 września 2014 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu dla OSP Popielów.doc (38,50KB)

    obrady Sesji w dniu 7 listopada   2014 r.

DOCXPorządek obrad sesji w dniu 7 listopada 2014 roku.docx (12,51KB)
PDFProjekt uchwały Nr XLI-293-2014 -projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.pdf (531,37KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XLI-2014.doc Program Współpracy na 2015 rok.pdf (129,57KB)
PDFProjekt Uchwały Nr XLI-294-2014 z dnia 7-11-2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2015.pdf (458,99KB)
PDFzał do uchwały nr XLI-294-2014.pdf (3,00MB)
PDFprojekt Uchwały Nr XLI-295-2014 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2015 r..pdf (640,69KB)
PDFProjekt uchwały Nr XLI-269-2014.pdf (662,38KB)
PDFProjekt uchwały Nr XLI-2962014.pdf (662,38KB)
PDFprojekt uchwały Nr XLI-297-2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (416,61KB)
PDFprojekt uchwały Nr XLI-298-2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa Razem.pdf (545,22KB)
PDFZałącznik nr 1 - do proj Uchwały Nr XLI-xxx- 2014 z 07 11 2014 - w sprawie zmian WPF.pdf (89,13KB)
PDFprojekt uchwały Nr XLI-298-2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa Razem.pdf (570,56KB)
PDFstawki podatku od nieruchomości w latach 2009-2014 oraz propozycja na 2015 r..pdf (724,84KB)
PDFProjekt uchwały Nr XLI-300-2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnień na 2015.pdf (202,37KB)
DOCuzasadnienie podatku rolnego na 2015 -do publikacji.doc (33,00KB)

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)