Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

podatki

STAWKI PODATKÓW  I OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2024

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku uległy zmianie i zostały określone Uchwałą Nr LXVII/483/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

Skan:
PDFUchwała Nr LXVII/483/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości (113,15KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFUchwała Nr LXVII/483/2023 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości (186,04KB)

PODATEK ROLNY

Stawka przyjęta zgodnie z ogłoszonym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącego podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, który głosi: „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023 r. poz. 1450) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt.”

Skan:
PDFStawka podatku rolnego na 2024 rok (35,61KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFStawka podatku rolnego na 2024 rok (617,77KB)

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.
Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2024 wynosił będzie
327,43 x 0,220 = 72,0346 zł.

Skan:
PDFStawka podatku leśnego na 2024 rok (36,13KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFStawka podatku leśnego na 2024 rok (614,31KB)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie i pozostają w wysokości określonej Uchwałą Nr LV/387/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Skan:
PDFUchwała Nr LV/387/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (188,10KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFUchwała Nr LV/387/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (182,60KB)


STAWKI PODATKÓW  I OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2023

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku uległy zmianie i zostały określone Uchwałą Nr LV/388/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

Skan:
PDFUchwała Nr LV/388/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości (116,45KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFUchwała Nr LV/388/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości (184,02KB)

PODATEK ROLNY

Stawka przyjęta zgodnie z ogłoszonym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącego podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, który głosi: „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)​​​​ ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 74,05 zł za 1 dt.”

Skan:
PDFStawka podatku rolnego na 2023 rok (36,19KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFStawka podatku rolnego na 2023 rok (617,48KB)

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2023 wynosił będzie 323,18 x 0,220 = 71,10 zł.

Skan:
PDFStawka podatku leśnego na 2023 rok (35,56KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFStawka podatku leśnego na 2023 rok (616,82KB)


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Uległy zmianie stawki podatku od środków transportowych i zostały określone Uchwałą Nr LV/387/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Skan:
PDFUchwała Nr LV/387/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (188,10KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFUchwała Nr LV/387/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (182,60KB)


STAWKI PODATKÓW  I OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2022

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku nie zostały zmienione. W roku 2022 nadal będą miały zastosowanie stawki obowiązujące w roku poprzednim, a przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/203/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

Skan:
PDFUchwała Nr XXVIII-203-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (678,03KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFUchwała Nr XXVIII-203-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (234,91KB)

PODATEK ROLNY

Stawka przyjęta zgodnie z ogłoszonym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącego podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, który głosi: „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)​​​​ ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 61,48 zł za 1 dt.”

Skan:
PDFStawka podatku rolnego na 2022 rok (231,11KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFStawka podatku rolnego na 2022 rok (613,51KB)

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2022 wynosił będzie 212,26 x 0,220 = 46,69 zł.

Skan:
PDFStawka podatku leśnego na 2022 rok (232,79KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFStawka podatku leśnego na 2022 rok (611,67KB)


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Stawki podatku od środków transportowych na rok 2022 pozostają bez zmian. Obowiązujące uchwały poniżej:

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-75-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.pdf (100,38KB) 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-91-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (266,81KB)


STAWKI PODATKÓW  I OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2021

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku w roku 2021 przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/203/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

Skan:
PDFUchwała Nr XXVIII-203-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (678,03KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFUchwała Nr XXVIII-203-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (234,91KB)

PODATEK ROLNY

Stawka przyjęta zgodnie z ogłoszonym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącego podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, który głosi: „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)​​​​ ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt.”

Skan:
PDFStawka podatku rolnego na 2021 rok.pdf (234,81KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFStawka podatku rolnego na 2021 rok.pdf (616,31KB)

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2021 wynosił będzie 196,84x 0,220 = 43,30  zł.

Skan:
PDFStawka podatku leśnego na 2021 rok.pdf (226,44KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFStawka podatku leśnego na 2021 rok.pdf (614,34KB)


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Stawki podatku od środków transportowych na rok 2021 pozostają bez zmian. Obowiązujące uchwały poniżej:

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-75-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.pdf (100,38KB) 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-91-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (266,81KB)


STAWKI PODATKÓW  I OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2020

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku na wniosek Wójta Gminy nie zostały zmienione. W roku 2020 nadal będą miały zastosowanie stawki obowiązujące w latach poprzednich, a przyjęte Uchwałą Nr XX/157/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFStawki podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf (688,19KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-157-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień.pdf (605,56KB)

PODATEK ROLNY

Stawka przyjęta zgodnie z ogłoszonym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, która głosi: „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309)​​​​ ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt.”

PDFStawka podatku rolnego na 2020 rok.pdf (242,50KB)

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.
Zatem podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2020 wynosił będzie 194,24x 0,220 = 42,73  zł.

PDFStawka podatku leśnego na 2020 rok.pdf (222,25KB)


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020 również pozostają bez zmian. Obowiązujące uchwały poniżej:

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-75-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.pdf (100,38KB) 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-91-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (266,81KB)


STAWKI PODATKÓW  I OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2019

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku na wniosek Wójta Gminy  nie zostały podwyższone. W roku 2019   zastosowanie będą miały  stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, a  przyjęte   Uchwałą Nr XX/157/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-157-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień.pdf (605,56KB)

PODATEK ROLNY

Stawka przyjęta zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, która głosi: „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn.zm) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła 54,369 zł za 1 dt.” PDFStawki podatku rolnego na 2019 rok.pdf (251,19KB)

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
Zatem podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2019 wynosił będzie 191,98x 0,220 = 42,24  zł.
PDFStawki podatku leśnego na 2019 rok.pdf (232,42KB)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Stawki podatku od środków transportowych na rok 2018 również pozostają bez zmian . Obowiązujące uchwały poniżej:

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-75-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.pdf (100,38KB) 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-91-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (266,81KB)


STAWKI PODATKÓW  I OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2018

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku na wniosek Wójta Gminy  nie zostały podwyższone. W roku 2018   zastosowanie będą miały  stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, a  przyjęte   Uchwałą Nr XX/157/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-157-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień.pdf (605,56KB)

PODATEK ROLNY

Stawka przyjęta zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, która głosi: „Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt.” PDFstawka podatku rolnego na 2018.pdf (63,59KB)

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
Zatem podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2018 wynosił będzie 197,06 x 0,220 = 43,3532 zł.


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Stawki podatku od środków transportowych na rok 2018 również pozostają bez zmian . Obowiązujące uchwały poniżej:

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-75-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.pdf (100,38KB) 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-91-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (266,81KB)

Rada Gminy   przedłużyła obowiązujące w roku 2017 taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę wodę i odprowadzanie ścieków oraz wysokość  dopłaty  z budżetu gminy.
Taryfy   na rok 2018 określa  uchwała Rady Gminy
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-240-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę oraz ustalenia dopłaty.pdf (429,95KB)

Obowiązujące stawki  opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-258-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf (478,85KB) 

do pobrania deklaracja  o wysokości opłat składania przez właścicieli nieruchomości PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-257-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.pdf (468,81KB)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2017

podatek od nieruchomości :

PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-157-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień.pdf (605,56KB)


podatek rolny i leśny
PDFstawki podatku rolnego i leśnego.pdf (508,12KB)

podatek od środków transportowych

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-75-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.pdf (100,38KB) 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-91-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (266,81KB)

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę wodę i odprowadzanie ścieków i dopłatę  z budżetu gminy  na rok 2017 określają uchwały Rady Gminy

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-164-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2017.pdf (1,92MB)

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-165-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017 rok.pdf (331,58KB)

Opłata  za gospodarowanie odpadmi komunalnymi 

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-77-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (89,31KB) 

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-78-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (622,03KB)


STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2016 


podatek od nieruchomości
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-74-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (111,53KB) 

podatek rolny
PDFstawka podatku rolnego.pdf (242,33KB) 

podatek leśny
PDFstawka podatku leśnego.pdf (222,38KB) 

podatek od środków transportu 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-75-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.pdf (100,38KB) 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-91-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (266,81KB)

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-76-2015 z dnia 26-11-2015 w w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf (926,36KB)


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę wodę i odprowadzanie ścieków i dopłatę  z budżetu gminy  na rok 2016 określają uchwały Rady Gminy

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-79-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na.pdf (213,50KB) 
PDFUchwałą Rady Gminy Nr XII-80-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.pdf (91,75KB) 

Opłata  za gospodarowanie odpadmi komunalnymi 

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-77-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (89,31KB) 

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-78-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (622,03KB)


STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2015

 podatek od nieruchomości

PDFUchwała Rady Gminy Nr XLI-300-.2014.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (110,63KB)

podatek rolny
PDFpodatek rolny.pdf (451,18KB)

podatek leśny
PDFpodatek leśny.pdf (428,22KB)

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę wodę i odprowadzanie ścieków i dopłatę  z budżetu gminy  na rok 2015 określają uchwały Rady Gminy

PDFUchwała Nr XIL-294-2014 z dnia 7-11-2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorewe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2015.pdf (428,03KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XLI-295-2014 z dnia 7-11-2014 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2015r..pdf (574,13KB)

 PDFzał do Uchwały Nr XLI-294-2014 z dnia 7-11-2014.pdf (2,98MB)

podatkiSTAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014

podatek od nieruchomości na rok 2014
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-216-2013 z dnia 28.10.2013 w sprawie podatku od nieruchomości.pdf (1,00MB)

podatek  rolny 
PDFPodatek rolny na 2014 roku.pdf (69,25KB)

podatek leśny
PDFPodatek leśny na 2014 rok.pdf (69,26KB)


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę wodę i odprowadzanie ścieków i dopłatę  z budżetu gminy  na rok 2014 określają uchwały Rady Gminy

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-217-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2014 rok.pdf (426,87KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII-217-2013.pdf (3,18MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-218-2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2014 rok.pdf (568,76KB)

 
STAWKI PODATKÓW  W ROKU 2013

podatek od nieruchomości    
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-140-2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień.pdf (176,16KB) 

podatek  rolny 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-144-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego.pdf (153,40KB)

podatek leśny
DOCstawka podatku leśnego na 2013.doc (32,00KB)

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę wodę i odprowadzanie ścieków i dopłatę  z budżetu gminy  określają uchwały Rady Gminy
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-151-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2013 r..doc.pdf (519,44KB)
PDFzał do uchwały nr XXI-151-2012.pdf (273,55KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-152-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.doc.pdf (773,60KB)

STAWKI PODATKÓW W ROKU 2012

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę wodę i odprowadzanie ścieków i dopłatę na rok 2012  określają uchwały Rady Gminy
DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-83-2011 z dnia 24 .11.2011 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę[1].doc (50,00KB)
PDFZał do uchwały RG NR XII-83-2011.pdf (2,14MB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XII-84-2011 z dnia 24.11.2011 r w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbirowegozaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.doc (52,50KB)

Stawki podatku na rok 2012 r.  

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-80-2011 z dnia 24.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku.pdf (1,04MB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-81-2011 z dnia 24.11.2011 w sprawie określenia wysokości podatków od środków transportowych.pdf (918,84KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-82-2011 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta.pdf (488,96KB)

 
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę wodę i odprowadzanie ścieków i dopłatę na rok 2011  określają uchwały Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy Nr XLIV-319-2010 z dnia 4.11.2010r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.doc
PDFtaryfy za wodę i ścieki na 2011 rok.pdf (499,07KB)
Uchwała Rady Gminy Nr XLIV-318-2010 z dnia 4 .11.2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.doc

Stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała Rady Gminy Nr XLIV-312-2010 z dnia 4.11.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.doc

Uchwała Rady Gminy Nr V-25-2011 z dnia 10.03.20101 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLIV-312-2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011.doc

W dniu  22 października 2009 r. Rada Gminy uchwaliła stawki podatków  i opłat lokalnych   obowiązujących w roku 2010. Wysokość uchwalonych stawek określone zostały w Uchwale Rady Gminy Nr XXXIV/227/2009
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-227-2009 z dnia 22.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.doc (61,00KB)

Podatek od środków transportowych określony został uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/238/2009
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-238-2009 z dnia 22.10.2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych..doc (89,50KB)

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę wodę i odprowadzanie ścieków i dopłatę na rok 2010  określają  Uchwały Nr XXXV/139/2009 i Nr XXXV/140/2009 podjete na obradach sesji w dniu 4 grudnia  2009r.
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-239-2008 z dnia 4 grudnia 2009r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.doc (49,50KB)
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-239-2009.pdf (2,17MB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXV-240-2008 z dnia 4 grudnia 2009r w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbirowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzan.doc (49,50KB)

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę wodę i odprowadzanie ścieków i dopłatę na  rok określają  Uchwały Nr XII/78/2007 i Nr XII/79/2007 podjete na obradach sesji w dniu 8 listopada 2007r.

W dniu 27 września 2007r. Rada Gminy uchwaliła stawki podatkowe  obowiązujące w roku 2008. Wysokość uchwalonych stawek określone zostały w Uchwale Rady Gminy Nr XI/71/2007 
PODATKI I OPŁATY LOKALNE


W dniu 5 grudnia 2006r. Rada Gminy uchwaliła stawki podatkowe  obowiązujące w roku 2007. Wysokość uchwalonych stawek określone zostały w Uchwale Rady Gminy Nr II/5/2006 
UCHWAŁY RADY GMINY -kadencja 2006-2010 (rok 2006)

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę wodę i odprowadzanie ścieków określa Uchwała Nr II/7/2006 i Nr II/8/2006
UCHWAŁY RADY GMINY -kadencja 2006-2010 (rok 2006)

Rada Gminy zatwierdziła taryty  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2007
1. cena wody-1.06 zł/m3
2.opłata stała abonamentowa -2zł.miesięcznie
3.cena odbioru ścieków-4.92/m3 -dopłata z budżetu gminy-1.42 zł/m3
4.opłata abonamentowa-1 zł miesięcznie

W dniu 28 listopada 2005r. Rada Gminy uchwaliła stawki podatkowe  obowiązujące w roku 2006. Wysokość uchwalonych stawek określają: 

DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIX-239-2005 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień.doc (67,50KB)
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIX-240-2005 z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od śr.transp.doc (101,50KB)
- DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIX-241-2005z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie określenia opłaty targowej.doc (24,50KB)

Ponadto Rada Gminy zatwierdziła taryty  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i stawki wynoszą:

1. cena wody-1.05 zł/m3
2.opłata stała abonamentowa -2zł.miesięcznie
3.cena odbioru ścieków-3.50/m3
4.opłata abonamentowa-1 zł miesięcznie

Z budżetu gminy ustalono dopłatę w wys.1.42 zł/m3

Rada Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o podatkach co rocznie określa wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych
Na rok 2003 określiła je uchwałami :

Uchwałą Nr II-6-2003 DOCUchwała Rady Gminy Nr II-6-2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2003r..doc (46,50KB)
Uchwałą Nr II-33-2003 ze zmianą Nr V-44-2003 DOCUchwała Rady Gminy Nr III-33-2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy w 2003r..doc (44,00KB) DOCUchwała Rady Gminy Nr V-44-2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr III-33-2003.doc (22,50KB)


Rada Gminy zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2003.

Uchwałą Nr II-19-2002 DOCUchwała Rady Gminy Nr II-19-2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat za odbiór ścieków.doc (27,50KB)


Rada Gminy na obradach w dniu 28 listopada 2003r.określiła stawki podatkowe i opłaty lokalne obowiązujące w roku 2004

DOCUchwała Rady Gminy Nr X-87-2003 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2004r. i zwolnień.doc (43,00KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr X-88-2003 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 i zwolnień w tym podatku.doc (55,00KB)

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr X-90-2003 z dnia 28 listopada zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2004 i tak:

-cena 1 m3 wody dla odbiorców wynosi -0,95 zł
-opłata stała (abonamentowa) miesięcznie -2,00 zł

-cena 1m3 odprowadzanych ścieków -3,50 zł

-dopłata do ceny odbioru ścieków w wys. 10,26zł/m3 pokrywana jest z budżetu gminy zgodnie z podjętą uchwałą Nr X-91-2003

Rada Gminy na obradach w dniu 30 listopada 2004r.określiła stawki podatkowe i opłaty lokalne obowiązujące w roku 2005

DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-161-2004 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości podatków i opłat lokalnych.doc (52,50KB)
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-162-2004 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.doc (89,00KB)

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XX-168-2004 z dnia 30 listopada 2004r zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2005 i tak:

-cena 1 m3 wody dla odbiorców wynosi -1,06 zł
-opłata stała (abonamentowa) miesięcznie -2,00 zł

-cena 1m3 odprowadzanych ścieków -3,50 zł
-opłata stała (abonamentowa) miesięcznie -1,00 zł

-dopłata do ceny odbioru ścieków w wys. 4,62 zł/m3 pokrywana jest z budżetu gminy zgodnie z podjętą uchwałą Nr XX-169-2004

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-151-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2013 r..doc.pdf (519,44KB)
PDFzał do uchwały nr XXI-151-2012.pdf (273,55KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-152-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.doc.pdf (773,60KB)
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI-144-2012 z dnia 28.11.2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego.pdf (153,40KB)