Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał

Materiały na XLIV obrady Sesji
XLSUchwała Rady Gminy Nr XLIV-310-2010 z dnia 4.11.2010 w sprawie zmian w zmian w budżecie.xls (345,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIV-311-2010 z dnia 4.11.2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania należności.doc (47,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIV-312-2010 z dnia 4.11.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.doc (62,50KB)
PDFstawki podatku rolnego i leśnego -propozycja stawek na 2011.pdf (730,55KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XLIII-313-2010 z dnia 4.11.2010 r w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego.docx (20,46KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XLIV-314-2010 z dnia 4.11.2010 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy na 2011.docx (13,10KB)
DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV-314-2010.doc (133,50KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XLIV-315-2010 z dnia 4.11.2010 z dnia przystąpienia do sporządzenia zmiany studium.pdf (1,78MB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIV-316-2010 z dnia 4.11.2010 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu -Razem do sukcesu-.doc (26,50KB)
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XLIV-317-2010 z dnia 4.11 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII-87-2007.docx (12,70KB)

DOCINFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY POPIELÓW 2009 2010.doc (379,00KB)

Materiały na XLIII obrady Sesji
XLSInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.xls (828,00KB)
XLSInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.xls (828,00KB)
DOCXProjekt Uchwały Nr XLIII-299-2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami.docx (17,44KB)
DOCXProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XLIII-300-2010.docx (18,24KB)

DOCXProjekt uchwały Rady Gminy Nr XLIII-310-2010 w sprawie zmiany uchwały.docx (13,72KB)
DOCXzał do Uchwały Nr XLIII-310-2010.docx (18,30KB)

Projekty uchwał na XLII obrady sesji w dniu 24  czerwca 2010 r.

XLSProjekt Uchwały Nr XLII-288-2010 w sprawie zmian w budżecie.xls (180,00KB)
PDFProjekt uchwały Nr XLII-289-2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2009 rok.pdf (520,38KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XLII-289-2010 z dnia 24.06.2010 r.pdf (1,07MB)
PDFProjekt uchwały Nr XLII-290-2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finsnowego SCKTiR.pdf (532,74KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XLII-290-2010 z dnia 24.06.2010 r.pdf (2,16MB)
PDFProjekt uchwały Nr XLII-291-2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za 2009 rok.pdf (528,30KB)
PDFProjekt uchwały Nr XLII-291-2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za 2009 rok.pdf (1,98MB)
PDFProjekt Uchwały Nr XLII-292-2010 z dnia 24.06.2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Popielów.pdf (982,54KB)
PDFProjekt Uchwały Nr XLII-293-2010 z dnia 24.06.2010 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Karłowicach.pdf (655,48KB)
PDFProjekt uchwały Nr XLII-294-2010 z dnia 24.06.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościpdf.pdf (568,11KB)


Projekty uchwał na XLI obrady sesji w dniu 27 maja 2010 r.
DOCporządek obrad sesji 27.05.2010.doc (39,00KB)
PDFprojekt uchwały Nr XLI-277-2010.pdf (786,85KB)
PDFprojekt uchwały Nr XLI-278-2010.pdf (559,29KB)
PDFprojekt uchwały Nr XLI-279-2010.pdf (554,28KB)
PDFprojekt uchwały Nr XLI-280-2010.pdf (561,38KB)
PDFprojekt uchwały Nr XLI-281-2010.pdf (1,16MB)


Projekty uchwał na XL odbrady Sesji w dniu 22 kwietnia 2010 r. oraz materiały
XLSSPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009.xls (836,00KB)
DOCCzęść opisowa do sprawozdania rocznego z realizacji budżetu gminy za 2009 rok.doc (1,04MB)
PDFsprawozadnie GBP za 2009 rok.pdf (1,53MB)
PDFsprawozdanie SCKTiR za 2009 rok.pdf (3,23MB)

PDFWniosek Komisji Rewizyjnej.pdf (2,01MB)
PDFUchwała Komisji Rewizyjnej.pdf (397,34KB)
PDFOpinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf (1,25MB)
PDFOpinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009.pdf (1,90MB)
DOCProjekt uchwały Rady Gminy Nr XL-274-2010 z dnia 22.04.2010 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium za 2009 r.doc (27,00KB)
XLSProjekt Uchwały Nr XL-275-2010 z dnia 22.04.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.xls (261,50KB)

Projekty uchwał na XXXVII obrady sesji w dniu 28 stycznia 2010 roku

DOCProjekt uchwały Nr XXXVII-257-2010.doc (30,00KB)
DOCzał do projektu Nr XXXVII-257-2010 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.doc (85,00KB)
DOCProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-258-2010 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc (31,50KB)
DOCZał. do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-258-2010.doc (76,50KB)
XLSProjekt Uchwały Nr XXXVII-259-2009 w sprawie zmian w budżecie gminy.xls (241,50KB)
DOCProjekt Uchwały Nr XXXVII-260 -2010 - w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla SCKTiR.doc (34,50KB)
DOCProjekt uchwały Nr XXXVII-261-2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dz 250 3 km.2.doc (28,00KB)
DOCProjekt uchwały Nr XXXVII-262-2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dz 309 km.1 Lubienia.doc (27,50KB)
DOCProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-263-2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji.doc (26,00KB)


Projekty uchwał na XXXVI obrady Sesji w dniu 29.12.2009

Projekt Uchwały Nr XXXVI-248 -2009 w sprawie zmian w budżecie roku 2009
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-249-2009 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wwygasaja z końcem roku.pdf (1,08MB)
Projekt uchwał Nr XXXVI-250-2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 . Projekt budżetu w zakładce projekty aktów
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-251-2009 w sprawie zaciagniecia kredytu.pdf (1,01MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-252-2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf (669,44KB)
PDFProjekt uchwały NR XXXVI-253-2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf (1,03MB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-254-2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (592,74KB)
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-255-2009 w sprawie zgłoszenia Wójta Gminy jako kandydata do tyt.Europejczyka Roku 2009.pdf (446,15KB)
DOCProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXXVI-256- 2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2010.doc (25,50KB)
DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI-256-2008 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy.doc (40,50KB)


Na obrady Sesji w dniu dniu 26 lutego 2004r. przedkłada sie następujące projekty uchwał :

Nr XII/99/2004-w sprawie uchwalenia projektu budżetu gminy na rok 2004(projekt budżetu w podstronie "Projekt budżetu gminy"

Nr XII/100/2004 w sprawie w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy

Nr XII/101/2004 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XI/96/2004 dot. planu wieloletniego .
W projekcie nie przewiduje się zmian zadań ani wysokości środków a jedynie uszczegółowione zostały źródła finansowania inwestycji

Nr XII/102/2004 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących oraz tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Popielów.
Projekt planuje zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 2 lat przedsiębiorców , którzy rozpoczynają działalność gospodarczą na terenie gm. Popielów a także ,którzy poszerzają dotychczasową działalność gospodarczą oraz zatrudniają osoby bezrobotne z terenu gminy .

Nr XII/103/2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

Nr XIII/104/2004 w sprawie uznania za użytek ekologiczny łąki z pozostawionym naturalnej sukcesji płatem nieużytkowanej roślinności
Użytek ekologiczny o nazwie "Puchacz" stanowi łąka o powierzchni 6,55 ha (działka nr 79 km 5 , obręb ewidencyjny Kuźnica Katowska w pobliżu rzeki Budkowiczanka)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-377-2010 z dnia 13.04.2010 r w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (499,87KB)
DOCCzęść opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010.doc (328,50KB)
DOCXProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-136-2012 w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Popielów.docx (16,54KB)
DOCzał do uchwały Nr XX-136-2012.doc (4,83MB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XX-137-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze, ich granice,numery oraz liczbę wybieranych radnych .pdf (261,10KB)
XLSProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XX-138-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.xls (352,50KB)
XLSProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XX-139-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej - (409,00KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XX-140-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie ustalenia regulaminu wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.pdf (212,10KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XX-141-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.pdf (164,01KB)
DOCXPorządek obrad Sesji w dniu 25.10 2012 roku-1.docx (14,36KB)
PDFProjekt Uchwałay Nr XXII.-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania.pdf (1,59MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-165-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów.pdf (176,74KB)
DOCporządek obrad sesji 28.12.2012.doc (37,00KB)
PDFzał do Uchwały Nr XXII--2012 z dnia 28.12.2012 r.w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2013.pdf (281,19KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-163-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na rok 2012.pdf (438,14KB)