Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

PUBLICZNE GIMNAZJUM W STARYCH SIOŁKOWICACH

DANE TELEADRESOWE Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach

Publiczne Gimnazjum
46-083 Stare Siołkowice
ul.Klapacz 62
tel/fax 077/ 469 20 38

www.gimnazjumsiolkowice.pl/


e-mail : 
              Dyrektor Gimnazjum: mgr ANDRZEJ BOCHNIARZ

Inspektor Ochrony Danych - Pani Brygida KuligSzkoła w liczbach

Liczba sal lekcyjnych: 10
Posiadamy: świetlicę, bibliotekę, pracownię komputerową z dostępem do internetu, boiska, pomieszczenie do ćwiczeń gimnastycznych, sala gimnastyczna.


Motto szkoły
„Choć mówimy, wierzymy, świętujemy inaczej –
uczymy się w tej samej szkole: tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.”Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach jest jedyną tego typu szkołą w gminie Popielów.

Jesteśmy szkołą, która pragnie jak najlepiej przygotować do życia w nowoczesnym świecie. Wdrażamy dobre programy, nowoczesne metody nauczania, oceniania wspierającego rozwój ucznia i dobry klimat wzajemnych kontaktów. Nasi uczniowie intensywnie uczą się języków zachodnioeuropejskich, posługują się komputerem i internetem, wprowadzani są w świat kultury. Na naukę języków i informatykę przeznaczyliśmy dodatkowe godziny. Nasi wychowankowie realizują międzynarodowe programy edukacyjne: wymiana młodzieży ze szkołą partnerską w Niemczech ( Bad Wurzach), program Socrates- Comenius ( współpraca ze szkołami w Niemczech, Czechach, Włoszech, Norwegii), szkolny program zajęć „ Nasza przyszlość w Europie”.
Europejski Punkt Informacyjny przy Gimnazjum.jpg

Nasza szkoła dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki w nauce i sporcie. Bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach ,olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych, zdobywając bardzo często czołowe miejsca w powiecie, województwie i kraju.Trwa ustawiczna praca nad tym, jak lepiej pomagać uczniom przygotować się do sprawdzianów wewnątrzszkolnych i egzaminów zewnętrznych- jednym słowem dbamy o wysoką jakość uzyskiwania efektów kształcenia, wychowania i opieki.

Stwarzamy uczniom możliwość pracy na rzecz innych, zachęcymy do aktywności społecznej, pomagamy potrzebującym. W naszej szkole działa wolontariat młodzieżowy, który pomaga ludziom starszym. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z pracownią terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Natomiast uczniowie, którym bliskie jest piękno przyrody i jej ochrona,
współpracują z „Kołem Łowieckim – Łoś” i z Ligą Ochrony Przyrody.
Jesteśmy otwarci na lokalne środowisko. Współpracujemy z innymi szkołami, parafią i organizacjami pozarządowymi: Radami Sołeckimi, Gminną Biblioteką, Ochotniczą Strażą Pożarną, Gminnym Domem Kultury i Polską Akcją Humanitarną.
Bardzo chętnie bierzemy aktywny udział w imprezach organizowanych na terenie gminy i poza nią.
W szkole działa prężnie działający Samorząd Uczniowski, Klub Europejski i kółka zainteresowań
Szkoła dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Szczególnie ważna jest dla nas edukacja prozdrowotna, promujemy zdrowy styl życia. Chronimy uczniów przed wszelkimi zagrożeniami. Intensywnie prowadzona jest profilaktyka uzależnień. Nasz teatr profilaktyczny „Klaka” jest jednym z najlepszych w kraju.

 

PDFBilans PG Stare Siołkowice - 2018 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat PG Stare Siołkowice - 2018 r..pdf
PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego PG Stare Siołkowice.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2018 r..pdf